Online advance articles

Authors: To update your online file, login here. Under Online advance (bottom of the page), click Add/replace.


Low-dose total body irradiation facilitates antitumoral Th1 immune responses
Dominik Sonanini, Christoph M. Griessinger, Barbara F. Schörg, Philipp Knopf, Klaus Dittmann, Martin Röcken, Bernd J. Pichler, and Manfred Kneilling
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.61459; accepted
[Author manuscript]

HIF-1-induced mitochondrial ribosome protein L52: a mechanism for breast cancer cellular adaptation and metastatic initiation in response to hypoxia
Xinyan Li, Mengshen Wang, Su Li, Yuqiong Chen, Mozhi Wang, Zhonghua Wu, Xiangyu Sun, Litong Yao, Haoran Dong, Yongxi Song, Yingying Xu
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.57804; in press
[Author manuscript]

CCDC65 as a new potential tumor suppressor induced by metformin inhibits activation of AKT1 via ubiquitination of ENO1 in gastric cancer
Tongyuan Deng, Peng Shen, Aimin Li, Ziyan Zhang, Xiaojie Deng, Xuemei Peng, Zhe Hu, Zibo Tang, Jiahao Liu, Rentao Hou, Zhen Liu, Weiyi Fang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.54961; accepted
[Author manuscript]

Microbial and genetic-based framework identifies drug targets in inflammatory bowel disease
Zhihan Wang, Kai Guo, Pan Gao, Qinqin Pu, Ping Lin, Shugang Qin, Na Xie, Junguk Hur, Changlong Li, Canhua Huang and Min Wu
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.59196; accepted
[Author manuscript]

Tumor immunotherapy and multi-mode therapies mediated by medical imaging of nanoprobes
Yang Xuan, Meng Guan and Shubiao Zhang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.58413; accepted
[Author manuscript]

Arginine starvation elicits chromatin leakage and cGAS-STING activation via epigenetic silencing of metabolic and DNA-repair genes
Sheng-Chieh Hsu, Chia-Lin Chen, Mei-Ling Cheng, Cheng-Ying Chu, Chun A. Changou, Yen-Ling Yu, Shauh-Der Yeh, Tse-Chun Kuo, Cheng-Chin Kuo, Chih-Pin Chuu, Chien-Feng Li, Lu-Hai Wang, Hong-Wu Chen, Yun Yen, David K. Ann, Hung-Jung Wang, Hsing-Jien Kung
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.54695; accepted
[Author manuscript]

Exosomal lncRNA-H19 promotes osteogenesis and angiogenesis through mediating Angpt1/Tie2-NO signaling in CBS-heterozygous mice
Jyotirmaya Behera, Anil Kumar, Michael J. Voor, Neetu Tyagi
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.58410; accepted
[Author manuscript]

Plasma-derived DNA containing-extracellular vesicles induce STING-mediated proinflammatory responses in Dermatomyositis
Yubin Li, Christina Bax, Jay Patel, Thomas Vazquez, Adarsh Ravishankar, Muhammad M. Bashir, Madison Grinnell, DeAnna Diaz, Victoria P. Werth
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.59152; in press
[Author manuscript]

An “Eat me” Combinatory Nano-formulation for Systemic Immunotherapy of Solid Tumours
Hend Mohamed Abdel-Bar, Adam A Walters, Yau Lim, Nadia Rouatbi, Yue Qin, Fatemeh Gheidari, Shunping Han, Rihab Osman, Julie Tzu-Wen Wang, Khuloud T. Al-Jamal
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.56936; accepted
[Author manuscript]

Demalonylation of DDX3 by Sirtuin 5 promotes antiviral innate immune responses
Xingying He, Tianliang Li, Kewei Qin, Shiyuan Luo, Zhenjie Li,Qingqing Ji, Honghao Song, Huyang He, Hao Tang, Chaofeng Han, Hongjiao Li, Yan Luo
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.52934; in press
[Author manuscript]

R13 preserves motor performance in SOD1G93A mice by improving mitochondrial function
Xiao Li, Chongyang Chen, Binyao Li , Zaijun Zhang, Shupeng Li, Yongmei Xie, Xiangrong Song, Yuanyuan Shen, Jianjun Liu, Gongping Liu, and Xifei Yang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.56070; accepted
[Author manuscript]

Engineering Circular RNA Regulators to Specifically Promote Circular RNA Production
Yangfan Qi, Wei Han, Dan Chen, Jinyao Zhao, Lu Bai, Fang Huang, Zhenwei Dai, Gang Li, Chaoqun Chen, Wenjing Zhang, Jinrui Zhang, Bilian Jin, Yang Wang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.56990; in press
[Author manuscript]

IRDye800CW Labelled uPAR-Targeting Peptide for Fluorescence-Guided Glioblastoma Surgery: Preclinical Studies in Orthotopic Xenografts
Sorel Kurbegovic, Karina Juhl, Kasper Kildegaard Sørensen, Julie Leth, Gro Linno Willemoe, Anders Christensen, Yvonne Adams, Anja Ramstedt Jensen, Christian von Buchwald, Jane Skjøth-Rasmussen, Michael Ploug, Knud J. Jensen, Andreas Kjaer
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.49787; in press
[Author manuscript]

TRPV2–spike protein interaction mediates the entry of SARS-CoV-2 into macrophages in febrile conditions
Jinrui Xu, Yuquan Yang, Zhaoyuan Hou, Hao Jia, Yujiong Wang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.58781; in press
[Author manuscript]

Generation of triacyl lipopeptide-modified glycoproteins by metabolic glycoengineering as the neoantigen to boost anti-tumor immune response
Yujia Zhao, Siyu Li, Jianying Lv, Yonghui Liu, Yanan Chen, Yanhua Liu, Xiaosu Chen, Jia Li, Xuan Qin, Xiaoshuang Wang, Jie Shi, Yi Shi and Rong Xiang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.60211; in press
[Author manuscript]

Nano-immunotherapy for each stage of cancer cellular immunity: which, why, and what?
Shiyi Zuo, Jiaxuan Song, Jingxuan Zhang, Zhonggui He, Bingjun Sun, Jin Sun
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.59953; accepted
[Author manuscript]

Molecular imaging of inflammation crosstalk along the cardio-renal axis following acute myocardial infarction
Rudolf A. Werner, Annika Hess, Tobias Koenig, Johanna Diekmann, Thorsten Derlin, Anette Melk, James T. Thackeray, Johann Bauersachs, Frank M. Bengel
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.61423; accepted
[Author manuscript]

Lactate dehydrogenase B regulates macrophage metabolism in the tumor microenvironment
Ann-Christin Frank, Rebecca Raue, Dominik C. Fuhrmann, Evelyn Sirait-Fischer, Carsten Reuse, Andreas Weigert, Dieter Lütjohann, Karsten Hiller, Shahzad Nawaz Syed and Bernhard Brüne
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.58380; accepted
[Author manuscript]

Biodegradable manganese engineered nanocapsules for tumor-sensitive near-infrared persistent luminescence/magnetic resonance imaging and simultaneous chemotherapy
Rui Zou, Junwei Li, Ting Yang, Yong Zhang, Ju Jiao, Ka-Leung Wong, Jing Wang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.59840; accepted
[Author manuscript]

The long non-coding RNA MIAT aggravates cardiac hypertrophy and heart failure
Liu Yang, Jianxin Deng, Shiyue Xu, Wenxia Ma, Chan Boriboun, Xiang Kang, Yang Yu, Dunzheng Han, Patrick Ernst, Lufang Zhou, Jiawei Shi, Aijun Qiao, Eric Zhang, Min Cheng, Kai Huang, Tao-Sheng Li, Hongyu Qiu, Shinichi Nakagawa, Seth Blackshaw, Jianyi Zhang, Gangjian Qin
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.50990; accepted
[Author manuscript]

Closed-loop trans-skull ultrasound hyperthermia leads to improved drug delivery from thermosensitive drugs and promotes changes in vascular transport dynamics in brain tumors
Chulyong Kim, Yutong Guo, Anastasia Velalopoulou, Johannes Leisen, Anjan Motamarry, Krishna Ramajayam, Muna Aryal, Dieter Haemmerich, and Costas D. Arvanitis
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.54630; in press
[Author manuscript]

EGFR-targeted intraoperative fluorescence imaging detects high-grade glioma with panitumumab-IRDye800 in a phase 1 clinical trial
Quan Zhou, Nynke S. van den Berg, Eben L. Rosenthal, Michael Iv, Michael Zhang, Johana C. M. Vega Leonel, Shannon Walters, Naoki Nishio, Monica Granucci, Roan Raymundo, Grace Yi, Hannes Vogel, Romain Cayrol, Yu-Jin Lee, Guolan Lu, Marisa Hom, Wenying Kang, Melanie Hayden Gephart, Larry Recht, Seema Nagpal, Reena Thomas, Chirag Patel, Gerald A. Grant, Gordon Li
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.60582; in press
[Author manuscript]

Metastatic and sentinel lymph node mapping using intravenously delivered Panitumumab-IRDye800CW
Giri Krishnan, Nynke S. van den Berg, Naoki Nishio, Georgina Juniper , Jaqueline Pei, Quan Zhou, Guolan Lu, Yu-Jin Lee, Kimberly Ramos, Andrei H. Iagaru, Fred M. Baik, Alexander D. Colevas, Brock A. Martin, Eben L. Rosenthal
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55389; in press
[Author manuscript]

A Perspective on the radiopharmaceutical Requirements for Imaging and Therapy of Glioblastoma
Julie Bolcaen, Janke Kleynhans, Shankari Nair, Jeroen Verhoeven, Ingeborg Goethals, Mike Sathekge, Charlot Vandevoorde, Thomas Ebenhan
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.56639; accepted
[Author manuscript]

Chemotherapeutic effects on breast tumor hemodynamics revealed by eigenspectra multispectral optoacoustic tomography (eMSOT)
Evangelos Liapis, Angelos Karlas, Uwe Klemm, and Vasilis Ntziachristos
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.56173; accepted
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been copyedited by the journal and the content may change before final publication.