Back issue cover v8i13 Issue cover v8i13

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 8 (13); 2018

Editorials

Punching and Electroporation for Enhanced Transdermal Drug Delivery
Guang Yang, Yuqi Zhang, Zhen Gu
Theranostics 2018; 8(13): 3688-3690. doi:10.7150/thno.27236
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Take a Deep Breath - Monitoring of Inhaled Nanoparticles with Magnetic Particle Imaging
Franz Wegner, Thorsten M. Buzug, Joerg Barkhausen
Theranostics 2018; 8(13): 3691-3692. doi:10.7150/thno.27454
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Research Papers

Graphic abstract

Image-guided surgery using near-infrared Turn-ON fluorescent nanoprobes for precise detection of tumor margins
Rachel Blau, Yana Epshtein, Evgeni Pisarevsky, Galia Tiram, Sahar Israeli Dangoor, Eilam Yeini, Adva Krivitsky, Anat Eldar-Boock, Dikla Ben-Shushan, Hadas Gibori, Anna Scomparin, Ori Green, Yael Ben-Nun, Emmanuelle Merquiol, Hila Doron, Galia Blum, Neta Erez, Rachel Grossman, Zvi Ram, Doron Shabat, Ronit Satchi-Fainaro
Theranostics 2018; 8(13): 3437-3460. doi:10.7150/thno.23853
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

“Three-in-one” Nanohybrids as Synergistic Nanoquenchers to Enhance No-Wash Fluorescence Biosensors for Ratiometric Detection of Cancer Biomarkers
Xiaolin Huang, Zhimei He, Dan Guo, Yijing Liu, Jibin Song, Bryant C. Yung, Lisen Lin, Guocan Yu, Jun-Jie Zhu, Yonghua Xiong, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2018; 8(13): 3461-3473. doi:10.7150/thno.25179
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Drug-delivering-drug platform-mediated potent protein therapeutics via a non-endo-lysosomal route
Xiaofei Xin, Chao Teng, Xiaoqing Du, Yaiqi Lv, Qingqing Xiao, Yubing Wu, Wei He, Lifang Yin
Theranostics 2018; 8(13): 3474-3489. doi:10.7150/thno.23804
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Powerful anti-colon cancer effect of modified nanoparticle-mediated IL-15 immunogene therapy through activation of the host immune system
Xiaoxiao Liu, Yanyan Li, Xiaodong Sun, Yagmur Muftuoglu, Bilan Wang, Ting Yu, Yuzhu Hu, Lu Ma, Mingli Xiang, Gang Guo, Chao You, Xiang Gao, Yuquan Wei
Theranostics 2018; 8(13): 3490-3503. doi:10.7150/thno.24157
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comparative profiling of analog targets: a case study on resveratrol for mouse melanoma metastasis suppression
Xiao Chen, Wei Li, Chengchao Xu, Jie Wang, Bo Zhu, Qilai Huang, Dianhua Chen, Jianfei Sheng, Yong Zou, Yew Mun Lee, Renxiang Tan, Pingping Shen, Yin Kwan Wong, Qingsong Lin, Jigang Wang, Zichun Hua
Theranostics 2018; 8(13): 3504-3516. doi:10.7150/thno.24336
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HUWE1 controls the development of non-small cell lung cancer through down-regulation of p53
Dong Yang, Daomei Cheng, Qiu Tu, Huihui Yang, Bin Sun, Lanzhen Yan, Hongjuan Dai, Jierong Luo, Bingyu Mao, Yi Cao, Xiaoping Yu, Hua Jiang, Xudong Zhao
Theranostics 2018; 8(13): 3517-3529. doi:10.7150/thno.24401
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CCR2-dependent monocytes/macrophages exacerbate acute brain injury but promote functional recovery after ischemic stroke in mice
Weirong Fang, Xuan Zhai, Dong Han, Xiaoxing Xiong, Tao Wang, Xun Zeng, Shucheng He, Rui Liu, Masaaki Miyata, Baohui Xu, Heng Zhao
Theranostics 2018; 8(13): 3530-3543. doi:10.7150/thno.24475
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A novel HPV16 E7-affitoxin for targeted therapy of HPV16-induced human cervical cancer
Pengfei Jiang, Lude Wang, Bailong Hou, Jinshun Zhu, Meng Zhou, Jie Jiang, Ledan Wang, Shao Chen, Shanli Zhu, Jun Chen, Lifang Zhang
Theranostics 2018; 8(13): 3544-3558. doi:10.7150/thno.24607
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Transcription factor AP-4 promotes tumorigenic capability and activates the Wnt/β-catenin pathway in hepatocellular carcinoma
Junwei Song, Chan Xie, Lili Jiang, Geyan Wu, Jinrong Zhu, Shuxia Zhang, Miaoling Tang, Libing Song, Jun Li
Theranostics 2018; 8(13): 3571-3583. doi:10.7150/thno.25194
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor-targeted hybrid protein oxygen carrier to simultaneously enhance hypoxia-dampened chemotherapy and photodynamic therapy at a single dose
Zhenyu Luo, Hao Tian, Lanlan Liu, Zhikuan Chen, Ruijing Liang, Ze Chen, Zhihao Wu, Aiqing Ma, Mingbin Zheng, Lintao Cai
Theranostics 2018; 8(13): 3584-3596. doi:10.7150/thno.25409
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cell-penetrating peptide-based nanovehicles potentiate lymph metastasis targeting and deep penetration for anti-metastasis therapy
Haiyan Hu, Jing Wang, Hong Wang, Tao Tan, Jie Li, Zhiwan Wang, Kaoxiang Sun, Yaping Li, Zhiwen Zhang
Theranostics 2018; 8(13): 3597-3610. doi:10.7150/thno.25608
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Distinct immune signatures in directly treated and distant tumors result from TLR adjuvants and focal ablation
Michael Chavez, Matthew T. Silvestrini, Elizabeth S. Ingham, Brett Z. Fite, Lisa M. Mahakian, Sarah M. Tam, Asaf Ilovitsh, Arta M. Monjazeb, William J. Murphy, Neil E. Hubbard, Ryan R. Davis, Clifford G. Tepper, Alexander D. Borowsky, Katherine W. Ferrara
Theranostics 2018; 8(13): 3611-3628. doi:10.7150/thno.25613
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Development of a novel peptide aptamer-based immunoassay to detect Zika virus in serum and urine
Do Thi Hoang Kim, Duong Tuan Bao, Hyun Park, Nguyen Minh Ngoc, Seon-Ju Yeo
Theranostics 2018; 8(13): 3629-3642. doi:10.7150/thno.25955
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Phosphorylation of IRS4 by CK1γ2 promotes its degradation by CHIP through the ubiquitin/lysosome pathway
Xinchun Li, Li Zhong, Zhuo Wang, Huiming Chen, Dan Liao, Ruhua Zhang, Hongyu Zhang, Tiebang Kang
Theranostics 2018; 8(13): 3643-3653. doi:10.7150/thno.26021
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

In vivo tracking and quantification of inhaled aerosol using magnetic particle imaging towards inhaled therapeutic monitoring
Zhi Wei Tay, Prashant Chandrasekharan, Xinyi Yedda Zhou, Elaine Yu, Bo Zheng, Steven Conolly
Theranostics 2018; 8(13): 3676-3687. doi:10.7150/thno.26608
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Precise theranostic nanomedicines for inhibiting vulnerable atherosclerotic plaque progression through regulation of vascular smooth muscle cell phenotype switching
Sai Ma, Seyed Mohammad Motevalli, Jiangwei Chen, Meng-Qi Xu, Yabin Wang, Jing Feng, Ya Qiu, Dong Han, Miaomiao Fan, Meiling Ding, Li Fan, Weisheng Guo, Xing-Jie Liang, Feng Cao
Theranostics 2018; 8(13): 3693-3706. doi:10.7150/thno.24364
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

AP-2β inhibits hepatocellular carcinoma invasion and metastasis through Slug and Snail to suppress epithelial-mesenchymal transition
Liu Yang, Junlu Qiu, Yuzhong Xiao, Xiang Hu, Qing Liu, Li Chen, Wenhuan Huang, Xinxin Li, Limin Li, Jian Zhang, Xiaofeng Ding, Shuanglin Xiang
Theranostics 2018; 8(13): 3707-3721. doi:10.7150/thno.25166
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Noninvasive imaging of the PD-1:PD-L1 immune checkpoint: Embracing nuclear medicine for the benefit of personalized immunotherapy
Katrijn Broos, Quentin Lecocq, Geert Raes, Nick Devoogdt, Marleen Keyaerts, Karine Breckpot
Theranostics 2018; 8(13): 3559-3570. doi:10.7150/thno.24762
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Angio-LncRs: LncRNAs that regulate angiogenesis and vascular disease
Bo Yu, Shusheng Wang
Theranostics 2018; 8(13): 3654-3675. doi:10.7150/thno.26024
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image