Online advance articles

Ferroptosis Promotes Photodynamic Therapy: Supramolecular Photosentizer-Inducer Nanodrug for Enhanced Cancer Treatment
Ting Zhu, Leilei Shi, Chunyang Yu, Yabing Dong, Feng Qiu, Lingyue Shen, Qiuhui Qian, Guoyu Zhou, and Xinyuan Zhu
Theranostics online date 2019-3-22; doi:10.7150/thno.32867; accepted
[Author manuscript]

A Circulating Tumor Cell-RNA Assay for Assessment of Androgen Receptor Signaling Inhibitor Sensitivity in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer
Yu Jen Jan, Junhee Yoon, Jie-Fu Chen, Pai-Chi Teng, Nu Yao, Shirley Cheng, Amber Lozano, Gina C.Y. Chu, Howard Chung, Yi-Tsung Lu, Pin-Jung Chen, Jasmine J. Wang, Yi-Te Lee, Minhyung Kim, Yazhen Zhu, Beatrice S. Knudsen, Felix Y. Feng, Isla P. Garraway, Allen C. Gao, Leland W. K. Chung, Michael R. Freeman, Sungyong You, Hsian-Rong Tseng, Edwin M. Posadas
Theranostics online date 2019-3-22; doi:10.7150/thno.34485; accepted
[Author manuscript]

A comprehensive study of vesicular and non-vesicular miRNAs from a volume of cerebrospinal fluid compatible with clinical practice
Endika Prieto-Fernandez, Ana Maria Aransay, Felix Royo, Esperanza Gonzalez, Juan Jose Lozano, Borja Santos-Zorrozua, Nuria Macias-Camara, Monika Gonzalez, Raquel Perez Garay, Javier Benito, Africa Garcia-Orad, Juan Manuel Falcon-Perez
Theranostics online date 2019-3-22; doi:10.7150/thno.31502; accepted
[Author manuscript]

Metal-Organic Framework Nanoparticle-Based Biomineralization: A New Strategy toward Cancer Treatment
Chengchao Chu, Min Su, Jing Zhu, Dongsheng Li, Junqing Wang, Xiaoyuan Chen, and Gang Liu
Theranostics online date 2019-3-22; doi:10.7150/thno.33539; accepted
[Author manuscript]

Targeting PRMT5 Activity Inhibits the Malignancy of Hepatocellular Carcinoma by Promoting the Transcription of HNF4α
Bai-Nan Zheng, Chen-Hong Ding, Shi-Jie Chen, Kongkai Zhu, Jingwei Shao, Jifeng Feng, Wen-Ping Xu, Ling-Yan Cai, Chang-Peng Zhu, Wenhu Duan, Jin Ding, Xin Zhang, Cheng Luo, Wei-Fen Xie
Theranostics online date 2019-3-22; doi:10.7150/thno.32344; accepted
[Author manuscript]

Effective targeted therapy for drug-resistant infection by ICAM-1 antibody-conjugated TPGS modified β-Ga2O3:Cr3+ nanoparticles
Xu-Qi Kang, Gao-Feng Shu, Sai-Ping Jiang, Xiao-Lin Xu, Jing Qi, Fei-Yang Jin, Di Liu, Yong-Hong Xiao, Xiao-Yang Lu, Yong-Zhong Du
Theranostics online date 2019-3-22; doi:10.7150/thno.33452; accepted
[Author manuscript]

Inlaying radiosensitizer onto the polypeptide shell of drug-loaded ferritin for imaging and combinational chemo-radiotherapy
Qiuhong Zhang, Jingwen Chen, Jie Shen, Shixiong Chen, Kaicheng Liang, Han Wang, and Hangrong Chen
Theranostics online date 2019-3-22; doi:10.7150/thno.33472; accepted
[Author manuscript]

Rapamycin increases collateral circulation in the rodent brain after focal ischemia as detected by multiple modality dynamic imaging
Jixian Wang, Xiaojie Lin, Zhihao Mu, Fanxia Shen, Linyuan Zhang, Qing Xie, Yaohui Tang, Yongting Wang, Zhijun Zhang and Guo-Yuan Yang
Theranostics online date 2019-3-22; doi:10.7150/thno.32676; accepted
[Author manuscript]

Regulation of ezrin tension by S-nitrosylation mediates non-small cell lung cancer invasion and metastasis
Xiaolong Zhang, Guangming Li, Yichen Guo, Ying Song Linlin ChenQinli RuanYifan WangLixia Sun, Yunfeng Hu, Jingwen Zhou, Bin Ren, Jun Guo
Theranostics online date 2019-3-22; doi:10.7150/thno.32479; accepted
[Author manuscript]

EBV(LMP1)-induced metabolic reprogramming inhibits necroptosis through the hypermethylation of the RIP3 promoter
Feng Shi, Min Zhou, Li Shang, Qianqian Du, Yueshuo Li, Longlong Xie, Xiaolan Liu, Min Tang, Xiangjian Luo, Jia Fan, Jian Zhou, Qiang Gao, ShuangJian Qiu, Weizhong Wu, Xin Zhang, Ann M. Bode, Ya Cao
Theranostics online date 2019-3-12; doi:10.7150/thno.30941; in press
[Author manuscript]

NF-kB hijcking theranostic light switch Pt(ll) complex in cancer therapy
Yingzhong Zhu, Mingzhu Zhang, Lei Luo, Martin R Gill, Cesare De Pace, Giuseppe Battaglia, Qiong Zhang, Hongping Zhou, Jieying Wu, Yupeng Tian and Xiaohe Tian
Theranostics online date 2019-3-12; doi:10.7150/thno.30886; accepted
[Author manuscript]

Dual-modality optical diagnosis for precise in vivo identification of tumors in neurosurgery: a preclinical animal study
Mingyu Zhu, Wei Chang, Linkai Jing, Yingwei Fan, Ping Liang, Xinran Zhang, Guihuai Wang, Hongen Liao
Theranostics online date 2019-3-12; doi:10.7150/thno.33823; accepted
[Author manuscript]

Core-shell metal-organic frameworks with fluorescence switch to trigger an enhanced photodynamic therapy
Yuan Liu, Christina S. Gong, Lisen Lin, Zijian Zhou, Yijing Liu, Zhen Yang, Zheyu Shen, Guocan Yu, Zhantong Wang, Sheng Wang, Ying Ma, Wenpei Fan, Liangcan He, Gang Niu, Yunlu Dai, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2019; doi:10.7150/thno.34740; in press
[Author manuscript]

Peptide-modulated self-assembly as a versatile strategy for tumor supramolecular nanotheranostics
Shukun Li, Qianli Zou, Ruirui Xing, Thimmaiah Govindaraju, Rawil Fakhrullin, and Xuehai Yan
Theranostics online date 2019-3-12; doi:10.7150/thno.31814; accepted
[Author manuscript]

Metastatic Colorectal Cancer Rewrites Metabolic Program Through a Glut3-YAP-dependent Signaling Circuit
Chih-Chia Kuo, Hsiang-Hsi Ling, Ming-Chen Chiang, Chu-Hung Chung, Wen-Ying Lee, Cheng-Ying Chu, Yu-Chih Wu, Cheng-Hsun Chen, Yi-Wen Lai, I-Lin Tsai, Chia-Hsiung Cheng, Cheng-Wei Lin
Theranostics online date 2019-3-12; doi:10.7150/thno.32915; in press
[Author manuscript]

Radiomic features from PSMA PET for non-invasive intraprostatic tumor discrimination and characterization in patients with intermediate- and high-risk prostate cancer – a comparison study with histology reference
Constantinos Zamboglou, Montserrat Carles, Tobias Fechter, Selina Kiefer, Kathrin Reichel, Thomas F. Fassbender, Peter Bronsert, Goeran Koeber, Oliver Schilling, Juri Ruf, Martin Werner, Cordula A. Jilg, Dimos Baltas, Michael Mix, Anca L. Grosu
Theranostics online date 2019-3-12; doi:10.7150/thno.32376; accepted
[Author manuscript]

Gene delivery based on macrocyclic amphiphiles
Wen-Chao Geng, Qiaoxian Huang, Zhe Xu, Ruibing Wang and Dong-Sheng Guo
Theranostics online date 2019-3-12; doi:10.7150/thno.31914; in press
[Author manuscript]

Polyphenol-Based Particles for Theranostics
Qiong Dai, Huimin Geng, Qun Yu, Jingcheng Hao, Jiwei Cui
Theranostics online date 2019-3-12; doi:10.7150/thno.31847; in press
[Author manuscript]

AIE-based theranostic systems for detection and killing of pathogens
Xuewen He, Ling-Hong Xiong, Zheng Zhao, Zaiyu Wang, Liang Luo, Jacky Wing Yip Lam, Ryan Tsz Kin Kwok, Ben Zhong Tang
Theranostics online date 2019-3-5; doi:10.7150/thno.31844; accepted
[Author manuscript]

Temporal inhibition of mouse mammary gland cancer metastasis by CORM-A1 and DETA/NO combination therapy
Kseniia Porshneva, Diana Papiernik, Mateusz Psurski, Rafał Matkowski, Marcin Ekiert, Marcin Nowak, Joanna Jarosz, Joanna Banach, Magdalena Milczarek, Joanna Wietrzyk
Theranostics online date 2019-3-22; doi:10.7150/thno.31461; accepted
[Author manuscript]

Donation of mitochondria by iPSC-derived mesenchymal stem cells protects retinal ganglion cells against mitochondrial complex I defect-induced degeneration
Dan Jiang; Guoyin Xiong; Hong Feng; Zhao Zhang; Peikai Chen; Bin Yan; Ling Chen; Kesavamoorthy Gandhervin; Chuiyan Ma; Cheng Li; Shuo Han; Yuelin Zhang; Can Liao; Tin-Lap Lee; Hung-Fat Tse; Qingling Fu; Kin Chiu; Qizhou Lian
Theranostics online date 2019-3-5; doi:10.7150/thno.29422; accepted
[Author manuscript]

Desktop-stereolithography 3D printing of a radially oriented extracellular matrix/mesenchymal stem cell exosome bioink for osteochondral defect regeneration
Pengfei Chen, Lin Zheng, Yiyun Wang, Min Tao, Ziang Xie, Chen Xia, Chenhui Gu, Jiaxin Chen, Pengcheng Qiu, Sheng Mei, Lei Ning, Yiling Shi, Chen Fang, Shunwu Fan, Xianfeng Lin
Theranostics online date 2019-3-5; doi:10.7150/thno.31017; accepted
[Author manuscript]

Supramolecular Nanotheranostics Based on Pillarenes
Nan Song, Xin-Yue Lou, Lianjun Ma, Hui Gao, Ying-Wei Yang
Theranostics online date 2019-3-5; doi:10.7150/thno.31858; in press
[Author manuscript]

Nanozyme-mediated catalytic nanotherapy for inflammatory bowel disease
Jiulong Zhao, Wei Gao, Xiaojun Cai, Jiajia Xu, Duowu Zou, Zhaoshen Li, Bing Hu, Yuanyi Zheng
Theranostics online date 2019-2-28; doi:10.7150/thno.33727; in press
[Author manuscript]

Human LAP+GARP+FOXP3+ regulatory T cells attenuate xenogeneic graft versus host disease
Huihui Wang, Hyo Song, Anha V. Pham, Laurence Cooper, Janika Josephin Schulze, Sven Olek, Dat Q. Tran
Theranostics online date 2019-2-28; doi:10.7150/thno.30254; in press
[Author manuscript]

EGFR drives the progression of AKI to CKD through HIPK2 overexpression
Luyang Xu, Xiaozhou Li, Fei Zhang, Lidong Wu, Dongshan Zhang, Zheng Dong
Theranostics online date 2019-2-28; doi:10.7150/thno.31424; in press
[Author manuscript]

Induction of nuclear protein-1 by thyroid hormone enhances platelet-derived growth factor A mediated angiogenesis in liver cancer
Ching-Ying Chen, Sheng-Ming Wu, Yang-Hsiang Lin, Hsiang-Cheng Chi, Syuan-Ling Lin, Chau-Ting Yeh, Wen-Yu Chuang and Kwang-Huei Lin
Theranostics online date 2019-2-25; doi:10.7150/thno.29628; in press
[Author manuscript]

SIRT6, A Novel Direct Transcriptional Target of FoxO3a, Mediates Colon Cancer Therapy
Yingjie Zhang, Liming Nie, Keqian Xu, Yang Fu, Juchang Zhong, Kongzhen Gu, and Lingling Zhang
Theranostics online date 2019-2-28; doi:10.7150/thno.29724; in press
[Author manuscript]

Injectable polypeptide hydrogel-based co-delivery of vaccine and immune checkpoint inhibitors improves tumor immunotherapy
Huijuan Song, Pengxiang Yang, Pingsheng Huang, Chuangnian Zhang, Deling Kong, Weiwei Wang
Theranostics online date 2019-2-25; doi:10.7150/thno.30577; in press
[Author manuscript]

Host–Guest Chemistry in Supramolecular Theranostics
Guocan Yu, Xiaoyuan Chen
Theranostics online date 2019-2-28; doi:10.7150/thno.31653; in press
[Author manuscript]

In-depth serum proteomics reveals biomarkers of psoriasis severity and response to traditional Chinese medicine
Meng Xu, Jingwen Deng, Kaikun Xu, Tiansheng Zhu, Ling Han, Yuhong Yan, Danni Yao, Hao Deng, Dan Wang, Yaoting Sun, Cheng Chang, Xiaomei Zhang, Jiayu Dai, Liang Yue, Qiushi Zhang, Xue Cai, Yi Zhu, Hu Duan, Yuan Liu, Dong Li, Yunping Zhu, Timothy R. D. J. Radstake, Deepak M.W. Balak, Danke Xu, Tiannan Guo, Chuanjian Lu and Xiaobo Yu
Theranostics online date 2019-2-25; doi:10.7150/thno.31144; in press
[Author manuscript]

A tracer-based method enables tracking of Plasmodium falciparum malaria parasites during human skin infection
Béatrice Winkel, Clarize de Korne, Matthias van Oosterom, Diego Staphorst, Anton Bunschoten, Marijke Langenberg, Séverine Chevalley-Maurel, Chris Janse, Blandine Franke-Fayard, Fijs. van Leeuwen, Meta Roestenberg
Theranostics online date 2019-2-25; doi:10.7150/thno.33467; in press
[Author manuscript]

A self-assembled, modular nucleic acid-based nanoscaffold for multivalent theranostic medicine
Veronica Liv Andersen, Mathias Vinther, Rajesh Kumar, Annika Ries, Jesper Wengel, Jesper Sejrup Nielsen and Jørgen Kjems
Theranostics online date 2019-2-25; doi:10.7150/thno.32060; in press
[Author manuscript]

Gastric cancer cells escape metabolic stress via the DLC3/MACC1 axis
Li Lin, Yantan Liu, Changqie Pan, Junhao Zhang, Yang Zhao, Ruoyang Shao, Zhenhua Huang, Yuqi Su, Min Shi, Jianping Bin, Yulin Liao, Nailin Li, Chunlin Wang, Wangjun Liao
Theranostics online date 2019-2-25; doi:10.7150/thno.29538; in press
[Author manuscript]

“Navigate-Dock-Activate” Anti-tumor Strategy: Tumor Micromilieu Charge-Switchable, Hierarchically Activated Nanoplatform with Ultrarapid Tumor-tropic Accumulation for Trackable Photothermal/Chemotherapy
Kondareddy Cherukula, Saji Uthaman, In-Kyu Park
Theranostics online date 2019-2-20; doi:10.7150/thno.33280; in press
[Author manuscript]

Long noncoding RNA TUG1 inhibits osteogenesis of bone marrow mesenchymal stem cells via Smad5 after irradiation
Weiwei Zhang, Li Chen, Jiang Wu, Jiuxuan Li, Xiaomei Zhang, Yang Xiang, Fengjie Li, Chun Wu, Lixin Xiang, Qian Ran ‡ and Zhongjun Li ‡
Theranostics online date 2019-2-20; doi:10.7150/thno.30798; in press
[Author manuscript]

High OGT activity is essential for MYC-driven proliferation of prostate cancer cells
Harri M Itkonen, Alfonso Urbanucci, Sara ES Martin, Aziz Khan, Anthony Mathelier, Bernd Thiede, Suzanne Walker, Ian G Mills
Theranostics online date 2019-2-20; doi:10.7150/thno.30834; in press
[Author manuscript]

Sonic hedgehog pathway activation is associated with cetuximab resistance and EPHB3 receptor induction in colorectal cancer
Seong Hye Park, Min Jee Jo, Bo Ram Kim, Yoon A Jeong, Yoo Jin Na, Jung Lim Kim, Soyeon Jeong, Hye Kyeong Yun, Dae Yeong Kim, Bu Gyeom Kim, Sang Hee Kang, Sang Cheul Oh and Dae-Hee Lee
Theranostics online date 2019-2-20; doi:10.7150/thno.30678; in press
[Author manuscript]

Synechococcus elongatus PCC7942 secretes extracellular vesicles to accelerate cutaneous wound healing by promoting angiogenesis
Hao Yin, Chun-Yuan Chen, Yi-Wei Liu, Yi-Juan Tan, Zhi-Li Deng, Fei Yang, Fei-Yu Huang, Cong Wen, Shan-Shan Rao, Ming-Jie Luo, Xiong-Ke Hu, Zheng-Zhao Liu, Zhen-Xing Wang, Jia Cao, Hao-Ming Liu, Jiang-Hua Liu, Tao Yue, Si-Yuan Tang, Hui Xie
Theranostics online date 2019-2-20; doi:10.7150/thno.31884; in press
[Author manuscript]

Non-invasive diagnosis of early-stage lung cancer using high-throughput targeted DNA methylation sequencing of circulating tumor DNA (ctDNA)
Wenhua Liang, Yue Zhao, Weizhe Huang, Yangbin Gao, Weihong Xu, Jinsheng Tao, Meng Yang, Lequn Li, Wei Ping, Hui Shen, Xiangning Fu, Zhiwei Chen, Peter W. Laird, Xuyu Cai, Jian-Bing Fan, Jianxing He
Theranostics online date 2019-2-20; doi:10.7150/thno.28119; in press
[Author manuscript]

Localized injection of miRNA-21-enriched extracellular vesicles effectively restores cardiac function after myocardial infarction
Yu Song, Cheng Zhang, Jinxiang Zhang, Zhanying Jiao, Nianguo Dong, Guobin Wang, Zheng Wang, Lin Wang
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.29945; in press
[Author manuscript]

Use of Porphysomes to detect primary tumour, lymph node metastases, intra-abdominal metastases and as a tool for image-guided lymphadenectomy: proof of concept in endometrial cancer
Lauren Philp, Harley Chan, Marjan Rouzbahman, Marta Overchuk, Juan Chen, Gang Zheng, Marcus Bernardini
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.31225; in press
[Author manuscript]

Highly bright and stable NIR-BRET with blue-shifted coelenterazine derivatives for deep-tissue imaging of molecular events in vivo
Ryo Nishihara, Ramasamy Paulmurugan, Takahiro Nakajima, Eiji Yamamoto, Arutselvan Natarajan, Rayhaneh Afjei, Yuki Hiruta, Naoko Iwasawa, Shigeru Nishiyama, Daniel Citterio, Moritoshi Sato, Sung Bae Kim and Koji Suzuki
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.32219; in press
[Author manuscript]

Inhibition of protein disulfide isomerase in glioblastoma causes marked downregulation of DNA repair and DNA damage response genes
Shili Xu, Yajing Liu, Kai Yang, Hanxiao Wang, Andrea Shergalis, Anahita Kyani, Armand Bankhead III, Shuzo Tamura, Suhui Yang, Xi Wang, Chih-chen Wang, Alnawaz Rehemtulla, Mats Ljungman, Nouri Neamati
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.30621; in press
[Author manuscript]

Engineering Stem Cell Cardiac Patch with Physiological Myocardium Microvascular Features
Zichen Qian, Wenkai Jia, Dhavan Sharma, Daniel Radke, Timothy Kamp, Feng Zhao
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.29552; in press
[Author manuscript]

Human Umbilical Cord Mesenchymal Stromal Cell- Derived Exosomes Exhibit Homing Properties in K7M2-Tumor Bearing Mice
Javier Abello, Tuyen Duong Thanh Nguyen, Ramesh Marasini, Santosh Aryal and Mark Louis Weiss
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.30030; in press
[Author manuscript]

Pharmacologic modulation of nasal epithelium augments neural stem cell targeting of glioblastoma
Drew Spencer, Dou Yu, Ramin A. Morshed, Gina Li, Katarzyna C. Pituch, David X. Gao, Nicola Bertolino, Daniele Procissi, Maciej S. Lesniak, and Irina V. Balyasnikova
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.29581; in press
[Author manuscript]

HOXB13 networking with ABCG1/EZH2/Slug mediates metastasis and confers resistance to cisplatin in lung adenocarcinoma patients
Jun Zhan, Peng Wang, Shuai Li, Jiagui Song, Huiying He, Yunling Wang, Zhaofei Liu, Fan Wang, Hua Bai, Weigang Fang, Quan Du, Min Ye, Zhijie Chang, Jie Wang, Hongquan Zhang
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.29463; in press
[Author manuscript]

Hypoxia-induced feedback of HIF-1α and lncRNA-CF129 contributes to pancreatic cancer progression through stabilization mutant p53 protein
Mingliang Liu, Jianxin Zhong, Zhu Zeng, Kang Huang, Zeng Ye, Shijiang Deng, Hengyu Chen, Fengyu Xu, Qiang Li, Gang Zhao
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.30988; accepted
[Author manuscript]

Progerin accumulation in nucleus pulposus cells impairs mitochondrial function and induces intervertebral disc degeneration and therapeutic effects of sulforaphane
Xiaolong Xu, Di Wang, Chao Zheng, Bo Gao, Jing Fan, Pengzhen Cheng, Baohua Liu, Liu Yang, Zhuojing Luo
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.30658; in press
[Author manuscript]

Synergistically enhanced colorimetric molecular detection using smart cup: a case for instrument-free HPV-associated cancer screening
Kun Yin, Vikram Pandian, Karteek Kadimisetty, Carlos Ruiz, Kumarasen Cooper, Jianxin You, and Changchun Liu
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.32224; in press
[Author manuscript]

Tumor-derived nanovesicles promote lung distribution of the therapeutic nanovector through repression of Kupffer cell-mediated phagocytosis
Xiaolan Qiu, Zhi Li, Xuedong Han, Linlin Zhen, Chao Luo, Minmin Liu, Kun Yu, Yi Ren
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.32363; in press
[Author manuscript]

Soluble EMMPRIN levels discriminate aortic ectasia in Marfan syndrome patients
Erica Rurali, Gianluca L. Perrucci, Raffaella Gaetano, Alessandro Pini, Donato Moschetta, Davide Gentilini, Patrizia Nigro, Giulio Pompilio
Theranostics online date 2019-2-6; doi:10.7150/thno.30714; in press
[Author manuscript]

Magnetic ternary nanohybrids for nonviral gene delivery of stem cells and applications on cancer therapy
Rih-Yang Huang†, Yee-Hsien Lin†, Ssu-Yu Lin, Yi-Nan Li, Chi-Shiun Chiang and Chien-Wen Chang
Theranostics online date 2019-2-5; doi:10.7150/thno.29326; accepted
[Author manuscript]

Preclinical efficacy of hK2 targeted [177Lu]hu11B6 for prostate cancer theranostics
Oskar Vilhelmsson Timmermand, Jörgen Elgqvist, Kai A. Beattie, Anders Örbom, Erik Larsson, Sophie E Eriksson, Daniel L.J. Thorek, Bradley J. Beattie, Thuy A. Tran, David Ulmert, Sven-Erik Strand
Theranostics online date 2019-1-18; doi:10.7150/thno.31179; in press
[Author manuscript]

GRP78-targeted ferritin nanocaged ultra-high dose of doxorubicin for hepatocellular carcinoma therapy
Bing Jiang, Ruofei Zhang, Jianlin Zhang, Yaxin Hou, Xuehui Chen, Meng Zhou, Xiuyun Tian, Chunyi Hao, Kelong Fan, and Xiyun Yan
Theranostics online date 2019-1-2; doi:10.7150/thno.30867; in press
[Author manuscript]

Using near-infrared enhanced thermozyme and scFv dual-conjugated Au nanorods for detection and targeted photothermal treatment of Alzheimer’s disease
Dongni Liu, Wei Li, Xiaoyu Jiang, Shuju Bai, Jiyang Liu, Xutong Liu, Yuhua Shi, Ziyu Kuai, Wei Kong, Renjun Gao, and Yaming Shan
Theranostics online date 2018-12-28; doi:10.7150/thno.30649; in press
[Author manuscript]

Agonist c-Met monoclonal antibody augments the proliferation of hiPSC-derived hepatocyte-like cells and improves cell transplantation therapy for liver failure in mice
Lunzhi Yuan, Yali Zhang, Xuan Liu, Yao Chen, Liang Zhang, Jiali Cao, Xiaoling Li, Mingfeng Wang, Kun Wu, Jun Zhang, Gang Liu, Qiyi Tang, Quan Yuan, Tong Cheng, and Ningshao Xia
Theranostics online date 2018-12-28; doi:10.7150/thno.30009; in press
[Author manuscript]

Cuboidal tethered cyclodextrin frameworks tailored for hemostasis and injured vessel targeting
Yaping He, Jian Xu, Xian Sun, Xiaohong Ren, Abi Maharjan, Peter York, Yong Su, Haiyan Li, Jiwen Zhang
Theranostics 2019; doi:10.7150/thno.31159; in press
[Author manuscript]

Imaging Fibrosis in Inflammatory Diseases: Targeting Exposed Extracellular Matrix
Nicolas Beziere, Kerstin Fuchs, Andreas Maurer, Gerald Reischl, Jürgen Brück, Kamran Ghoreschi, Daniel Carvajal Berrio, Katja Schenke-Layland, Ursula Kohlhofer, Leticia Quintanilla-Martinez, Meinrad Gawaz, Manfred Kneilling, Bernd Pichler
Theranostics online date 2018-12-23; doi:10.7150/thno.28892; accepted
[Author manuscript]

Highly sensitive quantification of Alzheimer’s Disease biomarkers by aptamer-assisted amplification
Hei-Nga Chan, Di Xu, See-Lok Ho, Dinggeng He, Man Shing Wong, Hung-Wing Li
Theranostics online date 2018-12-23; doi:10.7150/thno.29232; accepted
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been typeset by the journal and the content may change before final publication.