Online advance articles

Authors: To update your online file, login here. Under Online advance (bottom of the page), click Add/replace.


Molecular imaging and biochemical response assessment after a single cycle of [225Ac]Ac-PSMA-617/[177Lu]Lu-PSMA-617 tandem therapy in mCRPC patients who have progressed on [177Lu]Lu-PSMA-617 monotherapy
Florian Rosar, Fabian Hau, Mark Bartholomä, Stephan Maus, Tobias Stemler, Johannes Linxweiler, Samer Ezziddin, Fadi Khreish
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.56211; accepted
[Author manuscript]

NAD+-boosting therapy alleviates nonalcoholic fatty liver disease via stimulating a novel exerkine Fndc5/irisin
Dong-Jie Li, Si-Jia Sun, Jiang-Tao Fu, Shen-Xi Ouyang, Qin-Jie Zhao, Li Su, Qing-Xi Ji, Di-Ynag Sun, Jia-Hui Zhu, Guo-Yan Zhang, Xiu-Ting Lan, Jia-Wei Ma, Xiu-Ting Lan, Yi Zhao, Jie Tong, Guo-Qiang Li, Fu-Ming Shen, Pei Wang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.53652; accepted
[Author manuscript]

Computational methods for cancer driver discovery: A survey
Vu Viet Hoang Pham, Lin Liu, Cameron Bracken, Gregory Goodall, Jiuyong Li, Thuc Duy Le
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.52670; accepted
[Author manuscript]

Biomechanical sensing of in vivo magnetic nanoparticle hyperthermia-treated melanoma using magnetomotive optical coherence elastography
Pin-Chieh Huang, Eric J. Chaney, Edita Aksamitiene, Ronit Barkalifa, Darold R. Spillman, Jr., Bethany J. Bogan, and Stephen A. Boppart
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55333; accepted
[Author manuscript]

The role of GLS1-mediated glutaminolysis/2-HG/H3K4me3 and GSH/ROS signals in Th17 responses counteracted by PPARγ agonists
Yumeng Miao, Yun Zheng, Yanzhi Geng, Ling Yang, Na Cao, Yue Dai, Zhifeng Wei
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.54803; accepted
[Author manuscript]

MERS-CoV and SARS-CoV-2 replication can be inhibited by targeting the interaction between the viral spike protein and the nucleocapsid protein
Byoung Kwon Park, Jinsoo Kim, Sangkyu Park, Dongbum Kim, Minyoung Kim, Kyeongbin Baek, Joon-Yong Bae, Man-Seong Park, Won-Keun Kim, Younghee Lee, Hyung-Joo Kwon
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55647; in press
[Author manuscript]

Hepatic miR-378 modulates serum cholesterol levels by regulating hepatic bile acid synthesis
Chao Sun, Wei Liu, Zhiqiang Lu, Yan Li, Shengnan Liu, Zhili Tang, Ying Yan, Zhiyang Li, Hua Feng, Duo Zhang, Zhong-Ze Fang, Changtao Jiang, Qiurong Ding, Jingjing Jiang, Hao Ying
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.53624; accepted
[Author manuscript]

MARCKS cooperates with NKAP to activate NF-kB signaling in smoke-related lung cancer
Jun Liu, Szu-Jung Chen, Ssu-Wei Hsu, Jun Zhang, Ji-Min Li, David C. Yang, Shenwen Gu, Kent E. Pinkerton, Ching-Hsien Chen
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.53558; accepted
[Author manuscript]

Injectable Conductive Hydrogel Can Reduce Pacing Threshold and Enhance Efficacy of Cardiac Pacemaker
Zhao An, Jun Wu, Shu-Hong Li, Shanglin Chen, Fang-Lin Lu, Zhi-Yun Xu, Hsing-Wen Sung, Ren-Ke Li
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.54959; in press
[Author manuscript]

A novel role of kallikrein-related peptidase 8 in the pathogenesis of diabetic cardiac fibrosis
Jian-Kui Du, Qing Yu, Yu-Jian Liu, Shu-Fang Du, Li-Yang Huang, Dan-Hong Xu, Xin Ni, Xiao-Yan Zhu
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.48530; accepted
[Author manuscript]

Accurate in vivo tumor detection using plasmonic-enhanced shifted-excitation Raman difference spectroscopy (SERDS)
Pietro Strobbia, Vanessa Cupil-Garcia, Bridget M. Crawford, Andrew M. Fales, T. Joshua Pfefer, Yang Liu, Martin Maiwald, Bernd Sumpf, Tuan Vo-Dinh
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.53101; accepted
[Author manuscript]

SIRT3-mediated deacetylation of NLRC4 promotes inflammasome activation
Chenyang Guan, Xian Huang, Jun Ni, Jinnan Yue, Hongrui Xiang, Samina Shaheen, Zhenyan Jiang, Yuexiao Tao, Jiamin Liu, Jun Tu, Zhenshan Liu, Yufeng Yao, Wen Yang, Zhaoyuan Hou, Junling Liu, Xiao-Dong Yang, Qiang Zou, Bing Su, Zhiduo Liu, Jinke Cheng , Xuefeng Wu
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55573; in press
[Author manuscript]

Cellular senescence in hepatocellular carcinoma induced by a long non-coding RNA-encoded peptide PINT87aa by blocking FOXM1-mediated PHB2
Xiaohong Xiang, Yunong Fu, Kun Zhao, Runchen Miao, Xing Zhang, Xiaohua Ma, Chang Liu, Nu Zhang, Kai Qu
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55672; accepted
[Author manuscript]

Identify theranostic factors for patients developing metastasis after surgery for early-stage lung adenocarcinoma
Wei-Chung Cheng, Chun-Yu Chang, Chih-Ying Hsieh, Guan-Chin Tseng, Shu-Fen Chiang, Kevin Chih-Yang Huang, Tzu-Pin Lu, K.S. Clifford Chao, and Yuh-Pyng Sher
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.53176; in press
[Author manuscript]

Lactate-induced M2 polarization of tumor-associated macrophages promotes the invasion of pituitary adenoma by secreting CCL17
Anke Zhang, Yuanzhi Xu, Houshi Xu, Jie Ren, Tong Meng, Qingwei Zhu, Wen-Bo Zhang, Yuan-Bo Pan, Jiali Jin, Yunjia Ni, Yunke Bi, Zhe Bao Wu, Shaojian Lin, Meiqing Lou
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.53749; in press
[Author manuscript]

Impact of hydroxytyrosol on stroke: tracking therapy response on neuroinflammation and cerebrovascular parameters using PET-MR imaging and functional outcomes
Cristina Barca, Maximilian Wiesmann, Jesús Calahorra, Lydia Wachsmuth, Christian Döring, Claudia Foray, Ali Heiradi, Sven Hermann, Maria Ángeles Peinado, Eva Siles, Cornelius Faber, Michael Schäfers, Amanda J Kiliaan, Andreas H. Jacobs and Bastian Zinnhardt
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.48110; accepted
[Author manuscript]

Environmental enrichment implies GAT-1 as a potential therapeutic target for stroke recovery
Yuhui Lin, Mengcheng Yao, Haiyin Wu, Feng Wu, Shiying Cao, Huanyu Ni, Jian Dong, Di Yang, Yanyu Sun, Xiaolin Kou, Jun Li, Hui Xiao, Lei Chang, Jin Wu, Yan Liu, Chunxia Luo, Dongya Zhu
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.53316; in press
[Author manuscript]

Exosomes in atherosclerosis: performers, bystanders, biomarkers and therapeutic targets
Chen Wang, Zhelong Li, Yunnan Liu, and Lijun Yuan
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.56035; in press
[Author manuscript]

Downregulated METTL14 accumulates BPTF that reinforces super-enhancers and distal lung metastasis via glycolytic reprogramming in renal cell carcinoma
Chuanjie Zhang, Li Chen, Yihan Liu, Jingyi Huang, Ao Liu, Yang Xu, Yan Shen, Hongchao He, Danfeng Xu
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55424; in press
[Author manuscript]

Impairment of type H vessels by NOX2-mediated endothelial oxidative stress: critical mechanisms and therapeutic targets for bone fragility in streptozotocin-induced type 1 diabetic mice
Xiao-Fan Hu, Geng Xiang, Tian-Ji Wang, Yu-Bo Ma, Yang Zhang, Ya-Bo Yan, Xiong Zhao, Zi-Xiang Wu, Ya-Fei Feng, Wei Lei
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.50907; in press
[Author manuscript]

miR-375 prevents high-fat diet-induced insulin resistance and obesity by targeting the aryl hydrocarbon receptor and bacterial tryptophanase (tnaA) gene
Anil Kumar, Yi Ren, Kumaran Sundaram, Jingyao Mu, Mukesh K Sriwastva, Gerald W Dryden, Chao Lei, Lifeng Zhang, Jun Yan, Xiang Zhang, Juw Won Park, Michael L Merchant, Yun Teng, and Huang-Ge Zhang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.52558; accepted
[Author manuscript]

Genome-wide CRISPR/Cas9 knockout screening uncovers a novel inflammatory pathway critical for resistance to arginine-deprivation therapy
Cheng-Ying Chu, Yi-Ching Lee, Cheng-Han Hsieh, Chi-Tai Yeh, Tsu-Yi Chao, Po-Hung Chen, I-Hsuan Lin, Tsung-Han Hsieh, Jing-Wen Shih, Chia-Hsiung Cheng, Che-Chang Chang, Ping-Sheng Lin, Yuan-Li Huang, Tsung-Ming Chen, Yun Yen, David K. Ann, Hsing-Jien Kung
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.51795; in press
[Author manuscript]

Nanodefensin-encased hydrogel with dual bactericidal and pro-regenerative functions for advanced wound therapy
Gan Luo, Yaqi Sun, Jue Zhang, Zhipeng Xu, Wuyuan Lu, Hanbin Wang, Yan Zhang, Hui Li, Zhengwei Mao, Shixin Ye, Baoli Cheng, Xiangming Fang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.53089; in press
[Author manuscript]

Biocompatible AIEgen/p-glycoprotein siRNA@reduction-sensitive paclitaxel polymeric prodrug nanoparticles for overcoming chemotherapy resistance in ovarian cancer
Jun Wu, Quan Wang, Xiaoqi Dong, Min Xu, Juliang Yang, Xiaoqing Yi, Biao Chen, Xiyuan Dong, Ying Wang, Xiaoding Lou, Fan Xia, Shixuan Wang, Jun Dai
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.53828; in press
[Author manuscript]

Molecular targets for anticancer therapies in companion animals and humans: what can we learn from each other?
Irati Beltrán Hernández, Jannes Z. Kromhout, Erik Teske, Wim E. Hennink, Sebastiaan A. van Nimwegen and Sabrina Oliveira
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55760; in press
[Author manuscript]

Granzyme A inhibition reduces inflammation and increases survival during abdominal sepsis
Marcela Garzón-Tituaña, José L Sierra-Monzón, Laura Comas, Llipsy Santiago, Tatiana Khaliulina-Ushakova, Iratxe Uranga-Murillo, Ariel Ramirez-Labrada, Elena Tapia, Elena Morte-Romea, Sonia Algarate, Ludovic Couty, Eric Camerer, Phillip I Bird, Cristina Seral, Pilar Luque, José R Paño-Pardo, Eva M Galvez, Julián Pardo and Maykel Arias
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.49288; in press
[Author manuscript]

SARM1 promotes neuroinflammation and inhibits neural regeneration after spinal cord injury through NF-κB signaling
Huitao Liu, Jingjing Zhang, Xingxing Xu, Sheng Lu, Danlu Yang, Changnan Xie, Mengxian Jia, Wenbin Zhang, Lingting Jin, Xiwu Wang, Xiya Shen, Fayi Li, Wangfei Wang, Xiaomei Bao, Sijia Li, Minyu Zhu, Wei Wang, Ying Wang, Zhihui Huang, Honglin Teng
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.49054; accepted
[Author manuscript]

Overall survival of pancreatic ductal adenocarcinoma was doubled by ALDH7A1 deletion in the KPC mouse
Jae-Seon Lee, Ho Lee, Sang Myung Woo, Hyonchol Jang, Yoon Jeon, Hee Yeon Kim, Jaewhan Song, Woo Jin Lee, Eun Kyung Hong, Sang-Jae Park, Sung-Sik Han and Soo-Youl Kim
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.53935; in press
[Author manuscript]

The short isoform of PRLR suppresses the pentose phosphate pathway and nucleotide synthesis through the NEK9-Hippo axis in PDAC cells
Huizhen Nie, Pei-Qi Huang, Shu-Heng Jiang, Qin Yang, Li-Peng Hu, Xiao-Mei Yang, Jun Li, Ya-Hui Wang, Qing Li, Lei Zhu, Gary Guishan Xiao, Yong-Wei Sun, Jianguang Ji, Zhi-Gang Zhang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.51712; in press
[Author manuscript]

ILT4 inhibition prevents TAM- and dysfunctional T cell-mediated immunosuppression and enhances the efficacy of anti-PD-L1 therapy in NSCLC with EGFR activation
Xiaozheng Chen, Aiqin Gao, Fang Zhang, Zijiang Yang, Shuyun Wang, Yuying Fang, Juan Li, Jingnan Wang, Wenjing Shi, Linlin Wang, Yan Zheng, Yuping Sun
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.52435; in press
[Author manuscript]

Ovarian hormones-autophagy-immunity axis in menstruation and endometriosis
Hui-Hui Shen, Tao Zhang, Hui-Li Yang, Zhen-Zhen Lai, Wen-Jie Zhou, Jie Mei, Jia-Wei Shi, Rui Zhu, Feng-Yuan Xu, Da-Jin Li, Jiang-Feng Ye, Ming-Qing Li
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55241; in press
[Author manuscript]

Engineering Extracellular Vesicles with Platelet Membranes fusion enhanced targeted therapeutic angiogenesis in a mouse model of Myocardial Ischemia Reperfusion
Qiyu Li, Yanan Song, Qiaozi Wang, Jing Chen, Jinfeng Gao, Haipeng Tan, Yuan Wu, Su Li, Hongbo Yang, Ning Zhang, Zheyong Huang, Zhiqing Pang, Juying Qian, and Junbo Ge
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.52496; in press
[Author manuscript]

SAM68 Promotes Tumorigenesis in Lung Adenocarcinoma by Regulating Metabolic Conversion via PKM Alternative Splicing
Song Zhu, Weiping Chen, Jizhong Wang, Huilin Pan, Zhengfu Feng, Dongbo Tian
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.51360; in press
[Author manuscript]

Mutation of SPINOPHILIN (PPP1R9B) found in human tumors promotes the tumorigenic and stemness properties of cells
Eva M Verdugo-Sivianes, Ana M Rojas, Sandra Muñoz-Galván, Daniel Otero-Albiol and Amancio Carnero
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.53572; in press
[Author manuscript]

Colon tissue-accumulating mesoporous carbon nanoparticles loaded with Musca domestica cecropin for ulcerative colitis therapy
Lun Zhang, Shuiqing Gui, Yinghua Xu, Jiali Zeng, Jian Wang, Qingru Chen, Liqian Su, Ziyan Wang, Rui Deng, Fujiang Chu, Wenbin Liu, Xiaobao Jin, Xuemei Lu
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.53105; in press
[Author manuscript]

Thymosin β4 released from functionalized self-assembling peptide activates epicardium and enhances repair of infarcted myocardium
Yong-li Wang, Shu-na Yu, Hao-ran Shen, Hai-jie Wang, Xue-ping Wu, Qiang-li Wang, Bin Zhou, Yu-zhen Tan
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.52309; accepted
[Author manuscript]

Organ-organ communication: The liver’s perspective
Fei Wang, Kwok-Fai So, Jia Xiao and Hua Wang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55795; in press
[Author manuscript]

Abraxane-induced bone marrow CD11b+ myeloid cell depletion in tumor-bearing mice is visualized by μPET-CT with 64Cu-labeled anti-CD11b and prevented by anti-CSF-1
Qizhen Cao, Qian Huang, Y. Alan Wang, and Chun Li
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.49421; in press
[Author manuscript]

Vitamin C activates Pyruvate dehydrogenase (PDH) targeting the mitochondrial tricarboxylic acid (TCA) cycle in hypoxic KRAS mutant colon cancer
Cenigaonandia-Campillo A, Serna-Blasco R, Ocabo L, Solanes-Casado S, Baños-Herraiz N, Del Puerto-Nevado L, García-Foncillas J, Aguilera O
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.51265; in press
[Author manuscript]

Targeting miR-21 with NL101 blocks c-Myc/Mxd1 loop and inhibits the growth of B cell lymphoma
Shu Li; Xin He; Yichao Gan; Jiawei Zhang; Feiqiong Gao; Limin Lin; Dijia Xin, Xi Qiu, Teng Yu; Xuzhao Zhang; PanPan Chen; Jiefeng Tong; Wenbin Qian; Yang Xu
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.53561; in press
[Author manuscript]

MiR-22 modulates brown adipocyte thermogenesis by synergistically activating the glycolytic and mTORC1 signaling pathways
Pengbo Lou, Xueyun Bi, Yuhua Tian, Guilin Li, Qianqian Kang, Cong Lv, Yongli Song, Jiuzhi Xu, Xiaole Sheng, Xu Yang, Ruiqi Liu, Qingyong Meng, Fazheng Ren, Maksim V. Plikus, Bin Liang, Bing Zhang, Huiyuan Guo, Zhengquan Yu
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.50900; in press
[Author manuscript]

SPTBN1 inhibits inflammatory responses and hepatocarcinogenesis via the stabilization of SOCS1 and downregulation of p65 in hepatocellular carcinoma
Ling Lin, Shuyi Chen, Hua Wang, Bin Gao, Bhaskar Kallakury, Krithika Bhuvaneshwar, Katherine Cahn, Yuriy Gusev, Xue Wang, Yunan Wu, John L. Marshall, Xiuling Zhi and Aiwu Ruth He
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.49819; accepted
[Author manuscript]

Single-cell melanoma transcriptomes depicting functional versatility and clinical implications of STIM1 in the tumor microenvironment
Henry Sung-Ching Wong and Wei-Chiao Chang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.54134; accepted
[Author manuscript]

An in vitro model using spheroids-laden nanofibrous structures for attaining high degree of myoblast alignment and maturation
Miji Yeo, SooJung Chae, GeunHyung Kim
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.53928; in press
[Author manuscript]

The immune contexture of primary central nervous system diffuse large B cell lymphoma associates with patient survival and specific cell signaling
Melissa Alame, Emmanuel Cornillot, Valère Cacheux, Valérie Rigau, Valérie Costes-Martineau, Vanessa Lacheretz-Szablewski, Jacques Colinge
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.54343; in press
[Author manuscript]

Sunitinib-induced cardiac hypertrophy and the endothelin axis
Joevin Sourdon, Caterina Facchin, Anaïs Certain, Thomas Viel, Blaise Robin, Franck Lager, Carmen Marchiol, Daniel Balvay, Thulaciga Yoganathan, Judith Favier, Pierre-Louis Tharaux, Neeraj Dhaun, Gilles Renault, Bertrand Tavitian
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.49837; in press
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been copyedited by the journal and the content may change before final publication.