Inside back cover v10i16 Inside front cover v10i16 Back issue cover v10i16 Issue cover v10i16

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (16); 2020

Editorial

Critical reviews of immunotheranostics
Xiaoyuan Chen, Mingnan Chen
Theranostics 2020; 10(16): 7403-7405. doi:10.7150/thno.48966
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Research Papers

Graphic abstract

Mass spectrometry imaging-based metabolomics to visualize the spatially resolved reprogramming of carnitine metabolism in breast cancer
Chenglong Sun, Fukai Wang, Yang Zhang, Jinqian Yu, Xiao Wang
Theranostics 2020; 10(16): 7070-7082. doi:10.7150/thno.45543
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Oleic acid-induced NOX4 is dependent on ANGPTL4 expression to promote human colorectal cancer metastasis
Chih-Jie Shen, Kwang-Yu Chang, Bo-Wen Lin, Wei-Ting Lin, Che-Min Su, Jhih-Peng Tsai, Yu-Han Liao, Liang-Yi Hung, Wen-Chang Chang, Ben-Kuen Chen
Theranostics 2020; 10(16): 7083-7099. doi:10.7150/thno.44744
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NLRP3 inflammasome via IL-1β regulates PCSK9 secretion
Zufeng Ding, Xianwei Wang, Shijie Liu, Sichang Zhou, Rajshekhar A Kore, Shengyu Mu, Xiaoyan Deng, Yubo Fan, Jawahar L Mehta
Theranostics 2020; 10(16): 7100-7110. doi:10.7150/thno.45939
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fgfr3 mutation disrupts chondrogenesis and bone ossification in zebrafish model mimicking CATSHL syndrome partially via enhanced Wnt/β-catenin signaling
Xianding Sun, Ruobin Zhang, Hangang Chen, Xiaolan Du, Shuai Chen, Junlan Huang, Mi Liu, Meng Xu, Fengtao Luo, Min Jin, Nan Su, Huabing Qi, Jing Yang, Qiaoyan Tan, Dali Zhang, Zhenhong Ni, Sen Liang, Bin Zhang, Di Chen, Xin Zhang, Lingfei Luo, Lin Chen, Yangli Xie
Theranostics 2020; 10(16): 7111-7130. doi:10.7150/thno.45286
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bacterial extracellular vesicle-coated multi-antigenic nanovaccines protect against drug-resistant Staphylococcus aureus infection by modulating antigen processing and presentation pathways
Gang Chen, Yanan Bai, Zhenzhen Li, Fei Wang, Xuelian Fan, Xin Zhou
Theranostics 2020; 10(16): 7131-7149. doi:10.7150/thno.44564
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Kupffer cells promote T-cell hepatitis by producing CXCL10 and limiting liver sinusoidal endothelial cell permeability
Shen Dai, Fengming Liu, Zhongnan Qin, Jinyan Zhang, Jiayi Chen, Wen-Xing Ding, Dechun Feng, Yong Ji, Xuebin Qin
Theranostics 2020; 10(16): 7163-7177. doi:10.7150/thno.44960
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inflammatory IFIT3 renders chemotherapy resistance by regulating post-translational modification of VDAC2 in pancreatic cancer
Zhefang Wang, Jie Qin, Jiangang Zhao, Jiahui Li, Dai Li, Marie Popp, Felix Popp, Hakan Alakus, Bo Kong, Qiongzhu Dong, Peter J. Nelson, Yue Zhao, Christiane J. Bruns
Theranostics 2020; 10(16): 7178-7192. doi:10.7150/thno.43093
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A novel miR-1291-ERRα-CPT1C axis modulates tumor cell proliferation, metabolism and tumorigenesis
Yixin Chen, Yanying Zhou, Fangwei Han, Yingyuan Zhao, Meijuan Tu, Yongtao Wang, Can Huang, Shicheng Fan, Panpan Chen, Xinpeng Yao, Lihuan Guan, Ai-Ming Yu, Frank J. Gonzalez, Min Huang, Huichang Bi
Theranostics 2020; 10(16): 7193-7210. doi:10.7150/thno.44877
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ultrafast three-dimensional microbubble imaging in vivo predicts tissue damage volume distributions during nonthermal brain ablation
Ryan M. Jones, Dallan McMahon, Kullervo Hynynen
Theranostics 2020; 10(16): 7211-7230. doi:10.7150/thno.47281
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Radiomics Analysis of Computed Tomography helps predict poor prognostic outcome in COVID-19
Qingxia Wu, Shuo Wang, Liang Li, Qingxia Wu, Wei Qian, Yahua Hu, Li Li, Xuezhi Zhou, He Ma, Hongjun Li, Meiyun Wang, Xiaoming Qiu, Yunfei Zha, Jie Tian
Theranostics 2020; 10(16): 7231-7244. doi:10.7150/thno.46428
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dual inhibition of PFKFB3 and VEGF normalizes tumor vasculature, reduces lactate production, and improves chemotherapy in glioblastoma: insights from protein expression profiling and MRI
Junfeng Zhang, Wei Xue, Kai Xu, Liang Yi, Yu Guo, Tian Xie, Haipeng Tong, Bo Zhou, Shunan Wang, Qing Li, Heng Liu, Xiao Chen, Jingqin Fang, Weiguo Zhang
Theranostics 2020; 10(16): 7245-7259. doi:10.7150/thno.44427
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bioenergetic Crosstalk between Mesenchymal Stem Cells and various Ocular Cells through the intercellular trafficking of Mitochondria
Dan Jiang, Fang-Xuan Chen, Heng Zhou, Yang-Yan Lu, Hua Tan, Si-Jian Yu, Jing Yuan, Hui Liu, Wenxiang Meng, Zi-Bing Jin
Theranostics 2020; 10(16): 7260-7272. doi:10.7150/thno.46332
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Complementary autophagy inhibition and glucose metabolism with rattle-structured polydopamine@mesoporous silica nanoparticles for augmented low-temperature photothermal therapy and in vivo photoacoustic imaging
Leihou Shao, Yunhao Li, Feifei Huang, Xuan Wang, Jianqing Lu, Fan Jia, Zian Pan, Xinyue Cui, Guanglu Ge, Xiongwei Deng, Yan Wu
Theranostics 2020; 10(16): 7273-7286. doi:10.7150/thno.44668
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sulforaphane elicts dual therapeutic effects on Renal Inflammatory Injury and crystal deposition in Calcium Oxalate Nephrocalcinosis
Haoran Liu, Xiaoqi Yang, Kun Tang, Tao Ye, Chen Duan, Peng Lv, Libin Yan, Xiaoliang Wu, Zhiqiang Chen, Jianhe Liu, Yaoliang Deng, Guohua Zeng, Jinchun Xing, Zhangqun Ye, Hua Xu
Theranostics 2020; 10(16): 7319-7334. doi:10.7150/thno.44054
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

KRAS Mutation-Responsive miR-139-5p inhibits Colorectal Cancer Progression and is repressed by Wnt Signaling
Feng Du, Tianyu Cao, Huahong Xie, Ting Li, Lina Sun, Hao Liu, Hao Guo, Xin Wang, Qi Liu, Taewan Kim, Jeffrey L Franklin, Ramona Graves-Deal, Weili Han, Zuhong Tian, Minghui Ge, Yongzhan Nie, Daiming Fan, Robert J Coffey, Yuanyuan Lu, Xiaodi Zhao
Theranostics 2020; 10(16): 7335-7350. doi:10.7150/thno.45971
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Protein acetylation derepresses Serotonin Synthesis to potentiate Pancreatic Beta-Cell Function through HDAC1-PKA-Tph1 signaling
Yuqing Zhang, Shushu Wang, Linlin Zhang, Feiye Zhou, Kecheng Zhu, Qin Zhu, Qianqian Liu, Yun Liu, Lei Jiang, Guang Ning, Yufang Bi, Libin Zhou, Xiao Wang
Theranostics 2020; 10(16): 7351-7368. doi:10.7150/thno.44459
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Decreased Neuronal Excitability in Medial Prefrontal Cortex during Morphine Withdrawal is associated with enhanced SK channel activity and upregulation of small GTPase Rac1
Liang Qu, Yuan Wang, Yang Li, Xin Wang, Nan Li, Shunnan Ge, Jing Wang, Gene-Jack Wang, Nora D. Volkow, Bing Lang, Ping Wang, Hao Wu, Jie Zeng, Jian Fu, Jiaming Li, Yue Zhang, Xuelian Wang
Theranostics 2020; 10(16): 7369-7383. doi:10.7150/thno.44893
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Indoxyl sulfate induces intestinal barrier injury through IRF1-DRP1 axis-mediated mitophagy impairment
Yinghui Huang, Jie Zhou, Shaobo Wang, Jiachuan Xiong, Yin Chen, Yong Liu, Tangli Xiao, Yi Li, Ting He, Yan Li, Xianjin Bi, Ke Yang, Wenhao Han, Yu Qiao, Yanli Yu, Jinghong Zhao
Theranostics 2020; 10(16): 7384-7400. doi:10.7150/thno.45455
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Therapeutic potential of HERS spheroids in tooth regeneration
Yufeng Duan, Xuebing Li, Sicheng Zhang, Shikai Wang, Tao Wang, Hong Chen, Yan Yang, Sixun Jia, Guoqing Chen, Weidong Tian
Theranostics 2020; 10(16): 7409-7421. doi:10.7150/thno.44782
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Focused Ultrasound Hyperthermia Augments Release of Glioma-derived Extracellular Vesicles with Differential Immunomodulatory Capacity
Natasha D. Sheybani, Alec J. Batts, Alexander S. Mathew, E. Andrew Thim, Richard J. Price
Theranostics 2020; 10(16): 7436-7447. doi:10.7150/thno.46534
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sirt6 deficiency aggravates angiotensin II-induced cholesterol accumulation and injury in podocytes
Qian Yang, Jijia Hu, Yingjie Yang, Zhaowei Chen, Jun Feng, Zijing Zhu, Huiming Wang, Dingping Yang, Wei Liang, Guohua Ding
Theranostics 2020; 10(16): 7465-7479. doi:10.7150/thno.45003
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Bioengineering tools to speed up the discovery and preclinical testing of vaccines for SARS-CoV-2 and therapeutic agents for COVID-19
Manuela Teresa Raimondi, Francesca Donnaloja, Bianca Barzaghini, Alberto Bocconi, Claudio Conci, Valentina Parodi, Emanuela Jacchetti, Stephana Carelli
Theranostics 2020; 10(16): 7034-7052. doi:10.7150/thno.47406
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lipid metabolism alteration contributes to and maintains the properties of cancer stem cells
Huangcan Li, Zhuoying Feng, Ming-Liang He
Theranostics 2020; 10(16): 7053-7069. doi:10.7150/thno.41388
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Primer design for quantitative real-time PCR for the emerging Coronavirus SARS-CoV-2
Dandan Li, Jiawei Zhang, Jinming Li
Theranostics 2020; 10(16): 7150-7162. doi:10.7150/thno.47649
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Versatile Nanoplatforms with enhanced Photodynamic Therapy: Designs and Applications
Kai Yan, Yabin Zhang, Chenglong Mu, Qunna Xu, Xunan Jing, Daquan Wang, Dongfeng Dang, Lingjie Meng, Jianzhong Ma
Theranostics 2020; 10(16): 7287-7318. doi:10.7150/thno.46288
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Current understanding of the role of Adipose-derived Extracellular Vesicles in Metabolic Homeostasis and Diseases: Communication from the distance between cells/tissues
Chun-Jun Li, Qian-Hua Fang, Ming-Lin Liu, Jing-Na Lin
Theranostics 2020; 10(16): 7422-7435. doi:10.7150/thno.42167
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SARS-CoV-2 pandemic and research gaps: Understanding SARS-CoV-2 interaction with the ACE2 receptor and implications for therapy
Prasun K. Datta, Fengming Liu, Tracy Fischer, Jay Rappaport, Xuebin Qin
Theranostics 2020; 10(16): 7448-7464. doi:10.7150/thno.48076
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Errata

The antihelminthic drug niclosamide effectively inhibits the malignant phenotypes of uveal melanoma in vitro and in vivo: Erratum
Jingfeng Zhou, Bei Jin, Yanli Jin, Yizhi Liu, Jingxuan Pan
Theranostics 2020; 10(16): 7401-7402. doi:10.7150/thno.47923
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Specific targeting of PDGFRβ in the stroma inhibits growth and angiogenesis in tumors with high PDGF-BB expression: Erratum
Maria Tsioumpekou, Sara I. Cunha, Haisha Ma, Aive Åhgren, Jessica Cedervall, Anna-Karin Olsson, Carl-Henrik Heldin, Johan Lennartsson
Theranostics 2020; 10(16): 7406-7408. doi:10.7150/thno.48039
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image