Inside back cover v12i11 Inside front cover v12i11 Back issue cover v12i11 Issue cover v12i11

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 12 (11); 2022

Research Papers

Graphic abstract

A multimodal imaging workflow for monitoring CAR T cell therapy against solid tumor from whole-body to single-cell level
Rita Pfeifer, Janina Henze, Katharina Wittich, Andre Gosselink, Ali Kinkhabwala, Felix Gremse, Cathrin Bleilevens, Kevin Bigott, Melanie Jungblut, Olaf Hardt, Frauke Alves, Wa'el Al Rawashdeh
Theranostics 2022; 12(11): 4834-4850. doi:10.7150/thno.68966
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Arterial cyclic stretch regulates Lamtor1 and promotes neointimal hyperplasia via circSlc8a1/miR-20a-5p axis in vein grafts
Ji-Ting Liu, Qing-Ping Yao, Yi Chen, Fan Lv, Ze Liu, Han Bao, Yue Han, Ming-Liang Zhang, Zong-Lai Jiang, Ying-Xin Qi
Theranostics 2022; 12(11): 4851-4865. doi:10.7150/thno.69551
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Chondrocyte-specific genomic editing enabled by hybrid exosomes for osteoarthritis treatment
Yujie Liang, Xiao Xu, Limei Xu, Zoya Iqbal, Kan Ouyang, Huawei Zhang, Chunyi Wen, Li Duan, Jiang Xia
Theranostics 2022; 12(11): 4866-4878. doi:10.7150/thno.69368
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Injectable electrospun fiber-hydrogel composite sequentially releasing clonidine and ropivacaine for prolonged and walking regional analgesia
Sufang Chen, Weifeng Yao, Haixia Wang, Tienan Wang, Xue Xiao, Guoliang Sun, Jing Yang, Yu Guan, Zhen Zhang, Zhengyuan Xia, Mingqiang Li, Yu Tao, Ziqing Hei
Theranostics 2022; 12(11): 4904-4921. doi:10.7150/thno.74845
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

KDM4 inhibitor SD49-7 attenuates leukemia stem cell via KDM4A/MDM2/p21CIP1 axis
Yinghui Li, Chaoqun Wang, Huier Gao, Jiali Gu, Yiran Zhang, Yingyi Zhang, Min Xie, Xuelian Cheng, Ming Yang, Wenshan Zhang, Yafang Li, Mei He, Hui Xu, Hexiao Zhang, Qing Ji, Tianhua Ma, Sheng Ding, Yu Zhao, Yingdai Gao
Theranostics 2022; 12(11): 4922-4934. doi:10.7150/thno.71460
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A theranostic 3D ultrasound imaging system for high resolution image-guided therapy
Hanna Bendjador, Josquin Foiret, Robert Wodnicki, Douglas N Stephens, Zoe Krut, Eun-Yeong Park, Zulma Gazit, Dan Gazit, Gadi Pelled, Katherine W Ferrara
Theranostics 2022; 12(11): 4949-4964. doi:10.7150/thno.71221
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Docetaxel remodels prostate cancer immune microenvironment and enhances checkpoint inhibitor-based immunotherapy
Zehua Ma, Weiwei Zhang, Baijun Dong, Zhixiang Xin, Yiyi Ji, Ruopeng Su, Kai Shen, Jiahua Pan, Qi Wang, Wei Xue
Theranostics 2022; 12(11): 4965-4979. doi:10.7150/thno.73152
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Single-cell profiling of microenvironment components by spatial localization in pancreatic ductal adenocarcinoma
Song Han, Dongtao Fu, Gerik W Tushoski, Lingsong Meng, Kelly M. Herremans, Andrea N. Riner, Thomas J. Geoge, Zhiguang Huo, Steven J. Hughes
Theranostics 2022; 12(11): 4980-4992. doi:10.7150/thno.73222
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SGLT2 inhibitor dapagliflozin reduces endothelial dysfunction and microvascular damage during cardiac ischemia/reperfusion injury through normalizing the XO-SERCA2-CaMKII-coffilin pathways
Li Ma, Rongjun Zou, Wanting Shi, Na Zhou, Shaoxian Chen, Hao Zhou, Xinxin Chen, Yueheng Wu
Theranostics 2022; 12(11): 5034-5050. doi:10.7150/thno.75121
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CLP36 promotes p53 deficient sarcoma progression through suppression of atrophin-1 interacting protein-4 (AIP-4)-dependent degradation of YAP1
Yixuan Lu, Yongxin Mu, Ju Chen, Xinyuan Guan, Ling Guo, Chuanyue Wu
Theranostics 2022; 12(11): 5051-5068. doi:10.7150/thno.72365
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

DUSP2-mediated inhibition of tubular epithelial cell pyroptosis confers nephroprotection in acute kidney injury
Jiachuan Xiong, Li Ran, Yingguo Zhu, Yaqin Wang, Shaobo Wang, Yue Wang, Qigang Lan, Wenhao Han, Yong Liu, Yinghui Huang, Ting He, Yan Li, Li Liu, Jinghong Zhao, Ke Yang
Theranostics 2022; 12(11): 5069-5085. doi:10.7150/thno.72291
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

UBR5 promotes tumor immune evasion through enhancing IFN-γ-induced PDL1 transcription in triple negative breast cancer
Bingbing Wu, Mei Song, Qun Dong, Gang Xiang, Jing Li, Xiaojing Ma, Fang Wei
Theranostics 2022; 12(11): 5086-5102. doi:10.7150/thno.74989
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Essential role of IL-17 in acute exacerbation of pulmonary fibrosis induced by non-typeable Haemophilus influenzae
Shengsen Chen, Xinyun Zhang, Cheng Yang, Shi Wang, Hao Shen
Theranostics 2022; 12(11): 5125-5137. doi:10.7150/thno.74809
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Integrated multi-omics characterization of KRAS mutant colorectal cancer
Wei Chong, Xingyu Zhu, Huicheng Ren, Chunshui Ye, Kang Xu, Zhe Wang, Shengtao Jia, Liang Shang, Leping Li, Hao Chen
Theranostics 2022; 12(11): 5138-5154. doi:10.7150/thno.73089
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor microenvironment-activated single-atom platinum nanozyme with H2O2 self-supplement and O2-evolving for tumor-specific cascade catalysis chemodynamic and chemoradiotherapy
Qiqi Xu, Yuetong Zhang, Zulu Yang, Guohui Jiang, Mingzhu Lv, Huan Wang, Chenghui Liu, Jiani Xie, Chengyan Wang, Kun Guo, Zhanjun Gu, Yuan Yong
Theranostics 2022; 12(11): 5155-5171. doi:10.7150/thno.73039
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Endothelial S1pr2 regulates post-ischemic angiogenesis via AKT/eNOS signaling pathway
Caixia Zhou, Yashu Kuang, Qinyu Li, Yunhao Duan, Xiuxiang Liu, Jinnan Yue, Xiaoli Chen, Jie Liu, Yuzhen Zhang, Lin Zhang
Theranostics 2022; 12(11): 5172-5188. doi:10.7150/thno.71585
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Interleukin-37 exacerbates experimental colitis in an intestinal microbiome-dependent fashion
Junxiao Cong, Dandan Wu, Hanying Dai, Yanmei Ma, Chenghui Liao, Lingyun Li, Liang Ye, Zhong Huang
Theranostics 2022; 12(11): 5204-5219. doi:10.7150/thno.69616
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Loss of MLKL ameliorates liver fibrosis by inhibiting hepatocyte necroptosis and hepatic stellate cell activation
Ren Guo, Xiaohui Jia, Zhenbin Ding, Gang Wang, Mengmeng Jiang, Bing Li, Shanshan Chen, Bingqing Xia, Qing Zhang, Jian Liu, Ruting Zheng, Zhaobing Gao, Xin Xie
Theranostics 2022; 12(11): 5220-5236. doi:10.7150/thno.71400
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Stress-induced premature senescence is associated with a prolonged QT interval and recapitulates features of cardiac aging
Edoardo Lazzarini, Alessandra Maria Lodrini, Martina Arici, Sara Bolis, Sara Vagni, Stefano Panella, Azucena Rendon-Angel, Melissa Saibene, Alessia Metallo, Tiziano Torre, Giuseppe Vassalli, Pietro Ameri, Claudia Altomare, Marcella Rocchetti, Lucio Barile
Theranostics 2022; 12(11): 5237-5257. doi:10.7150/thno.70884
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Extracellular vesicles as bioactive nanotherapeutics: An emerging paradigm for regenerative medicine
Min Li, Fang Fang, Meng Sun, Yinfeng Zhang, Min Hu, Jinfeng Zhang
Theranostics 2022; 12(11): 4879-4903. doi:10.7150/thno.72812
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Histone acetyltransferases CBP/p300 in tumorigenesis and CBP/p300 inhibitors as promising novel anticancer agents
Qingjuan Chen, Binhui Yang, Xiaochen Liu, Xu D. Zhang, Lirong Zhang, Tao Liu
Theranostics 2022; 12(11): 4935-4948. doi:10.7150/thno.73223
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Biomechanical microenvironment in peripheral nerve regeneration: from pathophysiological understanding to tissue engineering development
Lingchi Kong, Xin Gao, Yun Qian, Wei Sun, Zhengwei You, Cunyi Fan
Theranostics 2022; 12(11): 4993-5014. doi:10.7150/thno.74571
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Therapeutic angiogenesis-based strategy for peripheral artery disease
Jingxuan Han, Lailiu Luo, Olivia Marcelina, Vivi Kasim, Shourong Wu
Theranostics 2022; 12(11): 5015-5033. doi:10.7150/thno.74785
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Silk fibroin-based biomaterials for cartilage/osteochondral repair
Ziyang Zhou, Jin Cui, Shunli Wu, Zhen Geng, Jiacan Su
Theranostics 2022; 12(11): 5103-5124. doi:10.7150/thno.74548
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The mechanistic pathways of oxidative stress in aortic stenosis and clinical implications
Kailun Phua, Nicholas WS Chew, William KF Kong, Ru-San Tan, Lei Ye, Kian-Keong Poh
Theranostics 2022; 12(11): 5189-5203. doi:10.7150/thno.71813
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image