Inside back cover v10i14 Inside front cover v10i14 Back issue cover v10i14 Issue cover v10i14

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (14); 2020

Research Papers

Graphic abstract

Immunohistochemical PSMA expression patterns of primary prostate cancer tissue are associated with the detection rate of biochemical recurrence with 68Ga-PSMA-11-PET
Daniela A. Ferraro, Jan H. Rüschoff, Urs J. Muehlematter, Benedikt Kranzbühler, Julian Müller, Michael Messerli, Lars Husmann, Thomas Hermanns, Daniel Eberli, Niels J. Rupp, Irene A. Burger
Theranostics 2020; 10(14): 6082-6094. doi:10.7150/thno.44584
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Harnessing stemness and PD-L1 expression by AT-rich interaction domain-containing protein 3B in colorectal cancer
Tsai-Tsen Liao, Chun-Chi Lin, Jeng-Kae Jiang, Shung-Haur Yang, Hao-Wei Teng, Muh-Hwa Yang
Theranostics 2020; 10(14): 6095-6112. doi:10.7150/thno.44147
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Association of clinical and radiographic findings with the outcomes of 93 patients with COVID-19 in Wuhan, China
Lingli Li, Lian Yang, Shan Gui, Feng Pan, Tianhe Ye, Bo Liang, Yu Hu, Chuansheng Zheng
Theranostics 2020; 10(14): 6113-6121. doi:10.7150/thno.46569
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

BBB-penetrating codelivery liposomes treat brain metastasis of non-small cell lung cancer with EGFRT790M mutation
Weimin Yin, Yuge Zhao, Xuejia Kang, Pengfei Zhao, Xuhong Fu, Xiaopeng Mo, Yakun Wan, Yongzhuo Huang
Theranostics 2020; 10(14): 6122-6135. doi:10.7150/thno.42234
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fluorescence-guided fiber-optic micronavigation using microscopic identification of vascular boundary of liver segment and tumors
Qingliang Wang, Baifeng Qian, Michael Schäfer, Wolfgang Groß, Arianeb Mehrabi, Eduard Ryschich
Theranostics 2020; 10(14): 6136-6148. doi:10.7150/thno.45973
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

DR-region of Na+/K+-ATPase is a target to ameliorate hepatic insulin resistance in obese diabetic mice
Hai-Jian Sun, Lei Cao, Meng-Yuan Zhu, Zhi-Yuan Wu, Chen-You Shen, Xiao-Wei Nie, Jin-Song Bian
Theranostics 2020; 10(14): 6149-6166. doi:10.7150/thno.46053
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The anti-microbial peptide LL-37/CRAMP levels are associated with acute heart failure and can attenuate cardiac dysfunction in multiple preclinical models of heart failure
Qiulian Zhou, Li-Long Pan, Ruicong Xue, Gehui Ni, Yi Duan, Yuzheng Bai, Chao Shi, Zhengnan Ren, Chengfei Wu, Guoping Li, Birgitta Agerberth, Joost PG Sluijter, Jia Sun, Junjie Xiao
Theranostics 2020; 10(14): 6167-6181. doi:10.7150/thno.46225
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Kindlin-2 deficiency induces fatal intestinal obstruction in mice
Xiaokun He, Jiagui Song, Zeyu Cai, Xiaochun Chi, Zhenbin Wang, Decao Yang, Sian Xie, Jing Zhou, Yi Fu, Wei Li, Wei Kong, Jun Zhan, Hongquan Zhang
Theranostics 2020; 10(14): 6182-6200. doi:10.7150/thno.46553
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CDK12 and PAK2 as novel therapeutic targets for human gastric cancer
Hui Liu, Seung Ho Shin, Hanyong Chen, Tingting Liu, Zhi Li, Yamei Hu, Fangfang Liu, Chengjuan Zhang, Doon Jun Kim, Kangdong Liu, Zigang Dong
Theranostics 2020; 10(14): 6201-6215. doi:10.7150/thno.46137
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Human amniotic mesenchymal stromal cells promote bone regeneration via activating endogenous regeneration
Fei Jiang, Wenjie Zhang, Mingliang Zhou, Zhixuan Zhou, Ming Shen, Ning Chen, Xinquan Jiang
Theranostics 2020; 10(14): 6216-6230. doi:10.7150/thno.45249
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Advanced biomimetic nanoreactor for specifically killing tumor cells through multi-enzyme cascade
Wen Liu, Jinpei Wu, Xin Ji, Yandong Ma, Lamei Liu, Xiaoqing Zong, Haiyuan Yang, Jian Dai, Xiaoyuan Chen, Wei Xue
Theranostics 2020; 10(14): 6245-6260. doi:10.7150/thno.45456
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Phage-delivered sensitisation with subsequent antibiotic treatment reveals sustained effect against antimicrobial resistant bacteria
Hongbo Liu, Hao Li, Yuan Liang, Xinying Du, Chaojie Yang, Lang Yang, Jing Xie, Rongtao Zhao, Yigang Tong, Shaofu Qiu, Hongbin Song
Theranostics 2020; 10(14): 6310-6321. doi:10.7150/thno.42573
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Faster, sharper, more precise: Automated Cluster-FLIM in preclinical testing directly identifies the intracellular fate of theranostics in live cells and tissue
Robert Brodwolf, Pierre Volz-Rakebrand, Johannes Stellmacher, Christopher Wolff, Michael Unbehauen, Rainer Haag, Monika Schäfer-Korting, Christian Zoschke, Ulrike Alexiev
Theranostics 2020; 10(14): 6322-6336. doi:10.7150/thno.42581
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dysregulated expression of monoacylglycerol lipase is a marker for anti-diabetic drug metformin-targeted therapy to correct impaired neurogenesis and spatial memory in Alzheimer's disease
Charvi Syal, Jayasankar Kosaraju, Laura Hamilton, Anne Aumont, Alphonse Chu, Sailendra Nath Sarma, Jacob Thomas, Matthew Seegobin, F Jeffrey Dilworth, Ling He, Fredric E Wondisford, Robert Zimmermann, Martin Parent, Karl Fernandes, Jing Wang
Theranostics 2020; 10(14): 6337-6360. doi:10.7150/thno.44962
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comparative study of preclinical mouse models of high-grade glioma for nanomedicine research: the importance of reproducing blood-brain barrier heterogeneity
Caterina Brighi, Lee Reid, Laura A Genovesi, Marija Kojic, Amanda Millar, Zara Bruce, Alison L White, Bryan W Day, Stephen Rose, Andrew K Whittaker, Simon Puttick
Theranostics 2020; 10(14): 6361-6371. doi:10.7150/thno.46468
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Risk factors for adverse clinical outcomes with COVID-19 in China: a multicenter, retrospective, observational study
Peng Peng Xu, Rong Hua Tian, Song Luo, Zi Yue Zu, Bin Fan, Xi Ming Wang, Kai Xu, Jiang Tao Wang, Juan Zhu, Ji Chan Shi, Feng Chen, Bing Wan, Zhi Han Yan, Rong Pin Wang, Wen Chen, Wen Hui Fan, Can Zhang, Meng Jie Lu, Zhi Yuan Sun, Chang Sheng Zhou, Li Na Zhang, Fei Xia, Li Qi, Wei Zhang, Jing Zhong, Xiao Xue Liu, Qi Rui Zhang, Guang Ming Lu, Long Jiang Zhang
Theranostics 2020; 10(14): 6372-6383. doi:10.7150/thno.46833
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Diethyldithiocarbamate-copper nanocomplex reinforces disulfiram chemotherapeutic efficacy through light-triggered nuclear targeting
Liting Ren, Wenya Feng, Jie Shao, Juan Ma, Ming Xu, Ben-Zhan Zhu, Nanfeng Zheng, Sijin Liu
Theranostics 2020; 10(14): 6384-6398. doi:10.7150/thno.45558
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Autoantibody profiling identifies predictive biomarkers of response to anti-PD1 therapy in cancer patients
Qiaoyun Tan, Dan Wang, Jianliang Yang, Puyuan Xing, Sheng Yang, Yang Li, Yan Qin, Xiaohui He, Yutao Liu, Shengyu Zhou, Hu Duan, Te Liang, Haoyu Wang, Yanrong Wang, Shiyu Jiang, Fengyi Zhao, Qiaofeng Zhong, Yu Zhou, Shasha Wang, Jiayu Dai, Jiarui Yao, Di Wu, Zhishang Zhang, Yan Sun, Xiaohong Han, Xiaobo Yu, Yuankai Shi
Theranostics 2020; 10(14): 6399-6410. doi:10.7150/thno.45816
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Interplay between MycN and c-Myc regulates radioresistance and cancer stem cell phenotype in neuroblastoma upon glutamine deprivation
Marion Le Grand, Anna Mukha, Jakob Püschel, Emanuele Valli, Alvin Kamili, Orazio Vittorio, Anna Dubrovska, Maria Kavallaris
Theranostics 2020; 10(14): 6411-6429. doi:10.7150/thno.42602
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

In vivo imaging of Zika virus reveals dynamics of viral invasion in immune-sheltered tissues and vertical propagation during pregnancy
Ting Wang, Penghui Li, Yuan Zhang, Yan Liu, Zhongyuan Tan, Jianhong Sun, Xianliang Ke, Yuanjiu Miao, Dan Luo, Qinxue Hu, Fuqiang Xu, Hanzhong Wang, Zhenhua Zheng
Theranostics 2020; 10(14): 6430-6447. doi:10.7150/thno.43177
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exercise protects proliferative muscle satellite cells against exhaustion via the Igfbp7-Akt-mTOR axis
Zhe Chen, Lei Li, Weiru Wu, Zhilong Liu, Yongxiu Huang, Li Yang, Qing Luo, Jieping Chen, Yu Hou, Guanbin Song
Theranostics 2020; 10(14): 6448-6466. doi:10.7150/thno.43577
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MGAT3-mediated glycosylation of tetraspanin CD82 at asparagine 157 suppresses ovarian cancer metastasis by inhibiting the integrin signaling pathway
Jun Li, Jiawen Xu, Luhan Li, Alessandro Ianni, Poonam Kumari, Shuo Liu, Peiqing Sun, Thomas Braun, Xiaoyue Tan, Rong Xiang, Shijing Yue
Theranostics 2020; 10(14): 6467-6482. doi:10.7150/thno.43865
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

STIM1 is a metabolic checkpoint regulating the invasion and metastasis of hepatocellular carcinoma
Huakan Zhao, Guifang Yan, Lu Zheng, Yu Zhou, Halei Sheng, Lei Wu, Qi Zhang, Juan Lei, Jiangang Zhang, Rong Xin, Lu Jiang, Xiao Zhang, Yu Chen, Jingchun Wang, Yanquan Xu, Dingshan Li, Yongsheng Li
Theranostics 2020; 10(14): 6483-6499. doi:10.7150/thno.44025
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Depletion of the diabetic gut microbiota resistance enhances stem cells therapy in type 1 diabetes mellitus
Wanqi Lv, Dana T. Graves, Linhai He, Yan Shi, Xuliang Deng, Yajun Zhao, Xian Dong, Yi Ren, Xinhua Liu, E Xiao, Yi Zhang
Theranostics 2020; 10(14): 6500-6516. doi:10.7150/thno.44113
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A rapid liquid biopsy of lung cancer by separation and detection of exfoliated tumor cells from bronchoalveolar lavage fluid with a dual-layer “PERFECT” filter system
Tingyu Li, Yaoping Liu, Wei Zhang, Lianjun Lin, Jixin Zhang, Yan Xiong, Ligong Nie, Xinmin Liu, Haichao Li, Wei Wang
Theranostics 2020; 10(14): 6517-6529. doi:10.7150/thno.44274
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hepatoma cell-intrinsic TLR9 activation induces immune escape through PD-L1 upregulation in hepatocellular carcinoma
Binghai Zhou, Jiuliang Yan, Lei Guo, Bo Zhang, Shuang Liu, Mincheng Yu, Zheng Chen, Kewei Zhang, Wentao Zhang, Xiaoqiang Li, Yongfeng Xu, Yongsheng Xiao, Jian Zhou, Jia Fan, Mien-Chie Hung, Hui Li, Qinghai Ye
Theranostics 2020; 10(14): 6530-6543. doi:10.7150/thno.44417
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bioactive poly (methyl methacrylate) bone cement for the treatment of osteoporotic vertebral compression fractures
Jinjin Zhu, Shuhui Yang, Kaiwen Cai, Shuo Wang, Zhiye Qiu, Junfei Huang, Guoqiang Jiang, Xiumei Wang, Xiangqian Fang
Theranostics 2020; 10(14): 6544-6560. doi:10.7150/thno.44428
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Emerging role of mTOR in tumor immune contexture: Impact on chemokine-related immune cells migration
Jing Jin, Qijie Zhao
Theranostics 2020; 10(14): 6231-6244. doi:10.7150/thno.45219
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Epigenetics and metabolism at the crossroads of stress-induced plasticity, stemness and therapeutic resistance in cancer
Dinoop Ravindran Menon, Heinz Hammerlindl, Joachim Torrano, Helmut Schaider, Mayumi Fujita
Theranostics 2020; 10(14): 6261-6277. doi:10.7150/thno.42523
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multifunctional magnetic iron oxide nanoparticles: an advanced platform for cancer theranostics
Shengzhe Zhao, Xujiang Yu, Yuna Qian, Wei Chen, Jianliang Shen
Theranostics 2020; 10(14): 6278-6309. doi:10.7150/thno.42564
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image