Issue cover v4i5

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 4 (5); 2014

Research Papers

Graphic abstract

Noninvasive Theranostic Imaging of HSV1-sr39TK-NTR/GCV-CB1954 Dual-Prodrug Therapy in Metastatic Lung Lesions of MDA-MB-231 Triple Negative Breast Cancer in Mice
Thillai V. Sekar, Kira Foygel, Ohad Ilovich, Ramasamy Paulmurugan
Theranostics 2014; 4(5): 460-474. doi:10.7150/thno.8077
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Myocardial Protective Effect of Extracellular Superoxide Dismutase Gene Modified Bone Marrow Mesenchymal Stromal Cells on Infarcted Mice Hearts
Qiao Pan, Xing Qin, Sai Ma, Haichang Wang, Kang Cheng, Xinxing Song, Haokao Gao, Qiang Wang, Rannie Tao, Yabin Wang, Xiujuan Li, Lize Xiong, Feng Cao
Theranostics 2014; 4(5): 475-486. doi:10.7150/thno.7729
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cyclodextrin and Polyethylenimine Functionalized Mesoporous Silica Nanoparticles for Delivery of siRNA Cancer Therapeutics
Jianliang Shen, Han-Cheon Kim, Hua Su, Feng Wang, Joy Wolfram, Dickson Kirui, Junhua Mai, Chaofeng Mu, Liang-Nian Ji, Zong-Wan Mao, Haifa Shen
Theranostics 2014; 4(5): 487-497. doi:10.7150/thno.8263
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Protection against Lethal Enterovirus 71 Challenge in Mice by a Recombinant Vaccine Candidate Containing a Broadly Cross-Neutralizing Epitope within the VP2 EF Loop
Longfa Xu, Delei He, Zhiqun Li, Jun Zheng, Lisheng Yang, Miao Yu, Hai Yu, Yixin Chen, Yuqiong Que, James Wai Kuo Shih, Gang Liu, Jun Zhang, Qinjian Zhao, Tong Cheng, Ningshao Xia
Theranostics 2014; 4(5): 498-513. doi:10.7150/thno.7457
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Theranostic Au Cubic Nano-aggregates as Potential Photoacoustic Contrast and Photothermal Therapeutic Agents
Juan Hu, Xianglong Zhu, Hui Li, Zhenghuan Zhao, Xiaoqin Chi, Guoming Huang, Dengtong Huang, Gang Liu, Xiaomin Wang, Jinhao Gao
Theranostics 2014; 4(5): 534-545. doi:10.7150/thno.8188
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Longitudinal PET Imaging of Muscular Inflammation Using 18F-DPA-714 and 18F-Alfatide II and Differentiation with Tumors
Chenxi Wu, Xuyi Yue, Lixin Lang, Dale O. Kiesewetter, Fang Li, Zhaohui Zhu, Gang Niu, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2014; 4(5): 546-555. doi:10.7150/thno.8159
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Synergistic Therapeutic Scheme for Hyperglycemia and Nephrotic Disorders in Diabetes
Qingyi He, Xing Zhang, Baosan Han, Jianzhong Xu, Kanglai Tang, Zhiren Fu, Hao Yin
Theranostics 2014; 4(5): 556-564. doi:10.7150/thno.7847
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Review

Graphic abstract

Bioabsorbable Stent Quo Vadis: A Case for Nano-Theranostics
Buket Gundogan, Aaron Tan, Yasmin Farhatnia, Mohammad S. Alavijeh, Zhanfeng Cui, Alexander M. Seifalian
Theranostics 2014; 4(5): 514-533. doi:10.7150/thno.8137
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image