Cover image

Theranostics publishes innovative research articles reflecting the fields of in vitro diagnostics and prognostics, in vivo molecular imaging, molecular therapeutics, image-guided therapy, biosensors, system biology and translational medicine, personalized medicine and a broad spectrum of biomedical research that can be applied to future theranostic applications.


toc.jpg

Research Paper
Rbm24 modulates adult skeletal muscle regeneration via regulation of alternative splicing
Mengkai Zhang, Yue Han, Jing Liu, Lefeng Liu, Longqing Zheng, Yongxiong Chen, Rongmu Xia, Dongbo Yao, Xuemin Cai, Xiuqin Xu
Theranostics 2020; 10(24): 11159-11177. doi:10.7150/thno.44389
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Cyclin K interacts with β-catenin to induce Cyclin D1 expression and facilitates tumorigenesis and radioresistance in lung cancer
Guojun Yao, Jing Tang, Xijie Yang, Ye Zhao, Rui Zhou, Rui Meng, Sheng Zhang, Xiaorong Dong, Tao Zhang, Kunyu Yang, Gang Wu, Shuangbing Xu
Theranostics 2020; 10(24): 11144-11158. doi:10.7150/thno.42578
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Noninvasive assessment and therapeutic monitoring of drug-resistant colorectal cancer by MR molecular imaging of extradomain-B fibronectin
Amita Vaidya, Nadia Ayat, Megan Buford, Helen Wang, Aman Shankardass, Yiqing Zhao, Hannah Gilmore, Zhenghe Wang, Zheng-Rong Lu
Theranostics 2020; 10(24): 11127-11143. doi:10.7150/thno.47448
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Salidroside can target both P4HB-mediated inflammation and melanogenesis of the skin
Xiu-Juan Ding, Zhi-Yuan Zhang, Jing Jin, Jing-Xia Han, Yan Wang, Kai Yang, Yu-Yan Yang, Hong-Qi Wang, Xin-Tong Dai, Cheng Yao, Tao Sun, Cai-Bin Zhu, Hui-Juan Liu
Theranostics 2020; 10(24): 11110-11126. doi:10.7150/thno.47413
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Truncated HDAC9 identified by integrated genome-wide screen as the key modulator for paclitaxel resistance in triple-negative breast cancer
Bi Lian, Yu-Chen Pei, Yi-Zhou Jiang, Meng-Zhu Xue, Da-Qiang Li, Xiao-Guang Li, Yi-Zi Zheng, Xi-Yu Liu, Feng Qiao, Wei-Li Sun, Hong Ling, Min He, Ling Yao, Xin Hu, Zhi-Ming Shao
Theranostics 2020; 10(24): 11092-11109. doi:10.7150/thno.44997
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Development and interpretation of a pathomics-based model for the prediction of microsatellite instability in Colorectal Cancer
Rui Cao, Fan Yang, Si-Cong Ma, Li Liu, Yu Zhao, Yan Li, De-Hua Wu, Tongxin Wang, Wei-Jia Lu, Wei-Jing Cai, Hong-Bo Zhu, Xue-Jun Guo, Yu-Wen Lu, Jun-Jie Kuang, Wen-Jing Huan, Wei-Min Tang, Kun Huang, Junzhou Huang, Jianhua Yao, Zhong-Yi Dong
Theranostics 2020; 10(24): 11080-11091. doi:10.7150/thno.49864
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
CSRP2 suppresses colorectal cancer progression via p130Cas/Rac1 axis-meditated ERK, PAK, and HIPPO signaling pathways
Lixia Chen, Xiaoli Long, Shiyu Duan, Xunhua Liu, Jianxiong Chen, Jiawen Lan, Xuming Liu, Wenqing Huang, Jian Geng, Jun Zhou
Theranostics 2020; 10(24): 11063-11079. doi:10.7150/thno.45674
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Review
The emerging role of super enhancer-derived noncoding RNAs in human cancer
Yutong Wang, Hui Nie, Xiaoyun He, Zhiming Liao, Yangying Zhou, Jianhua Zhou, Chunlin Ou
Theranostics 2020; 10(24): 11049-11062. doi:10.7150/thno.49168
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
ALICE: a hybrid AI paradigm with enhanced connectivity and cybersecurity for a serendipitous encounter with circulating hybrid cells
Kok Suen Cheng, Rongbin Pan, Huaping Pan, Binglin Li, Stephene Shadrack Meena, Huan Xing, Ying Jing Ng, Kaili Qin, Xuan Liao, Benson Kiprono Kosgei, Zhipeng Wang, Ray P.S. Han
Theranostics 2020; 10(24): 11026-11048. doi:10.7150/thno.44053
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Toll-like receptor 5 deficiency diminishes doxorubicin-induced acute cardiotoxicity in mice
Zhen-Guo Ma, Chun-Yan Kong, Hai-Ming Wu, Peng Song, Xin Zhang, Yu-Pei Yuan, Wei Deng, Qi-Zhu Tang
Theranostics 2020; 10(24): 11013-11025. doi:10.7150/thno.47516
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
CRISPR-Sunspot: Imaging of endogenous low-abundance RNA at the single-molecule level in live cells
Ning-He Sun, Dan-Yang Chen, Lu-Peng Ye, Gang Sheng, Jun-Jie Gong, Bao-Hui Chen, Ying-Mei Lu, Feng Han
Theranostics 2020; 10(24): 10993-11012. doi:10.7150/thno.43094
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Ultrasound-triggered therapeutic microbubbles enhance the efficacy of cytotoxic drugs by increasing circulation and tumor drug accumulation and limiting bioavailability and toxicity in normal tissues
Nicola Ingram, Laura E. McVeigh, Radwa H. Abou-Saleh, Juliana Maynard, Sally A. Peyman, James R. McLaughlan, Michael Fairclough, Gemma Marston, Elizabeth M. A. Valleley, Jorge L. Jimenez-Macias, Antonia Charalambous, William Townley, Malcolm Haddrick, Antonia Wierzbicki, Alexander Wright, Milène Volpato, Peter B. Simpson, Darren E. Treanor, Neil H. Thomson, Paul M. Loadman, Richard J. Bushby, Benjamin R.G. Johnson, Pamela F. Jones, J. Anthony Evans, Steven Freear, Alexander F. Markham, Stephen D. Evans, P. Louise Coletta
Theranostics 2020; 10(24): 10973-10992. doi:10.7150/thno.49670
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Restoration of RNA helicase DDX5 suppresses hepatitis B virus (HBV) biosynthesis and Wnt signaling in HBV-related hepatocellular carcinoma
Saravana Kumar Kailasam Mani, Bingyu Yan, Zhibin Cui, Jiazeng Sun, Sagar Utturkar, Adrien Foca, Nadim Fares, David Durantel, Nadia Lanman, Philippe Merle, Majid Kazemian, Ourania Andrisani
Theranostics 2020; 10(24): 10957-10972. doi:10.7150/thno.49629
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
SYTL4 downregulates microtubule stability and confers paclitaxel resistance in triple-negative breast cancer
Xi-Yu Liu, Wang Jiang, Ding Ma, Li-Ping Ge, Yun-Song Yang, Zong-Chao Gou, Xiao-En Xu, Zhi-Ming Shao, Yi-Zhou Jiang
Theranostics 2020; 10(24): 10940-10956. doi:10.7150/thno.45207
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Targeting positive feedback between BASP1 and EGFR as a therapeutic strategy for lung cancer progression
Ching-Chan Lin, Yu-Kai Huang, Chia-Fong Cho, Yu-Sen Lin, Chia-Chien Lo, Ting-Ting Kuo, Guan-Chin Tseng, Wei-Chung Cheng, Wei-Chao Chang, Tzu-Hung Hsiao, Liang-Chuan Lai, Jin-Yuan Shih, Yu-Huei Liu, K.S. Clifford Chao, Jennifer L. Hsu, Pei-Chih Lee, Xian Sun, Mien-Chie Hung, Yuh-Pyng Sher
Theranostics 2020; 10(24): 10925-10939. doi:10.7150/thno.49425
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Research Paper
Circular RNA circPPM1F modulates M1 macrophage activation and pancreatic islet inflammation in type 1 diabetes mellitus
Caiyan Zhang, Xiao Han, Lan Yang, Jinrong Fu, Chengjun Sun, Saihua Huang, Wenfeng Xiao, Yajing Gao, Qiuyan Liang, Xiang Wang, Feihong Luo, Wei Lu, Yufeng Zhou
Theranostics 2020; 10(24): 10908-10924. doi:10.7150/thno.48264
[Abstract] [Full text] [PDF]

Editor-in-Chief:
Xiaoyuan (Shawn) Chen, PhD
Editor-in-chief profile

new Latest Impact Factor 8.579

Nanotheranostics is indexed in MEDLINE and PubMed Central ...

Research Paper
The effect of ultrasound pulse length on microbubble cavitation induced antibody accumulation and distribution in a mouse model of breast cancer
Marie Amate, Joseph Goldgewicht, Balasubramanian Sellamuthu, John Stagg, Francois T.H. Yu
Nanotheranostics 2020; 4(4): 256-269. doi:10.7150/ntno.46892
[Abstract] [Full text] [PDF]


Review
Local delivery of insulin/IGF-1 for bone regeneration: carriers, strategies, and effects
Xiaoxuan Zhang, Helin Xing, Feng Qi, Hongchen Liu, Lizeng Gao, Xing Wang
Nanotheranostics 2020; 4(4): 242-255. doi:10.7150/ntno.46408
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Research Paper
Electrostatic reaction for the detection of circulating tumor cells as a potential diagnostic biomarker for metastasis in solid tumor
Zhiming Li, Xingping Liu, Weidong Zhang, Xuan Zhuang
Nanotheranostics 2020; 4(4): 233-241. doi:10.7150/ntno.46928
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

CFP - Special Issue: Extracellular vesicles in pathogenesis, diagnosis, or therapeutics of human diseases. Guest Editor: Ming-Lin Liu, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania.
Special Issue: Noble-metal Nanostructures for Theranostics. Guest Editors: Xiaohu Xia, University of Central Florida and Hui Wei, Nanjing University
Special Issue Targeting the Cancer Stem Cells. Guest Editor: Fei Chen, PhD, Professor, Wayne State University
Special Issue Progress in Gene Editing Nanotheranostics. Guest Editors: Gang Han (University of Massachusetts Medical School), Wen Xue (University of Massachusetts Medical School), Qiaobing Xu (Tufts University)
Special Issue Progress in Supramolecular Nanotheranostics. Guest Editors: Xiaoyuan (Shawn) Chen (NIBIB/NIH); Gang Zheng (University of Toronto); Jianjun Cheng (University of Illinois Urbana-Champaign); Yi-Yan Yang (Institute of Bioengineering and Nanotechnology, Singapore)

Congratulations to Dr. Chen for being elected as AIMBE fellow: http://aimbe.org/college-of-fellows/cof-2103/

Dr. Chen was recognized as Selected Highly Prolific Authors  (most published articles in the past 5 years) for 3 ACS journals (ACS Nano, Bioconjugate Chemistry, and Molecular Pharmaceutics). More details: http://journalstars.acs.org/

Dr. Chen received the 2016 Bioconjugate Chemistry Lectureship Award for his extensive contributions at the interface between chemistry, biology, and medicine that have helped define the field of nanomedicine.

NCI provides a data repository for characterized cancer nanomaterials, the cancer Nanotechnology Laboratory (caNanoLab). Authors and readers of Theranostics are invited to learn more about the information deposited and how they can add their characterized nanomaterials data.
Office of Cancer Nanotechnology Research in NCI has publicly launched a Dialogue on Nanotechnology in Cancer public discussion forum. Readers of Theranostics are invited to participate in this dialog.
Media coverage: Dr. Chen and Theranostics journal have been featured in an article of Laser Focus World magazine, and in C&EN (Chemical and Engineering News).
Published Special Issues