Inside back cover v10i11 Inside front cover v10i11 Back issue cover v10i11 Issue cover v10i11

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (11); 2020

Editorial

Graphic abstract

Metastatic extent predicts survival as patients with metastatic castration-resistant prostate cancer are treated with 177Lu-PSMA radioligand therapy
Finn Edler von Eyben, Harshad R. Kulkarni, Richard P. Baum
Theranostics 2020; 10(11): 4900-4902. doi:10.7150/thno.44568
Full text PDF PubMed PMC

Research Papers

Graphic abstract

Bioactive phospho-therapy with black phosphorus for in vivo tumor suppression
Shengyong Geng, Ting Pan, Wenhua Zhou, Haodong Cui, Lie Wu, Zhibin Li, Paul K. Chu, Xue-Feng Yu
Theranostics 2020; 10(11): 4720-4736. doi:10.7150/thno.43092
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A COX-2/sEH dual inhibitor PTUPB alleviates lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice by inhibiting NLRP3 inflammasome activation
Hui-Hui Yang, Jia-Xi Duan, Shao-Kun Liu, Jian-Bing Xiong, Xin-Xin Guan, Wen-Jing Zhong, Chen-Chen Sun, Chen-Yu Zhang, Xiao-Qin Luo, Yan-Feng Zhang, Ping Chen, Bruce D. Hammock, Sung Hee Hwang, Jian-Xin Jiang, Yong Zhou, Cha-Xiang Guan
Theranostics 2020; 10(11): 4749-4761. doi:10.7150/thno.43108
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hypoxia-induced lncRNA-AC020978 promotes proliferation and glycolytic metabolism of non-small cell lung cancer by regulating PKM2/HIF-1α axis
Qian Hua, Baoming Mi, Fei Xu, Jun Wen, Li Zhao, Jianjun Liu, Gang Huang
Theranostics 2020; 10(11): 4762-4778. doi:10.7150/thno.43839
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Enhanced osseointegration of three-dimensional supramolecular bioactive interface through osteoporotic microenvironment regulation
Haotian Bai, Yue Zhao, Chenyu Wang, Zhonghan Wang, Jincheng Wang, Hou Liu, Yubin Feng, Quan Lin, Zuhao Li, He Liu
Theranostics 2020; 10(11): 4779-4794. doi:10.7150/thno.43736
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

pH responsive superporogen combined with PDT based on poly Ce6 ionic liquid grafted on SiO2 for combating MRSA biofilm infection
Chaoli Wang, Peng Chen, Youbei Qiao, Yuan Kang, Chaoren Yan, Zhe Yu, Jian Wang, Xin He, Hong Wu
Theranostics 2020; 10(11): 4795-4808. doi:10.7150/thno.42922
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Light-activated gold nanorod vesicles with NIR-II fluorescence and photoacoustic imaging performances for cancer theranostics
Xiaoguang Ge, Qinrui Fu, Lichao Su, Zhi Li, Wenmin Zhang, Tao Chen, Huanghao Yang, Jibin Song
Theranostics 2020; 10(11): 4809-4821. doi:10.7150/thno.44376
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SIRT1-dependent mitochondrial biogenesis supports therapeutic effects of resveratrol against neurodevelopment damage by fluoride
Qian Zhao, Zhiyuan Tian, Guoyu Zhou, Qiang Niu, Jingwen Chen, Pei Li, Lixin Dong, Tao Xia, Shun Zhang, Aiguo Wang
Theranostics 2020; 10(11): 4822-4838. doi:10.7150/thno.42387
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circular RNA circFBXW4 suppresses hepatic fibrosis via targeting the miR-18b-3p/FBXW7 axis
Xin Chen, Hai-Di Li, Fang-Tian Bu, Xiao-Feng Li, Yu Chen, Sai Zhu, Jia-Nan Wang, Si-Yu Chen, Ying-Yin Sun, Xue-Yin Pan, Na-Na Yin, Jie-Jie Xu, Cheng Huang, Jun Li
Theranostics 2020; 10(11): 4851-4870. doi:10.7150/thno.42423
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Radiation-induced small extracellular vesicles as “carriages” promote tumor antigen release and trigger antitumor immunity
Wanzun Lin, Yanyan Xu, Xiaochuan Chen, Jun Liu, Youliang Weng, Qingyang Zhuang, Feifei Lin, Zongwei Huang, Shihong Wu, Jianming Ding, Long Chen, Xianxin Qiu, Lurong Zhang, Junxin Wu, Duo Lin, Sufang Qiu
Theranostics 2020; 10(11): 4871-4884. doi:10.7150/thno.43539
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Combination therapy with ropivacaine-loaded liposomes and nutrient deprivation for simultaneous cancer therapy and cancer pain relief
Jiqian Zhang, Shasha Zhu, Qilian Tan, Dan Cheng, Qingqing Dai, Zhilai Yang, Lei Zhang, Fenfen Li, Youmei Zuo, Wei Dai, Lihai Chen, Erwei Gu, Guanghong Xu, Zhaolian Wei, Yunxia Cao, Xuesheng Liu
Theranostics 2020; 10(11): 4885-4899. doi:10.7150/thno.43932
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bioactive antibacterial silica-based nanocomposites hydrogel scaffolds with high angiogenesis for promoting diabetic wound healing and skin repair
Yannan Li, Tianzhen Xu, Zhuolong Tu, Wentong Dai, Yumeng Xue, Chengxuan Tang, Weiyang Gao, Cong Mao, Bo Lei, Cai Lin
Theranostics 2020; 10(11): 4929-4943. doi:10.7150/thno.41839
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Imaging of tumor colonization by Escherichia coli using 18F-FDS PET
Sae-Ryung Kang, Eui Jeong Jo, Vu Hong Nguyen, Ying Zhang, Hee Seung Yoon, Ayoung Pyo, Dong-Yeon Kim, Yeongjin Hong, Hee-Seung Bom, Jung-Joon Min
Theranostics 2020; 10(11): 4958-4966. doi:10.7150/thno.42121
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Myocardium-targeted transplantation of PHD2 shRNA-modified bone mesenchymal stem cells through ultrasound-targeted microbubble destruction protects the heart from acute myocardial infarction
Zhenxing Sun, Yuji Xie, Robert J. Lee, Yihan Chen, Qiaofeng Jin, Qing Lv, Jing Wang, Yali Yang, Yuman Li, Yu Cai, Rui Wang, Zhengyang Han, Li Zhang, Mingxing Xie
Theranostics 2020; 10(11): 4967-4982. doi:10.7150/thno.43233
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Starvation-induced suppression of DAZAP1 by miR-10b integrates splicing control into TSC2-regulated oncogenic autophagy in esophageal squamous cell carcinoma
Yunsong Chen, Yan Lu, Yanli Ren, Jupeng Yuan, Nasha Zhang, Hannah Kimball, Liqing Zhou, Ming Yang
Theranostics 2020; 10(11): 4983-4996. doi:10.7150/thno.43046
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Magnetic targeted near-infrared II PA/MR imaging guided photothermal therapy to trigger cancer immunotherapy
Qinrui Fu, Zhi Li, Jiamin Ye, Zhong Li, Fengfu Fu, Syue-Liang Lin, Cheng Allen Chang, Huanghao Yang, Jibin Song
Theranostics 2020; 10(11): 4997-5010. doi:10.7150/thno.43604
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Extracellular vesicles from human umbilical cord blood plasma modulate interleukin-2 signaling of T cells to ameliorate experimental autoimmune encephalomyelitis
Sueon Kim, Ji-young Maeng, Seung-Joo Hyun, Hyun-Jung Sohn, Su-Yeon Kim, Cheol-Hwa Hong, Tai-Gyu Kim
Theranostics 2020; 10(11): 5011-5028. doi:10.7150/thno.42742
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor-neuroglia interaction promotes pancreatic cancer metastasis
Dan Su, Xiaofeng Guo, Leyi Huang, Huilin Ye, Zhiguo Li, Longfa Lin, Rufu Chen, Quanbo Zhou
Theranostics 2020; 10(11): 5029-5047. doi:10.7150/thno.42440
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Low-dose interleukin-2 alleviates dextran sodium sulfate-induced colitis in mice by recovering intestinal integrity and inhibiting AKT-dependent pathways
Hana Lee, Ye Seul Son, Mi-Ok Lee, Jea-Woon Ryu, Kunhyang Park, Ohman Kwon, Kwang Bo Jung, Kwangho Kim, Tae Young Ryu, Aruem Baek, Janghwan Kim, Cho-Rok Jung, Choong-Min Ryu, Young-Jun Park, Tae-Su Han, Dae-Soo Kim, Hyun-Soo Cho, Mi-Young Son
Theranostics 2020; 10(11): 5048-5063. doi:10.7150/thno.41534
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Point-of-care assay for drunken driving with Pd@Pt core-shell nanoparticles-decorated ploy(vinyl alcohol) aerogel assisted by portable pressure meter
Yu Zhang, Quanyi Liu, Chong-Bo Ma, Qingqing Wang, Meiting Yang, Yan Du
Theranostics 2020; 10(11): 5064-5073. doi:10.7150/thno.42601
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Biomechanically, structurally and functionally meticulously tailored polycaprolactone/silk fibroin scaffold for meniscus regeneration
Zong Li, Nier Wu, Jin Cheng, Muyang Sun, Peng Yang, Fengyuan Zhao, Jiahao Zhang, Xiaoning Duan, Xin Fu, Jiying Zhang, Xiaoqing Hu, Haifeng Chen, Yingfang Ao
Theranostics 2020; 10(11): 5090-5106. doi:10.7150/thno.44270
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Combinative treatment of β-elemene and cetuximab is sensitive to KRAS mutant colorectal cancer cells by inducing ferroptosis and inhibiting epithelial-mesenchymal transformation
Peng Chen, Xuejie Li, Ruonan Zhang, Shuiping Liu, Yu Xiang, Mingming Zhang, Xiaying Chen, Ting Pan, Lili Yan, Jiao Feng, Ting Duan, Da Wang, Bi Chen, Ting Jin, Wengang Wang, Liuxi Chen, Xingxing Huang, Wenzheng Zhang, Yitian Sun, Guohua Li, Lingpan Kong, Xiaohui Chen, Yongqiang Li, Zuyi Yang, Qin Zhang, Lvjia Zhuo, Xinbing Sui, Tian Xie
Theranostics 2020; 10(11): 5107-5119. doi:10.7150/thno.44705
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Midkine signaling maintains the self-renewal and tumorigenic capacity of glioma initiating cells
Israel López-Valero, David Dávila, José González-Martínez, Nélida Salvador-Tormo, Mar Lorente, Cristina Saiz-Ladera, Sofía Torres, Estibaliz Gabicagogeascoa, Sonia Hernández-Tiedra, Elena García-Taboada, Marina Mendiburu-Eliçabe, Fátima Rodríguez-Fornés, Rebeca Sánchez-Domínguez, José Carlos Segovia, Pilar Sánchez-Gómez, Ander Matheu, Juan M. Sepúlveda, Guillermo Velasco
Theranostics 2020; 10(11): 5120-5136. doi:10.7150/thno.41450
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Selective targeting of the oncogenic KRAS G12S mutant allele by CRISPR/Cas9 induces efficient tumor regression
Qianqian Gao, Wenjie Ouyang, Bin Kang, Xu Han, Ying Xiong, Renpeng Ding, Yijian Li, Fei Wang, Lei Huang, Lei Chen, Dan Wang, Xuan Dong, Zhao Zhang, Yanshan Li, Baichen Ze, Yong Hou, Huanming Yang, Yuanyuan Ma, Ying Gu, Cheng-Chi Chao
Theranostics 2020; 10(11): 5137-5153. doi:10.7150/thno.42325
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Novel neuroprotective therapy with NeuroHeal by autophagy induction for damaged neonatal motoneurons
David Romeo-Guitart, César Marcos-DeJuana, Sara Marmolejo-Martínez-Artesero, Xavier Navarro, Caty Casas
Theranostics 2020; 10(11): 5154-5168. doi:10.7150/thno.43765
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Size profile of cell-free DNA: A beacon guiding the practice and innovation of clinical testing
Jiping Shi, Runling Zhang, Jinming Li, Rui Zhang
Theranostics 2020; 10(11): 4737-4748. doi:10.7150/thno.42565
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The neural system regulates bone homeostasis via mesenchymal stem cells: a translational approach
Xu-Dong Wang, Si-Yi Li, Shi-Jian Zhang, Anand Gupta, Chen-Ping Zhang, Lei Wang
Theranostics 2020; 10(11): 4839-4850. doi:10.7150/thno.43771
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Esophageal, gastric and colorectal cancers: Looking beyond classical serological biomarkers towards glycoproteomics-assisted precision oncology
Elisabete Fernandes, Janine Sores, Sofia Cotton, Andreia Peixoto, Dylan Ferreira, Rui Freitas, Celso A. Reis, Lúcio Lara Santos, José Alexandre Ferreira
Theranostics 2020; 10(11): 4903-4928. doi:10.7150/thno.42480
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ultrasmall gold nanoparticles in cancer diagnosis and therapy
Miao Fan, Yu Han, Shutao Gao, Hongyu Yan, Lingzhi Cao, Zhenhua Li, Xing-Jie Liang, Jinchao Zhang
Theranostics 2020; 10(11): 4944-4957. doi:10.7150/thno.42471
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

3D approaches to model the tumor microenvironment of pancreatic cancer
Elena Tomás-Bort, Markus Kieler, Shreya Sharma, Juliana B Candido, Daniela Loessner
Theranostics 2020; 10(11): 5074-5089. doi:10.7150/thno.42441
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image