Inside back cover v10i17 Inside front cover v10i17 Back issue cover v10i17 Issue cover v10i17

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (17); 2020

Editorials

Graphic abstract

Interleukin-22 acts as a mitochondrial protector
Seonghwan Hwang, Dechun Feng, Bin Gao
Theranostics 2020; 10(17): 7836-7840. doi:10.7150/thno.48022
Abstract Full text PDF PubMed PMC


The EPR effect and beyond: Strategies to improve tumor targeting and cancer nanomedicine treatment efficacy
Yang Shi, Roy van der Meel, Xiaoyuan Chen, Twan Lammers
Theranostics 2020; 10(17): 7921-7924. doi:10.7150/thno.49577
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Research Papers

Graphic abstract

Early Ultrafast Ultrasound Imaging of Cerebral Perfusion correlates with Ischemic Stroke outcomes and responses to treatment in Mice
Vincent Hingot, Camille Brodin, Florent Lebrun, Baptiste Heiles, Audrey Chagnot, Mervé Yetim, Maxime Gauberti, Cyrille Orset, Mickael Tanter, Olivier Couture, Thomas Deffieux, Denis Vivien
Theranostics 2020; 10(17): 7480-7491. doi:10.7150/thno.44233
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MicroRNA-181 regulates the development of Ossification of Posterior longitudinal ligament via Epigenetic Modulation by targeting PBX1
Ning Liu, Zicheng Zhang, Li Li, Xiaolong Shen, Baifeng Sun, Ruizhe Wang, Huajian Zhong, Qianghui Shi, Leixin Wei, Yizhi Zhang, Yue Wang, Chen Xu, Yang Liu, Wen Yuan
Theranostics 2020; 10(17): 7492-7509. doi:10.7150/thno.44309
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nanotherapy delivery of c-myc inhibitor targets Protumor Macrophages and preserves Antitumor Macrophages in Breast Cancer
Alison K. Esser, Michael H. Ross, Francesca Fontana, Xinming Su, Ariel Gabay, Gregory C. Fox, Yalin Xu, Jingyu Xiang, Anne H. Schmieder, Xiaoxia Yang, Grace Cui, Michael Scott, Samuel Achilefu, Jay Chauhan, Steven Fletcher, Gregory M. Lanza, Katherine N. Weilbaecher
Theranostics 2020; 10(17): 7510-7526. doi:10.7150/thno.44523
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA CSMD1-1 promotes the progression of Hepatocellular Carcinoma by activating MYC signaling
Ji Liu, Rui Xu, Shi-Juan Mai, Yu-Shui Ma, Mei-Yin Zhang, Ping-Sheng Cao, Nuo-Qing Weng, Rui-Qi Wang, Di Cao, Wei Wei, Rong-Ping Guo, Yao-Jun Zhang, Li Xu, Min-Shan Chen, Hui-Zhong Zhang, Long Huang, Da Fu, Hui-Yun Wang
Theranostics 2020; 10(17): 7527-7544. doi:10.7150/thno.45989
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nuclear MYH9-induced CTNNB1 transcription, targeted by staurosporin, promotes gastric cancer cell anoikis resistance and metastasis
Gengtai Ye, Qingbin Yang, Xuetao Lei, Xianjun Zhu, Fengping Li, Jiayong He, Hao Chen, Ruoyu Ling, Haisheng Zhang, Tian Lin, Zhiping Liang, Yanrui Liang, Haipeng Huang, Weihong Guo, Haijun Deng, Hao Liu, Yanfeng Hu, Jiang Yu, Guoxin Li
Theranostics 2020; 10(17): 7545-7560. doi:10.7150/thno.46001
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomes-mediated Transfer of miR-125a/b in Cell-to-cell Communication: A Novel Mechanism of Genetic Exchange in the Intestinal Microenvironment
Wei Cheng, Kai Wang, Zhenguo Zhao, Qi Mao, Gang Wang, Qiurong Li, Zheng Fu, Zhiwei Jiang, Jian Wang, Jieshou Li
Theranostics 2020; 10(17): 7561-7580. doi:10.7150/thno.41802
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Single-cell Transcriptome Profiling reveals Dermal and Epithelial cell fate decisions during Embryonic Hair Follicle Development
Wei Ge, Shao-Jing Tan, Shan-He Wang, Lan Li, Xiao-Feng Sun, Wei Shen, Xin Wang
Theranostics 2020; 10(17): 7581-7598. doi:10.7150/thno.44306
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Microenvironmentally-driven Plasticity of CD44 isoform expression determines Engraftment and Stem-like Phenotype in CRC cell lines
Thiemo F. Dinger, Oleg Chen, Claudia Dittfeld, Lydia Hetze, Melanie Hüther, Marit Wondrak, Steffen Löck, Wolfgang Eicheler, Georg Breier, Leoni A. Kunz-Schughart
Theranostics 2020; 10(17): 7599-7621. doi:10.7150/thno.39893
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tandem CAR-T cells targeting CD70 and B7-H3 exhibit potent preclinical activity against multiple solid tumors
Meijia Yang, Xin Tang, Zongliang Zhang, Lei Gu, Heng Wei, Shasha Zhao, Kunhong Zhong, Min Mu, Cheng Huang, Caiying Jiang, Jianguo Xu, Gang Guo, Liangxue Zhou, Aiping Tong
Theranostics 2020; 10(17): 7622-7634. doi:10.7150/thno.43991
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The prognostic value of a Methylome-based Malignancy Density Scoring System to predict recurrence risk in early-stage Lung Adenocarcinoma
Lu Yang, Jing Zhang, Guangjian Yang, Haiyan Xu, Jing Lin, Lin Shao, Junling Li, Changyuan Guo, Yanru Du, Lei Guo, Xin Li, Han Han-Zhang, Chenyang Wang, Shannon Chuai, Junyi Ye, Qiaolin Kang, Hao Liu, Jianming Ying, Yan Wang
Theranostics 2020; 10(17): 7635-7644. doi:10.7150/thno.44229
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Molecular analysis of circulating tumor cells of metastatic castration-resistant Prostate Cancer Patients receiving 177Lu-PSMA-617 Radioligand Therapy
Katharina Kessel, Robert Seifert, Matthias Weckesser, Wolfgang Roll, Verena Humberg, Katrin Schlack, Martin Bögemann, Christof Bernemann, Kambiz Rahbar
Theranostics 2020; 10(17): 7645-7655. doi:10.7150/thno.44556
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TGF-β causes Docetaxel resistance in Prostate Cancer via the induction of Bcl-2 by acetylated KLF5 and Protein Stabilization
Yixiang Li, Baotong Zhang, Lingwei Xiang, Siyuan Xia, Omer Kucuk, Xingming Deng, Lawrence H. Boise, Jin-Tang Dong
Theranostics 2020; 10(17): 7656-7670. doi:10.7150/thno.44567
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ZnS@ZIF-8 core-shell nanoparticles incorporated with ICG and TPZ to enable H2S-amplified synergistic therapy
Chao Fang, Dong Cen, Yifan Wang, Yongjun Wu, Xiujun Cai, Xiang Li, Gaorong Han
Theranostics 2020; 10(17): 7671-7682. doi:10.7150/thno.45079
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Synergy of Tumor Microenvironment Remodeling and Autophagy Inhibition to Sensitize Radiation for Bladder Cancer Treatment
Tingsheng Lin, Qing Zhang, Ahu Yuan, Baojun Wang, Feifei Zhang, Yuanzhen Ding, Wenmin Cao, Wei Chen, Hongqian Guo
Theranostics 2020; 10(17): 7683-7696. doi:10.7150/thno.45358
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

IGF-1C hydrogel improves the therapeutic effects of MSCs on colitis in mice through PGE2-mediated M2 macrophage polarization
Xiaocang Cao, Liyun Duan, Huixing Hou, Yue Liu, Shang Chen, Shuaiqiang Zhang, Yuanyuan Liu, Chen Wang, Xin Qi, Na Liu, Zhibo Han, Dekui Zhang, Zhong-Chao Han, Zhikun Guo, Qiang Zhao, Zongjin Li
Theranostics 2020; 10(17): 7697-7709. doi:10.7150/thno.45434
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fructose-coated Angstrom silver inhibits osteosarcoma growth and metastasis via promoting ROS-dependent apoptosis through the alteration of glucose metabolism by inhibiting PDK
Xiong-Ke Hu, Shan-Shan Rao, Yi-Juan Tan, Hao Yin, Ming-Jie Luo, Zhen-Xing Wang, Jin-Hua Zhou, Chun-Gu Hong, Zhong-Wei Luo, Wei Du, Ben Wu, Zi-Qi Yan, Ze-Hui He, Zheng-Zhao Liu, Jia Cao, Yang Wang, Wei-Yi Situ, Hao-Ming Liu, Jie Huang, Yi-Yi Wang, Kun Xia, Yu-Xuan Qian, Yan Zhang, Tao Yue, Yi-Wei Liu, Hong-Qi Zhang, Si-Yuan Tang, Chun-Yuan Chen, Hui Xie
Theranostics 2020; 10(17): 7710-7729. doi:10.7150/thno.45858
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Melatonin ameliorates necrotizing enterocolitis by preventing Th17/Treg imbalance through activation of the AMPK/SIRT1 pathway
Fei Ma, Hu Hao, Xiaoyan Gao, Yao Cai, Jialiang Zhou, Puping Liang, Junjian Lv, Qiuming He, Congcong Shi, Dandan Hu, Bowei Chen, Lixin Zhu, Xin Xiao, Sitao Li
Theranostics 2020; 10(17): 7730-7746. doi:10.7150/thno.45862
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Acetylation dependent functions of Rab22a-NeoF1 Fusion Protein in Osteosarcoma
Xiaoting Liang, Xin Wang, Yaohui He, Yuanzhong Wu, Li Zhong, Wen Liu, Dan Liao, Tiebang Kang
Theranostics 2020; 10(17): 7747-7757. doi:10.7150/thno.46082
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Porcine Model of Transvertebral Ultrasound and Microbubble-Mediated Blood-Spinal Cord Barrier Opening
Stecia-Marie P. Fletcher, Min Choi, Natalia Ogrodnik, Meaghan A. O'Reilly
Theranostics 2020; 10(17): 7758-7774. doi:10.7150/thno.46821
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibition of Glutaredoxin 5 predisposes Cisplatin-resistant Head and Neck Cancer Cells to Ferroptosis
Jaewang Lee, Ji Hyeon You, Daiha Shin, Jong-Lyel Roh
Theranostics 2020; 10(17): 7775-7786. doi:10.7150/thno.46903
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Salvia miltiorrhiza-derived miRNAs suppress vascular remodeling through regulating OTUD7B/KLF4/NMHC IIA axis
Gao-shan Yang, Bin Zheng, Yan Qin, Jing Zhou, Zhan Yang, Xin-hua Zhang, Hong-ye Zhao, Hao-jie Yang, Jin-kun Wen
Theranostics 2020; 10(17): 7787-7811. doi:10.7150/thno.46911
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Analysis of PSMA expression and outcome in patients with advanced Prostate Cancer receiving 177Lu-PSMA-617 Radioligand Therapy
Robert Seifert, Konstantin Seitzer, Ken Herrmann, Katharina Kessel, Michael Schäfers, Jens Kleesiek, Matthias Weckesser, Martin Boegemann, Kambiz Rahbar
Theranostics 2020; 10(17): 7812-7820. doi:10.7150/thno.47251
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multifunctional N-P-doped carbon dots for regulation of apoptosis and autophagy in B16F10 melanoma cancer cells and in vitro imaging applications
Vivek K. Bajpai, Imran Khan, Shruti Shukla, Sung-Min Kang, Faisal Aziz, Kumud Malika Tripathi, Deepika Saini, Hye-Jin Cho, Nam Su Heo, Sumit K. Sonkar, Lei Chen, Yun Suk Huh, Young-Kyu Han
Theranostics 2020; 10(17): 7841-7856. doi:10.7150/thno.42291
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Protective effect of Soluble Epoxide Hydrolase Inhibition in Retinal Vasculopathy associated with Polycystic Kidney Disease
Jihong Lin, Jiong Hu, Andrea Schlotterer, Jing Wang, Matthias Kolibabka, Khader Awwad, Nadine Dietrich, Kristin Breitschopf, Paulus Wohlfart, Aimo Kannt, Katrin Lorenz, Yuxi Feng, Rüdiger Popp, Sigrid Hoffmann, Ingrid Fleming, Hans Peter Hammes
Theranostics 2020; 10(17): 7857-7871. doi:10.7150/thno.43154
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Engineering blood exosomes for tumor-targeting efficient gene/chemo combination therapy
Qi Zhan, Kaikai Yi, Hongzhao Qi, Sidi Li, Xueping Li, Qixue Wang, Yunfei Wang, Chaoyong Liu, Mingzhe Qiu, Xubo Yuan, Jin Zhao, Xin Hou, Chunsheng Kang
Theranostics 2020; 10(17): 7889-7905. doi:10.7150/thno.45028
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Therapeutic potential of targeting MKK3-p38 axis with Capsaicin for Nasopharyngeal Carcinoma
Chengyao Chiang, Min Zhang, Dian Wang, Tian Xiao, Lizhi Zhu, Kai Chen, Junrong Huang, Jingying Huang, Jiang Zhu, Li Li, Cheng Chen, Yangchao Chen, Hongyi Hu, Wenqi Jiang, Yongdong Zou, Ting Wang, Duo Zheng
Theranostics 2020; 10(17): 7906-7920. doi:10.7150/thno.45191
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Engineering Circulating Tumor Cells as Novel Cancer Theranostics
Katie M Parkins, Veronica P Dubois, John J Kelly, Yuanxin Chen, Natasha N Knier, Paula J Foster, John A Ronald
Theranostics 2020; 10(17): 7925-7937. doi:10.7150/thno.44259
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

COVID-19: Progress in diagnostics, therapy and vaccination
Xue Liu, Chao Liu, Gang Liu, Wenxin Luo, Ningshao Xia
Theranostics 2020; 10(17): 7821-7835. doi:10.7150/thno.47987
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Urine biopsy technologies: Cancer and beyond
Chun Kwan Chen, Junchen Liao, Man Sze Li, Bee Luan Khoo
Theranostics 2020; 10(17): 7872-7888. doi:10.7150/thno.44634
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image