Inside back cover v11i5 Inside front cover v11i5 Back issue cover v11i5 Issue cover v11i5

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 11 (5); 2021

Research Papers

Graphic abstract

Imaging temozolomide-induced changes in the myeloid glioma microenvironment
Claudia Foray, Silvia Valtorta, Cristina Barca, Alexandra Winkeler, Wolfgang Roll, Michael Müther, Stefan Wagner, Miranda L. Gardner, Sven Hermann, Michael Schäfers, Oliver Martin Grauer, Rosa Maria Moresco, Bastian Zinnhardt, Andreas H. Jacobs
Theranostics 2021; 11(5): 2020-2033. doi:10.7150/thno.47269
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Transplantation of autologous extracellular vesicles for cancer-specific targeting
Alessandro Villa, Mariangela Garofalo, Daniela Crescenti, Nicoletta Rizzi, Electra Brunialti, Andrea Vingiani, Paolo Belotti, Carlo Sposito, Silvia Franzè, Francesco Cilurzo, Giancarlo Pruneri, Camilla Recordati, Chiara Giudice, Alessia Giordano, Monica Tortoreto, Giangiacomo Beretta, Damiano Stefanello, Giacomo Manenti, Nadia Zaffaroni, Vincenzo Mazzaferro, Paolo Ciana
Theranostics 2021; 11(5): 2034-2047. doi:10.7150/thno.51344
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The histone deacetylase inhibitor PCI-24781 impairs calcium influx and inhibits proliferation and metastasis in breast cancer
Tianshu Yang, Pei Wang, Xin Yin, Jingyao Zhang, Miaomiao Huo, Jie Gao, Gen Li, Xu Teng, Hefen Yu, Wei Huang, Yan Wang
Theranostics 2021; 11(5): 2058-2076. doi:10.7150/thno.48314
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Assessing PD-L1 expression in non-small cell lung cancer and predicting responses to immune checkpoint inhibitors using deep learning on computed tomography images
Panwen Tian, Bingxi He, Wei Mu, Kunqin Liu, Li Liu, Hao Zeng, Yujie Liu, Lili Jiang, Ping Zhou, Zhipei Huang, Di Dong, Weimin Li
Theranostics 2021; 11(5): 2098-2107. doi:10.7150/thno.48027
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

STK39 is a novel kinase contributing to the progression of hepatocellular carcinoma by the PLK1/ERK signaling pathway
Chengfei Zhang, Xiaoming Wang, Dan Fang, Ping Xu, Xiao Mo, Chao Hu, Alaa Abdelatty, Mei Wang, Haojun Xu, Qi Sun, Guoren Zhou, Junjun She, Jinglin Xia, Kam Man Hui, Hongping Xia
Theranostics 2021; 11(5): 2108-2122. doi:10.7150/thno.48112
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CYP1A2 suppresses hepatocellular carcinoma through antagonizing HGF/MET signaling
Jianqing Yu, Xianfeng Xia, Yujuan Dong, Zhongqin Gong, Gang Li, George Gong Chen, Paul Bo San Lai
Theranostics 2021; 11(5): 2123-2136. doi:10.7150/thno.49368
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

AIE-active two-photon fluorescent nanoprobe with NIR-II light excitability for highly efficient deep brain vasculature imaging
Soham Samanta, Meina Huang, Shaoqiang Li, Zhigang Yang, Ying He, Zhenyu Gu, Jianguo Zhang, Dan Zhang, Liwei Liu, Junle Qu
Theranostics 2021; 11(5): 2137-2148. doi:10.7150/thno.53780
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Intravital imaging of interactions between iNKT and kupffer cells to clear free lipids during steatohepatitis
Haitao Wang, Longjun Li, Yinling Li, Yue Li, Yeqin Sha, Shuang Wen, Qiang You, Lixin Liu, Meiqing Shi, Hong Zhou
Theranostics 2021; 11(5): 2149-2169. doi:10.7150/thno.51369
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Clinical analysis and pluripotent stem cells-based model reveal possible impacts of ACE2 and lung progenitor cells on infants vulnerable to COVID-19
Zhao Zhang, Liyan Guo, Xiaoxia Lu, Che Zhang, Li Huang, Xianfeng Wang, Fuyu Duan, Huiying Liang, Peikai Chen, Liang Zeng, Jianbo Shao, Hui Li, Le Li, Li Liu, Cheng Li, Jinqiu Zhang, Chui Yan Ma, Ka Yi Kwan, Wei Liu, Yi Xu, Xiaoqiong Gu, Hua Jiang, Hui Du, Ting Zhang, Yanheng Wu, Guangyin Yu, Junhui Chen, Ruibang Luo, Can Liao, Hung-fat Tse, Zhiwei Chen, Huanhuan Joyce Chen, Huimin Xia, Qizhou Lian
Theranostics 2021; 11(5): 2170-2181. doi:10.7150/thno.53136
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Silencing PCBP2 normalizes desmoplastic stroma and improves the antitumor activity of chemotherapy in pancreatic cancer
Yuanke Li, Zhen Zhao, Chien-Yu Lin, Yanli Liu, Kevin F. Staveley-OCarroll, Guangfu Li, Kun Cheng
Theranostics 2021; 11(5): 2182-2200. doi:10.7150/thno.53102
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

m6A regulator-based methylation modification patterns characterized by distinct tumor microenvironment immune profiles in colon cancer
Wei Chong, Liang Shang, Jin Liu, Zhen Fang, Fengying Du, Hao Wu, Yang Liu, Zhe Wang, Yang Chen, Shengtao Jia, Liming Chen, Leping Li, Hao Chen
Theranostics 2021; 11(5): 2201-2217. doi:10.7150/thno.52717
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mesenchymal stem cell-mediated immunomodulation of recruited mononuclear phagocytes during acute lung injury: a high-dimensional analysis study
Jingqi Liu, Pan Li, Jiaqi Zhu, Feiyan Lin, Jiahang Zhou, Bing Feng, Xinyu Sheng, Xiaowei Shi, Qiaoling Pan, Jiong Yu, Jianqing Gao, Lanjuan Li, Hongcui Cao
Theranostics 2021; 11(5): 2232-2246. doi:10.7150/thno.52514
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Activation of N-methyl-D-aspartate receptor regulates insulin sensitivity and lipid metabolism
Xiao-Ting Huang, Jun-Xiao Yang, Zun Wang, Chen-Yu Zhang, Zi-Qiang Luo, Wei Liu, Si-Yuan Tang
Theranostics 2021; 11(5): 2247-2262. doi:10.7150/thno.51666
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A blood circulation-prolonging peptide anchored biomimetic phage-platelet hybrid nanoparticle system for prolonged blood circulation and optimized anti-bacterial performance
Peipei Jin, Liansheng Wang, Rui Sha, Liu Liu, Jieying Qian, Nestor Ishimwe, Wenbin Zhang, Jing Qian, Yunjiao Zhang, Longping Wen
Theranostics 2021; 11(5): 2278-2296. doi:10.7150/thno.49781
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CCL16 maintains stem cell-like properties in breast cancer by activating CCR2/GSK3β/β-catenin/OCT4 axis
Wenzhi Shen, Xiaoyuan Zhang, Jiaping Tang, Zhixin Zhang, Renle Du, Dehong Luo, Xiaoran Liu, Yong Xia, Yanping Li, Shanshan Wang, Siyuan Yan, Wancai Yang, Rong Xiang, Na Luo, Yunping Luo, Jianjun Li
Theranostics 2021; 11(5): 2297-2317. doi:10.7150/thno.51000
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hypermethylation of GNA14 and its tumor-suppressive role in hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma
Guangyuan Song, Xingxin Zhu, Zefeng Xuan, Long Zhao, Haijiang Dong, Jian Chen, Zequn Li, Wenfeng Song, Cheng Jin, Mengqiao Zhou, Haiyang Xie, Shusen Zheng, Penghong Song
Theranostics 2021; 11(5): 2318-2333. doi:10.7150/thno.48739
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Eradication of solid tumors by chemodynamic theranostics with H2O2-catalyzed hydroxyl radical burst
Nana Wang, Qin Zeng, Ruijing Zhang, Da Xing, Tao Zhang
Theranostics 2021; 11(5): 2334-2348. doi:10.7150/thno.49277
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An electroporation strategy to synthesize the membrane-coated nanoparticles for enhanced anti-inflammation therapy in bone infection
Miusi Shi, Kailun Shen, Bin Yang, Peng Zhang, Kangle Lv, Haoning Qi, Yunxiao Wang, Mei Li, Quan Yuan, Yufeng Zhang
Theranostics 2021; 11(5): 2349-2363. doi:10.7150/thno.48407
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Endocytic pathway inhibition attenuates extracellular vesicle-induced reduction of chemosensitivity to bortezomib in multiple myeloma cells
Chenggong Tu, Zhimin Du, Hui Zhang, Yueyuan Feng, Yujun Qi, Yongjiang Zheng, Jinbao Liu, Jinheng Wang
Theranostics 2021; 11(5): 2364-2380. doi:10.7150/thno.47996
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multi-omics study of silicosis reveals the potential therapeutic targets PGD2 and TXA2
Junling Pang, Xianmei Qi, Ya Luo, Xiaona Li, Ting Shu, Baicun Li, Meiyue Song, Ying Liu, Dong Wei, Jingyu Chen, Jing Wang, Chen Wang
Theranostics 2021; 11(5): 2381-2394. doi:10.7150/thno.47627
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibition of miR-331-3p and miR-9-5p ameliorates Alzheimer's disease by enhancing autophagy
Meng-Lu Chen, Chun-Gu Hong, Tao Yue, Hong-Ming Li, Ran Duan, Wen-Bao Hu, Jia Cao, Zhen-Xing Wang, Chun-Yuan Chen, Xiong-Ke Hu, Ben Wu, Hao-Ming Liu, Yi-Juan Tan, Jiang-Hua Liu, Zhong-Wei Luo, Yan Zhang, Shan-Shan Rao, Ming-Jie Luo, Hao Yin, Yi-Yi Wang, Kun Xia, Si-Yuan Tang, Hui Xie, Zheng-Zhao Liu
Theranostics 2021; 11(5): 2395-2409. doi:10.7150/thno.47408
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Platelet-derived microvesicles induce calcium oscillations and promote VSMC migration via TRPV4
Shan-Shan Li, Shuang Gao, Yi Chen, Han Bao, Zi-Tong Li, Qing-Ping Yao, Ji-Ting Liu, Yingxiao Wang, Ying-Xin Qi
Theranostics 2021; 11(5): 2410-2423. doi:10.7150/thno.47182
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibitory effect of PPARγ on NLRP3 inflammasome activation
Ching-Chun Yang, Chih-Hsing Wu, Ta-Chun Lin, Yi-Ning Cheng, Chin-Sung Chang, Kuo-Ting Lee, Pei-Jane Tsai, Yau-Sheng Tsai
Theranostics 2021; 11(5): 2424-2441. doi:10.7150/thno.46873
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cisplatin prevents breast cancer metastasis through blocking early EMT and retards cancer growth together with paclitaxel
Haitao Wang, Sen Guo, Seung-Jin Kim, Fangyuan Shao, Joshua Wing Kei Ho, Kuan Un Wong, Zhengqiang Miao, Dapeng Hao, Ming Zhao, Jun Xu, Jianming Zeng, Koon Ho Wong, Lijun Di, Ada Hang-Heng Wong, Xiaoling Xu, Chu-Xia Deng
Theranostics 2021; 11(5): 2442-2459. doi:10.7150/thno.46460
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NEK9, a novel effector of IL-6/STAT3, regulates metastasis of gastric cancer by targeting ARHGEF2 phosphorylation
Guofang Lu, Siyuan Tian, Yi Sun, Jiaqiang Dong, Na Wang, Jiaoxia Zeng, Yongzhan Nie, Kaichun Wu, Ying Han, Bin Feng, Yulong Shang
Theranostics 2021; 11(5): 2460-2474. doi:10.7150/thno.53169
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Co-delivery of 5-fluorouracil and miRNA-34a mimics by host-guest self-assembly nanocarriers for efficacious targeted therapy in colorectal cancer patient-derived tumor xenografts
Jianbin Xu, Guolin Zhang, Xin Luo, Di Wang, Wei Zhou, Yan Zhang, Wei Zhang, Jiaxin Chen, Qing Meng, Engeng Chen, Heng Chen, Zhangfa Song
Theranostics 2021; 11(5): 2475-2489. doi:10.7150/thno.52076
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Beyond glucose: alternative sources of energy in glioblastoma
John L. Caniglia, Anvesh Jalasutram, Swapna Asuthkar, Joseph Sahagun, Simon Park, Aditya Ravindra, Andrew J. Tsung, Maheedhara R. Guda, Kiran K. Velpula
Theranostics 2021; 11(5): 2048-2057. doi:10.7150/thno.53506
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PDE inhibition in distinct cell types to reclaim the balance of synaptic plasticity
Ben Rombaut, Sofie Kessels, Melissa Schepers, Assia Tiane, Dean Paes, Yevgeniya Solomina, Elisabeth Piccart, Daniel van den Hove, Bert Brône, Jos Prickaerts, Tim Vanmierlo
Theranostics 2021; 11(5): 2080-2097. doi:10.7150/thno.50701
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cancer photo-immunotherapy: from bench to bedside
Miao Wang, Jie Rao, Meng Wang, Xiaosong Li, Kaili Liu, Mark F. Naylor, Robert E. Nordquist, Wei R. Chen, Feifan Zhou
Theranostics 2021; 11(5): 2218-2231. doi:10.7150/thno.53056
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeted delivery of extracellular vesicles in heart injury
Peier Chen, Ling Wang, Xianglin Fan, Xiaodong Ning, Bin Yu, Caiwen Ou, Minsheng Chen
Theranostics 2021; 11(5): 2263-2277. doi:10.7150/thno.51571
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Errata

Twist promotes tumor metastasis in basal-like breast cancer by transcriptionally upregulating ROR1: Erratum
Jingying Cao, Xin Wang, Tao Dai, Yuanzhong Wu, Meifang Zhang, Renxian Cao, Ruhua Zhang, Gang Wang, Rou Jiang, Binhua P. Zhou, Jian Shi, Tiebang Kang
Theranostics 2021; 11(5): 2077-2078. doi:10.7150/thno.56462
Abstract Full text PDF PubMed PMC


TIMP3 expression associates with prognosis in colorectal cancer and its novel arylsulfonamide inducer, MPT0B390, inhibits tumor growth, metastasis and angiogenesis: Erratum
Han-Li Huang, Yi-Min Liu, Ting-Yi Sung, Tsui-Chin Huang, Ya-Wen Cheng, Jing-Ping Liou, Shiow-Lin Pan
Theranostics 2021; 11(5): 2079. doi:10.7150/thno.56734
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image