Inside back cover v10i15 Inside front cover v10i15 Back issue cover v10i15 Issue cover v10i15

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (15); 2020

Research Papers

Graphic abstract

FABP5 promotes lymph node metastasis in cervical cancer by reprogramming fatty acid metabolism
Chunyu Zhang, Yuandong Liao, Pan Liu, Qiqiao Du, Yanchun Liang, Shiyin Ooi, Shuhang Qin, Shanyang He, Shuzhong Yao, Wei Wang
Theranostics 2020; 10(15): 6561-6580. doi:10.7150/thno.44868
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Proinflammatory macrophage-derived microvesicles exhibit tumor tropism dependent on CCL2/CCR2 signaling axis and promote drug delivery via SNARE-mediated membrane fusion
Ling Guo, Ye Zhang, Runxiu Wei, Xiaochen Zhang, Cuifeng Wang, Min Feng
Theranostics 2020; 10(15): 6581-6598. doi:10.7150/thno.45528
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting of Formyl Peptide Receptor 2 for in vivo imaging of acute vascular inflammation
Tamara Boltersdorf, Junaid Ansari, Elena Y. Senchenkova, Jieny Groeper, Denise Pajonczyk, Shantel A. Vital, Gaganpreet Kaur, J. Steve Alexander, Thomas Vogl, Ursula Rescher, Nicholas J. Long, Felicity N. E. Gavins
Theranostics 2020; 10(15): 6599-6614. doi:10.7150/thno.44226
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mesenchymal stem cells injected into carotid artery to target focal brain injury home to perivascular space
Anna Andrzejewska, Sylwia Dabrowska, Blazej Nowak, Piotr Walczak, Barbara Lukomska, Miroslaw Janowski
Theranostics 2020; 10(15): 6615-6628. doi:10.7150/thno.43169
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Zwitterionic-to-cationic charge conversion polyprodrug nanomedicine for enhanced drug delivery
Sheng Wang, Fuwu Zhang, Guocan Yu, Zhantong Wang, Orit Jacobson, Ying Ma, Rui Tian, Hongzhang Deng, Weijing Yang, Zhi-Yi Chen, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2020; 10(15): 6629-6637. doi:10.7150/thno.47849
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Genetic and pharmacological activation of Hedgehog signaling inhibits osteoclastogenesis and attenuates titanium particle-induced osteolysis partly through suppressing the JNK/c-Fos-NFATc1 cascade
Liwei Zhang, Yanjun Yang, Zirui Liao, Qingbai Liu, Xinhuan Lei, Meng Li, Saijilafu, Zunyi Zhang, Dun Hong, Min Zhu, Bin Li, Huilin Yang, Jianquan Chen
Theranostics 2020; 10(15): 6638-6660. doi:10.7150/thno.44793
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RNAi-mediated control of CRISPR functions
Xinbo Huang, Zhicong Chen, Yuchen Liu
Theranostics 2020; 10(15): 6661-6673. doi:10.7150/thno.44880
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Homotrimer cavin1 interacts with caveolin1 to facilitate tumor growth and activate microglia through extracellular vesicles in glioma
Lin Wang, Chao Yang, Qixue Wang, Qi Liu, Yunfei Wang, Junhu Zhou, Yansheng Li, Yanli Tan, Chunsheng Kang
Theranostics 2020; 10(15): 6674-6694. doi:10.7150/thno.45688
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PEG-coated nanoparticles detachable in acidic microenvironments for the tumor-directed delivery of chemo- and gene therapies for head and neck cancer
Yu-Li Lo, Chih-Hsien Chang, Chen-Shen Wang, Muh-Hwa Yang, Anya Maan-Yuh Lin, Ci-Jheng Hong, Wei-Hsuan Tseng
Theranostics 2020; 10(15): 6695-6714. doi:10.7150/thno.45164
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Imaging-based vascular-related biomarkers for early detection of acetaminophen-induced liver injury
Haolu Wang, Leslie J. Burke, Jatin Patel, Brian WC. Tse, Kim R. Bridle, Victoria C. Cogger, Xinxing Li, Xin Liu, Haotian Yang, Darrell H. G. Crawford, Michael S. Roberts, Wenchao Gao, Xiaowen Liang
Theranostics 2020; 10(15): 6715-6727. doi:10.7150/thno.44900
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Stem cell-derived exosomes prevent pyroptosis and repair ischemic muscle injury through a novel exosome/circHIPK3/ FOXO3a pathway
Bing Yan, Yu Zhang, Chun Liang, Bin Liu, Fengzhi Ding, Yanli Wang, Bao Zhu, Ranzun Zhao, Xi-Yong Yu, Yangxin Li
Theranostics 2020; 10(15): 6728-6742. doi:10.7150/thno.42259
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An ultralow dose of the NADPH oxidase inhibitor diphenyleneiodonium (DPI) is an economical and effective therapeutic agent for the treatment of colitis-associated colorectal cancer
Yue Kuai, Hao Liu, Dongyu Liu, Yunlong Liu, Ye Sun, Jiansheng Xie, Jiachun Sun, Yong Fang, Hongming Pan, Weidong Han
Theranostics 2020; 10(15): 6743-6757. doi:10.7150/thno.43938
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Annealing-modulated nanoscintillators for nonconventional X-ray activation of comprehensive photodynamic effects in deep cancer theranostics
Yao-Chen Chuang, Chia-Hui Chu, Shih-Hsun Cheng, Lun-De Liao, Tsung-Sheng Chu, Nai-Tzu Chen, Arthur Paldino, Yu Hsia, Chin-Tu Chen, Leu-Wei Lo
Theranostics 2020; 10(15): 6758-6773. doi:10.7150/thno.41752
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

S-nitrosothiols loaded mini-sized Au@silica nanorod elicits collagen depletion and mitochondrial damage in solid tumor treatment
Ping Liu, Yidan Wang, Yang Liu, Fengping Tan, Jining Li, Nan Li
Theranostics 2020; 10(15): 6774-6789. doi:10.7150/thno.42661
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HDAC6-specific inhibitor suppresses Th17 cell function via the HIF-1α pathway in acute lung allograft rejection in mice
Wenyong Zhou, Jun Yang, Gaowa Saren, Heng Zhao, Kejian Cao, Shijie Fu, Xufeng Pan, Huijun Zhang, An Wang, Xiaofeng Chen
Theranostics 2020; 10(15): 6790-6805. doi:10.7150/thno.44961
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Renal tubular Bim mediates the tubule-podocyte crosstalk via NFAT2 to induce podocyte cytoskeletal dysfunction
Chunmei Xu, Xiaojun Zhou, Tianyue Xie, Yuan Zhou, Qian Zhang, Shan Jiang, Rui Zhang, Lin Liao, Jianjun Dong
Theranostics 2020; 10(15): 6806-6824. doi:10.7150/thno.43145
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Osteoclast-derived apoptotic bodies show extended biological effects of parental cell in promoting bone defect healing
Qinyu Ma, Mengmeng Liang, Nathachit Limjunyawong, Yang Dan, Junchao Xing, Jianmei Li, Jianzhong Xu, Ce Dou
Theranostics 2020; 10(15): 6825-6838. doi:10.7150/thno.45170
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Herb-sourced emodin inhibits angiogenesis of breast cancer by targeting VEGFA transcription
Gengyi Zou, Xiaotong Zhang, Lun Wang, Xiyang Li, Tianyu Xie, Jin Zhao, Jie Yan, Longlong Wang, Haoyu Ye, Shunchang Jiao, Rong Xiang, Yi Shi
Theranostics 2020; 10(15): 6839-6853. doi:10.7150/thno.43622
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Therapeutic potential of a TrkB agonistic antibody for Alzheimer's disease
Shudan Wang, Hongyang Yao, Yihua Xu, Rui Hao, Wen Zhang, Hang Liu, Ying Huang, Wei Guo, Bai Lu
Theranostics 2020; 10(15): 6854-6874. doi:10.7150/thno.44165
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

808 nm light triggered lanthanide nanoprobes with enhanced down-shifting emission beyond 1500 nm for imaging-guided resection surgery of tumor and vascular visualization
Youbin L i, Mingyang Jiang, Zhenluan Xue, Songjun Zeng
Theranostics 2020; 10(15): 6875-6885. doi:10.7150/thno.41967
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Gadofullerene nanoparticles for robust treatment of aplastic anemia induced by chemotherapy drugs
Wang Jia, Mingming Zhen, Lei Li, Chen Zhou, Zihao Sun, Shuai Liu, Zhongpu Zhao, Jie Li, Chunru Wang, Chunli Bai
Theranostics 2020; 10(15): 6886-6897. doi:10.7150/thno.46794
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Homozygous MESP1 knock-in reporter hESCs facilitated cardiovascular cell differentiation and myocardial infarction repair
Lin Wang, Fengzhi Zhang, Fuyu Duan, Rujin Huang, Xi Chen, Jia Ming, Jie Na
Theranostics 2020; 10(15): 6898-6914. doi:10.7150/thno.42347
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RSK-3 promotes cartilage regeneration via interacting with rpS6 in cartilage stem/progenitor cells
Shuai Zhang, Md Rana Hamid, Ting Wang, Jinqi Liao, Liru Wen, Yan Zhou, Pengfei Wei, Xuenong Zou, Gang Chen, Junhui Chen, Guangqian Zhou
Theranostics 2020; 10(15): 6915-6927. doi:10.7150/thno.44875
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Aurora-A/SOX8/FOXK1 signaling axis promotes chemoresistance via suppression of cell senescence and induction of glucose metabolism in ovarian cancer organoids and cells
Huizhen Sun, Husheng Wang, Xue Wang, Yoichi Aoki, Xinjing Wang, Yufei Yang, Xi Cheng, Ziliang Wang, Xipeng Wang
Theranostics 2020; 10(15): 6928-6945. doi:10.7150/thno.43811
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Preclinical evaluation of an 111In/225Ac theranostic targeting transformed MUC1 for triple negative breast cancer
Vanessa J Kelly, Shu-ta Wu, Vijay Gottumukkala, Richard Coelho, Keryn Palmer, Surabhi Nair, Timothy Erick, Rahul Puri, Ohad Ilovich, Pinku Mukherjee
Theranostics 2020; 10(15): 6946-6958. doi:10.7150/thno.38236
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Up-regulation of hypoxia-inducible factor antisense as a novel approach to treat ovarian cancer
Tiangong Lu, Jianming Tang, Binita Shrestha, Blake R. Heath, Li Hong, Yu L. Lei, Mats Ljungman, Nouri Neamati
Theranostics 2020; 10(15): 6959-6976. doi:10.7150/thno.41792
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An age-independent gene signature for monitoring acute rejection in kidney transplantation
Brian I Shaw, Daniel K. Cheng, Chaitanya R. Acharya, Robert B Ettenger, Herbert Kim Lyerly, Qing Cheng, Allan D Kirk, Eileen T Chambers
Theranostics 2020; 10(15): 6977-6986. doi:10.7150/thno.42110
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TME-activatable theranostic nanoplatform with ATP burning capability for tumor sensitization and synergistic therapy
Yuanli Luo, Bin Qiao, Ping Zhang, Chao Yang, Jin Cao, Xun Yuan, Haitao Ran, Zhigang Wang, Lan Hao, Yang Cao, Jianli Ren, Zhiyi Zhou
Theranostics 2020; 10(15): 6987-7001. doi:10.7150/thno.44569
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Macrophage correlates with immunophenotype and predicts anti-PD-L1 response of urothelial cancer
Dongqiang Zeng, Zilan Ye, Jiani Wu, Rui Zhou, Xinxiang Fan, Gaofeng Wang, Yiqiang Huang, Jianhua Wu, Huiying Sun, Miaohong Wang, Jianping Bin, Yulin Liao, Nailin Li, Min Shi, Wangjun Liao
Theranostics 2020; 10(15): 7002-7014. doi:10.7150/thno.46176
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cortistatin protects against intervertebral disc degeneration through targeting mitochondrial ROS-dependent NLRP3 inflammasome activation
Yunpeng Zhao, Cheng Qiu, Wenhan Wang, Jiangfan Peng, Xiang Cheng, Yangtao Shangguan, Mingyang Xu, Jiayi Li, Ruize Qu, Xiaomin Chen, Suyi Jia, Dan Luo, Long Liu, Peng Li, Fengjin Guo, Krasimir Vasilev, Liang Liu, John Hayball, Shuli Dong, Xin Pan, Yuhua Li, Linlin Guo, Lei Cheng, Weiwei Li
Theranostics 2020; 10(15): 7015-7033. doi:10.7150/thno.45359
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image