Online advance articles

Authors: To update your online file, login here. Under Online advance (bottom of the page), click Add/replace.


HDAC1 and 2 regulate endothelial VCAM-1 expression and atherogenesis by suppressing methylation of the GATA6 promoter
Chengxiu Hu, Kai Peng, Qianqian Wu, Yiying Wang, Xing Fan, Dai-Min Zhang, Anthony G. Passerini, ChongXiu Sun
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55878; accepted
[Author manuscript]

Radiation-induced abscopal reproductive effect is driven by TNF-α/p38 MAPK/Rac1 axis in Sertoli cells
Songling Hu, Lin Zhu, Yimeng Song, Xinrui Zhao, Qianping Chen, Yan Pan, Jianghong Zhang, Yang Bai, Haowen Zhang, Chunlin Shao
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.56853; accepted
[Author manuscript]

Computed tomography imaging of macrophage phagocytic activity in abdominal aortic aneurysm
Jakub Toczek, Parnaz Boodagh, Nowshin Sanzida, Mean Ghim, Mani Salarian, Kiran Gona, Gunjan Kukreja, Saranya Rajendran, Linyan Wei, Jinah Han, Jiasheng Zhang, Jae-Joon Jung, Morven Graham, Xinran Liu and Mehran M. Sadeghi
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55106; accepted
[Author manuscript]

Manganese-deposited iron oxide promotes tumor-responsive ferroptosis that synergizes the apoptosis of cisplatin
Junjie Cheng, Yang Zhu, Xin Xing, Jianmin Xiao, Hui Chen, Hongwei Zhang, Dan Wang, Yuanyuan Zhang, Guilong Zhang, Zhengyan Wu and Yangzhong Liu
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.53346; in press
[Author manuscript]

Harnessing the tunable cavity of nanoceria for enhancing Y-27632-mediated alleviation of ocular hypertension
Li-Jyuan Luo, Duc Dung Nguyen, and Jui-Yang Lai
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.54525; in press
[Author manuscript]

Repurposing 18F-FMISO as a PET tracer for translational imaging of nitroreductase-based gene directed enzyme prodrug therapy
Gorka Ruiz de Garibay, Elvira García de Jalón, Endre Stigen, Kjetil B Lund, Mihaela Popa, Mireia Mayoral Safont, Cecilie B Rygh, Heidi Espedal, Torill M Barrett, Bengt Erik Haug and Emmet McCormack
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55092; accepted
[Author manuscript]

CD45RO-CD8+T cell-derived exosomes restrict estrogen-driven endometrial cancer development via the ERβ/miR-765/PLP2/Notch axis
Wen-Jie Zhou, Jie Zhang, Feng Xie, Jiang-Nan Wu, Jiang-Feng Ye, Jian Wang, Ke Wu, and Ming-Qing Li
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.58337; in press
[Author manuscript]

Single-cell transcriptomic profiling provides insights into the toxic effects of Zearalenone exposure on primordial follicle assembly
Yu Tian, Ming-Yu Zhang, Ai-Hong Zhao, Li Kong, Jun-Jie Wang, Wei Shen, Lan Li
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.58433; in press
[Author manuscript]

An integrated epigenomic–transcriptomic landscape of lung cancer reveals novel methylation driver genes of diagnostic and therapeutic relevance
Xiwei Sun, Jiani Yi Juze Yang, Yi Han, Xinyi Qian, Yi Liu, Jia Li, Bingjian Lu, Jisong Zhang, Xiaoqing Pan, Yong Liu, Mingyu Liang, Enguo Chen, Pengyuan Liu, Yan Lu
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.58385; in press
[Author manuscript]

3D-Bioprinting Ready-to-Implant Anisotropic Menisci to Recapitulate Healthy Meniscus Phenotype and Prevent Secondary Joint Degeneration
Ye Sun, Yuxin Zhang, Qiang Wu, Feng Gao, Yongzhong Wei, Yimin Ma, Wenbo Jiang ,Kerong Dai
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.54864; in press
[Author manuscript]

Preventing tumor progression by induced tumor-suppressing MSCs
Xun Sun, Kexin Li, Rongrong Zha, Shengzhi Liu, Yao Fan, Di Wu, Misato Hase, Uma K. Aryal, Chien-Chi Lin, Bai-Yan Li, and Hiroki Yokota
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.58779; in press
[Author manuscript]

The combined induction of liver progenitor cells and the suppression of stellate cells by small molecules reverts chronic hepatic dysfunction
Wei-Jian Huang, Gong-Bo Fu, Min Ding, Xu Zhou, Hong-Ping Wu, Min Zeng, Hong-Dan Zhang, Ling-Yan Xu, Yi Gao, Hong-Yang Wang, and He-Xin Yan
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.54457; in press
[Author manuscript]

Mutational Spectrum and Precision Oncology for Biliary Tract Carcinoma
Jianzhen Lin, Yinghao Cao, Xu Yang, Guangyu Li, Yang Shi, Dongxu Wang, Junyu Long, Yang Song, Jinzhu Mao, Fucun Xie, Yi Bai, Lei Zhang, Xiaobo Yang, Xueshuai Wan, Anqiang Wang, Mei Guan, Lin Zhao, Ke Hu, Jie Pan, Li Huo, Xin Lu, Yilei Mao, Xinting Sang, Henghui Zhang, Kai Wang, Xiaoyue Wang, and Haitao Zhao
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.56539; in press
[Author manuscript]

Engineering protein theranostics using bio-orthogonal asparaginyl peptide ligases
Ms Zhen Wang, Mr Dingpeng Zhang, Dr Xinya Hemu, Mr Side Hu, Dr Janet To, Dr Xiaohong Zhang, Prof Julien Lescar, Prof James P. Tam and Prof Chuan-Fa Liu
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.53615; accepted
[Author manuscript]

Hsa_circ_0030042 regulates abnormal autophagy and protects atherosclerotic plaque stability by targeting eIF4A3
Fangpu Yu, Ya Zhang, Zunzhe Wang, Weigang Gong, and Cheng Zhang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.48389; in press
[Author manuscript]

c-MYC-directed NRF2 drives malignant progression of head and neck cancer via glucose-6-phosphate dehydrogenase and transketolase activation
Ya-Chu Tang, Jenn-Ren Hsiao, Shih-Sheng Jiang, Jang-Yang Chang, Pei-Yi Chu, Ko-Jiunn Liu, Hsun-Lang Fang, Li-Mei Lin, Huang-Hui Chen, Yen-Wen Huang, Yu-Tsen Chen, Fang-Yu Tsai, Su-Fang Lin, Yung-Jen Chuang, Ching-Chuan Kuo
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.53417; in press
[Author manuscript]

Current status of sorafenib nanoparticle delivery systems in the treatment of hepatocellular carcinoma
Fan-Hua Kong, Qi-Fa Ye, Xiong-Ying Miao, Xi Liu, Si-Qi Huang, Li Xiong, Yu Wen, Zi-Jian Zhang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.54822; in press
[Author manuscript]

Targeting long noncoding RNA PMIF facilitates osteoprogenitor cells migrating to bone formation surface to promote bone formation during aging
Dijie Li, Jin Liu, Chaofei Yang, Ye Tian, Chong Yin, Lifang Hu, Zhihao Chen, Fan Zhao, Ru Zhang, Aiping Lu, Ge Zhang, Airong Qian
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.54477; accepted
[Author manuscript]

Turning cold tumors into hot tumors by improving T-cell infiltration
Yuan-Tong Liu, Zhi-Jun Sun
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.58390; in press
[Author manuscript]

STAT3 ameliorates cognitive deficits via regulation of NMDAR expression in an Alzheimer’s disease animal model
Hua-Li Wan, Xiao-Yue Hong, Zai-Hua Zhao, Ting Li, Bin-Ge Zhang, Qian Liu, Qun Wang, Shi Zhao, Jian-Zhi Wang, Xue-Feng Shen, Gong-Ping Liu
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.56541; in press
[Author manuscript]

Kinomic profile in patient-derived glioma cells during hypoxia reveals c-MET-PI3K dependency for adaptation
Hong Sheng CHENG, Charlie MARVALIM, Pengcheng ZHU, Cheng Lui Daniel LAW, Zhi Yan Jeremy LOW, Yuk Kien CHONG, Beng Ti ANG, Carol TANG, Nguan Soon TAN
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.54741; in press
[Author manuscript]

Thyroid hormone plus dual-specificity phosphatase-5 siRNA increases the number of cardiac muscle cells and improves left ventricular contractile function in chronic doxorubicin-injured hearts
Lin Tan, Nikolay Bogush, Emmen Naqvi, John W. Calvert, Robert M. Graham, W. Robert Taylor, Nawazish Naqvi and Ahsan Husain
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.57456; in press
[Author manuscript]

Deficiency of telomere-associated repressor activator protein 1 precipitates cardiac aging in mice via p53/PPARα signalling
Yin Cai, Hao Liu, Erfei Song, Lin Wang, Jindong Xu, Yi He, Dengwen Zhang, Liyan Zhang, Kenneth King-yip Cheng, Leigang Jin, Min Wu, Shiming Liu, Dake Qi, Liangqing Zhang, Gary D. Lopaschuk, Sheng Wang, Aimin Xu, Zhengyuan Xia
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.51739; in press
[Author manuscript]

Nodal-induced L1CAM/CXCR4 subpopulation sustains tumor growth and metastasis in colorectal cancer derived organoids
Donatella Delle Cave, Xavier Hernando-Momblona, Marta Sevillano, Gabriella Minchiotti and Enza Lonardo
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.54027; accepted
[Author manuscript]

Prodromal neuroinflammatory, cholinergic and metabolite dysfunction detected by PET and MRS in the TgF344-AD transgenic rat model of AD - a multi-modal and multi-centre study
Aisling M Chaney, Francisco R Lopez-Picon, Sophie Serrière, Rui Wang, Daniela Bochicchio, Samuel D Webb, Matthias Vandesquille, Michael K Harte, Christina Georgiadou, Julie Busson, Johnny Vercouillie, Clovis Tauber, Frédéric Buron, Sylvain Routier, Tristan Reekie, Anniina Snellman, Michael Kassiou, Johanna Rokka, Karen E Davies, Juha O Rinne, Dervis A Salih, Frances A Edwards, Llwyd D Orton, Stephen R Williams, Sylvie Chalon, Hervé Boutin
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.56059; accepted
[Author manuscript]

Inhibition of TGFβ1 accelerates regeneration of fibrotic rat liver elicited by a novel two-staged hepatectomy
Bo Zhang; Fanzheng Meng; Yao Liu; Yubin yuan; Jizhou wang; Dehai Wu; Shugeng Zhang; Hongrui Guo; Shuhang Liang; Wei Wang; Matthew Klos; Sherry Morgenstern; Yufeng Liul; Linmao Sun; Yifeng Cui; Kun Ma; Xirui Liu; Yan Wang; Jihua Han; Guangchao Yang; Chenyang Zheng; Xianying Li; Shuo Zhou; Changyong Ji; Qingquan Bai; Jiabei Wang; Lianxin Liu
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.52102; in press
[Author manuscript]

Tumor suppressor DRD2 facilitates M1 macrophages and restricts NF-κB signaling to trigger pyroptosis in breast cancer
Yiqing Tan, Ran Sun, Lei Liu, Dejuan Yang, Qin Xiang, Li Li, Jun Tang, Zhu Qiu, Weiyan Peng, Yuanyuan Wang, Lin Ye, Guosheng Ren, Tingxiu Xiang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.58322; in press
[Author manuscript]

Relieving lipid accumulation through UCP1 suppresses the progression of acute kidney injury by promoting the AMPK/ULK1/autophagy pathway
Wei Xiong, Zhiyong Xiong, Anni Song, Chuntao Lei, Chen Ye, Chun Zhang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.56082; in press
[Author manuscript]

Synthesis of RNA-based gene regulatory devices for redirecting cellular signaling events mediated by p53
Xinbo Huang, Mingxia Wang, Yuchen Liu, Yaoting Gui
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55856; in press
[Author manuscript]

Role of serotonin receptor signaling in cancer cells and anti-tumor immunity
Surojit Karmakar and Girdhari Lal
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55986; in press
[Author manuscript]

WD repeat domain 5 promotes chemoresistance and Programmed Death-Ligand 1 expression in prostate cancer
Qianghua Zhou, Xu Chen, Haixia He, Shengmeng Peng, Yangjie Zhang, Jingtong Zhang, Liang Cheng, Sen Liu, Ming Huang, Ruihui Xie, Tianxin Lin, Jian Huang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55814; in press
[Author manuscript]

Direct optogenetic stimulation of smooth muscle cells to control gastric contractility
Markus Vogt, Benjamin Schulz, Ahmed Wagdi, Jan Lebert, Gijsbert J. van Belle, Jan Christoph Tobias Bruegmann, Robert Patejdl ---
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.53883; accepted
[Author manuscript]

Vertebral-specific activation of the CX3CL1/ICAM-1 signaling network mediates non-small-cell lung cancer spinal metastasis by engaging tumor cell-vertebral bone marrow endothelial cell interactions
Ketao Wang, Libo Jiang, Annan Hu, Chi Sun, Lei Zhou, Yiwei Huang, Qing Chen, Jian Dong, Xiaogang Zhou, and Feng Zhang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.54235; in press
[Author manuscript]

Externally triggered smart drug delivery system encapsulating idarubicin shows superior kinetics and enhances tumoral drug uptake and response
Tao Lu, Dieter Haemmerich, Hui Liu, Ann L.B. Seynhaeve, Gerard van Rhoon, Adriaan B. Houtsmuller, Timo L.M. ten Hagen
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55163; accepted
[Author manuscript]

The subcellular redistribution of NLRC5 promotes angiogenesis via interacting with STAT3 in endothelial cells
Xu Xu, Yefei Shi, Peipei Luan, Wenxin Kou, Bo Li, Ming Zhai, Shuangjie You, Qing Yu, Jianhui Zhuang, Weixia Jian, Mark W. Feinberg, Wenhui Peng
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.54473; in press
[Author manuscript]

Female mice lacking ERβ display excitatory/inhibitory synaptic imbalance to drive the pathogenesis of temporal lobe epilepsy
Zhongke Wang, Ruxin Xie, Xiaolin Yang, Huachun Yin, Xin Li, Tianyao Liu, Yuanyuan Ma, Junwei Gao, Zhenle Zang, Ruotong Ruan, Yang Li, Kaixuan Huang, Qingbo Chen, Kaifeng Shen, Shengqing Lv, Chunqing Zhang, Hui Yang, Maragret Warner, Jan-Ake Gustafsson, Shiyong Liu, Xiaotang Fan
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.56331; accepted
[Author manuscript]

Exosome-inflammasome crosstalk and their roles in inflammatory responses
Chadanat Noonin and Visith Thongboonkerd
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.54004; in press
[Author manuscript]

Homogeneous tumor targeting with a single dose of HER2-targeted albumin-binding domain-fused nanobody-drug conjugates results in long-lasting tumor remission in mice
Katerina T Xenaki, Bram Dorrestijn, Joey A Muns, Kevin Adamzek, Sofia Doulkeridou, HendrikJan Houthoff, Sabrina Oliveira, Paul MP van Bergen en Henegouwen
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.57510; in press
[Author manuscript]

Targeting Lysosomal Cysteine Protease Cathepsin S Reveals Immunomodulatory Therapeutic Strategy for Oxaliplatin-Induced Peripheral Neuropathy
Szu-Jung Chen, Li-Hsien Chen, Yu-Min Yeh, Chou-Ching K Lin, Peng-Chan Lin, Han-Wei Huang, Meng-Ru Shen, Bo-Wen Lin, Jeng-Chang Lee, Cheng-Che Lee, Yueh-Feng Lee, Huai-Chueh Chiang, Jang-Yang Chang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.54793; in press
[Author manuscript]

The crosstalk between m6A RNA methylation and other epigenetic regulators: a novel perspective in epigenetic remodeling
Yanchun Zhao; Yunhao Chen; Mei Jin; Jin Wang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.54967; in press
[Author manuscript]

MLKL: Functions beyond serving as the Executioner of Necroptosis
Chaoning Zhan, Minchun Huang, Xiaojun Yang Jin Hou
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.54072; in press
[Author manuscript]

Deciphering the autophagy regulatory network via single-cell transcriptome analysis reveals a requirement for autophagy homeostasis in spermatogenesis
Mei Wang, Yanwen Xu, Yuncong Zhang, Yuhan Chen, Gang Chang, Geng An, Xinyan Yang, Caihong Zheng, Jiexiang Zhao, Zhaoting Liu, Dazhuang Wang, Kai Miao, Shuan Rao, Meng Dai, Dong Wang, Xiao-Yang Zhao
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55645; in press
[Author manuscript]

Decreased Neuronal Synaptosome Associated Protein 29 Contributes to Poststroke Cognitive Impairment by Disrupting Presynaptic Maintenance
Weijie Yan, Jiahui Fan, Xia Zhang, Huimeng Song, Rongqi Wan, Wei Wang, Yanling Yin
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.54210; in press
[Author manuscript]

The histone acetyltransferase HBO1 functions as a novel oncogenic gene in osteosarcoma
Yan-yang Gao, Zhuo-yan Ling, Yun-Rong Zhu, Ce Shi, Yin Wang, Xiang-yang Zhang, Zhi-qing Zhang, Qin Jiang, Min-Bin Chen Shuofei Yang and Cong Cao
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55655; in press
[Author manuscript]

A panel of selected serum protein biomarkers for the detection of aggressive prostate cancer
Jin Song, Shiyong Ma, Lori J. Sokoll, Rodrigo V. Eguez, Naseruddin Höti, Hui Zhang, Phaedre Mohr, Renu Dua, Dattatraya Patil, Kristen Douglas May, Sierra Williams, Rebecca Arnold, Martin G. Sanda, Daniel W. Chan, Zhen Zhang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55676; accepted
[Author manuscript]

Pancreatic Ductal Deletion of S100A9 alleviates acute pancreatitis by targeting VNN1-mediated ROS release to inhibit NLRP3 activation
Hong Xiang, Fangyue Guo, Xufeng Tao, Qi Zhou, Shilin Xia, Dawei Deng, Lunxu Li, Dong Shang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.54245; in press
[Author manuscript]

FGF19/SOCE/NFATc2 signaling circuit facilitates the self-renewal of liver cancer stem cells
Jingchun Wang, Huakan Zhao, Lu Zheng, Yu Zhou, Lei Wu, Yanquan Xu, Xiao Zhang, Guifang Yan, Halei Sheng, Rong Xin, Lu Jiang, Juan Lei, Jiangang Zhang, Yu Chen, Jin Peng, Qian Chen, Shuai Yang, Kun Yu, Dingshan Li, Qichao Xie, Yongsheng Li
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.56369; in press
[Author manuscript]

The double-edged roles of ROS in cancer prevention and therapy
Yawei Wang, Huan Qi, Yu Liu, Chao Duan, Xiaolong Liu, Tian Xia, Di Chen, Hai-long Piao, Hong-Xu Liu
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.56747; in press
[Author manuscript]

Drug repurposing for next-generation combination therapies against multidrug-resistant bacteria
Yuan Liu, Ziwen Tong, Jingru Shi, Ruichao Li, Mathew Upton, Zhiqiang Wang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.56205; in press
[Author manuscript]

Intratumor heterogeneity of breast cancer detected by epialleles shows association with hypoxic microenvironment
Yihan Wang, Yan Zhang, Yan Huang, Chuangeng Chen, Xingda Zhang, Ying Xing, Yue Gu, Mengyan Zhang, Li Cai, Baoqing Sun, Shouping Xu
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.53737; in press
[Author manuscript]

Single-cell transcriptome analysis of the heterogeneous effects of differential expression of tumor PD-L1 on responding TCR-T cells
Renpeng Ding, Shang Liu, Shanshan Wang, Huanyi Chen, Fei Wang, Qumiao Xu, Linnan Zhu, Xuan Dong, Ying Gu, Cheng-Chi Chao, Qianqian Gao
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55075; in press
[Author manuscript]

Recent progress of surface-enhanced Raman spectroscopy for subcellular compartment analysis
Yanting Shen, Jing Yue, Weiqing Xu, and Shuping Xu
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.56409; in press
[Author manuscript]

FOSL2 promotes VEGF-independent angiogenesis by transcriptionnally activating Wnt5a in breast cancer-associated fibroblasts
Xueying Wan, Shengdong Guan, Yixuan Hou, Yilu Qin, Huan Zeng, Liping Yang, Yina Qiao, Shuiqing Liu, Qiao Li, Ting Jin, Yuxiang Qiu, and Manran Liu
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55074; in press
[Author manuscript]

Identification and Validation of Hypoxia-derived Gene Signatures to Predict Clinical Outcomes and Therapeutic Responses in Stage I Lung Adenocarcinoma Patients
Run Shi, Xuanwen Bao, Kristian Unger, Jing Sun, Shun Lu, Farkhad Manapov, Xuanbin Wang, Claus Belka, Minglun Li
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.56202; in press
[Author manuscript]

Candida albicans disorder is associated with gastric carcinogenesis
Mengya Zhong, Yubo Xiong, Jiabao Zhao, Zhi Gao, Jingsong Ma, Zhengxin Wu, Yongxi Song, Xuehui Hong
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55209; in press
[Author manuscript]

Single-cell transcriptome dissection of the toxic impact of Di (2-ethylhexyl) phthalate on primordial follicle assembly
Jun-Jie Wang, Yu Tian, Ming-Hao Li, Yan-Qin Feng, Li Kong, Fa-Li Zhang, Wei Shen
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55006; in press
[Author manuscript]

The CK1δ/ε-AES axis regulates tumorigenesis and metastasis in colorectal cancer
Zhongyuan Wang, Liang Zhou, Yejun Wang, Quanzhou Peng, Huan Li, Xin Zhang, Zijie Su, Jiaxing Song, Qi Sun, Sapna Sayed, Shanshan Liu, and Desheng Lu
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.53901; in press
[Author manuscript]

Computational methods for cancer driver discovery: A survey
Vu Viet Hoang Pham, Lin Liu, Cameron Bracken, Gregory Goodall, Jiuyong Li, Thuc Duy Le
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.52670; accepted
[Author manuscript]

Requirement of Gαi1 and Gαi3 in interleukin-4-induced signaling, macrophage M2 polarization and allergic asthma response
Jin-yu Bai, Ya Li, Guan-hua Xue, Ke-ran Li, Yu-Fan Zheng, Zhi-qing Zhang, Qin Jiang, Yuan-yuan Liu, Xiao-zhong Zhou and Cong Cao
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.56383; in press
[Author manuscript]

Characterization of drug-induced human mitochondrial ADP/ATP carrier inhibition
Stephany Jaiquel Baron, Martin S. King, Edmund R.S. Kunji, Tom J.J. Schirris
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.54936; in press
[Author manuscript]

Biomechanical sensing of in vivo magnetic nanoparticle hyperthermia-treated melanoma using magnetomotive optical coherence elastography
Pin-Chieh Huang, Eric J. Chaney, Edita Aksamitiene, Ronit Barkalifa, Darold R. Spillman, Jr., Bethany J. Bogan, and Stephen A. Boppart
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55333; accepted
[Author manuscript]

The role of GLS1-mediated glutaminolysis/2-HG/H3K4me3 and GSH/ROS signals in Th17 responses counteracted by PPARγ agonists
Yumeng Miao, Yun Zheng, Yanzhi Geng, Ling Yang, Na Cao, Yue Dai, Zhifeng Wei
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.54803; in press
[Author manuscript]

Cellular senescence in hepatocellular carcinoma induced by a long non-coding RNA-encoded peptide PINT87aa by blocking FOXM1-mediated PHB2
Xiaohong Xiang, Yunong Fu, Kun Zhao, Runchen Miao, Xing Zhang, Xiaohua Ma, Chang Liu, Nu Zhang, Kai Qu
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55672; in press
[Author manuscript]

In vivo fermentation production of humanized noncoding RNAs carrying payload miRNAs for targeted anticancer therapy
Peng-Cheng Li, Mei-Juan Tu, Pui Yan Ho, Neelu Batra, Michelle M.L. Tran, Jing-Xin Qiu, Theodore Wun, Primo N. Lara, Xiang Hu, Ai-Xi Yu, Ai-Ming Yu
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.56596; in press
[Author manuscript]

PRMT1 is a novel molecular therapeutic target for clear cell renal cell carcinoma
Jianfeng Wang, Chen Wang, Pan Xu, Xiao Li, Yongning Lu, Di Jin, Xiaomao Yin, Hao Jiang, Jing Huang, Huan Xiong, Fei Ye, Jia Jin, Yu Chen, Yiqian Xie, Zhifeng Chen, Hong Ding, Hao Zhang, Rongfeng Liu, Hualiang Jiang, Kaixian Chen, Zhiyi Yao, Cheng Luo, Yiran Huang, Yuanyuan Zhang, Jin Zhang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.42345; in press
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been copyedited by the journal and the content may change before final publication.