Back issue cover v13i11 Issue cover v13i11

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 13 (11); 2023

Research Papers

Graphic abstract

Lipid nanoparticles-loaded with toxin mRNA represents a new strategy for the treatment of solid tumors
Yasmin Granot-Matok, Assaf Ezra, Srinivas Ramishetti, Preeti Sharma, Gonna Somu Naidu, Itai Benhar, Dan Peer
Theranostics 2023; 13(11): 3497-3508. doi:10.7150/thno.82228
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RNF157 attenuates CD4+ T cell-mediated autoimmune response by promoting HDAC1 ubiquitination and degradation
Peng Wang, Jingjing Zhao, Yunke Tan, Junli Sheng, Shitong He, Yitian Chen, Dingnai Nie, Xiaolong You, Jinmei Luo, Yanling Zhang, Shengfeng Hu
Theranostics 2023; 13(11): 3509-3523. doi:10.7150/thno.86307
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Label-free optical metabolic imaging of adipose tissues for prediabetes diagnosis
Liping Chen, Guihui Qin, Yuhong Liu, Moxin Li, Yue Li, Lun-Zhang Guo, Lidong Du, Weiming Zheng, Pei-Chun Wu, Yueh-Hsun Chuang, Xiaoyan Wang, Tzung-Dau Wang, Ja-An Annie Ho, Tzu-Ming Liu
Theranostics 2023; 13(11): 3550-3567. doi:10.7150/thno.82697
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The HDAC10 instructs macrophage M2 program via deacetylation of STAT3 and promotes allergic airway inflammation
Yu Zhong, Tong Huang, Jiewen Huang, Jingyun Quan, Guomei Su, Zhilin Xiong, Yingying Lv, Shihai Li, Xianwen Lai, Yuanyuan Xiang, Qu Wang, Lianxiang Luo, Xiao Gao, Yiming Shao, Jing Tang, Tianwen Lai
Theranostics 2023; 13(11): 3568-3581. doi:10.7150/thno.82535
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bispecific antibodies targeting EGFR/Notch enhance the response to talazoparib by decreasing tumour-initiating cell frequency
Wenyan Fu, Guangyao Li, Changhai Lei, Kewen Qian, Shuyi Zhang, Jian Zhao, Shi Hu
Theranostics 2023; 13(11): 3641-3654. doi:10.7150/thno.82144
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Curcumin-zinc framework encapsulated microneedle patch for promoting hair growth
Yating Yang, Pei Wang, Yan Gong, Ziyou Yu, Yuci Gan, Peizhe Li, Wei Liu, Xiansong Wang
Theranostics 2023; 13(11): 3675-3688. doi:10.7150/thno.84118
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tsp-1+ microglia attenuate retinal neovascularization by maintaining the expression of Smad3 in endothelial cells through exosomes with decreased miR-27a-5p
Qian Luo, Zihua Jiang, Jingyi Jiang, Linxi Wan, Yan Li, Yuke Huang, Jin Qiu, Keming Yu, Jing Zhuang
Theranostics 2023; 13(11): 3689-3706. doi:10.7150/thno.84236
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Extracellular vesicles improve GABAergic transmission in Huntington's disease iPSC-derived neurons
Margarida Beatriz, Ricardo J. Rodrigues, Rita Vilaça, Conceição Egas, Paulo S. Pinheiro, George Q. Daley, Thorsten M. Schlaeger, Nuno Raimundo, A. Cristina Rego, Carla Lopes
Theranostics 2023; 13(11): 3707-3724. doi:10.7150/thno.81981
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SDC1-TGM2-FLOT1-BHMT complex determines radiosensitivity of glioblastoma by influencing the fusion of autophagosomes with lysosomes
Liang Zeng, Wang Zheng, Xinglong Liu, Yuchuan Zhou, Xiaoya Jin, Yuqi Xiao, Yang Bai, Yan Pan, Jianghong Zhang, Chunlin Shao
Theranostics 2023; 13(11): 3725-3743. doi:10.7150/thno.81999
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Single-cell RNA sequencing identifies critical transcription factors of tumor cell invasion induced by hypoxia microenvironment in glioblastoma
Yanru Zhang, Bo Zhang, Chengqian Lv, Nan Zhang, Kaiyuan Xing, Zixuan Wang, Rongkai Lv, Mingchen Yu, Chaohan Xu, Yihan Wang
Theranostics 2023; 13(11): 3744-3760. doi:10.7150/thno.81407
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sufu limits sepsis-induced lung inflammation via regulating phase separation of TRAF6
Yehua Li, Jiayin Peng, Yuanxin Xia, Chenyu Pan, Yu Li, Weijie Gu, Jia Wang, Chaoxiong Wang, Yuang Wang, Jiawen Song, Xuan Zhou, Liya Ma, Yiao Jiang, Biao Liu, Qiongni Feng, Wenjia Wang, Shi Jiao, Liwei An, Dianfan Li, Zhaocai Zhou, Yun Zhao
Theranostics 2023; 13(11): 3761-3780. doi:10.7150/thno.83676
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Platelet membrane-coated alterbrassicene A nanoparticle inhibits calcification of the aortic valve by suppressing phosphorylation P65 NF-κB
Bingchuan Geng, Xing Chen, Jiangyang Chi, Fengli Li, Wai Yen Yim, Kan Wang, Chenghao Li, Minghui Xie, Peng Zhu, Zhengfeng Fan, Jiawei Shi, Zhengxi Hu, Yonghui Zhang, Nianguo Dong
Theranostics 2023; 13(11): 3781-3793. doi:10.7150/thno.85323
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ferritin light chain promotes the reprogramming of glioma immune microenvironment and facilitates glioma progression
Hongjiang Li, Chao Yang, Yanfei Wei, Xueyuan Li, Wei Jiang, Yiran Xu, Lifeng Li, Rongqun Guo, Di Chen, Peng Gao, Haohao Zhang, Hui Qin, Zhenyu Zhang, Xianzhi Liu, Dongming Yan
Theranostics 2023; 13(11): 3794-3813. doi:10.7150/thno.82975
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Environmentally sensitive photosensitizers enable targeted photodynamic ablation of Gram-positive antibiotic resistant bacteria
Sam Benson, Alex Kiang, Charles Lochenie, Navita Lal, Syam Mohan P. C. Mohanan, Gareth O. S. Williams, Kevin Dhaliwal, Bethany Mills, Marc Vendrell
Theranostics 2023; 13(11): 3814-3825. doi:10.7150/thno.84187
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Therapeutic silencing of lncRNA RMST alleviates cardiac fibrosis and improves heart function after myocardial infarction in mice and swine
Teng Ma, Fan Qiu, Yanshan Gong, Hao Cao, Gonghua Dai, Daohan Sun, Dongling Zhu, Han Lei, Zhongmin Liu, Ling Gao
Theranostics 2023; 13(11): 3826-3843. doi:10.7150/thno.82543
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A de novo dual-targeting supramolecular self-assembly peptide against pulmonary metastasis of melanoma
Jingjing Wang, Xiaoqiang Zheng, Xiao Fu, Aimin Jiang, Yu Yao, Wangxiao He
Theranostics 2023; 13(11): 3844-3855. doi:10.7150/thno.83819
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hepatocyte HSPA12A inhibits macrophage chemotaxis and activation to attenuate liver ischemia/reperfusion injury via suppressing glycolysis-mediated HMGB1 lactylation and secretion of hepatocytes
Shuya Du, Xiaojin Zhang, Yunxiao Jia, Peipei Peng, Qiuyue Kong, Surong Jiang, Yuehua Li, Chuanfu Li, Zhengnian Ding, Li Liu
Theranostics 2023; 13(11): 3856-3871. doi:10.7150/thno.82607
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ascorbic acid induces MLC2v protein expression and promotes ventricular-like cardiomyocyte subtype in human induced pluripotent stem cells derived cardiomyocytes
Yu Gao, Liping Su, Yuhua Wei, Shihua Tan, Zhenyu Hu, Zhonghao Tao, Jean-Paul Kovalik, Tuck Wah Soong, Jianyi Zhang, Jun Pu, Lei Ye
Theranostics 2023; 13(11): 3872-3896. doi:10.7150/thno.80801
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Macrophage promotes fibroblast activation and kidney fibrosis by assembling a vitronectin-enriched microenvironment
Yiling Peng, Li Li, Jingyue Shang, Haili Zhu, Jinlin Liao, Xue Hong, Fan Fan Hou, Haiyan Fu, Youhua Liu
Theranostics 2023; 13(11): 3897-3913. doi:10.7150/thno.85250
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Intrinsic mechanism and pharmacologic treatments of noise-induced hearing loss
Ke Xu, Baoying Xu, Jiayi Gu, Xueling Wang, Dehong Yu, Yu Chen
Theranostics 2023; 13(11): 3524-3549. doi:10.7150/thno.83383
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A systematic review of ultrasound-mediated drug delivery to the eye and critical insights to facilitate a timely path to the clinic
Isaac J Rad, Luke Chapman, Karnaker Reddy Tupally, Martin Veidt, Hussain Al-Sadiq, Robert Sullivan, Harendra S Parekh
Theranostics 2023; 13(11): 3582-3638. doi:10.7150/thno.82884
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNAs associated with oxidative stress in diabetic wound healing: Regulatory mechanisms and application prospects
Qinzhi Yang, Dan Fang, Jinxiang Chen, Shaorun Hu, Ni chen, Jun Jiang, Min Zeng, Mao Luo
Theranostics 2023; 13(11): 3655-3674. doi:10.7150/thno.85823
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Erratum

Myeloid cell-derived LL-37 promotes lung cancer growth by activating Wnt/β-catenin signaling: Erratum
Ping Ji, Yongxin Zhou, Yibao Yang, Junlu Wu, Hao Zhou, Wenqiang Quan, Junjun Sun, Yiwen Yao, Anquan Shang, Chenzheng Gu, Bingjie Zeng, Jenni Firrman, Weidong Xiao, Robert Bals, Zujun Sun, Dong Li
Theranostics 2023; 13(11): 3640. doi:10.7150/thno.82877
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image