Back issue cover v13i7 Issue cover v13i7

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 13 (7); 2023

Research Papers

Graphic abstract

Selective ablation of TRA-1-60+ pluripotent stem cells suppresses tumor growth of prostate cancer
Jordan M. White, Nicholas Ramos, Allen-Dexter Saliganan, Joon-Yong Chung, Meghan Bell, Jacob Lindquist, Kayla Conner, Wendy N. Wiesend, Michael Schopperle, Steve M. Patrick, Seongho Kim, Elisabeth I. Heath, Freddy E. Escorcia, Nerissa T. Viola
Theranostics 2023; 13(7): 2057-2071. doi:10.7150/thno.78915
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Transcription factor TOX maintains the expression of Mst1 in controlling the early mouse NK cell development
Liang Luo, Peiran Feng, Quanli Yang, Wenkai Lv, Wanqing Meng, Zhinan Yin, Zhizhong Li, Guodong Sun, Zhongjun Dong, Meixiang Yang
Theranostics 2023; 13(7): 2072-2087. doi:10.7150/thno.81198
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Supramolecular nanofibers co-loaded with dabrafenib and doxorubicin for targeted and synergistic therapy of differentiated thyroid carcinoma
Peng Chen, Xiaoyao Cai, Ganen Mu, Yuansheng Duan, Chao Jing, Zhimou Yang, Cuihong Yang, Xudong Wang
Theranostics 2023; 13(7): 2140-2153. doi:10.7150/thno.82140
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multilineage commitment of Sca-1+ cells in reshaping vein grafts
Zhichao Ni, Lingxia Lyu, Hui Gong, Luping Du, Zuoshi Wen, Hua Jiang, Hao Yang, Yanhua Hu, Bohuan Zhang, Qingbo Xu, Xiaogang Guo, Ting Chen
Theranostics 2023; 13(7): 2154-2175. doi:10.7150/thno.77735
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NIR-IIb fluorescence-image guided synergistic surgery/starvation/chemodynamic therapy: an innovative treatment paradigm for malignant non-small cell lung cancers
Xuejiao Han, Yingtao Zhong, Chao Mi, Zhiguo He, Jingsi Gu, Xiaoyong Dai, Chenguang Ma, Chunyan Feng, Huaqing Chen, Zebin Lan, Zhiyong Guo, Laiqiang Huang, Baozhu Zhang, Bing Guo, Qingwei Meng
Theranostics 2023; 13(7): 2176-2191. doi:10.7150/thno.83753
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hypoxia Induces M2 Macrophages to Express VSIG4 and Mediate Cardiac Fibrosis After Myocardial Infarction
Yan Wang, Yu Zhang, Jiao Li, Chaofu Li, Ranzun Zhao, Changyin Shen, Weiwei Liu, Jidong Rong, Zhenglong Wang, Junbo Ge, Bei Shi
Theranostics 2023; 13(7): 2192-2209. doi:10.7150/thno.78736
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A novel NEDD4L-TXNIP-CHOP axis in the pathogenesis of nonalcoholic steatohepatitis
Qian Guo, Mingyang Xin, Qingchun Lu, Dechun Feng, Vicky Yang, Lee F. Peng, Kelly A. Whelan, Wenhui Hu, Sheng Wu, Xiaofeng Yang, Hong Wang, Brad S. Rothberg, Ana M. Gamero, Glenn S. Gerhard, Bin Gao, Ling Yang
Theranostics 2023; 13(7): 2210-2225. doi:10.7150/thno.81192
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Analgesic and potentiated photothermal therapy with ropivacaine-loaded hydrogels
Jiqian Zhang, Shasha Zhu, Mingxu Zhao, Mengni Zhou, Xiaoling Zhu, Xin Qing, Zhilai Yang, Pengfei Wei, Guoying Zhang, Weiling He, Yongqiang Yu, Xuesheng Liu
Theranostics 2023; 13(7): 2226-2240. doi:10.7150/thno.81325
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Small extracellular vesicle-loaded bevacizumab reduces the frequency of intravitreal injection required for diabetic retinopathy
Shivakumar K Reddy, Abhijna R Ballal, S Shailaja, Raviraja N Seetharam, Chandrashekar H Raghu, Runali Sankhe, Kanthilatha Pai, Tenzin Tender, Mary Mathew, Annayya Aroor, Ashok K Shetty, Shalini Adiga, Vasudha Devi, Manjunatha S Muttigi, Dinesh Upadhya
Theranostics 2023; 13(7): 2241-2255. doi:10.7150/thno.78426
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

OTUD1 promotes pathological cardiac remodeling and heart failure by targeting STAT3 in cardiomyocytes
Mengyang Wang, Xue Han, Tianxiang Yu, Minxiu Wang, Wu Luo, Chunpeng Zou, Xiuyun Li, Gao Li, Gaojun Wu, Yi Wang, Guang Liang
Theranostics 2023; 13(7): 2263-2280. doi:10.7150/thno.83340
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Gαi1/3 mediate Netrin-1-CD146-activated signaling and angiogenesis
Ya Li, Jin-long Chai, Xin Shi, Yu Feng, Jia-jun Li, Li-na Zhou, Cong Cao, Ke-ran Li
Theranostics 2023; 13(7): 2319-2336. doi:10.7150/thno.80749
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

IL11 signaling mediates piR-2158 suppression of cell stemness and angiogenesis in breast cancer
Qian Zhao, Lu Qian, Yuefan Guo, Jinhui Lü, Danni Li, Heying Xie, Qiong Wang, Wenjing Ma, Pengfei Liu, Yu Liu, Tao Wang, Xuebiao Wu, Junyi Han, Zuoren Yu
Theranostics 2023; 13(7): 2337-2349. doi:10.7150/thno.82538
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Near‐infrared light-triggered nitric oxide nanocomposites for photodynamic/photothermal complementary therapy against periodontal biofilm in an animal model
Xiangrong Wu, Manlin Qi, Chengyu Liu, Qijing Yang, Sijia Li, Fangyu Shi, Xiaolin Sun, Lin Wang, Chunyan Li, Biao Dong
Theranostics 2023; 13(7): 2350-2367. doi:10.7150/thno.83745
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lactate-mediated Fascin protrusions promote cell adhesion and migration in cervical cancer
Xiao Han, Shujuan Du, Xiaoting Chen, Xuehua Min, Zhongwei Dong, Yuyan Wang, Caixia Zhu, Fang Wei, Shujun Gao, Qiliang Cai
Theranostics 2023; 13(7): 2368-2383. doi:10.7150/thno.83938
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Diagnosis and biomarkers for ocular tuberculosis: From the present into the future
Zhang Ludi, Ashita Ashish Sule, Ramar Perumal Samy, Ikhwanuliman Putera, Benjamin Schrijver, Paul Edward Hutchinson, Jayantha Gunaratne, Indu Verma, Amit Singhal, Rina La Distia Nora, P. Martin van Hagen, Willem A Dik, Vishali Gupta, Rupesh Agrawal
Theranostics 2023; 13(7): 2088-2113. doi:10.7150/thno.81488
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bench-to-bedside development of multifunctional flexible embolic agents
Dawei Wang, Wei Rao
Theranostics 2023; 13(7): 2114-2139. doi:10.7150/thno.80213
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting HSF1 for cancer treatment: mechanisms and inhibitor development
Yeh Chin, Khanisyah E Gumilar, Xing-Guo Li, Brahmana A. Tjokroprawiro, Chien-Hsing Lu, Jianrong Lu, Ming Zhou, Robert W. Sobol, Ming Tan
Theranostics 2023; 13(7): 2281-2300. doi:10.7150/thno.82431
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pre-metastatic niche: from revealing the molecular and cellular mechanisms to the clinical applications in breast cancer metastasis
Yuqiu Li, Miao Li, Kangtai Su, Siwen Zong, Hongyan Zhang, Lixia Xiong
Theranostics 2023; 13(7): 2301-2318. doi:10.7150/thno.82700
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Errata

Aldehyde dehydrogenase 1A1 confers erlotinib resistance via facilitating the reactive oxygen species-reactive carbonyl species metabolic pathway in lung adenocarcinomas: Erratum
Hui-Min Lei, Ke-Ren Zhang, Cong Hui Wang, Yang Wang, Guang-Lei Zhuang, Li-Ming Lu, Jian Zhang, Ying Shen, Hong-Zhuan Chen, Liang Zhu
Theranostics 2023; 13(7): 2257-2258. doi:10.7150/thno.84874
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Therapeutic ultrasound combined with microbubbles improves atherosclerotic plaque stability by selectively destroying the intraplaque neovasculature: Erratum
Xinzhong Li, Shengcun Guo, Tong Xu, Xiang He, Yili Sun, Xiaoqiang Chen, Shiping Cao, Xiaoyun Si, Wangjun Liao, Yulin Liao, Yuan Han, Jianping Bin
Theranostics 2023; 13(7): 2259-2262. doi:10.7150/thno.81490
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image