Inside back cover v9i16 Inside front cover v9i16 Back issue cover v9i16 Issue cover v9i16

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (16); 2019

Research Papers

Graphic abstract

A Comprehensive Study of Vesicular and Non-Vesicular miRNAs from a Volume of Cerebrospinal Fluid Compatible with Clinical Practice
Endika Prieto-Fernández, Ana María Aransay, Félix Royo, Esperanza González, Juan José Lozano, Borja Santos-Zorrozua, Nuria Macias-Camara, Monika González, Raquel Pérez Garay, Javier Benito, Africa Garcia-Orad, Juan Manuel Falcón-Pérez
Theranostics 2019; 9(16): 4567-4579. doi:10.7150/thno.31502
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Point-of-care Ratiometric Fluorescence Imaging of Tissue for the Diagnosis of Ovarian Cancer
Xiaobo Zhou, Yawei Liu, Qiyu Liu, Luzhe Yan, Meng Xue, Wei Yuan, Mei Shi, Wei Feng, Congjian Xu, Fuyou Li
Theranostics 2019; 9(16): 4597-4607. doi:10.7150/thno.35322
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Compound AC1Q3QWB Selectively Disrupts HOTAIR-Mediated Recruitment of PRC2 and Enhances Cancer Therapy of DZNep
Yansheng Li, Yu Ren, Yunfei Wang, Yanli Tan, Qixue Wang, Jinquan Cai, Junhu Zhou, Chao Yang, Kai Zhao, Kaikai Yi, Weili Jin, Lin Wang, Mingyang Liu, Jingxuan Yang, Min Li, Chunsheng Kang
Theranostics 2019; 9(16): 4608-4623. doi:10.7150/thno.35188
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Facile Fluorescence Monitoring of Gut Microbial Metabolite Trimethylamine N-oxide via Molecular Recognition of Guanidinium-Modified Calixarene
Huijuan Yu, Wen-Chao Geng, Zhe Zheng, Jie Gao, Dong-Sheng Guo, Yuefei Wang
Theranostics 2019; 9(16): 4624-4632. doi:10.7150/thno.33459
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Human Mesenchymal Stem Cell-Treated Regulatory CD23+CD43+ B Cells Alleviate Intestinal Inflammation
Xiaoyong Chen, Chuang Cai, Dijing Xu, Qiuli Liu, Shuwei Zheng, Longshan Liu, Gang Li, Xiaoran Zhang, Xiaoping Li, Yuanchen Ma, Li Huang, Jieying Chen, Jiahao Shi, Xin Du, Wenjie Xia, Andy Peng Xiang, Yanwen Peng
Theranostics 2019; 9(16): 4633-4647. doi:10.7150/thno.32260
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Loureirin B suppresses RANKL-induced osteoclastogenesis and ovariectomized osteoporosis via attenuating NFATc1 and ROS activities
Yuhao Liu, Chao Wang, Gang Wang, Youqiang Sun, Zhangrong Deng, Leilei Chen, Kai Chen, Jennifer Tickner, Jacob Kenny, Dezhi Song, Qingwen Zhang, Haibin Wang, Zhenqiu Chen, Chi Zhou, Wei He, Jiake Xu
Theranostics 2019; 9(16): 4648-4662. doi:10.7150/thno.35414
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Biomimetic open porous structured core-shell microtissue with enhanced mechanical properties for bottom-up bone tissue engineering
Chao Luo, Huimin Fang, Muran Zhou, Jialun Li, Xinyue Zhang, Shaokai Liu, Chuchao Zhou, Jinfei Hou, Huan He, Jiaming Sun, Zhenxing Wang
Theranostics 2019; 9(16): 4663-4677. doi:10.7150/thno.34464
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Distinct PD-L1/PD1 Profiles and Clinical Implications in Intrahepatic Cholangiocarcinoma Patients with Different Risk Factors
Jia-Cheng Lu, Hai-Ying Zeng, Qi-Man Sun, Qing-Nan Meng, Xiao-Yong Huang, Peng-Fei Zhang, Xuan Yang, Rui Peng, Chao Gao, Chuan-Yuan Wei, Ying-Hao Shen, Jia-Bing Cai, Rui-Zhao Dong, Ying-Hong Shi, Hui-Chuan Sun, Yujiang G. Shi, Jian Zhou, Jia Fan, Ai-Wu Ke, Liu-Xiao Yang, Guo-Ming Shi
Theranostics 2019; 9(16): 4678-4687. doi:10.7150/thno.36276
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Absence of Interferon Regulatory Factor 1 Protects Against Atherosclerosis in Apolipoprotein E-Deficient Mice
Meng Du, Xiaojing Wang, Xiaoxiang Mao, Liu Yang, Kun Huang, Fengxiao Zhang, Yan Wang, Xi Luo, Cheng Wang, Jiangtong Peng, Minglu Liang, Dan Huang, Kai Huang
Theranostics 2019; 9(16): 4688-4703. doi:10.7150/thno.36862
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MicroRNA Biogenesis is enhanced by Liposome- Encapsulated Pin1 Inhibitor in Hepatocellular Carcinoma
Dan Sun, Shuangyan Tan, Yanli Xiong, Wenchen Pu, Jiao Li, Wei Wei, Canhua Huang, Yu-Quan Wei, Yong Peng
Theranostics 2019; 9(16): 4704-4716. doi:10.7150/thno.34588
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CDYL promotes the chemoresistance of small cell lung cancer by regulating H3K27 trimethylation at the CDKN1C promoter
Zhengang Qiu, Weiliang Zhu, Hui Meng, Lihua Tong, Xi Li, Peng Luo, Lilan Yi, Xiaoli Zhang, Linlang Guo, Ting Wei, Jian Zhang
Theranostics 2019; 9(16): 4717-4729. doi:10.7150/thno.33680
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

18F-FDG PET/CT Radiomic Analysis with Machine Learning for Identifying Bone Marrow Involvement in the Patients with Suspected Relapsed Acute Leukemia
Hebei Li, Chongrui Xu, Bowen Xin, Chaojie Zheng, Yunyun Zhao, Keji Hao, Qian Wang, Richard L. Wahl, Xiuying Wang, Yun Zhou
Theranostics 2019; 9(16): 4730-4739. doi:10.7150/thno.33841
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Employing Macrophage-Derived Microvesicle for Kidney-Targeted Delivery of Dexamethasone: An Efficient Therapeutic Strategy against Renal Inflammation and Fibrosis
Tao-Tao Tang, Lin-Li Lv, Bin Wang, Jing-Yuan Cao, Ye Feng, Zuo-Lin Li, Min Wu, Feng-Mei Wang, Yi Wen, Le-Ting Zhou, Hai-Feng Ni, Ping-Sheng Chen, Ning Gu, Steven D. Crowley, Bi-Cheng Liu
Theranostics 2019; 9(16): 4740-4755. doi:10.7150/thno.33520
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lack of Spleen Signal on Diffusion Weighted MRI is associated with High Tumor Burden and Poor Prognosis in Multiple Myeloma: A Link to Extramedullary Hematopoiesis?
Leo Rasche, Manoj Kumar, Grant Gershner, Rohan Samant, Rudy Van Hemert, Anke Heidemeier, Constantin Lapa, Thorsten Bley, Andreas Buck, James McDonald, Jens Hillengass, Joshua Epstein, Sharmilan Thanendrarajan, Carolina Schinke, Frits van Rhee, Maurizio Zangari, Bart Barlogie, Faith E Davies, Gareth J Morgan, Niels Weinhold
Theranostics 2019; 9(16): 4756-4763. doi:10.7150/thno.33289
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Embryonic Stem Cells Modulate the Cancer-Permissive Microenvironment of Human Uveal Melanoma
Jiahui Liu, Zheqian Huang, Liu Yang, Xiaoran Wang, Shoubi Wang, Chaoyang Li, Ying Liu, Yaqi Cheng, Bowen Wang, Xuan Sang, Xiongjun He, Chenjie Wang, Tengfei Liu, ChengXiu Liu, Lin Jin, Chang Liu, Xiaoran Zhang, Linghua Wang, Zhichong Wang
Theranostics 2019; 9(16): 4764-4778. doi:10.7150/thno.33139
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The miR-561-5p/CX3CL1 Signaling Axis Regulates Pulmonary Metastasis in Hepatocellular Carcinoma Involving CX3CR1+ Natural Killer Cells Infiltration
Er-Bao Chen, Zheng-Jun Zhou, Kun Xiao, Gui-Qi Zhu, Yi Yang, Biao Wang, Shao-Lai Zhou, Qing Chen, Dan Yin, Zheng Wang, Ying-Hong Shi, Dong-Mei Gao, Jie Chen, Yan Zhao, Wei-Zhong Wu, Jia Fan, Jian Zhou, Zhi Dai
Theranostics 2019; 9(16): 4779-4794. doi:10.7150/thno.32543
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hypoxia-induced feedback of HIF-1α and lncRNA-CF129 contributes to pancreatic cancer progression through stabilization of p53 protein
Mingliang Liu, Jianxin Zhong, Zhu Zeng, Kang Huang, Zeng Ye, Shijiang Deng, Hengyu Chen, Fengyu Xu, Qiang Li, Gang Zhao
Theranostics 2019; 9(16): 4795-4810. doi:10.7150/thno.30988
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dengue and Zika Virus Domain III-Flagellin Fusion and Glycan-Masking E Antigen for Prime-Boost Immunization
Hsiao-Han Lin, Shao-Ping Yang, Meng-Ju Tsai, Guan-Cheng Lin, Han-Chung Wu, Suh-Chin Wu
Theranostics 2019; 9(16): 4811-4826. doi:10.7150/thno.35919
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sulforaphane Inhibits the Acquisition of Tobacco Smoke-Induced Lung Cancer Stem Cell-Like Properties via the IL-6/ΔNp63α/Notch Axis
Chunfeng Xie, Jianyun Zhu, Ye Jiang, Jiaqi Chen, Xueqi Wang, Shanshan Geng, Jieshu Wu, Caiyun Zhong, Xiaoting Li, Zili Meng
Theranostics 2019; 9(16): 4827-4840. doi:10.7150/thno.33812
Full text PDF PubMed PMC

Review

Graphic abstract

Circulating Tumor Cells as a Tool for Assessing Tumor Heterogeneity
Marta Tellez-Gabriel, Marie-Françoise Heymann, Dominique Heymann
Theranostics 2019; 9(16): 4580-4594. doi:10.7150/thno.34337
Full text PDF PubMed PMC

Erratum

Site-specific stabilization of minigastrin analogs against enzymatic degradation for enhanced cholecystokinin-2 receptor targeting: Erratum
Maximilian Klingler, Clemens Decristoforo, Christine Rangger, Dominik Summer, Julie Foster, Jane K Sosabowski, Elisabeth von Guggenberg
Theranostics 2019; 9(16): 4595-4596. doi:10.7150/thno.36746
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image