Inside back cover v10i20 Inside front cover v10i20 Back issue cover v10i20 Issue cover v10i20

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (20); 2020

Research Papers

Graphic abstract

METTL14 aggravates endothelial inflammation and atherosclerosis by increasing FOXO1 N6-methyladeosine modifications
Dongdong Jian, Ying Wang, Liguo Jian, Hao Tang, Lixin Rao, Ke Chen, Zhen Jia, Wanjun Zhang, Yiran Liu, Xu Chen, Xiwen Shen, Chuanyu Gao, Shuai Wang, Muwei Li
Theranostics 2020; 10(20): 8939-8956. doi:10.7150/thno.45178
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Oxygen carrier in core-shell fibers synthesized by coaxial electrospinning enhances Schwann cell survival and nerve regeneration
Teng Ma, Yafeng Yang, Xin Quan, Lei Lu, Bing Xia, Jianbo Gao, Fengyu Qi, Shengyou Li, Laihe Zhao, Liangwei Mei, Yi Zheng, Yanbing Shen, Zhuojing Luo, Yan Jin, Jinghui Huang
Theranostics 2020; 10(20): 8957-8973. doi:10.7150/thno.45035
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mechanical stimulation of Schwann cells promote peripheral nerve regeneration via extracellular vesicle-mediated transfer of microRNA 23b-3p
Bing Xia, Jianbo Gao, Shengyou Li, Liangliang Huang, Lei Zhu, Teng Ma, Laihe Zhao, Yujie Yang, Kai Luo, Xiaowei, Shi, Liangwei Mei, Hao Zhang, Yi Zheng, Lei Lu, Zhuojing Luo, Jinghui Huang
Theranostics 2020; 10(20): 8974-8995. doi:10.7150/thno.44912
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Autophagic degradation of PML promotes susceptibility to HSV-1 by stress-induced Corticosterone
Wen Li, Zhuo Luo, Chang-Yu Yan, Xiao-Hua Wang, Zheng-Jie He, Shu-Hua Ouyang, Chang Yan, Li-Fang Liu, Qing-Qing Zhou, Han-Lu Mu, Hai-Biao Gong, Wen-Jun Duan, Lei Liang, Hiroshi Kurihara, Du Feng, Yi-Fang Li, Rong-Rong He
Theranostics 2020; 10(20): 9032-9049. doi:10.7150/thno.46921
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Deubiquitinase USP7-mediated MCL-1 up-regulation enhances Arsenic and Benzo(a)pyrene co-exposure-induced Cancer Stem Cell-like property and Tumorigenesis
Ping Yang, Jie Xie, Yunfei Li, Hsuan-Pei Lin, William Fenske, Marco Clementino, Yiguo Jiang, Chengfeng Yang, Zhishan Wang
Theranostics 2020; 10(20): 9050-9065. doi:10.7150/thno.47897
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Super-enhancer-driven AJUBA is activated by TCF4 and involved in epithelial-mesenchymal transition in the progression of Hepatocellular Carcinoma
Chi Zhang, Shi Wei, Wei-Peng Sun, Kai Teng, Miao-Miao Dai, Feng-Wei Wang, Jie-Wei Chen, Han Ling, Xiao-Dan Ma, Zi-Hao Feng, Jin-Ling Duan, Mu-Yan Cai, Dan Xie
Theranostics 2020; 10(20): 9066-9082. doi:10.7150/thno.45349
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lentinan-functionalized Selenium Nanoparticles target Tumor Cell Mitochondria via TLR4/TRAF3/MFN1 pathway
Hui-Juan Liu, Yuan Qin, Zi-Han Zhao, Yang Zhang, Jia-Huan Yang, Deng-Hui Zhai, Fang Cui, Ce Luo, Man-Xi Lu, Piao-Piao Liu, Heng-Wei Xu, Kun Li, Bo Sun, Shuang Chen, Hong-Gang Zhou, Cheng Yang, Tao Sun
Theranostics 2020; 10(20): 9083-9099. doi:10.7150/thno.46467
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mydgf promotes Cardiomyocyte proliferation and Neonatal Heart regeneration
Yuyao Wang, Yan Li, Jie Feng, Weijing Liu, Yandong Li, Jun Liu, Qianqian Yin, Hong Lian, Lihui Liu, Yu Nie
Theranostics 2020; 10(20): 9100-9112. doi:10.7150/thno.44281
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CircCDK14 protects against Osteoarthritis by sponging miR-125a-5p and promoting the expression of Smad2
Panyang Shen, Yute Yang, Gang Liu, Weijie Chen, Junxing Chen, Qingxin Wang, Hongliang Gao, Shunwu Fan, Shuying Shen, Xing Zhao
Theranostics 2020; 10(20): 9113-9131. doi:10.7150/thno.45993
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor Microenvironment-triggered Nanosystems as dual-relief Tumor Hypoxia Immunomodulators for enhanced Phototherapy
Zijun Shen, Junfei Xia, Qingming Ma, Wei Zhu, Zhen Gao, Shangcong Han, Yan Liang, Jie Cao, Yong Sun
Theranostics 2020; 10(20): 9132-9152. doi:10.7150/thno.46076
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A novel nucleolin-binding peptide for Cancer Theranostics
Jae-Hyun Kim, Chanhyung Bae, Min-Jung Kim, In-Hye Song, Jae-Ha Ryu, Jang-Hyun Choi, Choong-Jae Lee, Jeong-Seok Nam, Jae Il Kim
Theranostics 2020; 10(20): 9153-9171. doi:10.7150/thno.43502
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pancreatic Cancer detection via Galectin-1-targeted Thermoacoustic Imaging: validation in an in vivo heterozygosity model
Huan Qin, Baohua Qin, Chang Yuan, Qun Chen, Da Xing
Theranostics 2020; 10(20): 9172-9185. doi:10.7150/thno.45994
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

GYS1 induces glycogen accumulation and promotes tumor progression via the NF-κB pathway in Clear Cell Renal Carcinoma
Shi-lu Chen, Qun-sheng Huang, Yu-hua Huang, Xia Yang, Ming-ming Yang, Yang-fan He, Cao Yun, Xin-yuan Guan, Jing-ping Yun
Theranostics 2020; 10(20): 9186-9199. doi:10.7150/thno.46825
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Aichi virus 3C protease modulates LC3- and SQSTM1/p62-involved antiviral response
Ming-Hsiang Kung, You-Sheng Lin, Tsung-Hsien Chang
Theranostics 2020; 10(20): 9200-9213. doi:10.7150/thno.47077
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Epigenetic repression of miR-17 contributed to di(2-ethylhexyl) phthalate-triggered insulin resistance by targeting Keap1-Nrf2/miR-200a axis in skeletal muscle
Jie Wei, Qiongyu Hao, Chengkun Chen, Juan Li, Xikui Han, Zhao Lei, Tao Wang, Yinan Wang, Xiang You, Xiaoxuan Chen, Huasheng Li, Yuxin Ding, Weihao Huang, Yangyang Hu, Shuirong Lin, Heqing Shen, Yi Lin
Theranostics 2020; 10(20): 9230-9248. doi:10.7150/thno.45253
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Chronic ethanol consumption and HBV induce abnormal lipid metabolism through HBx/SWELL1/arachidonic acid signaling and activate Tregs in HBV-Tg mice
Zixian Liu, Jiapei Wang, Lei Liu, Hongfeng Yuan, Yanan Bu, Jinyan Feng, Yunxia Liu, Guang Yang, Man Zhao, Ying Yuan, Huihui Zhang, Haolin Yun, Xiaodong Zhang
Theranostics 2020; 10(20): 9249-9267. doi:10.7150/thno.46005
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Instability of circular RNAs in clinical tissue samples impairs their reliable expression analysis using RT-qPCR: from the myth of their advantage as biomarkers to reality
Hannah Rochow, Antonia Franz, Monika Jung, Sabine Weickmann, Bernhard Ralla, Ergin Kilic, Carsten Stephan, Annika Fendler, Klaus Jung
Theranostics 2020; 10(20): 9268-9279. doi:10.7150/thno.46341
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TFE3, a potential therapeutic target for Spinal Cord Injury via augmenting autophagy flux and alleviating ER stress
Kailiang Zhou, Zhilong Zheng, Yao Li, Wen Han, Jing Zhang, Yuqin Mao, Huanwen Chen, Wanying Zhang, Mi Liu, Ling Xie, Hongyu Zhang, Huazi Xu, Jian Xiao
Theranostics 2020; 10(20): 9280-9302. doi:10.7150/thno.46566
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nanozyme-assisted sensitive profiling of exosomal proteins for rapid cancer diagnosis
Huixia Di, Ze Mi, Yan Sun, Xuehui Liu, Xinzhuo Liu, Ang Li, Ying Jiang, Hongmei Gao, Pengfei Rong, Dingbin Liu
Theranostics 2020; 10(20): 9303-9314. doi:10.7150/thno.46568
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

[18F]CB251 PET/MR imaging probe targeting translocator protein (TSPO) independent of its Polymorphism in a Neuroinflammation Model
Kyungmin Kim, Ha Kim, Sung-Hwan Bae, Seok-Yong Lee, Young-Hwa Kim, Juri Na, Chul-Hee Lee, Min Sun Lee, Guen Bae Ko, Kyeong Yun Kim, Sang-Hee Lee, In Ho Song, Gi Jeong Cheon, Keon Wook Kang, Sang Eun Kim, June-Key Chung, Euishin Edmund Kim, Sun-Ha Paek, Jae Sung Lee, Byung Chul Lee, Hyewon Youn
Theranostics 2020; 10(20): 9315-9331. doi:10.7150/thno.46875
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

USP7 targeting modulates anti-tumor immune response by reprogramming Tumor-associated Macrophages in Lung Cancer
Xiaomeng Dai, Lisen Lu, Suke Deng, Jingshu Meng, Chao Wan, Jing Huang, Yajie Sun, Yan Hu, Bian Wu, Gang Wu, Jonathan F. Lovell, Honglin Jin, Kunyu Yang
Theranostics 2020; 10(20): 9332-9347. doi:10.7150/thno.47137
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The C/D box small nucleolar RNA SNORD52 regulated by Upf1 facilitates Hepatocarcinogenesis by stabilizing CDK1
Cuicui Li, Long Wu, Pengpeng Liu, Kun Li, Zhonglin Zhang, Yueming He, Quanyan Liu, Ping Jiang, Zhiyong Yang, Zhisu Liu, Yufeng Yuan, Lei Chang
Theranostics 2020; 10(20): 9348-9363. doi:10.7150/thno.47677
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Efficacy and safety of 225Ac-PSMA-617 targeted alpha therapy in metastatic castration-resistant Prostate Cancer patients
Madhav Prasad Yadav, Sanjana Ballal, Ranjit Kumar Sahoo, Madhavi Tripathi, Amlesh Seth, Chandrasekhar Bal
Theranostics 2020; 10(20): 9364-9377. doi:10.7150/thno.48107
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MED13L integrates Mediator-regulated epigenetic control into lung cancer radiosensitivity
Nasha Zhang, Yemei Song, Yeyang Xu, Jiandong Liu, Yue Shen, Liqing Zhou, Jinming Yu, Ming Yang
Theranostics 2020; 10(20): 9378-9394. doi:10.7150/thno.48247
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hypoxia dynamics on FMISO-PET in combination with PD-1/PD-L1 expression has an impact on the clinical outcome of patients with Head-and-neck Squamous Cell Carcinoma undergoing Chemoradiation
Alexander Rühle, Anca-L. Grosu, Nicole Wiedenmann, Michael Mix, Raluca Stoian, Gabriele Niedermann, Dimos Baltas, Martin Werner, Wolfgang A. Weber, Gian Kayser, Nils H. Nicolay
Theranostics 2020; 10(20): 9395-9406. doi:10.7150/thno.48392
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomes derived from GDNF-modified human adipose mesenchymal stem cells ameliorate peritubular capillary loss in tubulointerstitial fibrosis by activating the SIRT1/eNOS signaling pathway
Lu Chen, Yanping Wang, Shulin Li, Bangjie Zuo, Xiangyu Zhang, Fengzhen Wang, Dong Sun
Theranostics 2020; 10(20): 9425-9442. doi:10.7150/thno.43315
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

An emerging role of regulatory T-cells in cardiovascular repair and regeneration
Tiffany H.W. Fung, Kevin Y. Yang, Kathy O. Lui
Theranostics 2020; 10(20): 8924-8938. doi:10.7150/thno.47118
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Silver nanoparticles: Synthesis, medical applications and biosafety
Li Xu, Yi-Yi Wang, Jie Huang, Chun-Yuan Chen, Zhen-Xing Wang, Hui Xie
Theranostics 2020; 10(20): 8996-9031. doi:10.7150/thno.45413
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting phosphatidylserine for Cancer therapy: prospects and challenges
Wenguang Chang, Hongge Fa, Dandan Xiao, Jianxun Wang
Theranostics 2020; 10(20): 9214-9229. doi:10.7150/thno.45125
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Roles of long non-coding RNAs and emerging RNA-binding proteins in innate antiviral responses
Yiliang Wang, Yun Wang, Weisheng Luo, Xiaowei Song, Lianzhou Huang, Ji Xiao, Fujun Jin, Zhe Ren, Yifei Wang
Theranostics 2020; 10(20): 9407-9424. doi:10.7150/thno.48520
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image