Inside back cover v10i22 Inside front cover v10i22 Back issue cover v10i22 Issue cover v10i22

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (22); 2020

Research Papers

Graphic abstract

Inhibition of Pendrin by a small molecule reduces Lipopolysaccharide-induced acute Lung Injury
Eun Hye Lee, Mi Hwa Shin, Mia Gi, Jinhong Park, Doona Song, Young-Min Hyun, Ji-Hwan Ryu, Je Kyung Seong, Yoon Jeon, Gyoonhee Han, Wan Namkung, Moo Suk Park, Jae Young Choi
Theranostics 2020; 10(22): 9913-9922. doi:10.7150/thno.46417
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lack of FGF21 promotes NASH-HCC transition via hepatocyte-TLR4-IL-17A signaling
Qianqian Zheng, Robert C. Martin, Xiaoju Shi, Harshul Pandit, Youxi Yu, Xingkai Liu, Wei Guo, Min Tan, Ou Bai, Xin Meng, Yan Li
Theranostics 2020; 10(22): 9923-9936. doi:10.7150/thno.45988
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A pH-responsive Pickering Nanoemulsion for specified spatial delivery of Immune Checkpoint Inhibitor and Chemotherapy agent to Tumors
Le Jia, Minghui Pang, Man Fan, Xuan Tan, Yiqian Wang, Menglin Huang, Yijing Liu, Qin Wang, Yanhong Zhu, Xiangliang Yang
Theranostics 2020; 10(22): 9956-9969. doi:10.7150/thno.46089
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Induced pluripotent stem cells-derived microvesicles accelerate deep second-degree burn wound healing in mice through miR-16-5p-mediated promotion of keratinocytes migration
Yuan Yan, Ruijun Wu, Yunyao Bo, Min Zhang, Yinghua Chen, Xueer Wang, Mianbo Huang, Baiting Liu, Lin Zhang
Theranostics 2020; 10(22): 9970-9983. doi:10.7150/thno.46639
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PARK2 promotes mitochondrial pathway of apoptosis and antimicrotubule drugs chemosensitivity via degradation of phospho-BCL-2
Hengxing Chen, Yun Li, Yu Li, Zhen Chen, Limin Xie, Wenjia Li, Yuanxin Zhu, Hong Xue, H. Phillip Koeffler, Wenjing Wu, Kaishun Hu, Dong Yin
Theranostics 2020; 10(22): 9984-10000. doi:10.7150/thno.47044
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dysregulated Kras/YY1/ZNF322A/Shh transcriptional axis enhances neo-angiogenesis to promote lung cancer progression
Che-Chung Lin, I-Ying Kuo, Li-Ting Wu, Wen-Hui Kuan, Sheng-You Liao, Jayu Jen, You-En Yang, Cheng-Wei Tang, Yi-Rong Chen, Yi-Ching Wang
Theranostics 2020; 10(22): 10001-10015. doi:10.7150/thno.47491
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeted inhibition of KDM6 histone demethylases eradicates tumor-initiating cells via enhancer reprogramming in colorectal cancer
Junbao Zhang, Ying Ying, Meiqi Li, Maolin Wang, Xiaoyan Huang, Min Jia, Junhui Zeng, Canjie Ma, Yixiang Zhang, Chen Li, Xiaomei Wang, Xing-sheng Shu
Theranostics 2020; 10(22): 10016-10030. doi:10.7150/thno.47081
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bacteria responsive polyoxometalates nanocluster strategy to regulate biofilm microenvironments for enhanced synergetic antibiofilm activity and wound healing
Yuetong Zhang, Yang Pi, Yusheng Hua, Jiani Xie, Chengyan Wang, Kun Guo, Zhigang Zhao, Yuan Yong
Theranostics 2020; 10(22): 10031-10045. doi:10.7150/thno.49008
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Enhanced tuberculosis clearance through the combination treatment with recombinant adenovirus-mediated granulysin delivery
Ling Hao, Jilei Ma, Chunwei Shi, Xiaosong Lin, Yandi Zhang, Banga Ndzouboukou Jo-Lewis, Qing Lei, Nadeem Ullah, Zhongjie Yao, Xionglin Fan
Theranostics 2020; 10(22): 10046-10056. doi:10.7150/thno.48052
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Palladium-based nanomaterials for cancer imaging and therapy
Yongchun Liu, Jingchao Li, Mei Chen, Xiaolan Chen, Nanfeng Zheng
Theranostics 2020; 10(22): 10057-10074. doi:10.7150/thno.45990
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of glycogene-type and validation of ST3GAL6 as a biomarker predicts clinical outcome and cancer cell invasion in urinary bladder cancer
Sumiya Dalangood, Zhen Zhu, Zhihui Ma, Jiaxuan Li, Qinghe Zeng, Yilin Yan, Bing Shen, Jun Yan, Ruimin Huang
Theranostics 2020; 10(22): 10078-10091. doi:10.7150/thno.48711
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Near-infrared fluorescence imaging-guided focused ultrasound-mediated therapy against Rheumatoid Arthritis by MTX-ICG-loaded iRGD-modified echogenic liposomes
Haohan Wu, Yanni He, Hao Wu, Meijun Zhou, Zhili Xu, Ran Xiong, Fei Yan, Hongmei Liu
Theranostics 2020; 10(22): 10092-10105. doi:10.7150/thno.44865
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Amelioration of ulcerative colitis via inflammatory regulation by macrophage-biomimetic nanomedicine
Tianlei Sun, Cheryl H. T. Kwong, Cheng Gao, Jianwen Wei, Ludan Yue, Jianxiang Zhang, Richard Dequan Ye, Ruibing Wang
Theranostics 2020; 10(22): 10106-10119. doi:10.7150/thno.48448
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A reciprocal feedback of Myc and lncRNA MTSS1-AS contributes to extracellular acidity-promoted metastasis of pancreatic cancer
Yuhang Hu, Fan Wang, Fengyu Xu, Kaifeng Fang, Zhi Fang, Xiaoming Shuai, Kailin Cai, Jinhuang Chen, Ping Hu, Ding Chen, Peng Xu, Chaojie Hu, Zhu Zeng, Jianxin Zhong, Wei Li, Jiang Tang, Mengqi Huang, Yong Zhao, Chunyou Wang, Gang Zhao
Theranostics 2020; 10(22): 10120-10140. doi:10.7150/thno.49147
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The peptide PROTAC modality: a novel strategy for targeted protein ubiquitination
Jinmei Jin, Ye Wu, Jinjiao Chen, Yiwen Shen, Lijun Zhang, Hong Zhang, Lili Chen, Hebao Yuan, Hongzhuan Chen, Weidong Zhang, Xin Luan
Theranostics 2020; 10(22): 10141-10153. doi:10.7150/thno.46985
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TRPM8-regulated calcium mobilization plays a critical role in synergistic chemosensitization of Borneol on Doxorubicin
Haoqiang Lai, Chang Liu, Liyuan Hou, Wenwei Lin, Tianfeng Chen, An Hong
Theranostics 2020; 10(22): 10154-10170. doi:10.7150/thno.45861
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Me6TREN targets β-catenin signaling to stimulate intestinal stem cell regeneration after radiation
Sihan Wang, Yi Han, Jing Zhang, Shu Yang, Zeng Fan, Feiling Song, Lijuan He, Wen Yue, Yanhua Li, Xuetao Pei
Theranostics 2020; 10(22): 10171-10185. doi:10.7150/thno.46415
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Phorbol ester activates human mesenchymal stem cells to inhibit B cells and ameliorate lupus symptoms in MRL.Faslpr mice
Hong Kyung Lee, Hyung Sook Kim, Minji Pyo, Eun Jae Park, Sundong Jang, Hye Won Jun, Tae Yong Lee, Kyung Suk Kim, Sang-Cheol Bae, Youngsoo Kim, Jin Tae Hong, Jaesuk Yun, Sang-Bae Han
Theranostics 2020; 10(22): 10186-10199. doi:10.7150/thno.46835
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Radiologist-like artificial intelligence for grade group prediction of radical prostatectomy for reducing upgrading and downgrading from biopsy
Lizhi Shao, Ye Yan, Zhenyu Liu, Xiongjun Ye, Haizhui Xia, Xuehua Zhu, Yuting Zhang, Zhiying Zhang, Huiying Chen, Wei He, Cheng Liu, Min Lu, Yi Huang, Lulin Ma, Kai Sun, Xuezhi Zhou, Guanyu Yang, Jian Lu, Jie Tian
Theranostics 2020; 10(22): 10200-10212. doi:10.7150/thno.48706
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Preparation of high precision multilayer scaffolds based on Melt Electro-Writing to repair cartilage injury
Yu Han, Meifei Lian, Binbin Sun, Bo Jia, Qiang Wu, Zhiguang Qiao, Kerong Dai
Theranostics 2020; 10(22): 10214-10230. doi:10.7150/thno.47909
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bifunctional supramolecular nanofiber inhibits atherosclerosis by enhancing plaque stability and anti-inflammation in apoE-/- mice
Yuna Shang, Chuanrui Ma, Jing Zhang, Zhongyan Wang, Chunhua Ren, Xin Luo, Rong Peng, Jingfei Liu, Jingyuan Mao, Yang Shi, Guanwei Fan
Theranostics 2020; 10(22): 10231-10244. doi:10.7150/thno.48410
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Histone deacetylase inhibitors promote epithelial-mesenchymal transition in Hepatocellular Carcinoma via AMPK-FOXO1-ULK1 signaling axis-mediated autophagy
Qiang Xiao, Hao Liu, Hong-Sheng Wang, Meng-Ting Cao, Xiao-Jun Meng, Ya-Li Xiang, Ya-Qin Zhang, Feng Shu, Qiu-Gui Zhang, Hong Shan, Guan-Min Jiang
Theranostics 2020; 10(22): 10245-10261. doi:10.7150/thno.47045
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An ultrasensitive hybridization chain reaction-amplified CRISPR-Cas12a aptasensor for extracellular vesicle surface protein quantification
Shan Xing, Zedong Lu, Qi Huang, Huilan Li, Yu Wang, Yanzhen Lai, Yi He, Min Deng, Wanli Liu
Theranostics 2020; 10(22): 10262-10273. doi:10.7150/thno.49047
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LAMA4 upregulation is associated with high liver metastasis potential and poor survival outcome of Pancreatic Cancer
Biao Zheng, Jianhua Qu, Kenoki Ohuchida, Haimin Feng, Stephen Jun Fei Chong, Zilong Yan, Yicui Piao, Peng Liu, Nan Sheng, Daiki Eguchi, Takao Ohtsuka, Kazuhiro Mizumoto, Zhong Liu, Shazib Pervaiz, Peng Gong, Masafumi Nakamura
Theranostics 2020; 10(22): 10274-10289. doi:10.7150/thno.47001
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Celastrol induces ROS-mediated apoptosis via directly targeting peroxiredoxin-2 in gastric cancer cells
Xi Chen, Ying Zhao, Wu Luo, Sian Chen, Feng Lin, Xi Zhang, Shijie Fan, Xian Shen, Yi Wang, Guang Liang
Theranostics 2020; 10(22): 10290-10308. doi:10.7150/thno.46728
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multiplexed non-invasive tumor imaging of glucose metabolism and receptor-ligand engagement using dark quencher FRET acceptor
Alena Rudkouskaya, Nattawut Sinsuebphon, Marien Ochoa, Sez-Jade Chen, Joseph E. Mazurkiewicz, Xavier Intes, Margarida Barroso
Theranostics 2020; 10(22): 10309-10325. doi:10.7150/thno.45825
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PML-RARα interaction with TRIB3 impedes PPARγ/RXR function and triggers dyslipidemia in acute promyelocytic leukemia
Ke Li, Feng Wang, Zhao-Na Yang, Bing Cui, Ping-Ping Li, Zhen-Yu Li, Zhuo-Wei Hu, Hong-Hu Zhu
Theranostics 2020; 10(22): 10326-10340. doi:10.7150/thno.45924
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PRL-3 facilitates Hepatocellular Carcinoma progression by co-amplifying with and activating FAK
Qiming Zhou, Qianlei Zhou, Qinghua Liu, Zhanghai He, Yongcong Yan, Jianhong Lin, Zheng Chen, Chuanchao He, Kai Mao, Jie Wang, Zhenyu Zhou, Zhiyu Xiao, Jianlong Zhang
Theranostics 2020; 10(22): 10345-10359. doi:10.7150/thno.42069
Full text PDF PubMed PMC

Review

Graphic abstract

Extracellular vesicles in Inflammatory Skin Disorders: from Pathophysiology to Treatment
Shuai Shao, Hui Fang, Qingyang Li, Gang Wang
Theranostics 2020; 10(22): 9937-9955. doi:10.7150/thno.45488
Full text PDF PubMed PMC

Erratum

The WW domains dictate isoform-specific regulation of YAP1 stability and pancreatic cancer cell malignancy: Erratum
Qiang Guo, Meiyu Quan, Jinglai Dong, Jing Bai, Jie Wang, Rui Han, Wei Wang, Yaxin Cai, Yu-Qing Lv, Qianjie Chen, Huijing Xu, Han-Deng Lyu, Liancheng Deng, Depu Zhou, Xueyuan Xiao, Stijn De Langhe, Daniel D. Billadeau, Zhenkun Lou, Jin-San Zhang
Theranostics 2020; 10(22): 10341-10344. doi:10.7150/thno.51728
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image