Inside back cover v11i18 Inside front cover v11i18 Back issue cover v11i18 Issue cover v11i18

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 11 (18); 2021

Editorial

High-performance renal imaging with a radiolabeled, non-excretable chimeric fusion protein
Dawei Jiang, Muhsin H. Younis, Xiaoli Lan, Weibo Cai
Theranostics 2021; 11(18): 9177-9179. doi:10.7150/thno.66417
Full text PDF PubMed PMC

Research Papers

Graphic abstract

Angiotensin IV attenuates diabetic cardiomyopathy via suppressing FoxO1-induced excessive autophagy, apoptosis and fibrosis
Meng Zhang, Wenhai Sui, Yanqiu Xing, Jing Cheng, Cheng Cheng, Fei Xue, Jie Zhang, Xiaohong Wang, Cheng Zhang, Panpan Hao, Yun Zhang
Theranostics 2021; 11(18): 8624-8639. doi:10.7150/thno.48561
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibiting microglia proliferation after spinal cord injury improves recovery in mice and nonhuman primates
Gaëtan Poulen, Emilie Aloy, Claire M. Bringuier, Nadine Mestre-Francés, Emaëlle V.F. Artus, Maïda Cardoso, Jean-Christophe Perez, Christophe Goze-Bac, Hassan Boukhaddaoui, Nicolas Lonjon, Yannick N. Gerber, Florence E. Perrin
Theranostics 2021; 11(18): 8640-8659. doi:10.7150/thno.61833
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomal miR-21 from tubular cells contributes to renal fibrosis by activating fibroblasts via targeting PTEN in obstructed kidneys
Sheng Zhao, Wei Li, Weimin Yu, Ting Rao, Haoyong Li, Yuan Ruan, Run Yuan, Chenglong Li, Jinzhuo Ning, Siqi Li, Wu Chen, Fan Cheng, Xiangjun Zhou
Theranostics 2021; 11(18): 8660-8673. doi:10.7150/thno.62820
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Deficiency of the X-inactivation escaping gene KDM5C in clear cell renal cell carcinoma promotes tumorigenicity by reprogramming glycogen metabolism and inhibiting ferroptosis
Qian Zheng, Pengfei Li, Xin Zhou, Yulong Qiang, Jiachen Fan, Yan Lin, Yurou Chen, Jing Guo, Fan Wang, Haihua Xue, Jie Xiong, Feng Li
Theranostics 2021; 11(18): 8674-8691. doi:10.7150/thno.60233
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Co-delivery of autophagy inhibitor and gemcitabine using a pH-activatable core-shell nanobomb inhibits pancreatic cancer progression and metastasis
Xiaoxiao Chen, Yuan Tao, Manmin He, Miao Deng, Rong Guo, Qinglin Sheng, Xuhui Wang, Kebai Ren, Ting Li, Xuan He, Shuya Zang, Zhirong Zhang, Man Li, Qin He
Theranostics 2021; 11(18): 8692-8705. doi:10.7150/thno.60437
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An “eat me” combinatory nano-formulation for systemic immunotherapy of solid tumors
Hend Mohamed Abdel-Bar, Adam A Walters, Yau Lim, Nadia Rouatbi, Yue Qin, Fatemeh Gheidari, Shunping Han, Rihab Osman, Julie Tzu-Wen Wang, Khuloud T. Al-Jamal
Theranostics 2021; 11(18): 8738-8754. doi:10.7150/thno.56936
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Aberrant activation of the CD45-Wnt signaling axis promotes stemness and therapy resistance in colorectal cancer cells
So-Yeon Park, Ji-Young Kim, Gyu-Beom Jang, Jang-Hyun Choi, Jee-Heun Kim, Choong-Jae Lee, Sunjae Lee, Jeong-Heum Baek, Kwan-Kyu Park, Jin-Man Kim, Hee Jin Chang, Nam-Chul Cho, Jeong-Seok Nam
Theranostics 2021; 11(18): 8755-8770. doi:10.7150/thno.63446
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Activating AhR alleviates cognitive deficits of Alzheimer's disease model mice by upregulating endogenous Aβ catabolic enzyme Neprilysin
Cheng Qian, Chunjie Yang, Mengting Lu, Jiaxin Bao, Haiyan Shen, Bingquan Deng, Shensen Li, Wenwen Li, Mu Zhang, Changchun Cao
Theranostics 2021; 11(18): 8797-8812. doi:10.7150/thno.61601
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Alzheimer's disease-causing presenilin-1 mutations have deleterious effects on mitochondrial function
Jihoon Han, Heejin Park, Chinmoyee Maharana, A-Ryeong Gwon, Jinsu Park, Seung Hyun Baek, Han-Gyu Bae, Yoonsuk Cho, Hark Kyun Kim, Jae Hoon Sul, Jeongmi Lee, Eunae Kim, Junsik Kim, Yongeun Cho, Sunyoung Park, Leon F. Palomera, Thiruma V. Arumugam, Mark P. Mattson, Dong-Gyu Jo
Theranostics 2021; 11(18): 8855-8873. doi:10.7150/thno.59776
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Macrophage targeted theranostic strategy for accurate detection and rapid stabilization of the inflamed high-risk plaque
Joon Woo Song, Hyeong Soo Nam, Jae Won Ahn, Hyun-Sang Park, Dong Oh Kang, Hyun Jung Kim, Yeon Hoon Kim, Jeongmoo Han, Jah Yeon Choi, Seung-Yul Lee, Sunwon Kim, Wang-Yuhl Oh, Hongki Yoo, Kyeongsoon Park, Jin Won Kim
Theranostics 2021; 11(18): 8874-8893. doi:10.7150/thno.59759
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A stem cell-derived ovarian regenerative patch restores ovarian function and rescues fertility in rats with primary ovarian insufficiency
Sichen Zhang, Dashuai Zhu, Zhenhua Li, Ke Huang, Shiqi Hu, Halle Lutz, Mengjie Xie, Xuan Mei, Junlang Li, Genevieve Neal-Perry, Shaowei Wang, Ke Cheng
Theranostics 2021; 11(18): 8894-8908. doi:10.7150/thno.61690
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A tumor microenvironment responsive nanosystem for chemodynamic/chemical synergistic theranostics of colorectal cancer
Liying Wang, Jingya Xia, Hongjie Fan, Min Hou, Huiyang Wang, Xiaoyan Wang, Ke Zhang, Liping Cao, Xiangrui Liu, Jun Ling, Hong Yu, Xia Wu, Jihong Sun
Theranostics 2021; 11(18): 8909-8925. doi:10.7150/thno.61651
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The methods and advances of adaptive immune receptors repertoire sequencing
Hongmei Liu, Wenjing Pan, Congli Tang, Yujie Tang, Haijing Wu, Akihiko Yoshimura, Yan Deng, Nongyue He, Song Li
Theranostics 2021; 11(18): 8945-8963. doi:10.7150/thno.61390
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pre-therapeutic microglia activation and sex determine therapy effects of chronic immunomodulation
Gloria Biechele, Tanja Blume, Maximilian Deussing, Benedikt Zott, Yuan Shi, Xianyuan Xiang, Nicolai Franzmeier, Gernot Kleinberger, Finn Peters, Katharina Ochs, Carola Focke, Christian Sacher, Karin Wind, Claudio Schmidt, Simon Lindner, Franz-Josef Gildehaus, Florian Eckenweber, Leonie Beyer, Barbara von Ungern-Sternberg, Peter Bartenstein, Karlheinz Baumann, Mario M. Dorostkar, Axel Rominger, Paul Cumming, Michael Willem, Helmuth Adelsberger, Jochen Herms, Matthias Brendel
Theranostics 2021; 11(18): 8964-8976. doi:10.7150/thno.64022
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Elucidating the anticancer activities of guanidinium-functionalized amphiphilic random copolymers by varying the structure and composition in the hydrophobic monomer
Joyce Tay, Yanli Zhao, James L. Hedrick, Yi Yan Yang
Theranostics 2021; 11(18): 8977-8992. doi:10.7150/thno.60711
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Activation of Hippo signaling pathway mediates mitochondria dysfunction and dilated cardiomyopathy in mice
Wei Wu, Mark Ziemann, Kevin Huynh, Gang She, Zheng-Da Pang, Yi Zhang, Thy Duong, Helen Kiriazis, Tian-Tian Pu, Ru-Yue Bai, Jing-Jing Li, Yu Zhang, Ming-Xia Chen, Junichi Sadoshima, Xiu-Ling Deng, Peter J. Meikle, Xiao-Jun Du
Theranostics 2021; 11(18): 8993-9008. doi:10.7150/thno.62302
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CD4+ T cell-mimicking nanoparticles encapsulating DIABLO/SMAC mimetics broadly neutralize HIV-1 and selectively kill HIV-1-infected cells
Grant R. Campbell, Jia Zhuang, Gang Zhang, Igor Landa, Luke J. Kubiatowicz, Diana Dehaini, Ronnie H. Fang, Liangfang Zhang, Stephen A. Spector
Theranostics 2021; 11(18): 9009-9021. doi:10.7150/thno.59728
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mapping the landscape of synthetic lethal interactions in liver cancer
Chen Yang, Yuchen Guo, Ruolan Qian, Yiwen Huang, Linmeng Zhang, Jun Wang, Xiaowen Huang, Zhicheng Liu, Wenxin Qin, Cun Wang, Huimin Chen, Xuhui Ma, Dayong Zhang
Theranostics 2021; 11(18): 9038-9053. doi:10.7150/thno.63416
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Monoethanolamine-induced glucose deprivation promotes apoptosis through metabolic rewiring in prostate cancer
Chakravarthy Garlapati, Shriya Joshi, Ravi Chakra Turaga, Manjari Mishra, Michelle D Reid, Shobhna Kapoor, Liana Artinian, Vincent Rehder, Ritu Aneja
Theranostics 2021; 11(18): 9089-9106. doi:10.7150/thno.62724
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Synthesis of precision antibody conjugates using proximity-induced chemistry
Yu J. Cao, Chenfei Yu, Kuan-Lin Wu, Xuechun Wang, Dong Liu, Zeru Tian, Lijun Zhao, Xuexiu Qi, Axel Loredo, Anna Chung, Han Xiao
Theranostics 2021; 11(18): 9107-9117. doi:10.7150/thno.62444
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeted design of a recombinant tracer for SPECT renal imaging
Pan Liu, Steven E. Johnson, Xinfang Xie, Li Gao, Chad R. Haney, Ming Zhao, Jing Jin
Theranostics 2021; 11(18): 9118-9132. doi:10.7150/thno.60132
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PRMT5 disruption drives antitumor immunity in cervical cancer by reprogramming T cell-mediated response and regulating PD-L1 expression
Yongshuai Jiang, Yuanyang Yuan, Ming Chen, Shengzhe Li, Jun Bai, Yuanteng Zhang, Ying Sun, Guojue Wang, Haiyan Xu, Ziyu Wang, Yingxia Zheng, Hong Nie
Theranostics 2021; 11(18): 9162-9176. doi:10.7150/thno.59605
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Smart magnetic resonance imaging-based theranostics for cancer
Beatriz Brito, Thomas W. Price, Juan Gallo, Manuel Bañobre-López, Graeme J. Stasiuk
Theranostics 2021; 11(18): 8706-8737. doi:10.7150/thno.57004
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Effective tools for RNA-derived therapeutics: siRNA interference or miRNA mimicry
Peipei Wang, Yue Zhou, Arthur M. Richards
Theranostics 2021; 11(18): 8771-8796. doi:10.7150/thno.62642
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inflammation-related pyroptosis, a novel programmed cell death pathway, and its crosstalk with immune therapy in cancer treatment
Sheng-Kai Hsu, Chia-Yang Li, I-Ling Lin, Wun-Jyun Syue, Yih-Fung Chen, Kai-Chun Cheng, Yen-Ni Teng, Yi-Hsiung Lin, Chia-Hung Yen, Chien-Chih Chiu
Theranostics 2021; 11(18): 8813-8835. doi:10.7150/thno.62521
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Role of prostaglandin E2 in tissue repair and regeneration
Hui Cheng, Haoyan Huang, Zhikun Guo, Ying Chang, Zongjin Li
Theranostics 2021; 11(18): 8836-8854. doi:10.7150/thno.63396
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Engineered exosomes: desirable target-tracking characteristics for cerebrovascular and neurodegenerative disease therapies
Meng Xu, Tao Feng, Bowen Liu, Fen Qiu, Youhua Xu, Yonghua Zhao, Ying Zheng
Theranostics 2021; 11(18): 8926-8944. doi:10.7150/thno.62330
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting of promising transmembrane proteins for diagnosis and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma
Vida Mashayekhi, Orsola Mocellin, Marcel H.A.M. Fens, Gerard C. Krijger, Lodewijk A.A. Brosens, Sabrina Oliveira
Theranostics 2021; 11(18): 9022-9037. doi:10.7150/thno.60350
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recent Advances in Photosensitizers as Multifunctional Theranostic Agents for Imaging-Guided Photodynamic Therapy of Cancer
Paromita Sarbadhikary, Blassan P. George, Heidi Abrahamse
Theranostics 2021; 11(18): 9054-9088. doi:10.7150/thno.62479
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Oligonucleotide aptamers for pathogen detection and infectious disease control
Quanyuan Wan, Xiaohui Liu, Youli Zu
Theranostics 2021; 11(18): 9133-9161. doi:10.7150/thno.61804
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image