Inside back cover v11i20 Inside front cover v11i20 Back issue cover v11i20 Issue cover v11i20

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 11 (20); 2021

Research Papers

Graphic abstract

Practical considerations for quantitative clinical SPECT/CT imaging of alpha particle emitting radioisotopes
Nadia Benabdallah, William Scheve, Nicholas Dunn, Delynn Silvestros, Paul Schelker, Diane Abou, Uday Jammalamadaka, Richard Laforest, Zekun Li, Jonathan Liu, David H. Ballard, Nichole M. Maughan, Hiram Gay, Brian C. Baumann, Robert F. Hobbs, Buck Rogers, Amir Iravani, Abhinav K. Jha, Farrokh Dehdashti, Daniel L. J. Thorek
Theranostics 2021; 11(20): 9721-9737. doi:10.7150/thno.63860
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Osteoblast-derived EGFL6 couples angiogenesis to osteogenesis during bone repair
Kai Chen, Shijie Liao, Yicheng Li, Haibo Jiang, Yun Liu, Chao Wang, Vincent Kuek, Jacob Kenny, Boxiang Li, Qian Huang, Jianxin Hong, Yan Huang, Shek Man Chim, Jennifer Tickner, Nathan J. Pavlos, Jinmin Zhao, Qian Liu, An Qin, Jiake Xu
Theranostics 2021; 11(20): 9738-9751. doi:10.7150/thno.60902
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

USP32 confers cancer cell resistance to YM155 via promoting ER-associated degradation of solute carrier protein SLC35F2
Arun Pandian Chandrasekaran, Kamini Kaushal, Chang-Hwan Park, Kye-Seong Kim, Suresh Ramakrishna
Theranostics 2021; 11(20): 9752-9771. doi:10.7150/thno.63806
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of three tumor antigens and immune subtypes for mRNA vaccine development in diffuse glioma
Quanwei Zhou, Xuejun Yan, Hecheng Zhu, Zhaoqi Xin, Jin Zhao, Wenyue Shen, Wen Yin, Youwei Guo, Hongjuan Xu, Ming Zhao, Weidong Liu, Xingjun Jiang, Caiping Ren
Theranostics 2021; 11(20): 9775-9790. doi:10.7150/thno.61677
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CLEC-2-dependent platelet subendothelial accumulation by flow disturbance contributes to atherogenesis in mice
Chaojun Tang, Lei Wang, Yulan Sheng, Zhong Zheng, Zhanli Xie, Fan Wu, Tao You, Lijie Ren, Lijun Xia, Changgeng Ruan, Li Zhu
Theranostics 2021; 11(20): 9791-9804. doi:10.7150/thno.64601
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Interleukin-4 and interleukin-13 induce different metabolic profiles in microglia and macrophages that relate with divergent outcomes after spinal cord injury
Jesus Amo-Aparicio, Joana Garcia-Garcia, Isaac Francos-Quijorna, Andrea Urpi, Anna Esteve-Codina, Marta Gut, Albert Quintana, Ruben Lopez-Vales
Theranostics 2021; 11(20): 9805-9820. doi:10.7150/thno.65203
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CST6 protein and peptides inhibit breast cancer bone metastasis by suppressing CTSB activity and osteoclastogenesis
Xiaoxun Li, Yajun Liang, Cheng Lian, Fangli Peng, Yansen Xiao, Yunfei He, Chengxin Ma, Yuan Wang, Peiyuan Zhang, Yuhan Deng, Yunpeng Su, Cheng Luo, Xiangyin Kong, Qingcheng Yang, Tong Liu, Guohong Hu
Theranostics 2021; 11(20): 9821-9832. doi:10.7150/thno.62187
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A programmable hierarchical-responsive nanoCRISPR elicits robust activation of endogenous target to treat cancer
Chao Liu, Ning Wang, Rui Luo, Lu Li, Wen Yang, Xiye Wang, Meiling Shen, Qinjie Wu, Changyang Gong
Theranostics 2021; 11(20): 9833-9846. doi:10.7150/thno.62449
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multiple regression analysis of a comprehensive transcriptomic data assembly elucidates mechanically- and biochemically-driven responses to focused ultrasound blood-brain barrier disruption
Alexander S. Mathew, Catherine M. Gorick, Richard J. Price
Theranostics 2021; 11(20): 9847-9858. doi:10.7150/thno.65064
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Estimating dynamic vascular perfusion based on Er-based lanthanide nanoprobes with enhanced down-conversion emission beyond 1500 nm
Qian Jia, Zheng Li, Mingli Bai, Haohao Yan, Ruili Zhang, Yu Ji, Yanbin Feng, Zuo Yang, Zhongliang Wang, Jianxiong Li
Theranostics 2021; 11(20): 9859-9872. doi:10.7150/thno.65771
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Biological relevance of Granzymes A and K during E. coli sepsis
Iratxe Uranga-Murillo, Elena Tapia, Marcela Garzón-Tituaña, Ariel Ramirez-Labrada, Llipsy Santiago, Cecilia Pesini, Patricia Esteban, Francisco J Roig, Eva M Galvez, Phillip I Bird, Julián Pardo, Maykel Arias
Theranostics 2021; 11(20): 9873-9883. doi:10.7150/thno.59418
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Establishment of tumor inflammasome clusters with distinct immunogenomic landscape aids immunotherapy
Qingyu Liang, Jianqi Wu, Xin Zhao, Shuai Shen, Chen Zhu, Tianqi Liu, Xiao Cui, Ling Chen, Chunmi Wei, Peng Cheng, Wen Cheng, Anhua Wu
Theranostics 2021; 11(20): 9884-9903. doi:10.7150/thno.63202
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Clinically translatable gold nanozymes with broad spectrum antioxidant and anti-inflammatory activity for alleviating acute kidney injury
Dong-Yang Zhang, Tianhui Tu, Muhammad Rizwan Younis, Kathy S. Zhu, Hengke Liu, Shan Lei, Junle Qu, Jing Lin, Peng Huang
Theranostics 2021; 11(20): 9904-9917. doi:10.7150/thno.66518
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CRTC3, a sensor and key regulator for melanogenesis, as a tunable therapeutic target for pigmentary disorders
Hanju Yoo, Ha-Ri Lee, Ki-Hyun Kim, Min-Ah Kim, Seunghyun Bang, Young-Ho Kang, Woo-hyung Kim, Youngsup Song, Sung Eun Chang
Theranostics 2021; 11(20): 9918-9936. doi:10.7150/thno.66378
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

BPI overexpression suppresses Treg differentiation and induces exosome-mediated inflammation in systemic lupus erythematosus
Huai-Chia Chuang, Ming-Han Chen, Yi-Ming Chen, Huang-Yu Yang, Yi-Ru Ciou, Chia-Hsin Hsueh, Ching-Yi Tsai, Tse-Hua Tan
Theranostics 2021; 11(20): 9953-9966. doi:10.7150/thno.63743
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dissecting the heterogeneity and tumorigenesis of BRCA1 deficient mammary tumors via single cell RNA sequencing
Heng Sun, Jianming Zeng, Zhengqiang Miao, Kuan Cheok Lei, Chen Huang, Lingling Hu, Sek Man Su, Un In Chan, Kai Miao, Xu Zhang, Aiping Zhang, Sen Guo, Si Chen, Ya Meng, Min Deng, Wenhui Hao, Haipeng Lei, Ying Lin, Zhonglin Yang, Dongjiang Tang, Koon Ho Wong, Xiaohua Douglas Zhang, Xiaoling Xu, Chu-Xia Deng
Theranostics 2021; 11(20): 9967-9987. doi:10.7150/thno.63995
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosome-mediated delivery of inflammation-responsive Il-10 mRNA for controlled atherosclerosis treatment
Te Bu, Zhelong Li, Ying Hou, Wenqi Sun, Rongxin Zhang, Lianbi Zhao, Mengying Wei, Guodong Yang, Lijun Yuan
Theranostics 2021; 11(20): 9988-10000. doi:10.7150/thno.64229
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Rational design of non-toxic GOx-based biocatalytic nanoreactor for multimodal synergistic therapy and tumor metastasis suppression
Lifeng Hang, Tao Zhang, Hua Wen, Meng Li, Lianbao Liang, Xinfeng Tang, Chunze Zhou, JunZhang Tian, Xiaofen Ma, Guihua Jiang
Theranostics 2021; 11(20): 10001-10011. doi:10.7150/thno.65399
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

hnRNPU in Sertoli cells cooperates with WT1 and is essential for testicular development by modulating transcriptional factors Sox8/9
Yujiao Wen, Xixiang Ma, Xiaoli Wang, Fengli Wang, Juan Dong, Yanqing Wu, Chunyu Lv, Kuan Liu, Yan Zhang, Zhibing Zhang, Shuiqiao Yuan
Theranostics 2021; 11(20): 10030-10046. doi:10.7150/thno.66819
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Therapeutic potential of parkin as a tumor suppressor via transcriptional control of cyclins in glioblastoma cell and animal models
Lila Rouland, Eric Duplan, Lígia Ramos dos Santos, Aurore Bernardin, Karen S. Katula, Guidalberto Manfioletti, Ahmed Idbaih, Frédéric Checler, Cristine Alves da Costa
Theranostics 2021; 11(20): 10047-10063. doi:10.7150/thno.57549
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Heterogeneity of cell composition and origin identified by single-cell transcriptomics in renal cysts of patients with autosomal dominant polycystic kidney disease
Qiong Li, Yuchen Wang, Wenfeng Deng, Yanna Liu, Jian Geng, Ziyan Yan, Fei Li, Binshen Chen, Zhuolin Li, Renfei Xia, Wenli Zeng, Rumin Liu, Jian Xu, Fu Xiong, Chin-Lee Wu, Yun Miao
Theranostics 2021; 11(20): 10064-10073. doi:10.7150/thno.57220
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sult2b1 deficiency exacerbates ischemic stroke by promoting pro-inflammatory macrophage polarization in mice
Yan Wang, Haojie Jin, Yafang Wang, Yang Yao, Cuixia Yang, Jihong Meng, Xiaomu Tan, Yu Nie, Lixiang Xue, Baohui Xu, Heng Zhao, Feng Wang
Theranostics 2021; 11(20): 10074-10090. doi:10.7150/thno.61646
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Extracellular vesicles fail to trigger the generation of new cardiomyocytes in chronically infarcted hearts
Bruna Lima Correa, Nadia El Harane, Manon Desgres, Maria Perotto, Paul Alayrac, Chloé Guillas, Laetitia Pidial, Valérie Bellamy, Emilie Baron, Gwennhael Autret, Keirththana Kamaleswaran, Chloé Pezzana, Marie-Cécile Perier, José Vilar, Antonio Alberdi, Alain Brisson, Nisa Renault, Massimiliano Gnecchi, Jean-Sébastien Silvestre, Philippe Menasché
Theranostics 2021; 11(20): 10114-10124. doi:10.7150/thno.62304
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Peptide ligands targeting FGF receptors promote recovery from dorsal root crush injury via AKT/mTOR signaling
Ying Zhao, Qiang Wang, Chen Xie, Yuling Cai, Xue Chen, Yuhui Hou, Liu He, Jianping Li, Min Yao, Shuangxi Chen, Wutian Wu, Xiaojia Chen, An Hong
Theranostics 2021; 11(20): 10125-10147. doi:10.7150/thno.62525
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Targeting ferroptosis-based cancer therapy using nanomaterials: strategies and applications
Lianxiang Luo, Han Wang, Wen Tian, Xiaoling Li, Zheng Zhu, Riming Huang, Hui Luo
Theranostics 2021; 11(20): 9937-9952. doi:10.7150/thno.65480
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Microneedle arrays integrated with living organisms for smart biomedical applications
Bo Cai, Yusheng Gong, Zheng Wang, Lin Wang, Wei Chen
Theranostics 2021; 11(20): 10012-10029. doi:10.7150/thno.66478
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Magnetic mediators for ultrasound theranostics
Arkadiusz Józefczak, Katarzyna Kaczmarek, Rafał Bielas
Theranostics 2021; 11(20): 10091-10113. doi:10.7150/thno.62218
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recent progress and new challenges in modeling of human pluripotent stem cell-derived blood-brain barrier
Li Yan, Rebecca A. Moriarty, Kimberly M. Stroka
Theranostics 2021; 11(20): 10148-10170. doi:10.7150/thno.63195
Full text PDF PubMed PMC

Errata

Nanosonosensitizers for Highly Efficient Sonodynamic Cancer Theranostics: Erratum
Ju Huang, Fengqiu Liu, Xiaoxia Han, Liang Zhang, Zhongqian Hu, Qinqin Jiang, Zhigang Wang, Haitao Ran, Dong Wang, Pan Li
Theranostics 2021; 11(20): 9772-9773. doi:10.7150/thno.67168
Full text PDF PubMed PMC


Inhibition of miR-331-3p and miR-9-5p ameliorates Alzheimer's disease by enhancing autophagy: Erratum
Meng-Lu Chen, Chun-Gu Hong, Tao Yue, Hong-Ming Li, Ran Duan, Wen-Bao Hu, Jia Cao, Zhen-Xing Wang, Chun-Yuan Chen, Xiong-Ke Hu, Ben Wu, Hao-Ming Liu, Yi-Juan Tan, Jiang-Hua Liu, Zhong-Wei Luo, Yan Zhang, Shan-Shan Rao, Ming-Jie Luo, Hao Yin, Yi-Yi Wang, Kun Xia, Si-Yuan Tang, Hui Xie, Zheng-Zhao Liu
Theranostics 2021; 11(20): 9774. doi:10.7150/thno.67227
Full text PDF PubMed PMC


LAMA4 upregulation is associated with high liver metastasis potential and poor survival outcome of Pancreatic Cancer: Erratum
Biao Zheng, Jianhua Qu, Kenoki Ohuchida, Haimin Feng, Stephen Jun Fei Chong, Zilong Yan, Yicui Piao, Peng Liu, Nan Sheng, Daiki Eguchi, Takao Ohtsuka, Kazuhiro Mizumoto, Zhong Liu, Shazib Pervaiz, Peng Gong, Masafumi Nakamura
Theranostics 2021; 11(20): 10171-10172. doi:10.7150/thno.68023
Full text PDF PubMed PMC


CDC20 regulates cardiac hypertrophy via targeting LC3-dependent autophagy: Erratum
Yun-Peng Xie, Song Lai, Qiu-Yue Lin, Xin Xie, Jia-Wei Liao, Hong-Xia Wang, Cui Tian, Hui-Hua Li
Theranostics 2021; 11(20): 10173. doi:10.7150/thno.68367
Full text PDF PubMed PMC


Engineering Bioactive Self-Healing Antibacterial Exosomes Hydrogel for Promoting Chronic Diabetic Wound Healing and Complete Skin Regeneration: Erratum
Chenggui Wang, Min Wang, Tianzhen Xu, Xingxing Zhang, Cai Lin, Weiyang Gao, Huazi Xu, Bo Lei, Cong Mao
Theranostics 2021; 11(20): 10174-10175. doi:10.7150/thno.68432
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image