Inside back cover v9i14 Inside front cover v9i14 Back issue cover v9i14 Issue cover v9i14

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (14); 2019

Research Papers

Graphic abstract

Blocking interleukin-6 trans-signaling protects against renal fibrosis by suppressing STAT3 activation
Wei Chen, Hui Yuan, Wenmin Cao, Tianwei Wang, Wei Chen, Hang Yu, Yao Fu, Bo Jiang, Hong Zhou, Hongqian Guo, Xiaozhi Zhao
Theranostics 2019; 9(14): 3980-3991. doi:10.7150/thno.32352
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Rod-shape MSN@MoS2 Nanoplatform for FL/MSOT/CT Imaging-Guided Photothermal and Photodynamic Therapy
Lifang Yang, Jinping Wang, Shan Yang, Qianglan Lu, Peishan Li, Nan Li
Theranostics 2019; 9(14): 3992-4005. doi:10.7150/thno.32715
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Alarmin augments the antitumor immunity of lentiviral vaccine in ectopic, orthotopic and autochthonous hepatocellular carcinoma mice
Zhili Liu, Zhen Lu, Renwei Jing, Bingfeng Zuo, Xianjun Gao, Gang Han, Han Qi, Li Wu, Yunde Liu, Haifang Yin
Theranostics 2019; 9(14): 4006-4018. doi:10.7150/thno.32720
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Enhanced cytotoxic T lymphocytes recruitment targeting tumor vasculatures by endoglin aptamer and IP-10 plasmid presenting liposome-based nanocarriers
Xiaomei Yang, Jing Zhao, Siliang Duan, Xiaoqiong Hou, Xi Li, Zixi Hu, Zhuoran Tang, Fengzhen Mo, Xiaoling Lu
Theranostics 2019; 9(14): 4066-4083. doi:10.7150/thno.33383
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomes from mesenchymal stem cells modulate endoplasmic reticulum stress to protect against nucleus pulposus cell death and ameliorate intervertebral disc degeneration in vivo
Zhiwei Liao, Rongjin Luo, Gaocai Li, Yu Song, Shengfeng Zhan, Kangcheng Zhao, Wenbin Hua, Yukun Zhang, Xinghuo Wu, Cao Yang
Theranostics 2019; 9(14): 4084-4100. doi:10.7150/thno.33638
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Integrated microbiome and metabolome analysis reveals a novel interplay between commensal bacteria and metabolites in colorectal cancer
Yongzhi Yang, Biswapriya B. Misra, Lei Liang, Dexi Bi, Wenhao Weng, Wen Wu, Sanjun Cai, Huanlong Qin, Ajay Goel, Xinxiang Li, Yanlei Ma
Theranostics 2019; 9(14): 4101-4114. doi:10.7150/thno.35186
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Combination Therapy of TGF-β Blockade and Commensal-derived Probiotics Provides Enhanced Antitumor Immune Response and Tumor Suppression
Linlin Shi, Jianyong Sheng, Mengli Wang, Han Luo, Jun Zhu, Bixiang Zhang, Zhi Liu, Xiangliang Yang
Theranostics 2019; 9(14): 4115-4129. doi:10.7150/thno.35131
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Survey of the translation shifts in hepatocellular carcinoma with ribosome profiling
Qin Zou, Zhengtao Xiao, Rongyao Huang, Xin Wang, Xun Wang, Haitao Zhao, Xuerui Yang
Theranostics 2019; 9(14): 4141-4155. doi:10.7150/thno.35033
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Gold nanoparticles that target degraded elastin improve imaging and rupture prediction in an AngII mediated mouse model of abdominal aortic aneurysm
Xiaoying Wang, Brooks A Lane, John F Eberth, Susan M. Lessner, Naren R. Vyavahare
Theranostics 2019; 9(14): 4156-4167. doi:10.7150/thno.34441
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Gadolinium-Chelated Conjugated Polymer-Based Nanotheranostics for Photoacoustic/Magnetic Resonance/NIR-II Fluorescence Imaging-Guided Cancer Photothermal Therapy
Xiaoming Hu, Yufu Tang, Yuxuan Hu, Feng Lu, Xiaomei Lu, Yuqi Wang, Jie Li, Yuanyuan Li, Yu Ji, Wenjun Wang, Deju Ye, Quli Fan, Wei Huang
Theranostics 2019; 9(14): 4168-4181. doi:10.7150/thno.34390
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Determination of cerebrospinal fluid leakage by selective deletion of transferrin glycoform using an immunochromatographic assay
Jusung Oh, Seok-Joon Kwon, Jonathan S. Dordick, William J. Sonstein, Robert J. Linhardt, Min-Gon Kim
Theranostics 2019; 9(14): 4182-4191. doi:10.7150/thno.34411
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PMMA-Fe3O4 for internal mechanical support and magnetic thermal ablation of bone tumors
Kexiao Yu, Bing Liang, Yuanyi Zheng, Agata Exner, Michael Kolios, Tiantian Xu, Dajing Guo, Xiaojun Cai, Zhigang Wang, Haitao Ran, Lei Chu, Zhongliang Deng
Theranostics 2019; 9(14): 4192-4207. doi:10.7150/thno.34157
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ubiquitin specific peptidase 5 regulates colorectal cancer cell growth by stabilizing Tu translation elongation factor
Xin Xu, Aiwen Huang, Ximao Cui, Kunkun Han, Xiaodan Hou, Qun Wang, Long Cui, Yili Yang
Theranostics 2019; 9(14): 4208-4220. doi:10.7150/thno.33803
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Impaired Regeneration Potential in Urinary Stem Cells Diagnosed from the Patients with Diabetic Nephropathy
Geng Xiong, Weiqing Tang, Deying Zhang, David He, Guanghui Wei, Antony Atala, Xing-Jie Liang, Anthony J. Bleyer, Michael E. Bleyer, Jie Yu, Joseph A. Aloi, Jian-Xing Ma, Cristina M. Furdui, Yuanyuan Zhang
Theranostics 2019; 9(14): 4221-4232. doi:10.7150/thno.34050
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ascorbic acid induced HepG2 cells' apoptosis via intracellular reductive stress
Xiaonan Gao, Keyan Wei, Bo Hu, Kehua Xu, Bo Tang
Theranostics 2019; 9(14): 4233-4240. doi:10.7150/thno.33783
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Combination of Oxo-M and 4-PPBP as a potential regenerative therapeutics for tendon injury
Solaiman Tarafder, Christopher Ricupero, Sumeet Minhas, Rebecca J. Yu, Ashleigh D. Alex, Chang H. Lee
Theranostics 2019; 9(14): 4241-4254. doi:10.7150/thno.35285
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

New insights into the pathogenesis and treatment of sarcopenia in chronic heart failure
Jiayu Yin, Xiang Lu, Zhiyuan Qian, Weiting Xu, Xiang Zhou
Theranostics 2019; 9(14): 4019-4029. doi:10.7150/thno.33000
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lymphocytic subsets play distinct roles in heart diseases
Jing Wang, Yi Duan, Joost PG Sluijter, Junjie Xiao
Theranostics 2019; 9(14): 4030-4046. doi:10.7150/thno.33112
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Chemiluminescence and Bioluminescence Imaging for Biosensing and Therapy: In Vitro and In Vivo Perspectives
Yongcun Yan, Pengfei Shi, Weiling Song, Sai Bi
Theranostics 2019; 9(14): 4047-4065. doi:10.7150/thno.33228
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Liquid biopsy in ovarian cancer: recent advances in circulating extracellular vesicle detection for early diagnosis and monitoring progression
Lei Chang, Jie Ni, Ying Zhu, Bairen Pang, Peter Graham, Hao Zhang, Yong Li
Theranostics 2019; 9(14): 4130-4140. doi:10.7150/thno.34692
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image