Online advance articles

Authors: To update your online file, login here. Under Online advance publication (bottom of the page), click Submit/replace.


3D approaches to model the tumor microenvironment of pancreatic cancer
Elena Tomás Bort, Markus Kieler, Shreya Sharma, Juliana B Candido, Daniela Loessner
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.42441; accepted
[Author manuscript]

Bcl-6-directed follicular helper T cells promote vascular inflammatory injury in diabetic retinopathy
Yan Liu, Ziqi Yang, Peilong Lai, Zijing Huang, Xiaowei Sun, Tian Zhou, Chang He, and Xialin Liu
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.43731; accepted
[Author manuscript]

Effective delivery of mycophenolic acid by oxygen nanobubbles for the modulation of immunosuppression
Muhammad Saad Khan, Jae-Sung Kim, Jangsun Hwang, Yonghyun Choi, Yejin Kwon, Jaehee Jang, Semi Yoon, Chul-Su Yang and Jonghoon Choi
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.41850; accepted
[Author manuscript]

Loss of EGR-1 uncouples compensatory responses of pancreatic beta cells
Sy-Ying Leu, Li-Hua Kuo, Wen-Tsan Weng, I-Chia Lien, Ching-Chun Yang, Tai-Tzu Hsieh, Yi-Ning Cheng, Po-Hsiu Chien, Li-Chun Ho, Shun-Hua Chen, Yan-Shen Shan, Yun-Wen Chen, Pei-Chun Chen, Pei-Jane Tsai, Junne-Ming Sung, and Yau-Sheng Tsai
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.40664; accepted
[Author manuscript]

SRGN crosstalks with YAP to maintain chemoresistance and stemness in breast cancer cells by modulating HDAC2 expression
Zhijie Zhang, Ni Qiu, Jiang Yin, Jianlei Zhang, Hao Liu, Wei Guo, Meijun Liu, Ting Liu, Danyang Chen, Kai Luo, Hongsheng Li, Zhimin He, Jinbao Liu, Guopei Zheng
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.41008; accepted
[Author manuscript]

NIR-II fluorescence microscopic imaging of cortical vasculature in non-human primates
Zhaochong Cai, Liang Zhu, Mengqi Wang, Anna Wang Roe, Wang Xi, Jun Qian
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.43533; accepted
[Author manuscript]

Clinical Outcomes of Patients with of patients with 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pneumonia: A Preliminary Summary
Wei Zhao, Zheng Zhong, Xingzhi Xie, Qizhi Yu, Jun Liu
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.45016; accepted
[Author manuscript]

miR-128 plays a critical role in murine osteoclastogenesis and estrogen deficiency-induced bone loss
Gengyang Shen, Hui Ren, Qi Shang, Xiang Yu, Zhida Zhang, Wenhua Zhao, Jingjing Tang, Zhidong Yang, De Liang, Xiaobing Jiang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.42982; in press
[Author manuscript]

A miR-146a-5p/TRAF6/NF-kB p65 axis regulates pancreatic cancer chemoresistance: functional validation and clinical significance
Qingcai Meng, Chen Liang, Jie Hua, Jiang Liu, Bo Zhang, Yiyin Zhang, Miaoyan Wei, Xianjun Yu, Jin Xu and Si Shi
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.40566; in press
[Author manuscript]

In vivo assessment of inflammation in carotid atherosclerosis by noninvasive photoacoustic imaging
Zhihua Xie; Yanqing Yang; Yaqiong He; Chengyou Shu; Dong Chen; Jinke Zhang; Jingqin Chen; Chengbo Liu; Zonghai Sheng; Huadong Liu; Jie Liu; Xiaojing Gong; Liang Song; Shaohong Dong
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.41211; accepted
[Author manuscript]

Molecular domino reactor built by automated modular synthesis for cancer treatment
Yu Yang, Jiaxuan He, Wenjun Zhu, Xiaoshu Pan, Hoda Safari Yazd, Cheng Cui, Lu Yang, Xiaowei Li, Long Li, Liang Cheng, Liangzhu Feng, Ruowen Wang, Zhuang Liu, Meiwan Chen, Weihong Tan
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.43581; in press
[Author manuscript]

Epigenetics and metabolism at the crossroads of stress-induced plasticity, stemness and therapeutic resistance in cancer
Dinoop Ravindran Menon, Heinz Hammerlindl, Joachim Torrano, Helmut Schaider, Mayumi Fujita
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.42523; accepted
[Author manuscript]

Cytochrome P450 Enzyme-mediated Auto-enhanced Photodynamic Cancer Therapy of Co-nanoassembly between Clopidogrel and Photosensitizer
Qiu Wang, Mengchi Sun, Dan Li, Chang Li, Cong Luo, Zhaomeng Wang, Wenjuan Zhang, Zimeng Yang, Yao Feng, Shuang Wang, Zhonggui He, Haotian Zhang, Qiming Kan, Wei Sun, Jin Sun
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.42633; accepted
[Author manuscript]

TMEM16A ameliorates vascular remodeling by suppressing autophagy via inhibiting Bcl-2–p62 complex formation
Xiao-Fei Lv, Ya-Juan Zhang, Xiu Liu, Hua-Qing Zheng, Can-Zhao Liu, Xue-Lin Zeng, Xiang-Yu Li, Xiao-Chun Lin, Cai-Xia Lin, Ming-Ming Ma, Fei-Ran Zhang, Jin-Yan Shang, Jia-Guo Zhou, Si-Jia Liang, Yong-Yuan Guan
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.41028; in press
[Author manuscript]

JNK suppresses melanogenesis by interfering with CREB-regulated transcription coactivator 3-dependent MITF expression
Ji-Hye Kim, A-reum Hong, Yo-Han Kim, Hanju Yoo, Sang-Wook Kang. Sung Eun Chang, Youngsup Song
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.41502; in press
[Author manuscript]

Quantitative Ultrasound Approaches for Diagnosis and Monitoring Hepatic Steatosis in Nonalcoholic Fatty Liver Disease
Amir M. Pirmoazen, Aman Khurana, Ahmed El Kaffas, Aya Kamaya
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.40249; accepted
[Author manuscript]

The molecular landscape and microenvironment of salivary duct carcinoma reveal new therapeutic opportunities
Melissa Alame, Emmanuel Cornillot, Valère Cacheux, Guillaume Tosato, Marion Four, Laura De Oliveira, Stéphanie Gofflot, Philippe Delvenne, Evgenia Turtoi, Simon Cabello-Aguilar, Masahiko Nishiyama, Andrei Turtoi, Valérie Costes-Martineau, Jacques Colinge
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.42986; accepted
[Author manuscript]

Ellagic acid–Fe@BSA nanoparticles for endogenous H2S accelerated Fe(III)/Fe(II) conversion and photothermal synergistically enhanced chemodynamic therapy
Qingqing Tian, Lu An, Qiwei Tian, Jiaomin Lin, Shiping Yang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.41882; in press
[Author manuscript]

Effective control of tumor growth through spatial and temporal control of theranostic sodium iodine symporter (NIS) gene expression using heat-inducible gene promoters in engineered mesenchymal stem cells
Mariella Tutter, Christina Schug, Kathrin Schmohl, Sarah Urnauer, Nathalie Schwenk, Matteo Petrini, Wouter Lokerse, Christian Zach, Sibylle Ziegler, Peter Bartenstein, Wolfgang Weber, Ernst Wagner, Lars Lindner, Peter Nelson, Christine Spitzweg
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.41489; accepted
[Author manuscript]

All-stage precisional glioma targeted therapy enabled by a well-designed D-peptide
Danni Ran, Jianfen Zhou, Zhilan Chai, Jinyang Li, Cao Xie, Jiani Mao, Linwei Lu, Yanyu Zhang, Sunyi Wu, Changyou Zhan, Weiyue Lu
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.41382; in press
[Author manuscript]

A novel function of prohibitin on melanosome transport in melanocytes
Jo Chan song, Park Hye In, Jung Hyun Jin, Park Jong il, Lee Ji eun, Myung Cheol hwan, Hwang Jae Sung
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.41383; accepted
[Author manuscript]

Stepwise targeting and responsive lipid-coated nanoparticles for enhanced tumor cell sensitivity and hepatocellular carcinoma therapy
Ying Li, Yunqiu Miao, Mingshu Chen, Xi Chen, Feifei Li, Xinxin Zhang, Yong Gan
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.42008; in press
[Author manuscript]

Gold clusters prevent breast cancer bone metastasis by suppressing tumor-induced osteoclastogenesis
Zhichao Zhang, Yawen Yao, Qing Yuan, Cao Lu, Xiangchun Zhang, Jinling Yuan, Kaixiao Hou, Chunyu Zhang, Zhongying Du, Xueyun Gao, Xiongsheng Chen
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.42218; in press
[Author manuscript]

Tumor-Intrinsic CD47 Signal Regulates Glycolysis and Promotes Colorectal Cancer Cell Growth and Metastasis
Tuo Hu, Huashan Liu, Zhenxing Liang, Fengwei Wang, Chi Zhou, Xiaobin Zheng, Yunfeng Zhang, Yiwen Song, Jiancong Hu, Xiaowen He, Jian Xiao, Ryan J. King, Xianrui Wu, Ping Lan
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.40860; in press
[Author manuscript]

The biological implications of Yin Yang 1 in the hallmarks of cancer
Ian Timothy Sembiring Meliala, Rendy Hosea, Vivi Kasim, Shourong Wu
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.43481; in press
[Author manuscript]

IL-37/ STAT3/ HIF-1α Negative Feedback Signaling Drives Gemcitabine Resistance in Pancreatic Cancer
Tiansuo Zhao, Fanjie Jin, Di Xiao, Hongwei Wang, Chongbiao Huang, Xiuchao Wang, Song Gao, Jing Liu, Shengyu Yang, and Jihui Hao
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.42416; in press
[Author manuscript]

Tumor reoxygenation for enhanced combination of radiation therapy and microwave thermal therapy using oxygen generation in situ by CuO nanosuperparticles under microwave irradiation
Zengzhen Chen, Wenna Guo, Qiong Wu, Longfei Tan, Tengchuang Ma, Changhui Fu, Jie Yu, Xiangling Ren, Ping Liang, Jianming Wang, Xianwei Meng
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.42818; accepted
[Author manuscript]

Interleukin 1β-mediated HOXC10 Overexpression Promotes Hepatocellular Carcinoma Metastasis by Upregulating PDPK1 and VASP
Yunzhi Dang, Jie Chen, Weibo Feng, Chenyang Qiao, Weili Han, Yongzhan Nie, Kaichun Wu, Daiming Fan, Limin Xia
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.41712; in press
[Author manuscript]

Targeting REV-ERBα for Therapeutic Purposes: Promises and Challenges
Shuai Wang, Feng Li, Yanke Lin and Baojian Wu
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.43834; in press
[Author manuscript]

Effective targeting of intact and proteolysed CDCP1 for imaging and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma
Thomas Kryza, Tashbib Khan, Simon Puttick, Chao Li, Kamil A Sokolowski, Brian WC Tse, Tahleesa Cuda, Nicholas Lyons, Madeline Gough, Julia Yin, Ashleigh Parkin, Elena I Deryugina, James P. Quigley, Ruby H. P. Law, James C. Whisstock, Andrew D. Riddell, Andrew P. Barbour, David K. Wyld, Paul A. Thomas, Stephen Rose, Cameron E. Snell, Marina Pajic, Yaowu He and John D. Hooper
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.43589; in press
[Author manuscript]

Targeted Delivery of Engineered Auditory Sensing Protein for Ultrasound Neuromodulation in Brain
Chun-Yao Wu, Ching-Hsiang Fan, Nai-Hua Chiu, Yu-Chun Lin and Chih-Kuang Yeh
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.39786; in press
[Author manuscript]

Nrf2 and HIF1a converge to arsenic-induced metabolic reprogramming and the formation of the cancer stem-like cells
Zhuoyue Bi, Qian Zhang, Yao Fu, Priya Wadgaonkar, Wenxuan Zhang, Bandar Almutairy, Liping Xu, M'Kya Rice, Yiran Qiu, Chitra, Thakur, Fei Chen
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.42903; in press
[Author manuscript]

Fluorescence guided imaging for resection margin evaluation in head and neck cancer patients using cetuximab-800CW: A quantitative dose-escalation study
Floris Jan Voskuil, Steven Jakob de Jongh, Wouter Tjerk Rudolph Hooghiemstra, Matthijs David Linssen, Pieter Jan Steinkamp, Sebastiaan Antonius Hendrik Johannes de Visscher, Kees-Pieter Schepman, Sjoerd Elias, Pascal Klaas Jonker, Jan Johannes Doff, Annelies Jorritsma-Smit, Wouter Bastiaan Nagengast, Bert van der Vegt, Dominic James Robinson, Gooitzen Michell van Dam, Max Johannes Hendrikus Witjes
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.43227; in press
[Author manuscript]

Metastatic extent predicts overall survival of patients with metastatic castration resistant prostate cancer treated with 177Lutetium prostate membrane antigen radioligand therapy
Finn Edler von Eyben, Harshad R Kulkarni, Richard P Baum
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.44568; accepted
[Author manuscript]

miR-17-5p and miR-20a-5p suppress postoperative metastasis of hepatocellular carcinoma via blocking HGF/ERBB3-NF-κB positive feedback loop
Dong-Li Liu, Li-Li Lu, Li-Li Dong, Yang Liu, Xin-Yu Bian, Bao-Feng Lian, Lu Xie, Duo Wen, Dong-Mei Gao, Ai-Wu Ke, Jia Fan, Wei-Zhong Wu
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.41365; in press
[Author manuscript]

Direct myosin-2 inhibition enhances cerebral perfusion resulting in functional improvement after ischemic stroke
Máté Pénzes, Demeter Túrós, Domokos Máthé, Krisztián Szigeti, Nikolett Hegedűs, Anna Ágnes Rauscher, Péter Tóth, Ivan Ivic, Parasuraman Padmanabhan, Gabriella Pál, Árpád Dobolyi, Máté Gyimesi, András Málnási-Csizmadia
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.42077; accepted
[Author manuscript]

Fasting before or after wound injury accelerates wound healing through the activation of pro-angiogenic SMOC1 and SCG2
Ming-Jie Luo, Shan-Shan Rao, Yi-Juan Tan, Hao Yin, Xiong-Ke Hu, Yan Zhang, Yi-Wei Liu, Tao Yue, Ling-Jiao Chen, Li Li, Ya-Rong Huang, Yu-Xuan Qian, Zheng-Zhao Liu, Jia Cao, Zhen-Xing Wang, Zhong-Wei Luo, Yi-Yi Wang, Kun Xia, Si-Yuan Tang, Chun-Yuan Chen, Hui Xie
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.44115; in press
[Author manuscript]

CAMSAP2-mediated noncentrosomal microtubule acetylation drives hepatocellular carcinoma metastasis
Dongxiao Li, Xiangming Ding, Meng Xie, Zheng Huang, Ping Han, Dean Tian, and Limin Xia
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.42596; in press
[Author manuscript]

F-box Proteins and Cancer: An Update from Functional and Regulatory Mechanism to Therapeutic Clinical Prospects
Dinesh Singh Tekcham, Di Chen, Yu Liu, Ting Ling, Yi Zhang, Huan Chen, Wen Wang, Wuxiyar Otkur, Huan Qi, Tian Xia, Xiaolong Liu, Hai-long Piao & Hongxu Liu
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.42735; in press
[Author manuscript]

Nuclear receptor ERRα contributes to castration-resistant growth of prostate cancer via its regulation of intratumoral androgen biosynthesis
Zhenyu Xu, Taiyang Ma, Weijie Gao, Youjia Li, Shan Yu, Yuliang Wang and Franky Leung Chan
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.35589; accepted
[Author manuscript]

Synthetic immunity by remote control
Lena Gamboa, Ali H. Zamat, Gabriel A. Kwong
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.41305; in press
[Author manuscript]

Extrahepatic cholangiography in near-infrared II window with the clinically approved fluorescence agent indocyanine green: a promising imaging technology for intraoperative diagnosis
Di Wu, Dingwei Xue, Jing Zhou, Yifan Wang, Zhe Feng, Junjie Xu, Hui Lin, Jun Qian, Xiujun Cai
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.41127; in press
[Author manuscript]

A cell-permeable peptide-based PROTAC against the oncoprotein CREPT proficiently inhibits pancreatic cancer
Zhijie Chang, Danhui Ma, Yutian Zou, Yunxiang Chu, Zhengsheng Liu, Gaochao Liu, Jun Chu, Mengdi Li, Jiayu Wang, Shi-yong Sun
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.41677; in press
[Author manuscript]

Differentiation of benign and malignant lymph nodes in pediatric patients on ferumoxytol-enhanced PET/MRI
Anne M. Muehe, MD Florian Siedek, MD Ashok J. Theruvath, MD Jayne M. Seekins, DO Sheri Spunt, MD, MBA Allison Pribnow, MD Tie Liang, EdD Heike E. Daldrup-Link, MD, PhD
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.40606; in press
[Author manuscript]

Progress and Perspective on Exosome Separation – Efforts for Efficient Exosome-based Theranostics
Dongbin Yang, Weihong Zhang, Huanyun Zhang, Fengqiu Zhang, Lanmei Chen, Phuong H.L. Tran, Leon M. Larcher, Suxiang Chen, Nan Liu, Qingxia Zhao, Changying Chen, Rakesh N Veedu, Tao Wang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.41580; in press
[Author manuscript]

NIK links inflammation to hepatic steatosis by suppressing PPARα in alcoholic liver disease
Yaru Li, Mingming Chen, Yu Zhou, Chuanfeng Tang, Wen Zhang, Ying Zhong, Yadong Chen, Hong Zhou, Liang Sheng
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.40149; in press
[Author manuscript]

Carbon black nanoparticles induce cell necrosis through lysosomal membrane permeabilization and cause subsequent inflammatory response
Xia Yuan, Wen Nie, Zhiyao He, Jingyun Yang, Bin Shao, Xuelei Ma, Xiangxian Zhang, Zhenfei Bi, Lu Sun, Xiao Liang, Yan Tie, Yu Liu, Fei Mo, Dan Xie, Yuquan Wei, Xiawei Wei
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.34065; accepted
[Author manuscript]

Minimally invasive implant and decreased inflammation reduce osteoinduction of biomaterial
Zifan Zhao, Qin Zhao, Bin Gu, Chengcheng Yin, Kailun Shen, Haibin Xia, Hua Tang, Xiaoxin Zhang, Yanbing Zhao, Xiangliang Yang and Yufeng Zhang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.39507; in press
[Author manuscript]

Real-time and multimodality image-guided intelligent HIFU therapy for uterine fibroid
Guochen Ning, Xinran Zhang, Qin Zhang, Zhibiao Wang, Hongen Liao
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.42830; accepted
[Author manuscript]

Self-Assembled Colloidal Gold Superparticles to Enhance the Sensitivity of Lateral Flow Immunoassays with Sandwich Format
Xirui Chena, b‡, Yuankui Lenga, b‡, Liangwen Haoa, b, Hong Duana, b, Jing Yuana, b, Wenjing Zhanga, b, Xiaolin Huang, a, b, and Yonghua Xiong, a, b, c
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.42364; in press
[Author manuscript]

Cardioprotective effect of sonic hedgehog ligand in pig models of ischemia reperfusion
Bijan Ghaleh, Jérôme Thireau, Olivier Cazorla, Raffaella Soleti, Valérie Scheuermann, Alain Bizé, Lucien Sambin, François Roubille, Ramaroson Andriantsitohaina, Maria Carmen Martinez, Alain Lacampagne
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.40461; in press
[Author manuscript]

Glucose oxidase-like activity of cerium oxide nanoparticles: use for personal glucose meter-based label-free target DNA detection
Hyo Yong Kim, Ki Soo Park, Hyun Gyu Park
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.41484; accepted
[Author manuscript]

PAQR4 promotes chemoresistance in non-small cell lung cancer through inhibiting Nrf2 protein degradation
Peifang Xu, Liping Jiang, Yang Yang, Mengge Wu, Baiyang Liu, Yulin Shi, Qiushuo Shen, Xiulin Jiang, Yaomei He, Dating Cheng, Qiuxia Xiong, Zuozhang Yang, Lincan Duan, Jie Lin, Song Zhao, Peng Shi, Cuiping Yang, Yongbin Chen
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.43142; in press
[Author manuscript]

YB-1 interplays with ERα to regulate the stemness and differentiation of ER-positive breast cancer stem cells
Fan Yang, Siqi Chen, Shengnan He, Qin Huo, Ye Hu and Ni Xie
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.41014; in press
[Author manuscript]

Bioactive phospho-therapy with black phosphorus for in vivo tumor suppression
Shengyong Geng, Ting Pan, Wenhua Zhou, Haodong Cui, Lie Wu, Zhibin Li, Paul K. Chu, and Xue-Feng Yu
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.43092; accepted
[Author manuscript]

IL-23, but not IL-12, plays a critical role in inflammation-mediated bone disorders
Jiajia Xu, Jiao Li, Yiming Hu, Yaokai Gan, Kerong Dai, Jingyu Zhao, Mingjian Huang, Xiaoling Zhang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.41378; accepted
[Author manuscript]

Stem cell-derived exosomes prevent pyroptosis and repair ischemic muscle injury through a novel exosome/circHIPK3/ FOXO3a pathway
Bing Yan, Yu Zhang, Chun Liang, Bin Liu, Fengzhi Ding, Yanli Wang, Bao Zhu, Ranzun Zhao, Xi-Yong Yu, Yangxin Li
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.42259; accepted
[Author manuscript]

Esophageal, gastric and colorectal cancers: Looking beyond classical serological biomarkers towards glycoproteomics-assisted precision oncology
Elisabete Fernandes, Janine Sores, Sofia Cotton, and Andreia Peixoto, Dylan Ferreira, Rui Freitas, Celso A. Reis, Lúcio Lara Santos and José Alexandre Ferreira
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.42480; accepted
[Author manuscript]

Comprehensive Understanding of Magnetic Hyperthermia for Improving Antitumor Therapeutic Efficacy
Xiaoli Liu, Yifan Zhang, Yanyun Wang, Wenjing Zhu, Galong Li, Xiaowei Ma, Yihan Zhang, Shizhu Chen, Shivani Tiwari, Kejian Shi, Shouwen Zhang, Hai Ming Fan, Yong Xiang Zhao, and Xing-Jie Liang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.40805; in press
[Author manuscript]

The failure of DAC to induce OCT2 expression and its remission by hemoglobin-based nanocarriers under hypoxia in renal cell carcinoma
Lu Chen, Zeyang Wang, Qingwen Xu, Yuxi Liu, Le Chen, Suhang Guo, Hua Wang, Kui Zeng, Junqing Liu, Su Zeng and Lushan Yua
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.39944; in press
[Author manuscript]

Noninvasive ultrasonic neuromodulation of neuronal excitability for treatment of epilepsy
Zhengrong Lin, Long Meng, Junjie Zou, Wei Zhou, Xiaowei Huang, Shan Xue, Tianyuan Bian, Tifei Yuan, Lili Niu, Yanwu Guo, Hairong Zheng
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.40520; accepted
[Author manuscript]

A Dual-Functional Embolization-Visualization System for Fluorescence Image-Guided Tumor Resection
M. Martin Jensen, Zachary B. Barber, Nitish Khurana, Kyle J. Isaacson, Douglas Steinhauff, Bryant Green, Joseph Cappello, Abigail Pulsipher, Hamidreza Ghandeharia, Jeremiah A. Alt
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.39700; accepted
[Author manuscript]

Tumor Circulome in the Liquid Biopsies for Cancer Diagnosis and Prognosis
Jicheng Wu, Shen Hu, Lihong Zhang, Jinxia Xin, Chongran Sun, Liquan Wang, Kefeng Ding, and Ben Wang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.40532; accepted
[Author manuscript]

CD8+ T-cell plasticity regulates vascular regeneration in type-2 diabetes
Cai Liang, Kevin Y. Yang, Vicken W. Chan, Xisheng Li, Tiffany H.W. Fung, Yalan Wu, Xiao Yu Tian, James Lau, Yu Huang, Ling Qin, Kathy O. Lui
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.40663; accepted
[Author manuscript]

PET Imaging of Liposomal Glucocorticoids using 89Zr-oxine: Theranostic Applications in Inflammatory Arthritis
Peter J. Gawne, Fiona Clarke, Keren Turjeman, Andrew P. Cope, Nicholas J. Long, Yechezkel Barenholz, Samantha Y. A. Terry and Rafael T. M. de Rosales
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.40403; in press
[Author manuscript]

Graphene and other 2D materials: a multidisciplinary analysis to uncover the hidden potential as cancer theranostics
Laura Fusco, Arianna Gazzi, Guotao Peng, Yuyoung Shin, Sandra Vranic, Davide Bedognetti, Flavia Vitale, Acelya Yilmazer, Xinliang Feng, Bengt Fadeel, Cinzia Casiraghi, Lucia Gemma Delogu
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.40068; accepted
[Author manuscript]

Aptamer-guided extracellular vesicle theranostics in oncology
Phuong H.L. Tran, Dongxi Xiang, Tuong N-G Nguyen, Thao T.D. Tran, Qian Chen, Wang Yin, Yumei Zhang, Lingxue Kong, Andrew Duan, Kuisheng Chen, Miomio Sun, Yong Li, Yingchun Hou, Yimin Zhu, Yongchao Ma, Guoqin Jiang, Wei Duan
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.39706; in press
[Author manuscript]

A Combat with the YAP/TAZ-TEAD Oncoproteins for Cancer Therapy
Ajaybabu V. Pobbati and Wanjin Hong
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.40889; in press
[Author manuscript]

Copy Number Amplification of DNA Damage Repair Pathways Potentiates Therapeutic Resistance in Cancer
Zhiyuan Wu, Sihan Li, Yue Wang, Weiwei Guo, Guojun Cao, Kun Chen, Min Zhang, Ming Guan, Da Yang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.39341; in press
[Author manuscript]

Noninvasive Young’s modulus visualization of fibrosis progression and delineation of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDA) tumors using Harmonic Motion Elastography (HME) in vivo
Alireza Nabavizadeh, Thomas Payen, Alina Iuga, Irina Sagalovskiy, Deborah Desrouilleres, Niloufar Saharkhiz, Carmine F. Palermo, Stephen A. Sastra, Paul E. Oberstein, Vilma L. Rosario, Michael D. Kluger, Beth A. Schrope John A. Chabot Kenneth P. Olive and Elisa E. Konofagou
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.37965; in press
[Author manuscript]

Serelaxin alleviates cardiac fibrosis through inhibiting endothelial-to-mesenchymal transition via RXFP1
Tim Wilhelmi, Xingbo Xu, Xiaoying Tan, Melanie S. Hulshoff, Sabine Maamari, Samuel Sossalla, Michael Zeisberg and Elisabeth M. Zeisberg
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.38640; in press
[Author manuscript]

A mucoadhesive-to-penetrating controllable delivery system for targeted anti-colorectal cancer therapy
Ran Zhao, Sujuan Du, Ying Liu, Cong Lv, Yongli Song, Bing Zhang, Dan Li, Shan Gao, Wei Cui, Maksim V. Plikus, Xiaohua Hou, Kaichun Wu, Zhanju Liu, Zhihua Liu, Yingzi Cong, Yuan Li, and Zhengquan Yu
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.40318; in press
[Author manuscript]

Activation of microRNA-378a-3p biogenesis promotes hepatic secretion of VLDL and hyperlipidemia by modulating ApoB100-Sortilin1 axis
Tianpeng Zhang, Hongtao Shi, Ningning Liu, Jing Tian, Xiaoling Zhao, Clifford J. Steer, Qinghua Han, and Guisheng Song
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.39578; in press
[Author manuscript]

Exosomes from nicotine-stimulated macrophages accelerate atherosclerosis through miR-21-3p/PTEN-mediated VSMC migration and proliferation
Jumo Zhu, Bei Liu, Zhiyan Wang, Di Wang, Huaner Ni, Lili Zhang and Yi Wang
Theranostics 2020; doi:10.7150/thno.37357; in press
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been typeset by the journal and the content may change before final publication.