Inside back cover v14i4 Inside front cover v14i4 Back issue cover v14i4 Issue cover v14i4

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 14 (4); 2024

Research Papers

Graphic abstract

Therapeutic effects of a novel electrode for transcranial direct current stimulation in ischemic stroke mice
Da Hee Jung, Jae Ho Lee, Hong Ju Lee, Jang Woo Park, Young-Jin Jung, Hwa Kyoung Shin, Byung Tae Choi
Theranostics 2024; 14(4): 1325-1343. doi:10.7150/thno.90779
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Development of CD46 targeted alpha theranostics in prostate cancer using 134Ce/225Ac-Macropa-PEG4-YS5
Kondapa Naidu Bobba, Anil P. Bidkar, Anju Wadhwa, Niranjan Meher, Suchi Drona, Alexandre M. Sorlin, Scott Bidlingmaier, Li Zhang, David M. Wilson, Emily Chan, Nancy Y. Greenland, Rahul Aggarwal, Henry F. VanBrocklin, Jiang He, Jonathan Chou, Youngho Seo, Bin Liu, Robert R. Flavell
Theranostics 2024; 14(4): 1344-1360. doi:10.7150/thno.92742
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

High-content stimulated Raman histology of human breast cancer
Hongli Ni, Chinmayee Prabhu Dessai, Haonan Lin, Wei Wang, Shaoxiong Chen, Yuhao Yuan, Xiaowei Ge, Jianpeng Ao, Nolan Vild, Ji-Xin Cheng
Theranostics 2024; 14(4): 1361-1370. doi:10.7150/thno.90336
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Polycomb repressive complex 1 modulates granulosa cell proliferation in early folliculogenesis to support female reproduction
Meng Gao, Tuo Zhang, Tengxiang Chen, Ziqi Chen, Zijian Zhu, Yang Wen, Shaogang Qin, Yibing Bao, Ting Zhao, Hengxing Li, Longping Liu, Ming Hao, Jianbin Wang, Fengchao Wang, Haibin Wang, Bo Zhou, Hua Zhang, Guoliang Xia, Chao Wang
Theranostics 2024; 14(4): 1371-1389. doi:10.7150/thno.89878
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tripeptidyl peptidase II coordinates the homeostasis of calcium and lipids in the central nervous system and its depletion causes presenile dementia in female mice through calcium/lipid dyshomeostasis-induced autophagic degradation of CYP19A1
Jin Zhao, Chengtong He, Xueyu Fan, Lin Wang, Liao Zhao, Hui Liu, Wujun Shen, Sanwei Jiang, Kaixuan Pei, Jingjing Gao, Yawei Qi, Yang Liu, Junqiang Zhao, Ruiling Zhang, Chengbiao Lu, Jia Tong, Jisen Huai
Theranostics 2024; 14(4): 1390-1429. doi:10.7150/thno.92571
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Enhancing anti-tumor potential: low-intensity vibration suppresses osteosarcoma progression and augments MSCs' tumor-suppressive abilities
Xue Xiong, Qingji Huo, Kexin Li, Changpeng Cui, Chunyi Chang, Charles Park, BonHeon Ku, Chin-Suk Hong, HeeChang Lim, Pankita H. Pandya, M. Reza Saadatzadeh, Khadijeh Bijangi-Vishehsaraei, Chien-Chi Lin, Melissa A. Kacena, Karen E. Pollok, Andy Chen, Jing Liu, William R. Thompson, Xue-Lian Li, Bai-Yan Li, Hiroki Yokota
Theranostics 2024; 14(4): 1430-1449. doi:10.7150/thno.90945
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Re-analysis of single-cell transcriptomics reveals a critical role of macrophage-like smooth muscle cells in advanced atherosclerotic plaque
Xue Gong, Yunchang Liu, Huiying Liu, Nian Cao, Liping Zeng, Miao Tian, Chunyu Zeng, Yijie Hu, Runjun Zhang, Yundai Chen, Gengze Wu
Theranostics 2024; 14(4): 1450-1463. doi:10.7150/thno.87201
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Transfer RNA derived fragment, tRF-Glu-CTC, aggravates the development of neovascular age-related macular degeneration
Yu Liang, Lingjie Kong, Yuelu Zhang, Yihan Zhang, Mingsu Shi, Jiaqiu Huang, Hongyu Kong, Siyi Qi, Yunlong Yang, Jiaxu Hong, Meidong Zhu, Xiangjia Zhu, Xinghuai Sun, Shujie Zhang, Lianqun Wu, Chen Zhao
Theranostics 2024; 14(4): 1500-1516. doi:10.7150/thno.92943
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The mitochondria‒paraspeckle axis regulates the survival of transplanted stem cells under oxidative stress conditions
Meng Zhao, Shuyun Liu, Yizhuo Wang, Ke Lv, Peng Lou, Pingya Zhou, Jiaying Zhu, Lan Li, Jingqiu Cheng, Yanrong Lu, Jingping Liu
Theranostics 2024; 14(4): 1517-1533. doi:10.7150/thno.88764
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The DNA-dependent protein kinase catalytic subunit exacerbates endotoxemia-induced myocardial microvascular injury by disrupting the MOTS-c/JNK pathway and inducing profilin-mediated lamellipodia degradation
Rongjun Zou, Wanting Shi, Xing Chang, Miao Zhang, Songtao Tan, Ruibing Li, Hao Zhou, Yukun Li, Ge Wang, Weihui Lv, Xiaoping Fan
Theranostics 2024; 14(4): 1561-1582. doi:10.7150/thno.92650
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MAGL protects against renal fibrosis through inhibiting tubular cell lipotoxicity
Shan Zhou, Xian Ling, Jielin Zhu, Ye Liang, Qijian Feng, Chao Xie, Jiemei Li, Qiyan Chen, Shuangqin Chen, Jinhua Miao, Mengyao Zhang, Zhiru Li, Weiwei Shen, Xiaolong Li, Qinyu Wu, Xiaoxu Wang, Ruiyuan Liu, Cheng Wang, Fan Fan Hou, Yaozhong Kong, Youhua Liu, Lili Zhou
Theranostics 2024; 14(4): 1583-1601. doi:10.7150/thno.92848
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Global metabolomics revealed deviations from the metabolic aging clock in colorectal cancer patients
Long Zhang, Shaobo Mo, Xiurui Zhu, C. James Chou, Bo Jin, Zhi Han, James Schilling, Weili Liao, Sheeno Thyparambil, Ruben Y. Luo, John C. Whitin, Lu Tian, Seema Nagpal, Scott R. Ceresnak, Harvey J. Cohen, Doff B. McElhinney, Karl G. Sylvester, Yangming Gong, Chen Fu, Xuefeng B. Ling, Junjie Peng
Theranostics 2024; 14(4): 1602-1614. doi:10.7150/thno.87303
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

20-HETE mediated TRPV1 activation drives allokinesis via MrgprA3+ neurons in chronic dermatitis
Guang Yu, Pei Liu, Xiaobao Huang, Mingxin Qi, Xue Li, Weimeng Feng, Erxin Shang, Yuan Zhou, Changming Wang, Yan Yang, Chan Zhu, Fang Wang, Zongxiang Tang, Jinao Duan
Theranostics 2024; 14(4): 1615-1630. doi:10.7150/thno.85214
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Focused ultrasound ablation of melanoma with boiling histotripsy yields abscopal tumor control and antigen-dependent dendritic cell activation
Eric A. Thim, Lydia E. Kitelinger, Fátima Rivera-Escalera, Alexander S. Mathew, Michael R. Elliott, Timothy N. J. Bullock, Richard J. Price
Theranostics 2024; 14(4): 1647-1661. doi:10.7150/thno.92089
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Integrated electronic/fluidic microneedle system for glucose sensing and insulin delivery
Xinshuo Huang, Baoming Liang, Shuang Huang, Zhengjie Liu, Chuanjie Yao, Jingbo Yang, Shantao Zheng, Feifei Wu, Wan Yue, Ji Wang, Huijiuan Chen, Xi Xie
Theranostics 2024; 14(4): 1662-1682. doi:10.7150/thno.92910
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cancer-associated fibroblasts reprogram cysteine metabolism to increase tumor resistance to ferroptosis in pancreatic cancer
Yuchao Zhu, Shuai Fang, Bolin Fan, Kaiwei Xu, Liu Xu, Linwei Wang, Lubin Zhu, Chunqu Chen, Ruoyu Wu, Jiajing Ni, Jianhua Wang
Theranostics 2024; 14(4): 1683-1700. doi:10.7150/thno.89805
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Forskolin-driven conversion of human somatic cells into induced neurons through regulation of the cAMP-CREB1-JNK signaling
Guodong Wang, Dandan Zhang, Liangshan Qin, Quanhui Liu, Wenkui Tang, Mingxing Liu, Fan Xu, Fen Tang, Leping Cheng, Huiming Mo, Xiang Yuan, Zhiqiang Wang, Ben Huang
Theranostics 2024; 14(4): 1701-1719. doi:10.7150/thno.92700
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

BitterDB database analysis plus cell stiffness screening identify flufenamic acid as the most potent TAS2R14-based relaxant of airway smooth muscle cells for therapeutic bronchodilation
Kai Ni, Bo Che, Rong Gu, Chunhong Wang, Hongyang Xu, Huiduo Li, Shiyan Cen, Mingzhi Luo, Linhong Deng
Theranostics 2024; 14(4): 1744-1763. doi:10.7150/thno.92492
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mrc1+ macrophage-derived IGF1 mitigates crystal nephropathy by promoting renal tubule cell proliferation via the AKT/Rb signaling pathway
Linxi Huang, Wei Chen, Zhuojing Tan, Yunxiao Huang, Xinji Gu, Lantian Liu, Hongxia Zhang, Yihan Shi, Jiarong Ding, Chengjian Zheng, Zhiyong Guo, Bing Yu
Theranostics 2024; 14(4): 1764-1780. doi:10.7150/thno.89174
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Activatable prodrug for controlled release of an antimicrobial peptide via the proteases overexpressed in Candida albicans and Porphyromonas gingivalis
Lubna Amer, Maurice Retout, Jesse V. Jokerst
Theranostics 2024; 14(4): 1781-1793. doi:10.7150/thno.91165
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Degraders in epigenetic therapy: PROTACs and beyond
Xing-Jie Dai, Shi-Kun Ji, Meng-Jie Fu, Gao-Zhi Liu, Hui-Min Liu, Shao-Peng Wang, Liang Shen, Ning Wang, Piet Herdewijn, Yi-Chao Zheng, Sai-Qi Wang, Xiao-Bing Chen
Theranostics 2024; 14(4): 1464-1499. doi:10.7150/thno.92526
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Metal nanoparticle hybrid hydrogels: the state-of-the-art of combining hard and soft materials to promote wound healing
Yuxiang Wang, Mengya Zhang, Zhenzhen Yan, Shizhao Ji, Shichu Xiao, Jie Gao
Theranostics 2024; 14(4): 1534-1560. doi:10.7150/thno.91829
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Emerging role of extracellular vesicles in diabetic retinopathy
Junyan Zhu, Jin Huang, Yaoxiang Sun, Wenrong Xu, Hui Qian
Theranostics 2024; 14(4): 1631-1646. doi:10.7150/thno.92463
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Terbium radionuclides for theranostic applications in nuclear medicine: from atom to bedside
Camille Van Laere, Michel Koole, Christophe M. Deroose, Michiel Van de Voorde, Kristof Baete, Thomas E. Cocolios, Charlotte Duchemin, Maarten Ooms, Frederik Cleeren
Theranostics 2024; 14(4): 1720-1743. doi:10.7150/thno.92775
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image