Inside back cover v10i21 Inside front cover v10i21 Back issue cover v10i21 Issue cover v10i21

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (21); 2020

Editorial

Emerging evidence of myocardial injury in COVID-19: A path through the smoke
Gregorio Tersalvi, Giacomo Veronese, Dario Winterton
Theranostics 2020; 10(21): 9888-9889. doi:10.7150/thno.50788
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Research Papers

Graphic abstract

Regulation of Hippo/YAP signaling and Esophageal Squamous Carcinoma progression by an E3 ubiquitin ligase PARK2
Xiaofeng Zhou, Yajie Li, Weilong Wang, Sujie Wang, Jinghan Hou, Aijia Zhang, Benjie Lv, Can Gao, Ziyi Yan, Dan Pang, Kui Lu, Nor Hazwani Ahmad, Lidong Wang, Jian Zhu, Lichen Zhang, Ting Zhuang, Xiumin Li
Theranostics 2020; 10(21): 9443-9457. doi:10.7150/thno.46078
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Loss of SIRT4 promotes the self-renewal of Breast Cancer Stem Cells
Lutao Du, Xiaoyan Liu, Yidan Ren, Juan Li, Peilong Li, Qinlian Jiao, Peng Meng, Fang Wang, Yuli Wang, Yun-shan Wang, Chuanxin Wang
Theranostics 2020; 10(21): 9458-9476. doi:10.7150/thno.44688
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Molecular signatures of BRCAness analysis identifies PARP inhibitor Niraparib as a novel targeted therapeutic strategy for soft tissue Sarcomas
Hongyi Li, Jian Tu, Zhiqiang Zhao, Lijuan Chen, Yueting Qu, Hongbo Li, Hao Yao, Xiaoshuai Wang, Dung-Fang Lee, Jingnan Shen, Lili Wen, Gang Huang, Xianbiao Xie
Theranostics 2020; 10(21): 9477-9494. doi:10.7150/thno.45763
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

DNA methylation downregulated ZDHHC1 suppresses tumor growth by altering cellular metabolism and inducing oxidative/ER stress-mediated apoptosis and pyroptosis
Xin Le, Junhao Mu, Weiyan Peng, Jun Tang, Qin Xiang, Shaorong Tian, Yixiao Feng, Sanxiu He, Zhu Qiu, Guosheng Ren, Ailong Huang, Yong Lin, Qian Tao, Tingxiu Xiang
Theranostics 2020; 10(21): 9495-9511. doi:10.7150/thno.45631
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pharmacological depletion of microglia and perivascular macrophages prevents vascular Cognitive Impairment in Ang II-induced Hypertension
Danielle Kerkhofs, Britt T. van Hagen, Irina V. Milanova, Kimberly J. Schell, Helma van Essen, Erwin Wijnands, Pieter Goossens, W. Matthijs Blankesteijn, Thomas Unger, Jos Prickaerts, Erik A. Biessen, Robert J. van Oostenbrugge, Sébastien Foulquier
Theranostics 2020; 10(21): 9512-9527. doi:10.7150/thno.44394
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

m6A RNA modification modulates PI3K/Akt/mTOR signal pathway in Gastrointestinal Cancer
Qijie Zhao, Yueshui Zhao, Wei Hu, Yan Zhang, Xu Wu, Jianwei Lu, Mingxing Li, Wei Li, Weiqing Wu, Jianhong Wang, Fukuan Du, Huijiao Ji, Xiao Yang, Zhenyu Xu, Lin Wan, Qinglian Wen, Xiang Li, Chi Hin Cho, Chang Zou, Jing Shen, Zhangang Xiao
Theranostics 2020; 10(21): 9528-9543. doi:10.7150/thno.42971
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prevention of Obesity Related Diseases through Laminarin-induced targeted delivery of Bindarit
Chunmei Xu, Luqi Yin, Zhipeng Teng, Xuemei Zhou, Wenjie Li, Qiong Lai, Cuiping Peng, Chengyuan Zhang, Jie Lou, Xing Zhou
Theranostics 2020; 10(21): 9544-9560. doi:10.7150/thno.45788
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Human urine-derived stem cells protect against renal ischemia/reperfusion injury in a rat model via exosomal miR-146a-5p which targets IRAK1
Xirui Li, Jun Liao, Xiaojun Su, Weiqiang Li, Zirong Bi, Jiali Wang, Qun Su, Huiting Huang, Yongcheng Wei, Yifang Gao, Jun Li, Longshan Liu, Changxi Wang
Theranostics 2020; 10(21): 9561-9578. doi:10.7150/thno.42153
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Reciprocal change in Glucose metabolism of Cancer and Immune Cells mediated by different Glucose Transporters predicts Immunotherapy response
Kwon Joong Na, Hongyoon Choi, Ho Rim Oh, Yoon Ho Kim, Sae Bom Lee, Yoo Jin Jung, Jaemoon Koh, Samina Park, Hyun Joo Lee, Yoon Kyung Jeon, Doo Hyun Chung, Jin Chul Paeng, In Kyu Park, Chang Hyun Kang, Gi Jeong Cheon, Keon Wook Kang, Dong Soo Lee, Young Tae Kim
Theranostics 2020; 10(21): 9579-9590. doi:10.7150/thno.48954
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting MAD2 modulates stemness and tumorigenesis in human Gastric Cancer cell lines
Natalia Pajuelo-Lozano, Sonia Alcalá, Bruno Sainz, Rosario Perona, Isabel Sanchez-Perez
Theranostics 2020; 10(21): 9601-9618. doi:10.7150/thno.49270
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA-SLC16A1-AS1 induces metabolic reprogramming during Bladder Cancer progression as target and co-activator of E2F1
Stella Logotheti, Stephan Marquardt, Shailendra K. Gupta, Christin Richter, Berdien A.H. Edelhäuser, David Engelmann, Julia Brenmoehl, Christoph Söhnchen, Nico Murr, Michael Alpers, Krishna P. Singh, Olaf Wolkenhauer, Dirk Heckl, Alf Spitschak, Brigitte M. Pützer
Theranostics 2020; 10(21): 9620-9643. doi:10.7150/thno.44176
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HDAC3 inhibition ameliorates ischemia/reperfusion-induced brain injury by regulating the microglial cGAS-STING pathway
Yajin Liao, Jinbo Cheng, Xiangxi Kong, Shuoshuo Li, Xiaoheng Li, Meijuan Zhang, He Zhang, Tianli Yang, Yuan Dong, Jun Li, Yun Xu, Zengqiang Yuan
Theranostics 2020; 10(21): 9644-9662. doi:10.7150/thno.47651
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Myocardial injury and COVID-19: Serum hs-cTnI level in risk stratification and the prediction of 30-day fatality in COVID-19 patients with no prior cardiovascular disease
Jiatian Cao, Yan Zheng, Zhe Luo, Zhendong Mei, Yumeng Yao, Zilong Liu, Chao Liang, Hongbo Yang, Yanan Song, Kaihuan Yu, Yan Gao, Chouwen Zhu, Zheyong Huang, Juying Qian, Junbo Ge
Theranostics 2020; 10(21): 9663-9673. doi:10.7150/thno.47980
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

GSK-3β activation accelerates early-stage consumption of Hippocampal Neurogenesis in senescent mice
Fei Liu, Na Tian, Hua-Qiu Zhang, Shi-Hong Li, Qiu-Zhi Zhou, Ying Yang, Jie Zheng, Jian-Zhi Wang
Theranostics 2020; 10(21): 9674-9685. doi:10.7150/thno.43829
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Retinoic acid promotes metabolic maturation of human Embryonic Stem Cell-derived Cardiomyocytes
Shumei Miao, Dandan Zhao, Xiaoxiao Wang, Xuan Ni, Xing Fang, Miao Yu, Lingqun Ye, Jingsi Yang, Hongchun Wu, Xinglong Han, Lina Qu, Lei Li, Feng Lan, Zhenya Shen, Wei Lei, Zhen-Ao Zhao, Shijun Hu
Theranostics 2020; 10(21): 9686-9701. doi:10.7150/thno.44146
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fibrinogen-like protein 2 aggravates nonalcoholic steatohepatitis via interaction with TLR4, eliciting inflammation in macrophages and inducing hepatic lipid metabolism disorder
Junjian Hu, Hongwu Wang, Xitang Li, Yonggang Liu, Yuqiang Mi, Hongyan Kong, Dong Xi, Weiming Yan, Xiaoping Luo, Qin Ning, Xiaojing Wang
Theranostics 2020; 10(21): 9702-9720. doi:10.7150/thno.44297
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HI-511 overcomes melanoma drug resistance via targeting AURKB and BRAF V600E
Xiaoyu Chang, Tianshun Zhang, Qiushi Wang, Moeez Ghani Rathore, Kanamata Reddy, Hanyong Chen, Seung Ho Shin, Wei-ya Ma, Ann M Bode, Zigang Dong
Theranostics 2020; 10(21): 9721-9740. doi:10.7150/thno.44342
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Plasma protein-based signature predicts distant metastasis and induction chemotherapy benefit in Nasopharyngeal Carcinoma
Yelin Liang, Junyan Li, Qian Li, Linglong Tang, Lei Chen, Yanping Mao, Qingmei He, Xiaojing Yang, Yuan Lei, Xiaohong Hong, Yin Zhao, Shiwei He, Ying Guo, Yaqin Wang, Panpan Zhang, Na Liu, Yingqin Li, Jun Ma
Theranostics 2020; 10(21): 9767-9778. doi:10.7150/thno.47882
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prediction of clinically relevant Pancreatico-enteric Anastomotic Fistulas after Pancreatoduodenectomy using deep learning of Preoperative Computed Tomography
Wei Mu, Chang Liu, Feng Gao, Yafei Qi, Hong Lu, Zaiyi Liu, Xianyi Zhang, Xiaoli Cai, Ruo Yun Ji, Yang Hou, Jie Tian, Yu Shi
Theranostics 2020; 10(21): 9779-9788. doi:10.7150/thno.49671
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Low-intensity Pulsed Ultrasound regulates alveolar bone homeostasis in experimental Periodontitis by diminishing Oxidative Stress
Siqi Ying, Minmin Tan, Ge Feng, Yunchun Kuang, Duanjing Chen, Jie Li, Jinlin Song
Theranostics 2020; 10(21): 9789-9807. doi:10.7150/thno.42508
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Efficacy-shaping nanomedicine by loading Calcium Peroxide into Tumor Microenvironment-responsive Nanoparticles for the Antitumor Therapy of Prostate Cancer
Di Wu, Zi-Qiang Zhu, Hai-Xiao Tang, Zhi-En Shi, Jian Kang, Qiang Liu, Jun Qi
Theranostics 2020; 10(21): 9808-9829. doi:10.7150/thno.43631
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

O-GlcNAcylation of SIX1 enhances its stability and promotes Hepatocellular Carcinoma Proliferation
Yi Chu, Mingzuo Jiang, Nan Wu, Bing Xu, Wenjiao Li, Haiming Liu, Song Su, Yanting Shi, Hao Liu, Xiaoliang Gao, Xin Fu, Di Chen, Xiaowei Li, Weijie Wang, Jie Liang, Yongzhan Nie, Daiming Fan
Theranostics 2020; 10(21): 9830-9842. doi:10.7150/thno.45161
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeted Manganese doped silica nano GSH-cleaner for treatment of Liver Cancer by destroying the intracellular redox homeostasis
Hongxia Tang, Chaoqun Li, Yue Zhang, Hongyue Zheng, Ying Cheng, Jingjing Zhu, Xiaojie Chen, Zhihong Zhu, Ji-Gang Piao, Fanzhu Li
Theranostics 2020; 10(21): 9865-9887. doi:10.7150/thno.46771
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fluorescence background quenching as a means to increase Signal to Background ratio - a proof of concept during Nerve Imaging
Tessa Buckle, Steffen van der Wal, Danny M. van Willigen, Germaine Aalderink, Gijs H. KleinJan, Fijs W.B. van Leeuwen
Theranostics 2020; 10(21): 9890-9898. doi:10.7150/thno.46806
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Arrb2 promotes endothelial progenitor cell-mediated postischemic neovascularization
Xuelian Wang, Gaojian Huang, Jiaxin Mu, Zhilei Cong, Shuyan Chen, Dong Fu, Jia Qi, Zhen Li
Theranostics 2020; 10(21): 9899-9912. doi:10.7150/thno.45133
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Nanomedicine therapies modulating Macrophage Dysfunction: a potential strategy to attenuate Cytokine Storms in severe infections
Jingping Liu, Meihua Wan, Christopher J. Lyon, Tony Y. Hu
Theranostics 2020; 10(21): 9591-9600. doi:10.7150/thno.47982
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

P21-Activated Kinase 1: Emerging biological functions and potential therapeutic targets in Cancer
Dahong Yao, Chenyang Li, Muhammad Shahid Riaz Rajoka, Zhendan He, Jian Huang, Jinhui Wang, Jin Zhang
Theranostics 2020; 10(21): 9741-9766. doi:10.7150/thno.46913
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exquisite design of injectable Hydrogels in Cartilage Repair
Jiawei Wu, Qi Chen, Chao Deng, Baoping Xu, Zeiyan Zhang, Yang Yang, Tingli Lu
Theranostics 2020; 10(21): 9843-9864. doi:10.7150/thno.46450
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Retraction

Retraction of “UBE2C, Directly Targeted by miR-548e-5p, Increases the Cellular Growth and Invasive Abilities of Cancer Cells Interacting with the EMT Marker Protein Zinc Finger E-box Binding Homeobox 1/2 in NSCLC”
Dan Jin, Jiwei Guo, Yan Wu, Jing Du, Xiaohong Wang, Jiajia An, Baoguang Hu, Lingqun Kong, Weihua Di, Wansheng Wang
Theranostics 2020; 10(21): 9619. doi:10.7150/thno.50254
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image