Inside back cover v12i1 Inside front cover v12i1 Back issue cover v12i1 Issue cover v12i1

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 12 (1); 2022

Research Papers

Graphic abstract

Structures and therapeutic potential of anti-RBD human monoclonal antibodies against SARS-CoV-2
Kuan-Ying A. Huang, Daming Zhou, Tiong Kit Tan, Charles Chen, Helen M. E. Duyvesteyn, Yuguang Zhao, Helen M. Ginn, Ling Qin, Pramila Rijal, Lisa Schimanski, Robert Donat, Adam Harding, Javier Gilbert-Jaramillo, William James, Julia A. Tree, Karen Buttigieg, Miles Carroll, Sue Charlton, Chia-En Lien, Meei-Yun Lin, Cheng-Pin Chen, Shu-Hsing Cheng, Xiaorui Chen, Tzou-Yien Lin, Elizabeth E. Fry, Jingshan Ren, Che Ma, Alain R. Townsend, David I. Stuart
Theranostics 2022; 12(1): 1-17. doi:10.7150/thno.65563
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Acceleration of chronic wound healing by bio-inorganic polyphosphate: In vitro studies and first clinical applications
Hadrian Schepler, Meik Neufurth, Shunfeng Wang, Zhengding She, Heinz C. Schröder, Xiaohong Wang, Werner E.G. Müller
Theranostics 2022; 12(1): 18-34. doi:10.7150/thno.67148
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mucosal microbiome associates with progression to gastric cancer
Chin Wen Png, Wei Jie Jonathan Lee, Shijia Joy Chua, Feng Zhu, Gastric Consortium5, Khay Guan Yeoh, Yongliang Zhang
Theranostics 2022; 12(1): 48-58. doi:10.7150/thno.65302
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A hydrogen peroxide economizer for on-demand oxygen production-assisted robust sonodynamic immunotherapy
Qinqin Jiang, Bin Qiao, Xiaohong Lin, Jin Cao, Nan Zhang, Huanling Guo, Weiwei Liu, Lingyu Zhu, Xue Xie, Li Wan, Rui Tang, Bing Liang, Dong Wang, Zhigang Wang, Yang Zhou, HaiTao Ran, Pan Li
Theranostics 2022; 12(1): 59-75. doi:10.7150/thno.64862
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Smart NIR-II croconaine dye-peptide for enhanced photo-sonotheranostics of hepatocellular carcinoma
Shuang Li, Yang Zhang, Xue Liu, Ye Tian, Yi Cheng, Longguang Tang, Huirong Lin
Theranostics 2022; 12(1): 76-86. doi:10.7150/thno.64759
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A novel C-terminal heat shock protein 90 inhibitor that overcomes STAT3-Wnt-β-catenin signaling-mediated drug resistance and adverse effects
Ho Jin Lee, Hye-Young Min, Young-Sik Yong, Jihyae Ann, Cong Truong Nguyen, Minh Thanh La, Seung Yeob Hyun, Huong Thuy Le, Hyewon Kim, Hyukjin Kwon, Gibeom Nam, Hyun-Ju Park, Jeewoo Lee, Ho-Young Lee
Theranostics 2022; 12(1): 105-125. doi:10.7150/thno.63788
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An MMP-degradable and conductive hydrogel to stabilize HIF-1α for recovering cardiac functions
Xiaojuan Wei, Si Chen, Tian Xie, Hongchi Chen, Xin Jin, Jumin Yang, Shafaq Sahar, Huanlei Huang, Shuoji Zhu, Nanbo Liu, Changjiang Yu, Ping Zhu, Wei Wang, Wei Zhang
Theranostics 2022; 12(1): 127-142. doi:10.7150/thno.63481
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Human pluripotent stem cell-derived ectomesenchymal stromal cells promote more robust functional recovery than umbilical cord-derived mesenchymal stromal cells after hypoxic-ischaemic brain damage
Jiawei Huang, Kin Pong U, Fuyuan Yang, Zeyuan Ji, Jiacheng Lin, Zhihui Weng, Lai Ling Tsang, Tobias D Merson, Ye Chun Ruan, Chao Wan, Gang Li, Xiaohua Jiang
Theranostics 2022; 12(1): 143-166. doi:10.7150/thno.57234
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor-infiltrating lymphocytes are functionally inactivated by CD90+ stromal cells and reactivated by combined Ibrutinib and Rapamycin in human pleural mesothelioma
Haitang Yang, Sabina Berezowska, Patrick Dorn, Philipp Zens, Peiru Chen, Ren-Wang Peng, Thomas M. Marti, Gregor J Kocher, Ralph A. Schmid, Sean R.R. Hall
Theranostics 2022; 12(1): 167-185. doi:10.7150/thno.61209
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mammalian Ssu72 phosphatase preferentially considers tissue-specific actively transcribed gene expression by regulating RNA Pol II transcription
Hyun-Soo Kim, Yoon Jeon, Yoon Ok Jang, Ho Lee, Yong Shin, Chang-Woo Lee
Theranostics 2022; 12(1): 186-206. doi:10.7150/thno.62274
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Driver mutations of intrahepatic cholangiocarcinoma shape clinically relevant genomic clusters with distinct molecular features and therapeutic vulnerabilities
Xiang-Yu Wang, Wen-Wei Zhu, Zheng Wang, Jian-Bo Huang, Sheng-Hao Wang, Fu-Mao Bai, Tian-En Li, Ying Zhu, Jing Zhao, Xin Yang, Lu Lu, Ju-Bo Zhang, Hu-Liang Jia, Qiong-Zhu Dong, Jin-Hong Chen, Jesper B. Andersen, Dan Ye, Lun-Xiu Qin
Theranostics 2022; 12(1): 260-276. doi:10.7150/thno.63417
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

METTL3-mediated N6-methyladenosine modification governs pericyte dysfunction during diabetes-induced retinal vascular complication
Long Suo, Chang Liu, Qiu-Yang Zhang, Mu-Di Yao, Yan Ma, Jin Yao, Qin Jiang, Biao Yan
Theranostics 2022; 12(1): 277-289. doi:10.7150/thno.63441
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Integrated analysis of circulating immune cellular and soluble mediators reveals specific COVID19 signatures at hospital admission with utility for prediction of clinical outcomes
Iratxe Uranga-Murillo, Elena Morte, Sandra Hidalgo, Cecilia Pesini, Sandra García-Mulero, Jose L. Sierra, Llipsy Santiago, Maykel Arias, Diego De Miguel, María del Mar Encabo-Berzosa, Borja Gracia-Tello, Rebeca Sanz-Pamplona, Luis Martinez-Lostao, Eva M. Galvez, Jose R. Paño-Pardo, Ariel Ramirez-Labrada, Julian Pardo
Theranostics 2022; 12(1): 290-306. doi:10.7150/thno.63463
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hypoxia-primed monocytes/macrophages enhance postinfarction myocardial repair
Yu Zhu, Wenjuan Yang, Hailong Wang, Fuqin Tang, Yun Zhu, Qiong Zhu, Ruiyan Ma, Zhao Jian, Yingbin Xiao
Theranostics 2022; 12(1): 307-323. doi:10.7150/thno.63642
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tubular epithelial cell-to-macrophage communication forms a negative feedback loop via extracellular vesicle transfer to promote renal inflammation and apoptosis in diabetic nephropathy
Wen-juan Jiang, Chuan-ting Xu, Chang-lin Du, Jia-hui Dong, Song-bing Xu, Bing-feng Hu, Rui Feng, Dan-dan Zang, Xiao-ming Meng, Cheng Huang, Jun Li, Tao-tao Ma
Theranostics 2022; 12(1): 324-339. doi:10.7150/thno.63735
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting protumor factor chitinase-3-like-1 secreted by Rab37 vesicles for cancer immunotherapy
Pei-Shan Yang, Min-Hua Yu, Ya-Chin Hou, Chih-Peng Chang, Shao-Chieh Lin, I-Ying Kuo, Pei-Chia Su, Hung-Chi Cheng, Wu-Chou Su, Yan-Shen Shan, Yi-Ching Wang
Theranostics 2022; 12(1): 340-361. doi:10.7150/thno.65522
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sonobiopsy for minimally invasive, spatiotemporally-controlled, and sensitive detection of glioblastoma-derived circulating tumor DNA
Christopher P. Pacia, Jinyun Yuan, Yimei Yue, Lu Xu, Arash Nazeri, Rupen Desai, H. Michael Gach, Xiaowei Wang, Michael R. Talcott, Aadel A. Chaudhuri, Gavin P. Dunn, Eric C. Leuthardt, Hong Chen
Theranostics 2022; 12(1): 362-378. doi:10.7150/thno.65597
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Smad3 deficiency improves islet-based therapy for diabetes and diabetic kidney injury by promoting β cell proliferation via the E2F3-dependent mechanism
Hong-Lian Wang, Biao Wei, Hui-Jun He, Xiao-Ru Huang, Jing-Yi Sheng, Xiao-Cui Chen, Li Wang, Rui-Zhi Tan, Jian-Chun Li, Jian Liu, Si-Jin Yang, Ronald CW Ma, Hui-Yao Lan
Theranostics 2022; 12(1): 379-395. doi:10.7150/thno.67034
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A hypoxia-responsive supramolecular formulation for imaging-guided photothermal therapy
Tian-Xing Zhang, Xiaoxue Hou, Yong Kong, Fan Yang, Yu-Xin Yue, Muhammad Raza Shah, Hua-Bin Li, Fan Huang, Jianfeng Liu, Dong-Sheng Guo
Theranostics 2022; 12(1): 396-409. doi:10.7150/thno.67036
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Simultaneous enhancement of T1 and T2 magnetic resonance imaging of liver tumor at respective low and high magnetic fields
Huan Li, Zijuan Hai, Liwei Zou, Lele Zhang, Lulu Wang, Longsheng Wang, Gaolin Liang
Theranostics 2022; 12(1): 410-417. doi:10.7150/thno.67155
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Evans blue-modified radiolabeled fibroblast activation protein inhibitor as long-acting cancer therapeutics
Xuejun Wen, Pengfei Xu, Mengqi Shi, Jia Liu, Xinying Zeng, Yiren Zhang, Changrong Shi, Jingchao Li, Zhide Guo, Xianzhong Zhang, Pek-Lan Khong, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2022; 12(1): 422-433. doi:10.7150/thno.68182
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comprehensive omics analyses profile genesets related with tumor heterogeneity of multifocal glioblastomas and reveal LIF/CCL2 as biomarkers for mesenchymal subtype
Sheng-Qing Lv, Zhen Fu, Lin Yang, Qing-Rui Li, Jiang Zhu, Qu-Jing Gai, Min Mao, Jiang He, Yan Qin, Xiao-Xue Yao, Xi Lan, Yan-Xia Wang, Hui-Min Lu, Yan Xiang, Zuo-Xin Zhang, Guo-Hao Huang, Wei Yang, Ping Kang, Zhijian Sun, Yu Shi, Xiao-Hong Yao, Xiu-Wu Bian, Yan Wang
Theranostics 2022; 12(1): 459-473. doi:10.7150/thno.65739
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Single-stranded circular DNA theranostics
Tingting Shen, Yu Zhang, Lei Mei, Xiao-Bing Zhang, Guizhi Zhu
Theranostics 2022; 12(1): 35-47. doi:10.7150/thno.66466
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The potential role of exosomal circRNAs in the tumor microenvironment: insights into cancer diagnosis and therapy
Juan Li, Guo Zhang, Chen-Guang Liu, Xiaoqiang Xiang, Minh T.N. Le, Gautam Sethi, Lingzhi Wang, Boon-Cher Goh, Zhaowu Ma
Theranostics 2022; 12(1): 87-104. doi:10.7150/thno.64096
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Harnessing Tissue-derived Extracellular Vesicles for Osteoarthritis Theranostics
Bohan Yin, Junguo Ni, Claire E. Witherel, Mo Yang, Jason A. Burdick, Chunyi Wen, Siu Hong Dexter Wong
Theranostics 2022; 12(1): 207-231. doi:10.7150/thno.62708
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Implications of physics, chemistry and biology for dosimetry calculations using theranostic pairs
Cassandra Miller, Julie Rousseau, Caterina F. Ramogida, Anna Celler, Arman Rahmim, Carlos F. Uribe
Theranostics 2022; 12(1): 232-259. doi:10.7150/thno.62851
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recent advances in nanomedicines for photodynamic therapy (PDT)-driven cancer immunotherapy
Bin Ji, Minjie Wei, Bin Yang
Theranostics 2022; 12(1): 434-458. doi:10.7150/thno.67300
Full text PDF PubMed PMC

Errata

NLRP3 inflammasome via IL-1β regulates PCSK9 secretion: Erratum
Zufeng Ding, Xianwei Wang, Shijie Liu, Sichang Zhou, Rajshekhar A Kore, Shengyu Mu, Xiaoyan Deng, Yubo Fan, Jawahar L Mehta
Theranostics 2022; 12(1): 418. doi:10.7150/thno.68759
Full text PDF PubMed PMC


Inhibition of SMYD2 suppresses tumor progression by down-regulating microRNA-125b and attenuates multi-drug resistance in renal cell carcinoma: Erratum
Libin Yan, Beichen Ding, Haoran Liu, Yangjun Zhang, Jin Zeng, Junhui Hu, Weimin Yao, Gan Yu, Ruihua An, Zhiqiang Chen, Zhangqun Ye, Jinchun Xing, Kefeng Xiao, Lily Wu, Hua Xu
Theranostics 2022; 12(1): 419-420. doi:10.7150/thno.68810
Full text PDF PubMed PMC


Sulforaphane elicts dual therapeutic effects on Renal Inflammatory Injury and crystal deposition in Calcium Oxalate Nephrocalcinosis: Erratum
Haoran Liu, Xiaoqi Yang, Kun Tang, Tao Ye, Chen Duan, Peng Lv, Libin Yan, Xiaoliang Wu, Zhiqiang Chen, Jianhe Liu, Yaoliang Deng, Guohua Zeng, Jinchun Xing, Zhangqun Ye, Hua Xu
Theranostics 2022; 12(1): 421. doi:10.7150/thno.68830
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image