Inside back cover v11i8 Inside front cover v11i8 Back issue cover v11i8 Issue cover v11i8

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 11 (8); 2021

Research Papers

Graphic abstract

Aldehyde dehydrogenase inhibitors promote DNA damage in ovarian cancer and synergize with ATM/ATR inhibitors
Edward Grimley, Alexander J. Cole, Thong T. Luong, Stacy C. McGonigal, Sarah Sinno, Dongli Yang, Kara A. Bernstein, Ronald J. Buckanovich
Theranostics 2021; 11(8): 3540-3551. doi:10.7150/thno.51885
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Vitamin C sensitizes triple negative breast cancer to PI3K inhibition therapy
Sushmita Mustafi, Vladimir Camarena, Rehana Qureshi, David W. Sant, Zachary Wilkes, Daniel Bilbao, Joyce Slingerland, Susan B. Kesmodel, Gaofeng Wang
Theranostics 2021; 11(8): 3552-3564. doi:10.7150/thno.53225
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The immune contexture of primary central nervous system diffuse large B cell lymphoma associates with patient survival and specific cell signaling
Melissa Alame, Emmanuel Cornillot, Valère Cacheux, Valérie Rigau, Valérie Costes-Martineau, Vanessa Lacheretz-Szablewski, Jacques Colinge
Theranostics 2021; 11(8): 3565-3579. doi:10.7150/thno.54343
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Calcium phosphate engineered photosynthetic microalgae to combat hypoxic-tumor by in-situ modulating hypoxia and cascade radio-phototherapy
Danni Zhong, Wanlin Li, Shiyuan Hua, Yuchen Qi, Tingting Xie, Yue Qiao, Min Zhou
Theranostics 2021; 11(8): 3580-3594. doi:10.7150/thno.55441
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Vitamin C activates pyruvate dehydrogenase (PDH) targeting the mitochondrial tricarboxylic acid (TCA) cycle in hypoxic KRAS mutant colon cancer
Aiora Cenigaonandia-Campillo, Roberto Serna-Blasco, Laura Gómez-Ocabo, Sonia Solanes-Casado, Natalia Baños-Herraiz, Laura Del Puerto-Nevado, Jose Antonio Cañas, María Jesús Aceñero, Jesús García-Foncillas, Óscar Aguilera
Theranostics 2021; 11(8): 3595-3606. doi:10.7150/thno.51265
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MiR-22 modulates brown adipocyte thermogenesis by synergistically activating the glycolytic and mTORC1 signaling pathways
Pengbo Lou, Xueyun Bi, Yuhua Tian, Guilin Li, Qianqian Kang, Cong Lv, Yongli Song, Jiuzhi Xu, Xiaole Sheng, Xu Yang, Ruiqi Liu, Qingyong Meng, Fazheng Ren, Maksim V. Plikus, Bin Liang, Bing Zhang, Huiyuan Guo, Zhengquan Yu
Theranostics 2021; 11(8): 3607-3623. doi:10.7150/thno.50900
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Genome-wide CRISPR/Cas9 knockout screening uncovers a novel inflammatory pathway critical for resistance to arginine-deprivation therapy
Cheng-Ying Chu, Yi-Ching Lee, Cheng-Han Hsieh, Chi-Tai Yeh, Tsu-Yi Chao, Po-Hung Chen, I-Hsuan Lin, Tsung-Han Hsieh, Jing-Wen Shih, Chia-Hsiung Cheng, Che-Chang Chang, Ping-Sheng Lin, Yuan-Li Huang, Tsung-Ming Chen, Yun Yen, David K. Ann, Hsing-Jien Kung
Theranostics 2021; 11(8): 3624-3641. doi:10.7150/thno.51795
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nanodefensin-encased hydrogel with dual bactericidal and pro-regenerative functions for advanced wound therapy
Gan Luo, Yaqi Sun, Jue Zhang, Zhipeng Xu, Wuyuan Lu, Hanbin Wang, Yan Zhang, Hui Li, Zhengwei Mao, Shixin Ye, Baoli Cheng, Xiangming Fang
Theranostics 2021; 11(8): 3642-3660. doi:10.7150/thno.53089
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of theranostic factors for patients developing metastasis after surgery for early-stage lung adenocarcinoma
Wei-Chung Cheng, Chun-Yu Chang, Chia-Chien Lo, Chih-Ying Hsieh, Ting-Ting Kuo, Guan-Chin Tseng, Sze-Ching Wong, Shu-Fen Chiang, Kevin Chih-Yang Huang, Liang-Chuan Lai, Tzu-Pin Lu, K.S. Clifford Chao, Yuh-Pyng Sher
Theranostics 2021; 11(8): 3661-3675. doi:10.7150/thno.53176
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Downregulated METTL14 accumulates BPTF that reinforces super-enhancers and distal lung metastasis via glycolytic reprogramming in renal cell carcinoma
Chuanjie Zhang, Li Chen, Yihan Liu, Jingyi Huang, Ao Liu, Yang Xu, Yan Shen, Hongchao He, Danfeng Xu
Theranostics 2021; 11(8): 3676-3693. doi:10.7150/thno.55424
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Polysaccharide mycophenolate-based nanoparticles for enhanced immunosuppression and treatment of immune-mediated inflammatory diseases
Yuce Li, Yuchen Lou, Yu Chen, Jing Yang, Danqi Li, Biling Jiang, Jiajia Lan, Jingjing Wen, Yangxue Fu, Yamin Zhang, Juan Tao, Jintao Zhu
Theranostics 2021; 11(8): 3694-3709. doi:10.7150/thno.52891
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Biocompatible AIEgen/p-glycoprotein siRNA@reduction-sensitive paclitaxel polymeric prodrug nanoparticles for overcoming chemotherapy resistance in ovarian cancer
Jun Wu, Quan Wang, Xiaoqi Dong, Min Xu, Juliang Yang, Xiaoqing Yi, Biao Chen, Xiyuan Dong, Ying Wang, Xiaoding Lou, Fan Xia, Shixuan Wang, Jun Dai
Theranostics 2021; 11(8): 3710-3724. doi:10.7150/thno.53828
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dual-ligand supramolecular nanofibers inspired by the renin-angiotensin system for the targeting and synergistic therapy of myocardial infarction
Zhanpeng Wen, Jie Zhan, Hekai Li, Guanghui Xu, Shaodan Ma, Jianwu Zhang, Zehua Li, Caiwen Ou, Zhimou Yang, Yanbin Cai, Minsheng Chen
Theranostics 2021; 11(8): 3725-3741. doi:10.7150/thno.53644
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PRMT5 functionally associates with EZH2 to promote colorectal cancer progression through epigenetically repressing CDKN2B expression
Liu Yang, Da-wei Ma, Yue-peng Cao, Dong-zheng Li, Xin Zhou, Ji-feng Feng, Jun Bao
Theranostics 2021; 11(8): 3742-3759. doi:10.7150/thno.53023
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Environmental enrichment implies GAT-1 as a potential therapeutic target for stroke recovery
Yuhui Lin, Mengcheng Yao, Haiyin Wu, Feng Wu, Shiying Cao, Huanyu Ni, Jian Dong, Di Yang, Yanyu Sun, Xiaolin Kou, Jun Li, Hui Xiao, Lei Chang, Jin Wu, Yan Liu, Chunxia Luo, Dongya Zhu
Theranostics 2021; 11(8): 3760-3780. doi:10.7150/thno.53316
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Granzyme A inhibition reduces inflammation and increases survival during abdominal sepsis
Marcela Garzón-Tituaña, José L Sierra-Monzón, Laura Comas, Llipsy Santiago, Tatiana Khaliulina-Ushakova, Iratxe Uranga-Murillo, Ariel Ramirez-Labrada, Elena Tapia, Elena Morte-Romea, Sonia Algarate, Ludovic Couty, Eric Camerer, Phillip I Bird, Cristina Seral, Pilar Luque, José R Paño-Pardo, Eva M Galvez, Julián Pardo, Maykel Arias
Theranostics 2021; 11(8): 3781-3795. doi:10.7150/thno.49288
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Impairment of type H vessels by NOX2-mediated endothelial oxidative stress: critical mechanisms and therapeutic targets for bone fragility in streptozotocin-induced type 1 diabetic mice
Xiao-Fan Hu, Geng Xiang, Tian-Ji Wang, Yu-Bo Ma, Yang Zhang, Ya-Bo Yan, Xiong Zhao, Zi-Xiang Wu, Ya-Fei Feng, Wei Lei
Theranostics 2021; 11(8): 3796-3812. doi:10.7150/thno.50907
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Paraventricular thalamic nucleus plays a critical role in consolation and anxious behaviors of familiar observers exposed to surgery mice
Qiuting Zeng, Weiran Shan, Hui Zhang, Jianjun Yang, Zhiyi Zuo
Theranostics 2021; 11(8): 3813-3829. doi:10.7150/thno.45690
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sunitinib-induced cardiac hypertrophy and the endothelin axis
Joevin Sourdon, Caterina Facchin, Anaïs Certain, Thomas Viel, Blaise Robin, Franck Lager, Carmen Marchiol, Daniel Balvay, Thulaciga Yoganathan, Judith Favier, Pierre-Louis Tharaux, Neeraj Dhaun, Gilles Renault, Bertrand Tavitian
Theranostics 2021; 11(8): 3830-3838. doi:10.7150/thno.49837
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lactate-induced M2 polarization of tumor-associated macrophages promotes the invasion of pituitary adenoma by secreting CCL17
Anke Zhang, Yuanzhi Xu, Houshi Xu, Jie Ren, Tong Meng, Yunjia Ni, Qingwei Zhu, Wen-Bo Zhang, Yuan-Bo Pan, Jiali Jin, Yunke Bi, Zhe Bao Wu, Shaojian Lin, Meiqing Lou
Theranostics 2021; 11(8): 3839-3852. doi:10.7150/thno.53749
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MERS-CoV and SARS-CoV-2 replication can be inhibited by targeting the interaction between the viral spike protein and the nucleocapsid protein
Byoung Kwon Park, Jinsoo Kim, Sangkyu Park, Dongbum Kim, Minyoung Kim, Kyeongbin Baek, Joon-Yong Bae, Man-Seong Park, Won-Keun Kim, Younghee Lee, Hyung-Joo Kwon
Theranostics 2021; 11(8): 3853-3867. doi:10.7150/thno.55647
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

KDM6B-mediated histone demethylation of LDHA promotes lung metastasis of osteosarcoma
Yuhang Jiang, Fengfeng Li, Bowen Gao, Mengjun Ma, Meng Chen, Yanfeng Wu, Weidong Zhang, Yangbai Sun, Sanhong Liu, Huiyong Shen
Theranostics 2021; 11(8): 3868-3881. doi:10.7150/thno.53347
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The short isoform of PRLR suppresses the pentose phosphate pathway and nucleotide synthesis through the NEK9-Hippo axis in pancreatic cancer
Huizhen Nie, Pei-Qi Huang, Shu-Heng Jiang, Qin Yang, Li-Peng Hu, Xiao-Mei Yang, Jun Li, Ya-Hui Wang, Qing Li, Yi-Fan Zhang, Lei Zhu, Yan-Li Zhang, Yanqiu Yu, Gary Guishan Xiao, Yong-Wei Sun, Jianguang Ji, Zhi-Gang Zhang
Theranostics 2021; 11(8): 3898-3915. doi:10.7150/thno.51712
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Engineering extracellular vesicles with platelet membranes fusion enhanced targeted therapeutic angiogenesis in a mouse model of myocardial ischemia reperfusion
Qiyu Li, Yanan Song, Qiaozi Wang, Jing Chen, Jinfeng Gao, Haipeng Tan, Su Li, Yuan Wu, Hongbo Yang, Hanwei Huang, Yang Yu, Yao Li, Ning Zhang, Zheyong Huang, Zhiqing Pang, Juying Qian, Junbo Ge
Theranostics 2021; 11(8): 3916-3931. doi:10.7150/thno.52496
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomal miR-500a-5p derived from cancer-associated fibroblasts promotes breast cancer cell proliferation and metastasis through targeting USP28
Bing Chen, Yuting Sang, Xiaojin Song, Dong Zhang, Lijuan Wang, Wenjing Zhao, Yiran Liang, Ning Zhang, Qifeng Yang
Theranostics 2021; 11(8): 3932-3947. doi:10.7150/thno.53412
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Injectable conductive hydrogel can reduce pacing threshold and enhance efficacy of cardiac pacemaker
Zhao An, Jun Wu, Shu-Hong Li, Shanglin Chen, Fang-Lin Lu, Zhi-Yun Xu, Hsing-Wen Sung, Ren-Ke Li
Theranostics 2021; 11(8): 3948-3960. doi:10.7150/thno.54959
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Downregulation of death receptor 4 is tightly associated with positive response of EGFR mutant lung cancer to EGFR-targeted therapy and improved prognosis
Shuo Zhang, Zhen Chen, Puyu Shi, Songqing Fan, Yong He, Qiming Wang, Yixiang Li, Suresh S. Ramalingam, Taofeek K. Owonikoko, Shi-Yong Sun
Theranostics 2021; 11(8): 3964-3980. doi:10.7150/thno.54824
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SIRT3-mediated deacetylation of NLRC4 promotes inflammasome activation
Chenyang Guan, Xian Huang, Jinnan Yue, Hongrui Xiang, Samina Shaheen, Zhenyan Jiang, Yuexiao Tao, Jun Tu, Zhenshan Liu, Yufeng Yao, Wen Yang, Zhaoyuan Hou, Junling Liu, Xiao-Dong Yang, Qiang Zou, Bing Su, Zhiduo Liu, Jun Ni, Jinke Cheng, Xuefeng Wu
Theranostics 2021; 11(8): 3981-3995. doi:10.7150/thno.55573
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Molecular targets for anticancer therapies in companion animals and humans: what can we learn from each other?
Irati Beltrán Hernández, Jannes Z. Kromhout, Erik Teske, Wim E. Hennink, Sebastiaan A. van Nimwegen, Sabrina Oliveira
Theranostics 2021; 11(8): 3882-3897. doi:10.7150/thno.55760
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomes in atherosclerosis: performers, bystanders, biomarkers, and therapeutic targets
Chen Wang, Zhelong Li, Yunnan Liu, Lijun Yuan
Theranostics 2021; 11(8): 3996-4010. doi:10.7150/thno.56035
Full text PDF PubMed PMC

Errata

LncRNA PFL contributes to cardiac fibrosis by acting as a competing endogenous RNA of let-7d: Erratum
Haihai Liang, Zhenwei Pan, Xiaoguang Zhao, Li Liu, Jian Sun, Xiaomin Su, Chaoqian Xu, Yuhong Zhou, Dandan Zhao, Bozhi Xu, Xuelian Li, Baofeng Yang, Yanjie Lu, Hongli Shan
Theranostics 2021; 11(8): 3961-3962. doi:10.7150/thno.58328
Full text PDF PubMed PMC


Overcoming erlotinib resistance in EGFR mutation-positive lung adenocarcinomas through repression of phosphoglycerate dehydrogenase: Erratum
Jiang-Kai Dong, Hui-Min Lei, Qian Liang, Ya-Bin Tang, Ye Zhou, Yang Wang, Shengzhe Zhang, Wen-Bin Li, Yunguang Tong, Guanglei Zhuang, Liang Zhang, Hong-Zhuan Chen, Liang Zhu, Ying Shen
Theranostics 2021; 11(8): 3963. doi:10.7150/thno.58558
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image