Back issue cover v7i15 Issue cover v7i15

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 7 (15); 2017

Research Papers

toc.jpg

Presenilin Mutation Suppresses Lung Tumorigenesis via Inhibition of Peroxiredoxin 6 Activity and Expression
Mi Hee Park, Hyung-Mun Yun, Chul Ju Hwang, Sang Ick Park, Sang Bae Han, Dae Youn Hwang, Do-Young Yoon, Sanghyeon Kim, Jin Tae Hong
Theranostics 2017; 7(15): 3624-3637. doi:10.7150/thno.21408
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Cancer Nanomedicines Stabilized by π-π Stacking between Heterodimeric Prodrugs Enable Exceptionally High Drug Loading Capacity and Safer Delivery of Drug Combinations
Hangxiang Wang, Jianmei Chen, Chang Xu, Linlin Shi, Munire Tayier, Jiahui Zhou, Jun Zhang, Jiaping Wu, Zhijian Ye, Tao Fang, Weidong Han
Theranostics 2017; 7(15): 3638-3652. doi:10.7150/thno.20028
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Dexamethasone-loaded Polymeric Nanoconstructs for Monitoring and Treating Inflammatory Bowel Disease
Aeju Lee, Claudia De Mei, Miguel Fereira, Roberto Marotta, Hong Yeol Yoon, Kwangmeyung Kim, Ick Chan Kwon, Paolo Decuzzi
Theranostics 2017; 7(15): 3653-3666. doi:10.7150/thno.18183
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Preclinical activity of DCZ3301, a novel aryl-guanidino compound in the therapy of multiple myeloma
Minjie Gao, Bo Li, Xi Sun, Yunfei Zhou, Yingcong Wang, Van S. Tompkins, Zhijian Xu, Nekitsing Indima, Houcai Wang, Wenqin Xiao, Lu Gao, Gege Chen, Huiqun Wu, Xiaosong Wu, Yuanyuan Kong, Bingqian Xie, Yiwen Zhang, Gaomei Chang, Liangning Hu, Guang Yang, Bojie Dai, Yi Tao, Weiliang Zhu, Jumei Shi
Theranostics 2017; 7(15): 3690-3699. doi:10.7150/thno.18345
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Epiregulin Promotes Lung Metastasis of Salivary Adenoid Cystic Carcinoma
Wen-Wen Yang, Lin-Qian Yang, Fei Zhao, Chu-Wen Chen, Li-Hua Xu, Jia Fu, Sheng-Lin Li, Xi-Yuan Ge
Theranostics 2017; 7(15): 3700-3714. doi:10.7150/thno.19712
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Selective Targeting of a Novel Vasodilator to the Uterine Vasculature to Treat Impaired Uteroplacental Perfusion in Pregnancy
Natalie Cureton, Iana Korotkova, Bernadette Baker, Susan Greenwood, Mark Wareing, Venkata R Kotamraju, Tambet Teesalu, Francesco Cellesi, Nicola Tirelli, Erkki Ruoslahti, John D Aplin, Lynda K Harris
Theranostics 2017; 7(15): 3715-3731. doi:10.7150/thno.19678
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

The Anti-Tumor Effects of M1 Macrophage-Loaded Poly (ethylene glycol) and Gelatin-Based Hydrogels on Hepatocellular Carcinoma
Alberto Daniel Guerra, Oscar W.H. Yeung, Xiang Qi, W. John Kao, Kwan Man
Theranostics 2017; 7(15): 3732-3744. doi:10.7150/thno.20251
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Quantitative Three-Dimensional Dynamic Contrast-Enhanced Ultrasound Imaging: First-In-Human Pilot Study in Patients with Liver Metastases
Ahmed El Kaffas, Rosa Maria Silveira Sigrist, George Fisher, Sunitha Bachawal, Joy Liau, Huaijun Wang, Alexander Karanany, Isabelle Durot, Jarrett Rosenberg, Dimitre Hristov, Jürgen K. Willmann
Theranostics 2017; 7(15): 3745-3758. doi:10.7150/thno.20329
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Dual Functioned Pegylated Phospholipid Micelles Containing Cationic Antimicrobial Decapeptide for Treating Sepsis
Wonhwa Lee, Eun Ji Park, Gahee Min, Joonhyeok Choi, Dong Hee Na, Jong-Sup Bae
Theranostics 2017; 7(15): 3759-3767. doi:10.7150/thno.20734
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

The Bidirectional Regulation between MYL5 and HIF-1α Promotes Cervical Carcinoma Metastasis
Lan Zhang, Shu-Ting Huang, Yan-Ling Feng, Ting Wan, Hai-Feng Gu, Jing Xu, Lin-Jing Yuan, Yun Zhou, Xing-Juan Yu, Long Huang, Rong-Zhen Luo, Wei-Hua Jia, Min Zheng
Theranostics 2017; 7(15): 3768-3780. doi:10.7150/thno.20796
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Sequential Delivery of Cyclopeptide RA-V and Doxorubicin for Combination Therapy on Resistant Tumor and In Situ Monitoring of Cytochrome c Release
Huachao Chen, Yurong Wang, Yongrong Yao, Shenglin Qiao, Hao Wang, Ninghua Tan
Theranostics 2017; 7(15): 3781-3793. doi:10.7150/thno.20892
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Improved Tumor Targeting and Longer Retention Time of NIR Fluorescent Probes Using Bioorthogonal Chemistry
Xianghan Zhang, Bo Wang, Na Zhao, Zuhong Tian, Yunpeng Dai, Yongzhan Nie, Jie Tian, Zhongliang Wang, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2017; 7(15): 3794-3802. doi:10.7150/thno.20912
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

A H2O2-Responsive Theranostic Probe for Endothelial Injury Imaging and Protection
Cheng-Kun Wang, Juan Cheng, Xing-Guang Liang, Chao Tan, Quan Jiang, Yong-Zhou Hu, Ying-Mei Lu, Kohji Fukunaga, Feng Han, Xin Li
Theranostics 2017; 7(15): 3803-3813. doi:10.7150/thno.21068
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

toc.jpg

Focused Ultrasound Immunotherapy for Central Nervous System Pathologies: Challenges and Opportunities
Colleen T. Curley, Natasha D. Sheybani, Timothy N. Bullock, Richard J. Price
Theranostics 2017; 7(15): 3608-3623. doi:10.7150/thno.21225
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


toc.jpg

Strategies for Preparing Albumin-based Nanoparticles for Multifunctional Bioimaging and Drug Delivery
Fei-Fei An, Xiao-Hong Zhang
Theranostics 2017; 7(15): 3667-3689. doi:10.7150/thno.19365
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]