Inside back cover v10i13 Inside front cover v10i13 Back issue cover v10i13 Issue cover v10i13

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (13); 2020

Research Papers

Graphic abstract

SUMO1 modification of methyltransferase-like 3 promotes tumor progression via regulating Snail mRNA homeostasis in hepatocellular carcinoma
Hongfa Xu, Hao Wang, Wei Zhao, Sirui Fu, Yong Li, Wenjun Ni, Yongjie Xin, Wei Li, Chenzi Yang, Yanyan Bai, Meixiao Zhan, Ligong Lu
Theranostics 2020; 10(13): 5671-5686. doi:10.7150/thno.42539
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A S100A14-CCL2/CXCL5 signaling axis drives breast cancer metastasis
Xukun Li, Minjie Wang, Tongyang Gong, Xuemeng Lei, Ting Hu, Maoqing Tian, Fang Ding, Fei Ma, Hongyan Chen, Zhihua Liu
Theranostics 2020; 10(13): 5687-5703. doi:10.7150/thno.42087
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A novel vaccine candidate based on chimeric virus-like particle displaying multiple conserved epitope peptides induced neutralizing antibodies against EBV infection
Xiao Zhang, Bingchun Zhao, Mingmei Ding, Shuo Song, Yinfeng Kang, Yang Yu, Miao Xu, Tong Xiang, Ling Gao, Qisheng Feng, Qinjian Zhao, Mu-Sheng Zeng, Claude Krummenacher, Yi-Xin Zeng
Theranostics 2020; 10(13): 5704-5718. doi:10.7150/thno.42494
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Skipping of exon 10 in Axl pre-mRNA regulated by PTBP1 mediates invasion and metastasis process of liver cancer cells
Lianghua Shen, Sijia Lei, Bin Zhang, Shuaiguang Li, Luyuan Huang, Alexander Czachor, Mason Breitzig, Yuman Gao, Meiyan Huang, Xuemei Mo, Qing Zheng, Hanxiao Sun, Feng Wang
Theranostics 2020; 10(13): 5719-5735. doi:10.7150/thno.42010
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dendrimer-conjugated glutaminase inhibitor selectively targets microglial glutaminase in a mouse model of Rett syndrome
Elizabeth Smith Khoury, Anjali Sharma, Rajasekhar R Ramireddy, Ajit G. Thomas, Jesse Alt, Amanda Fowler, Rana Rais, Takashi Tsukamoto, Mary E. Blue, Barbara Slusher, Sujatha Kannan, Rangaramanujam M. Kannan
Theranostics 2020; 10(13): 5736-5748. doi:10.7150/thno.41714
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Rescuing Dicer expression in inflamed colon tissues alleviates colitis and prevents colitis-associated tumorigenesis
Xiaoli Wu, Xiao Chen, Hui Liu, Zhong-Wei He, Zheng Wang, Lin-Jie Wei, Wei-Yun Wang, Shouhui Zhong, Qin He, Zhechao Zhang, Rongying Ou, Jian Gao, Youchun Lei, Wenjun Yang, Guanbin Song, Yi Jin, Lingli Zhou, Yunsheng Xu, Kai-Fu Tang
Theranostics 2020; 10(13): 5749-5762. doi:10.7150/thno.41894
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

JMJD2B-induced amino acid alterations enhance the survival of colorectal cancer cells under glucose-deprivation via autophagy
Juan Tan, Hao-Lian Wang, Jie Yang, Qian-Qian Liu, Chun-Min Li, Yun-Qian Wang, Lin-Na Fu, Qin-Yan Gao, Ying-Xuan Chen, Jing-Yuan Fang
Theranostics 2020; 10(13): 5763-5777. doi:10.7150/thno.38087
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Design and validation of fibroblast activation protein alpha targeted imaging and therapeutic agents
Jyoti Roy, Suraj U Hettiarachchi, Miranda Kaake, Ramesh Mukkamala, Philip S Low
Theranostics 2020; 10(13): 5778-5789. doi:10.7150/thno.41409
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CXCR4 mediates matrix stiffness-induced downregulation of UBTD1 driving hepatocellular carcinoma progression via YAP signaling pathway
Nan Yang, Tianxiang Chen, Liang Wang, Runkun Liu, Yongshen Niu, Liankang Sun, Bowen Yao, Yufeng Wang, Wei Yang, Qingguang Liu, Kangsheng Tu, Zhikui Liu
Theranostics 2020; 10(13): 5790-5801. doi:10.7150/thno.44789
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

89Zr-PET imaging of DNA double-strand breaks for the early monitoring of response following α- and β-particle radioimmunotherapy in a mouse model of pancreatic ductal adenocarcinoma
Sophie Poty, Komal Mandleywala, Edward O'Neill, James C. Knight, Bart Cornelissen, Jason S. Lewis
Theranostics 2020; 10(13): 5802-5814. doi:10.7150/thno.44772
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The tumor targeting performance of anti-CD166 Probody drug conjugate CX-2009 and its parental derivatives as monitored by 89Zr-immuno-PET in xenograft bearing mice
Marion Chomet, Maxime Schreurs, Margaret Nguyen, Bruce Howng, Ruth Villanueva, Michael Krimm, Olga Vasiljeva, Guus A.M.S van Dongen, Danielle J. Vugts
Theranostics 2020; 10(13): 5815-5828. doi:10.7150/thno.44334
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Activation of TFEB-mediated autophagy by trehalose attenuates mitochondrial dysfunction in cisplatin-induced acute kidney injury
Lingling Zhu, Yujia Yuan, Longhui Yuan, Lan Li, Fei Liu, Jingping Liu, Younan Chen, Yanrong Lu, Jingqiu Cheng
Theranostics 2020; 10(13): 5829-5844. doi:10.7150/thno.44051
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Small-molecule activating SIRT6 elicits therapeutic effects and synergistically promotes anti-tumor activity of vitamin D3 in colorectal cancer
Jialin Shang, Zhehui Zhu, Yingyi Chen, Jinglue Song, Yuji Huang, Kun Song, Jie Zhong, Xinyuan Xu, Jiacheng Wei, Chengxiang Wang, Long Cui, Chen-Ying Liu, Jian Zhang
Theranostics 2020; 10(13): 5845-5864. doi:10.7150/thno.44043
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Quantitative chemical imaging of breast calcifications in association with neoplastic processes
Kseniya S. Shin, Mint Laohajaratsang, Shuaiqian Men, Benjamin Figueroa, Suzanne M. Dintzis, Dan Fu
Theranostics 2020; 10(13): 5865-5878. doi:10.7150/thno.43325
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Interleukin-22 drives a metabolic adaptive reprogramming to maintain mitochondrial fitness and treat liver injury
Wei Chen, Wenjing Zai, Jiajun Fan, Xuyao Zhang, Xian Zeng, Jingyun Luan, Yichen Wang, Yilan Shen, Ziyu Wang, Shixuan Dai, Si Fang, Zhen Zhao, Dianwen Ju
Theranostics 2020; 10(13): 5879-5894. doi:10.7150/thno.43894
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Non-canonical signaling pathway of SNAI2 induces EMT in ovarian cancer cells by suppressing miR-222-3p transcription and upregulating PDCD10
Lili Fan, Han Lei, Sai Zhang, Yulong Peng, Chunyan Fu, Guang Shu, Gang Yin
Theranostics 2020; 10(13): 5895-5913. doi:10.7150/thno.43198
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosome-like vesicles derived from Hertwig's epithelial root sheath cells promote the regeneration of dentin-pulp tissue
Sicheng Zhang, Yan Yang, Sixun Jia, Hong Chen, Yufeng Duan, Xuebing Li, Shikai Wang, Tao Wang, Yun Lyu, Guoqing Chen, Weidong Tian
Theranostics 2020; 10(13): 5914-5931. doi:10.7150/thno.43156
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ACT001 reduces the expression of PD-L1 by inhibiting the phosphorylation of STAT3 in glioblastoma
Luqing Tong, Jiabo Li, Qiuying Li, Xuya Wang, Ravi Medikonda, Tianna Zhao, Tao Li, Haiwen Ma, Li Yi, Peidong Liu, Yang Xie, John Choi, Shengping Yu, Yu Lin, Jun Dong, Qiang Huang, Xun Jin, Michael Lim, Xuejun Yang
Theranostics 2020; 10(13): 5943-5956. doi:10.7150/thno.41498
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Highly stable semiconducting polymer nanoparticles for multi-responsive chemo/photothermal combined cancer therapy
Yu Xu, Xue Zhai, Peng Su, Tianqi Liu, Luyao Zhou, Jingjing Zhang, Biqing Bao, Lianhui Wang
Theranostics 2020; 10(13): 5966-5978. doi:10.7150/thno.43090
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Investigation of the role and mechanism of ARHGAP5-mediated colorectal cancer metastasis
Tian Tian, Zhan-Hong Chen, Zongheng Zheng, Yubo Liu, Qi Zhao, Yuying Liu, Huijun Qiu, Qian Long, Miao Chen, Liren Li, Fangyun Xie, Guangyu Luo, Xiaojun Wu, Wuguo Deng
Theranostics 2020; 10(13): 5998-6010. doi:10.7150/thno.43427
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Instant labeling of therapeutic cells for multimodality imaging
Hossein Nejadnik, Kyung Oh Jung, Ashok J. Theruvath, Louise Kiru, Anna Liu, Wei Wu, Todd Sulchek, Guillem Pratx, Heike E. Daldrup-Link
Theranostics 2020; 10(13): 6024-6034. doi:10.7150/thno.39554
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Injectable and in situ crosslinkable gelatin microribbon hydrogels for stem cell delivery and bone regeneration in vivo
Yaohui Tang, Xinming Tong, Bogdan Conrad, Fan Yang
Theranostics 2020; 10(13): 6035-6047. doi:10.7150/thno.41096
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The deubiquitinating enzyme UCHL1 promotes resistance to pemetrexed in non-small cell lung cancer by upregulating thymidylate synthase
Xinyuan Ding, Yuting Gu, Min Jin, Xin Guo, Sudong Xue, Caihong Tan, Jiefang Huang, Wanlin Yang, Mingxing Xue, Qianjun Zhou, Wenjuan Wang, Yanyun Zhang
Theranostics 2020; 10(13): 6048-6060. doi:10.7150/thno.42096
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Gadolinium-doped Au@prussian blue nanoparticles as MR/SERS bimodal agents for dendritic cell activating and tracking
Cai Zhang, Zhiwen Xu, Huixia Di, Erzao Zeng, Ying Jiang, Dingbin Liu
Theranostics 2020; 10(13): 6061-6071. doi:10.7150/thno.42114
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Super-resolution observation of lysosomal dynamics with fluorescent gold nanoparticles
Kangqiang Qiu, Yang Du, Jiyan Liu, Jun-Lin Guan, Hui Chao, Jiajie Diao
Theranostics 2020; 10(13): 6072-6081. doi:10.7150/thno.42134
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Adaptive changes induced by noble-metal nanostructures in vitro and in vivo
Qianqian Huang, Jinchao Zhang, Yuanyuan Zhang, Peter Timashev, Xiaowei Ma, Xing-Jie Liang
Theranostics 2020; 10(13): 5649-5670. doi:10.7150/thno.42569
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Optimizing use of theranostic nanoparticles as a life-saving strategy for treating COVID-19 patients
Rasha Itani, Mansour Tobaiqy, Achraf Al Faraj
Theranostics 2020; 10(13): 5932-5942. doi:10.7150/thno.46691
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Endothelial cells produce angiocrine factors to regulate bone and cartilage via versatile mechanisms
Sipin Zhu, Samuel Bennett, Vincent Kuek, Chuan Xiang, Huazi Xu, Vicki Rosen, Jiake Xu
Theranostics 2020; 10(13): 5957-5965. doi:10.7150/thno.45422
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mesenchymal stromal/stem cell-derived extracellular vesicles in tissue repair: challenges and opportunities
Suzy Varderidou-Minasian, Magdalena J. Lorenowicz
Theranostics 2020; 10(13): 5979-5997. doi:10.7150/thno.40122
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Personalized neoantigen vaccination with synthetic long peptides: recent advances and future perspectives
Xiaotong Chen, Ju Yang, Lifeng Wang, Baorui Liu
Theranostics 2020; 10(13): 6011-6023. doi:10.7150/thno.38742
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image