Cover image

Theranostics publishes innovative research articles reflecting the fields of in vitro diagnostics and prognostics, in vivo molecular imaging, molecular therapeutics, image-guided therapy, biosensors, system biology and translational medicine, personalized medicine and a broad spectrum of biomedical research that can be applied to future theranostic applications.


toc.jpg

Research Paper
NAD+-boosting therapy alleviates nonalcoholic fatty liver disease via stimulating a novel exerkine Fndc5/irisin
Dong-Jie Li, Si-Jia Sun, Jiang-Tao Fu, Shen-Xi Ouyang, Qin-Jie Zhao, Li Su, Qing-Xi Ji, Di-Ynag Sun, Jia-Hui Zhu, Guo-Yan Zhang, Jia-Wei Ma, Xiu-Ting Lan, Yi Zhao, Jie Tong, Guo-Qiang Li, Fu-Ming Shen, Pei Wang
Theranostics 2021; 11(9): 4381-4402. doi:10.7150/thno.53652
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Hepatic miR-378 modulates serum cholesterol levels by regulating hepatic bile acid synthesis
Chao Sun, Wei Liu, Zhiqiang Lu, Yan Li, Shengnan Liu, Zhili Tang, Ying Yan, Zhiyang Li, Hua Feng, Duo Zhang, Yun Liu, Zhong-Ze Fang, Changtao Jiang, Qiurong Ding, Jingjing Jiang, Hao Ying
Theranostics 2021; 11(9): 4363-4380. doi:10.7150/thno.53624
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Ultrasound-mediated augmented exosome release from astrocytes alleviates amyloid-β-induced neurotoxicity
Zhiting Deng, Jieqiong Wang, Yang Xiao, Fei Li, Lili Niu, Xin Liu, Long Meng, Hairong Zheng
Theranostics 2021; 11(9): 4351-4362. doi:10.7150/thno.52436
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Compensatory combination of mTOR and TrxR inhibitors to cause oxidative stress and regression of tumors
Yiqun Xia, Jundixia Chen, Yun Yu, Fengjiao Wu, Xin Shen, Chenyu Qiu, Tingting Zhang, Lin Hong, Peisen Zheng, Rongrong Shao, Chenxin Xu, Fang Wu, Wei Chen, Congying Xie, Ri Cui, Peng Zou
Theranostics 2021; 11(9): 4335-4350. doi:10.7150/thno.52077
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Trio cooperates with Myh9 to regulate neural crest-derived craniofacial development
Shuyu Guo, Li Meng, Haojie Liu, Lichan Yuan, Na Zhao, Jieli Ni, Yang Zhang, Jingjing Ben, Yi-Ping Li, Junqing Ma
Theranostics 2021; 11(9): 4316-4334. doi:10.7150/thno.51745
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
N6-methyladenosine-induced circ1662 promotes metastasis of colorectal cancer by accelerating YAP1 nuclear localization
Chen Chen, Weitang Yuan, Quanbo Zhou, Bo Shao, Yuying Guo, Weiwei Wang, Shuaixi Yang, Yaxin Guo, Luyang Zhao, Qin Dang, Xiuxiu Yang, Guixian Wang, Qiaozhen Kang, Zhenyu Ji, Jinbo Liu, Zhenqiang Sun
Theranostics 2021; 11(9): 4298-4315. doi:10.7150/thno.51342
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Combination of long-acting TRAIL and tumor cell-targeted photodynamic therapy as a novel strategy to overcome chemotherapeutic multidrug resistance and TRAIL resistance of colorectal cancer
Tianshan She, Qiuxiao Shi, Zhao Li, Yanru Feng, Hao Yang, Ze Tao, Heng Li, Jie Chen, Shisheng Wang, Yan Liang, Jingqiu Cheng, Xiaofeng Lu
Theranostics 2021; 11(9): 4281-4297. doi:10.7150/thno.51193
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Thymosin β4 released from functionalized self-assembling peptide activates epicardium and enhances repair of infarcted myocardium
Yong-li Wang, Shu-na Yu, Hao-ran Shen, Hai-jie Wang, Xue-ping Wu, Qiang-li Wang, Bin Zhou, Yu-zhen Tan
Theranostics 2021; 11(9): 4262-4280. doi:10.7150/thno.52309
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Dabigatran activates inflammation resolution by promoting fibrinogen-like protein 2 shedding and RvD5n-3 DPA production
Juan Lei, Yu Zhou, Huakan Zhao, Yu Chen, Guifang Yan, Lei Wu, Yanquan Xu, Jiangang Zhang, Xiao Zhang, Jingchun Wang, Dingshan Li, Yongsheng Li
Theranostics 2021; 11(9): 4251-4261. doi:10.7150/thno.50182
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
SPTBN1 inhibits inflammatory responses and hepatocarcinogenesis via the stabilization of SOCS1 and downregulation of p65 in hepatocellular carcinoma
Ling Lin, Shuyi Chen, Hua Wang, Bin Gao, Bhaskar Kallakury, Krithika Bhuvaneshwar, Katherine Cahn, Yuriy Gusev, Xue Wang, Yunan Wu, John L. Marshall, Xiuling Zhi, Aiwu Ruth He
Theranostics 2021; 11(9): 4232-4250. doi:10.7150/thno.49819
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
A novel role of kallikrein-related peptidase 8 in the pathogenesis of diabetic cardiac fibrosis
Jian-Kui Du, Qing Yu, Yu-Jian Liu, Shu-Fang Du, Li-Yang Huang, Dan-Hong Xu, Xin Ni, Xiao-Yan Zhu
Theranostics 2021; 11(9): 4207-4231. doi:10.7150/thno.48530
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
SARM1 promotes neuroinflammation and inhibits neural regeneration after spinal cord injury through NF-κB signaling
Huitao Liu, Jingjing Zhang, Xingxing Xu, Sheng Lu, Danlu Yang, Changnan Xie, Mengxian Jia, Wenbin Zhang, Lingting Jin, Xiwu Wang, Xiya Shen, Fayi Li, Wangfei Wang, Xiaomei Bao, Sijia Li, Minyu Zhu, Wei Wang, Ying Wang, Zhihui Huang, Honglin Teng
Theranostics 2021; 11(9): 4187-4206. doi:10.7150/thno.49054
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Redox-sensitive carrier-free nanoparticles self-assembled by disulfide-linked paclitaxel-tetramethylpyrazine conjugate for combination cancer chemotherapy
Liang Zou, Xiaowei Liu, Jingjing Li, Wei Li, Lele Zhang, Chaomei Fu, Jinming Zhang, Zhongwei Gu
Theranostics 2021; 11(9): 4171-4186. doi:10.7150/thno.42260
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Pectin supplement significantly enhanced the anti-PD-1 efficacy in tumor-bearing mice humanized with gut microbiota from patients with colorectal cancer
Shi-Long Zhang, Yu-Qin Mao, Zheng-Yan Zhang, Zhan-Ming Li, Chao-Yue Kong, Hui-Ling Chen, Pei-Ran Cai, Bing Han, Tao Ye, Li-Shun Wang
Theranostics 2021; 11(9): 4155-4170. doi:10.7150/thno.54476
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Balancing the stability and drug activation in adaptive nanoparticles potentiates chemotherapy in multidrug-resistant cancer
Jianqin Wan, Lingling Huang, Jiangting Cheng, Huangfu Qi, Jiahui Jin, Hangxiang Wang
Theranostics 2021; 11(9): 4137-4154. doi:10.7150/thno.54066
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
MARCKS cooperates with NKAP to activate NF-kB signaling in smoke-related lung cancer
Jun Liu, Szu-Jung Chen, Ssu-Wei Hsu, Jun Zhang, Ji-Min Li, David C. Yang, Shenwen Gu, Kent E. Pinkerton, Ching-Hsien Chen
Theranostics 2021; 11(9): 4122-4136. doi:10.7150/thno.53558
[Abstract] [Full text] [PDF]

Editor-in-Chief:
Xiaoyuan (Shawn) Chen, PhD
Editor-in-chief profile

new Latest Impact Factor 8.579

Nanotheranostics is indexed in MEDLINE and PubMed Central ...

Research Paper
Cell membrane coated smart two-dimensional supraparticle for in vivo homotypic cancer targeting and enhanced combinational theranostics
Di Zhang, Zhongju Ye, Hua Liu, Xin Wang, Jianhao Hua, Yunyun Ling, Lin Wei, Yunsheng Xia, Shaokai Sun, Lehui Xiao
Nanotheranostics 2021; 5(3): 275-287. doi:10.7150/ntno.57657
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Review
Radiolabelling of Extracellular Vesicles for PET and SPECT imaging
Azalea A. Khan, Rafael T. M. de Rosales
Nanotheranostics 2021; 5(3): 256-274. doi:10.7150/ntno.51676
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Research Paper
Non-radioactive and sensitive tracking of neutrophils towards inflammation using antibody functionalized magnetic particle imaging tracers
Prashant Chandrasekharan, K.L. Barry Fung, Xinyi Y. Zhou, Weiwen Cui, Caylin Colson, David Mai, Kenneth Jeffris, Quincy Huynh, Chinmoy Saayujya, Leyla Kabuli, Benjamin Fellows, Yao Lu, Elaine Yu, Zhi Wei Tay, Bo Zheng, Lawrence Fong, Steven M. Conolly
Nanotheranostics 2021; 5(2): 240-255. doi:10.7150/ntno.50721
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

CFP - Special Issue: Osteoarthritis Theranostics. Guest Editors: Dr. WEN, CHUNYI, Dr. Magali Cucchiarini.
CFP - Special Issue: Extracellular vesicles in pathogenesis, diagnosis, or therapeutics of human diseases. Guest Editor: Ming-Lin Liu, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania.
Special Issue: Noble-metal Nanostructures for Theranostics. Guest Editors: Xiaohu Xia, University of Central Florida and Hui Wei, Nanjing University
Special Issue Targeting the Cancer Stem Cells. Guest Editor: Fei Chen, PhD, Professor, Wayne State University
Special Issue Progress in Gene Editing Nanotheranostics. Guest Editors: Gang Han (University of Massachusetts Medical School), Wen Xue (University of Massachusetts Medical School), Qiaobing Xu (Tufts University)
Special Issue Progress in Supramolecular Nanotheranostics. Guest Editors: Xiaoyuan (Shawn) Chen (NIBIB/NIH); Gang Zheng (University of Toronto); Jianjun Cheng (University of Illinois Urbana-Champaign); Yi-Yan Yang (Institute of Bioengineering and Nanotechnology, Singapore)

Congratulations to Dr. Chen for being elected as AIMBE fellow: https://aimbe.org/college-of-fellows/cof-2103/

Dr. Chen was recognized as Selected Highly Prolific Authors  (most published articles in the past 5 years) for 3 ACS journals (ACS Nano, Bioconjugate Chemistry, and Molecular Pharmaceutics). More details: http://journalstars.acs.org/

Dr. Chen received the 2016 Bioconjugate Chemistry Lectureship Award for his extensive contributions at the interface between chemistry, biology, and medicine that have helped define the field of nanomedicine.

NCI provides a data repository for characterized cancer nanomaterials, the cancer Nanotechnology Laboratory (caNanoLab). Authors and readers of Theranostics are invited to learn more about the information deposited and how they can add their characterized nanomaterials data.
Office of Cancer Nanotechnology Research in NCI has publicly launched a Dialogue on Nanotechnology in Cancer public discussion forum. Readers of Theranostics are invited to participate in this dialog.
Media coverage: Dr. Chen and Theranostics journal have been featured in an article of Laser Focus World magazine, and in C&EN (Chemical and Engineering News).
Published Special Issues