Inside back cover v9i15 Inside front cover v9i15 Back issue cover v9i15 Issue cover v9i15

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (15); 2019

Research Papers

Graphic abstract

Dual-Channel Fluorescence Imaging of Hydrogel Degradation and Tissue Regeneration in the Brain
G. Kate Park, Su-Hwan Kim, Kyungmin Kim, Priyanka Das, Byung-Gee Kim, Satoshi Kashiwagi, Hak Soo Choi, Nathaniel S. Hwang
Theranostics 2019; 9(15): 4255-4264. doi:10.7150/thno.35606
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

COL4A2 in the tissue-specific extracellular matrix plays important role on osteogenic differentiation of periodontal ligament stem cells
Yi Wen, Hongxu Yang, Junjie Wu, Axian Wang, Xiaodong Chen, Sijun Hu, Yuxing Zhang, Ding Bai, Zuolin Jin
Theranostics 2019; 9(15): 4265-4286. doi:10.7150/thno.35914
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The role of Nav1.7 and methylglyoxal-mediated activation of TRPA1 in itch and hypoalgesia in a murine model of type 1 diabetes
Ruo-Xiao Cheng, Yu Feng, Di Liu, Zhi-Hong Wang, Jiang-Tao Zhang, Li-Hua Chen, Cun-Jin Su, Bing Wang, Ya Huang, Ru-Rong Ji, Ji Hu, Tong Liu
Theranostics 2019; 9(15): 4287-4307. doi:10.7150/thno.36077
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Methylation of RCAN1.4 mediated by DNMT1 and DNMT3b enhances hepatic stellate cell activation and liver fibrogenesis through Calcineurin/NFAT3 signaling
Xue-yin Pan, Hong-mei You, Ling Wang, Yi-hui Bi, Yang Yang, Hong-wu Meng, Xiao-ming Meng, Tao-tao Ma, Cheng Huang, Jun Li
Theranostics 2019; 9(15): 4308-4323. doi:10.7150/thno.32710
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Regulatory T-cells regulate neonatal heart regeneration by potentiating cardiomyocyte proliferation in a paracrine manner
Jiatao Li, Kevin Y. Yang, Rachel Chun Yee Tam, Vicken W. Chan, Hui Yao Lan, Shohei Hori, Bin Zhou, Kathy O. Lui
Theranostics 2019; 9(15): 4324-4341. doi:10.7150/thno.32734
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Up-regulation of PCOLCE by TWIST1 promotes metastasis in Osteosarcoma
Shang Wang, Li Zhong, Yin Li, Desheng Xiao, Ruhua Zhang, Dan Liao, Dongming Lv, Xin Wang, Juanfei Wang, Xianbiao Xie, Jing Chen, Yuanzhong Wu, Tiebang Kang
Theranostics 2019; 9(15): 4342-4353. doi:10.7150/thno.34090
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dual-responsive, Methotrexate-loaded, Ascorbic acid-derived Micelles Exert Anti-tumor and Anti-metastatic Effects by Inhibiting NF-κB Signaling in an Orthotopic Mouse Model of Human Choriocarcinoma
Lili Wei, Chenyuan Wang, Xianjue Chen, Bing Yang, Kun Shi, Leah R. Benington, Lee Yong Lim, Sanjun Shi, Jingxin Mo
Theranostics 2019; 9(15): 4354-4374. doi:10.7150/thno.35125
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Autophagy impairment contributes to PBDE-47-induced developmental neurotoxicity and its relationship with apoptosis
Pei Li, Rulin Ma, Lixin Dong, Luming Liu, Guoyu Zhou, Zhiyuan Tian, Qian Zhao, Tao Xia, Shun Zhang, Aiguo Wang
Theranostics 2019; 9(15): 4375-4390. doi:10.7150/thno.33688
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ZnAs@SiO2 nanoparticles as a potential anti-tumor drug for targeting stemness and epithelial-mesenchymal transition in hepatocellular carcinoma via SHP-1/JAK2/STAT3 signaling
Yongquan Huang, Bin Zhou, Hui Luo, Junjie Mao, Yin Huang, Ke Zhang, Chaoming Mei, Yan Yan, Hongjun Jin, Jinhao Gao, Zhongzhen Su, Pengfei Pang, Dan Li, Hong Shan
Theranostics 2019; 9(15): 4391-4408. doi:10.7150/thno.32462
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Site-specifically labeled 89Zr-DFO-trastuzumab improves immuno-reactivity and tumor uptake for immuno-PET in a subcutaneous HER2-positive xenograft mouse model
Lotte K. Kristensen, Camilla Christensen, Mette M. Jensen, Brian J. Agnew, Christina Schjöth-Frydendahl, Andreas Kjaer, Carsten H. Nielsen
Theranostics 2019; 9(15): 4409-4420. doi:10.7150/thno.32883
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA AY promotes hepatocellular carcinoma metastasis by stimulating ITGAV transcription
Chun Lan Kang, Bing Qi, Qian Qian Cai, Li Sheng Fu, Ying Yang, Chang Tang, Ping Zhu, Qi Wen Chen, Jing Pan, Mei Hua Chen, Xing Zhong Wu
Theranostics 2019; 9(15): 4421-4436. doi:10.7150/thno.32854
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Novel ginsenoside-based multifunctional liposomal delivery system for combination therapy of gastric cancer
Chao Hong, Dan Wang, Jianming Liang, Yizhen Guo, Ying Zhu, Jiaxuan Xia, Jing Qin, Huaxing Zhan, Jianxin Wang
Theranostics 2019; 9(15): 4437-4449. doi:10.7150/thno.34953
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Controllable Autocatalytic Cleavage-Mediated Fluorescence Recovery for Homogeneous Sensing of Alkyladenine DNA Glycosylase from Human Cancer Cells
Li-Juan Wang, Ming-Li Luo, Xiao-Yun Yang, Xiao-Fang Li, Yanxia Wu, Chun-Yang Zhang
Theranostics 2019; 9(15): 4450-4460. doi:10.7150/thno.35393
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Vitamin C kills thyroid cancer cells through ROS-dependent inhibition of MAPK/ERK and PI3K/AKT pathways via distinct mechanisms
Xi Su, Zhen Shen, Qi Yang, Fang Sui, Jun Pu, Jingjing Ma, Sharui Ma, Demao Yao, Meiju Ji, Peng Hou
Theranostics 2019; 9(15): 4461-4473. doi:10.7150/thno.35219
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Astrocytic connexin 43 potentiates myelin injury in ischemic white matter disease
Minghuan Wang, Chuan Qin, Xiang Luo, Jie Wang, Xuxia Wang, Minjie Xie, Jing Hu, Jie Cao, Ting Hu, Steven A. Goldman, Maiken Nedergaard, Wei Wang
Theranostics 2019; 9(15): 4474-4493. doi:10.7150/thno.31942
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Total internal reflection-based single-vesicle in situ quantitative and stoichiometric analysis of tumor-derived exosomal microRNAs for diagnosis and treatment monitoring
Dinggeng He, Huizhen Wang, See-Lok Ho, Hei-Nga Chan, Luo Hai, Xiaoxiao He, Kemin Wang, Hung-Wing Li
Theranostics 2019; 9(15): 4494-4507. doi:10.7150/thno.33683
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Development of a Biocompatible Copolymer Nanocomplex to Deliver VEGF siRNA for Triple Negative Breast Cancer
Zhen Zhao, Yuanke Li, Ravi Shukla, Hao Liu, Akshay Jain, Ashutosh Barve, Kun Cheng
Theranostics 2019; 9(15): 4508-4524. doi:10.7150/thno.34314
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Functionalization of SF/HAP Scaffold with GO-PEI-miRNA inhibitor Complexes to Enhance Bone Regeneration through Activating Transcription Factor 4
Lingling Ou, Yong Lan, Zhiqiang Feng, Longbao Feng, Junjie Yang, Yu Liu, Liming Bian, Jiali Tan, Renfa Lai, Rui Guo
Theranostics 2019; 9(15): 4525-4541. doi:10.7150/thno.34676
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Host-derived fecal microRNAs can indicate gut microbiota healthiness and ability to induce inflammation
Emilie Viennois, Benoit Chassaing, Anika Tahsin, Adani Pujada, Lixin Wang, Andrew T. Gewirtz, Didier Merlin
Theranostics 2019; 9(15): 4542-4557. doi:10.7150/thno.35282
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA DCRF regulates cardiomyocyte autophagy by targeting miR-551b-5p in diabetic cardiomyopathy
Yu Feng, Weiting Xu, Wei Zhang, Wenjing Wang, Tong Liu, Xiang Zhou
Theranostics 2019; 9(15): 4558-4566. doi:10.7150/thno.31052
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image