Issue cover v4i11

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 4 (11); 2014

Research Papers

Graphic abstract

Multiparametric Spectroscopic Photoacoustic Imaging of Breast Cancer Development in a Transgenic Mouse Model
Katheryne E. Wilson, Sunitha V. Bachawal, Lu Tian, Jürgen K. Willmann
Theranostics 2014; 4(11): 1062-1071. doi:10.7150/thno.9922
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Enhancing Therapeutic Effects of Docetaxel-Loaded Dendritic Copolymer Nanoparticles by Co-Treatment with Autophagy Inhibitor on Breast Cancer
Xudong Zhang, Ying Yang, Xin Liang, Xiaowei Zeng, Zhigang Liu, Wei Tao, Xiaojun Xiao, Hongbo Chen, Laiqiang Huang, Lin Mei
Theranostics 2014; 4(11): 1085-1095. doi:10.7150/thno.9933
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Co-delivery of Doxorubicin and Bmi1 siRNA by Folate Receptor Targeted Liposomes Exhibits Enhanced Anti-Tumor Effects in vitro and in vivo
Tan Yang, Bin Li, ShiBo Qi, Yong Liu, Yongkang Gai, Peng Ye, Guang Yang, Wendian Zhang, Peng Zhang, Xingxing He, Weijie Li, Zhiping Zhang, Guangya Xiang, Chuanrui Xu
Theranostics 2014; 4(11): 1096-1111. doi:10.7150/thno.9423
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Photostimulable Near-Infrared Persistent Luminescent Nanoprobes for Ultrasensitive and Longitudinal Deep-Tissue Bio-Imaging
Yen-Jun Chuang, Zipeng Zhen, Fan Zhang, Feng Liu, Jyoti P. Mishra, Wei Tang, Hongmin Chen, Xinglu Huang, Lianchun Wang, Xiaoyuan Chen, Jin Xie, Zhengwei Pan
Theranostics 2014; 4(11): 1112-1122. doi:10.7150/thno.9710
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

High-Purity Isolation and Recovery of Circulating Tumor Cells using Conducting Polymer-deposited Microfluidic Device
SeungHyun Jeon, WooYoung Hong, Eun Sook Lee, Youngnam Cho
Theranostics 2014; 4(11): 1123-1132. doi:10.7150/thno.9627
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Radiofrequency Heat-Enhanced Chemotherapy for Breast Cancer: Towards Interventional Molecular Image-Guided Chemotherapy
Yurong Zhou, Guocan Han, Yue Wang, Xi Hu, Zhiming Li, Lumin Chen, Weixian Bai, Jingfeng Luo, Yajing Zhang, Jihong Sun, Xiaoming Yang
Theranostics 2014; 4(11): 1145-1152. doi:10.7150/thno.10006
Full text PDF PubMed PMC

Short Research Communication

Graphic abstract

Ultrasound-Mediated Gene and Drug Delivery Using a Microbubble-Liposome Particle System
Young Il Yoon, Yong-Su Kwon, Hee-Sang Cho, Sun-Hee Heo, Kyeong Soon Park, Sang Gyu Park, Soo-Hong Lee, Seung Il Hwang, Young Il Kim, Hwan Jun Jae, Gook-Jun Ahn, Young-Seok Cho, Hakho Lee, Hak Jong Lee, Tae-Jong Yoon
Theranostics 2014; 4(11): 1133-1144. doi:10.7150/thno.9945
Full text PDF PubMed PMC

Review

Graphic abstract

Intraoperative Imaging-Guided Cancer Surgery: From Current Fluorescence Molecular Imaging Methods to Future Multi-Modality Imaging Technology
Chongwei Chi, Yang Du, Jinzuo Ye, Deqiang Kou, Jingdan Qiu, Jiandong Wang, Jie Tian, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2014; 4(11): 1072-1084. doi:10.7150/thno.9899
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image