Online advance articles

Authors: To add/update your online file, first login. At the bottom of the page, click on Manage online advance and upload the file.


Targeting β-catenin and PD-L1 simultaneously by a racemic Supramolecular peptide for the potent immunotherapy of Hepatocellular carcinoma
Zhengjun Zhou, Xiao Li, Guang Yang, Jingmei Wang, Baohua Li, Yinong Huang, Jin Yan Kaishan Tao
Theranostics 2023; doi:10.7150/thno.83377; accepted
[Author manuscript]

Comprehensive machine learning-generated classifier identifies pro-metastatic characteristics and predicts individual treatment in pancreatic cancer: A multicenter cohort study based on super-enhancer profiling
Dongjie Chen, Yizhi Cao, Haoyu Tang, Longjun Zang, Na Yao, Youwei Zhu, Yongsheng Jiang, Shuyu Zhai, Yihao Liu, Minmin Shi, Shulin Zhao, Weishen Wang, Chenlei Wen, Chenghong Peng, Hao Chen, Xiaxing Deng, Lingxi Jiang, Baiyong Shen
Theranostics 2023; doi:10.7150/thno.84978; in press
[Author manuscript]

Integrating physicomechanical and biological strategies for BTE: biomaterials-induced osteogenic differentiation of MSCs
Huixin Shi, Kaixuan Zhou, Mingfeng Wang, Ning Wang, Yiping Song, Wei Xiong, Shu Guo, Zhe Yi, Qiang Wang, Shude Yang
Theranostics 2023; doi:10.7150/thno.84759; in press
[Author manuscript]

High-intensity interval training ameliorates Alzheimer’s disease-like pathology by regulating astrocyte phenotype-associated AQP4 polarization
Shu Feng, Chongyun Wu, Peibin Zou, Qianting Deng, Zhe Chen, Meng Li, Ling Zhu, Fanghui Li, Timion Cheng-Yi Liu, Rui Duan, Luodan Yang
Theranostics 2023; doi:10.7150/thno.81951; in press
[Author manuscript]

Label-free optical metabolic imaging of adipose tissues for prediabetes diagnosis
Liping Chen, Guihui Qin, Yuhong Liu, Moxin Li, Yue Li, Lunzhang Guo, Lidong Du, Weiming Zheng, Peichun Wu, Yueh-Hsun Chuang, Xiaoyan Wang, Tzung-Dau Wang, Ja-An Annie Ho, Tzu-Ming Liu
Theranostics 2023; doi:10.7150/thno.82697; accepted
[Author manuscript]

The metallic compound promotes primordial follicle activation and ameliorates fertility deficits in aged mice
Lincheng Han, Yingying Huang, Biao Li, Weiyong Wang, Yanli Sun, Xiaodan Zhang, Wenbo Zhang, Shuang Liu, Wenjun Zhou, Wei Xia and Meijia Zhang
Theranostics 2023; doi:10.7150/thno.82553; in press
[Author manuscript]

A systematic review of ultrasound-mediated drug delivery to the eye and critical insights to facilitate a timely path to the clinic
Isaac J Rad, Luke Chapman, Karnaker Reddy Tupally, Martin Veidt, Hussain Al-Sadiq, Robert Sullivan and Harendra S Parekh
Theranostics 2023; doi:10.7150/thno.82884; accepted
[Author manuscript]

Focused ultrasound mitigates pathology and improves spatial memory in Alzheimer's mice and patients
Maria Eleni Karakatsani, Robin Ji, Maria F. Murillo, Tara Kugelman, Nancy Kwon, Yeh-Hsing Lao, Keyu Liu, Antonios N. Pouliopoulos, Lawrence S. Honig, Karen E. Duff, and Elisa E. Konofagou
Theranostics 2023; doi:10.7150/thno.79898; accepted
[Author manuscript]


Note: The manuscripts in this page haven't been copyedited by the journal and the contents may change before final publication.