Inside back cover v9i18 Inside front cover v9i18 Back issue cover v9i18 Issue cover v9i18

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (18); 2019

Research Papers

Graphic abstract

Circadian Clock Gene Bmal1 Regulates Bilirubin Detoxification: A Potential Mechanism of Feedback Control of Hyperbilirubinemia
Shuai Wang, Yanke Lin, Ziyue Zhou, Lu Gao, Zemin Yang, Feng Li, Baojian Wu
Theranostics 2019; 9(18): 5122-5133. doi:10.7150/thno.35773
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

C-myc/miR-150/EPG5 axis mediated dysfunction of autophagy promotes development of non-small cell lung cancer
Hui Li, Juan Liu, Wenjie Cao, Xiaojuan Xiao, Long Liang, Feng Liu-Smith, Weiwei Wang, Hong Liu, Peng Zhou, Ruoyun Ouyang, Zhijun Yuan, Jing Liu, Mao Ye, Bin Zhang
Theranostics 2019; 9(18): 5134-5148. doi:10.7150/thno.34887
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Decoding cancer heterogeneity: studying patient-specific signaling signatures towards personalized cancer therapy
Efrat Flashner-Abramson, Swetha Vasudevan, Ibukun Adesoji Adejumobi, Amir Sonnenblick, Nataly Kravchenko-Balasha
Theranostics 2019; 9(18): 5149-5165. doi:10.7150/thno.31657
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HMGB1 Promotes Prostate Cancer Development and Metastasis by Interacting with Brahma-Related Gene 1 and Activating the Akt Signaling Pathway
Dao‑Jun Lv, Xian‑Lu Song, Bin Huang, Yu-Zhong Yu, Fang‑Peng Shu, Chong Wang, Hong Chen, Hai-Bo Zhang, Shan‑Chao Zhao
Theranostics 2019; 9(18): 5166-5182. doi:10.7150/thno.33972
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Licorice isoliquiritigenin-encapsulated mesoporous silica nanoparticles for osteoclast inhibition and bone loss prevention
Xiaoyue Sun, Jie Zhang, Zijun Wang, Bingqian Liu, Shenting Zhu, Lingxin Zhu, Bin Peng
Theranostics 2019; 9(18): 5183-5199. doi:10.7150/thno.33376
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Spontaneous evolution of human skin fibroblasts into wound-healing keratinocyte-like cells
Fang Zhang, Dandan Zhang, Kai Cheng, Zaixin Zhou, Shupeng Liu, Liang Chen, Yijun Hu, Chuanbin Mao, Shanrong Liu
Theranostics 2019; 9(18): 5200-5213. doi:10.7150/thno.31526
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

W-doped TiO2 nanoparticles with strong absorption in the NIR-II window for photoacoustic/CT dual-modal imaging and synergistic thermoradiotherapy of tumors
Ke Gao, Wenzhi Tu, Xujiang Yu, Farooq Ahmad, Xiannan Zhang, Weijie Wu, Xiao An, Xiaoyuan Chen, Wanwan Li
Theranostics 2019; 9(18): 5214-5226. doi:10.7150/thno.33574
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA PCNAP1 modulates hepatitis B virus replication and enhances tumor growth of liver cancer
Jinyan Feng, Guang Yang, Yunxia Liu, Yuen Gao, Man Zhao, Yanan Bu, Hongfeng Yuan, Ying Yuan, Haolin Yun, Mingming Sun, Hongwei Gao, Shuqin Zhang, Zixian Liu, Ming Yin, Xijun Song, Zhenchuan Miao, Zhongqing Lin, Xiaodong Zhang
Theranostics 2019; 9(18): 5227-5245. doi:10.7150/thno.34273
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

APLN promotes hepatocellular carcinoma through activating PI3K/Akt pathway and is a druggable target
Huarong Chen, Chi-Chun Wong, Dabin Liu, Minnie Y.Y. Go, Bin Wu, Sui Peng, Ming Kuang, Nathalie Wong, Jun Yu
Theranostics 2019; 9(18): 5246-5260. doi:10.7150/thno.34713
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Focused ultrasound-augmented targeting delivery of nanosonosensitizers from homogenous exosomes for enhanced sonodynamic cancer therapy
Yichen Liu, Lianmei Bai, Kaili Guo, Yali Jia, Kun Zhang, Quanhong Liu, Pan Wang, Xiaobing Wang
Theranostics 2019; 9(18): 5261-5281. doi:10.7150/thno.33183
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hybrid micelles containing methotrexate-conjugated polymer and co-loaded with microRNA-124 for rheumatoid arthritis therapy
Fei Hao, Robert J Lee, Lihuang Zhong, Shiyan Dong, Chunmiao Yang, Lirong Teng, Qingfan Meng, Jiahui Lu, Jing Xie, Lesheng Teng
Theranostics 2019; 9(18): 5282-5297. doi:10.7150/thno.32268
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA-MTA2TR functions as a promoter in pancreatic cancer via driving deacetylation-dependent accumulation of HIF-1α
Zhu Zeng, Feng-yu Xu, Hai Zheng, Ping Cheng, Qing-yong Chen, Zeng Ye, Jian-xin Zhong, Shi-jiang Deng, Ming-liang Liu, Kang Huang, Qiang Li, Wei Li, Yu-hang Hu, Fan Wang, Chun-you Wang, Gang Zhao
Theranostics 2019; 9(18): 5298-5314. doi:10.7150/thno.34559
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Molecular Engineering of Near-Infrared Light-Responsive BODIPY-Based Nanoparticles with Enhanced Photothermal and Photoacoustic Efficiencies for Cancer Theranostics
Duyang Gao, Boyu Zhang, Yubin Liu, Dehong Hu, Zonghai Sheng, Xuanjun Zhang, Zhen Yuan
Theranostics 2019; 9(18): 5315-5331. doi:10.7150/thno.34418
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Evaluation of serum extracellular vesicles as noninvasive diagnostic markers of glioma
Huayi Wang, Dengzhi Jiang, Wenzhe Li, Xiang Xiang, Jun Zhao, Bin Yu, Chen Wang, Zhaohui He, Ling Zhu, Yanlian Yang
Theranostics 2019; 9(18): 5347-5358. doi:10.7150/thno.33114
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fatty acid-induced CD36 expression via O-GlcNAcylation drives gastric cancer metastasis
Mingzuo Jiang, Nan Wu, Bing Xu, Yi Chu, Xiaowei Li, Song Su, Di Chen, Wenjiao Li, Yanting Shi, Xiaoliang Gao, Haohao Zhang, Zhao Zhang, Wei Du, Yongzhan Nie, Jie Liang, Daiming Fan
Theranostics 2019; 9(18): 5359-5373. doi:10.7150/thno.34024
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A radiomics approach based on support vector machine using MR images for preoperative lymph node status evaluation in intrahepatic cholangiocarcinoma
Lei Xu, Pengfei Yang, Wenjie Liang, Weihai Liu, Weigen Wang, Chen Luo, Jing Wang, Zhiyi Peng, Lei Xing, Mi Huang, Shusen Zheng, Tianye Niu
Theranostics 2019; 9(18): 5374-5385. doi:10.7150/thno.34149
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RNA-silencing nanoprobes for effective activation and dynamic imaging of neural stem cell differentiation
Ruili Zhang, Zhe Wang, Zuo Yang, Linlin Wang, Zhongdi Wang, Baihang Chen, Zhongliang Wang, Jie Tian
Theranostics 2019; 9(18): 5386-5395. doi:10.7150/thno.35032
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Unilateral Focused Ultrasound-Induced Blood-Brain Barrier Opening Reduces Phosphorylated Tau from The rTg4510 Mouse Model
Maria Eleni Karakatsani, Tara Kugelman, Robin Ji, Maria Murillo, Shutao Wang, Yusuke Niimi, Scott A. Small, Karen E. Duff, Elisa E. Konofagou
Theranostics 2019; 9(18): 5396-5411. doi:10.7150/thno.28717
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A novel anti-DR5 antibody-drug conjugate possesses a high-potential therapeutic efficacy for leukemia and solid tumors
Shuyong Zhang, Chao Zheng, Wan Zhu, Peng Xiong, Dongdong Zhou, Changjiang Huang, Dexian Zheng
Theranostics 2019; 9(18): 5412-5423. doi:10.7150/thno.33598
Full text PDF PubMed PMC

Review

Graphic abstract

New CXCR1/CXCR2 inhibitors represent an effective treatment for kidney or head and neck cancers sensitive or refractory to reference treatments
Maeva Dufies, Oleksandr Grytsai, Cyril Ronco, Oumar Camara, Damien Ambrosetti, Anaïs Hagege, Julien Parola, Lou Mateo, Marion Ayrault, Sandy Giuliano, Renaud Grépin, Nathalie Lagarde, Matthieu Montes, Patrick Auberger, Luc Demange, Rachid Benhida, Gilles Pagès
Theranostics 2019; 9(18): 5332-5346. doi:10.7150/thno.34681
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image