Inside back cover v12i18 Inside front cover v12i18 Back issue cover v12i18 Issue cover v12i18

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 12 (18); 2022

Research Papers

Graphic abstract

Janus USPION modular platform (JUMP) for theranostic ultrasound-mediated targeted intratumoral microvascular imaging and DNA/miRNA delivery
Ragnhild D. Whitaker, Julius L. Decano, Catherine Gormley, Carl A. Beigie, Cari Meisel, Glaiza A. Tan, Ann-Marie Moran, Nicholas J. Giordano, Yoonjee Park, Peng Huang, Sean Andersson, Donald Gantz, Aaron K. Grant, Nelson Ruiz-Opazo, Victoria L.M. Herrera, Joyce Y. Wong
Theranostics 2022; 12(18): 7646-7667. doi:10.7150/thno.78454
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Adoptive therapy with amyloid-β specific regulatory T cells alleviates Alzheimer's disease
HyeJin Yang, Seon-Young Park, Hyunjung Baek, Chanju Lee, Geehoon Chung, Xiao Liu, Ji Hwan Lee, Byungkyu Kim, Minjin Kwon, Hyojung Choi, Hyung Joon Kim, Jae Yoon Kim, Younsub Kim, Ye-Seul Lee, Gaheon Lee, Sun Kwang Kim, Jin Su Kim, Young-Tae Chang, Woo Sang Jung, Kyung Hwa Kim, Hyunsu Bae
Theranostics 2022; 12(18): 7668-7680. doi:10.7150/thno.75965
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

AKR1C3-dependent lipid droplet formation confers hepatocellular carcinoma cell adaptability to targeted therapy
Changqing Wu, Chaoliu Dai, Xinyu Li, Mingju Sun, Hongwei Chu, Qiuhui Xuan, Yalei Yin, Chengnan Fang, Fan Yang, Zhonghao Jiang, Qing Lv, Keqing He, Yiying Qu, Baofeng Zhao, Ke Cai, Shuijun Zhang, Ran Sun, Guowang Xu, Lihua Zhang, Siyu Sun, Yang Liu
Theranostics 2022; 12(18): 7681-7698. doi:10.7150/thno.74974
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SOX4 promotes beige adipocyte-mediated adaptive thermogenesis by facilitating PRDM16-PPARγ complex
Huanming Shen, Ting He, Shuai Wang, Lingfeng Hou, Yixin Wei, Yunjia Liu, Chunli Mo, Zehang Zhao, WeiXin You, Huiling Guo, Boan Li
Theranostics 2022; 12(18): 7699-7716. doi:10.7150/thno.77102
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting psychological stress-steroid-MARCH1 signaling pathway promotes the efficacy of specific allergen immunotherapy
Xiang He, Jie Liu, Xiaojun Xiao, Shuang Zhang, Xinxin Wang, Jiangqi Liu, Zhiqiang Liu, Junyi Wang, Xiaoyu Liu, Guoping Li, Pingchang Yang
Theranostics 2022; 12(18): 7717-7728. doi:10.7150/thno.78851
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Self-assembly of X-shaped antibody to combine the activity of IgG and IgA for enhanced tumor killing
Yuexia Liang, Xin Li, Fengping Peng, Xiaohan Ye, Wei Wang, Tianyi Cen, Fan Li, Yue Lu, Zhaoyun Liu, Hui Liu, Kai Ding, Kai Ye, Yang Yu, Tianyu Ma, Sihe Zhang, Yi Huang, Yuan Wang, Xue Yang, Rong Fu, Hongkai Zhang
Theranostics 2022; 12(18): 7729-7744. doi:10.7150/thno.74903
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Single-cell atlases link macrophages and CD8+ T-cell subpopulations to disease progression and immunotherapy response in urothelial carcinoma
Yuan Liang, Yezhen Tan, Bao Guan, Bin Guo, Mancheng Xia, Juan Li, Yue Shi, Zihui Yu, Qi Zhang, Di Liu, Xiaopeng Yang, Junfeng Hao, Yanqing Gong, Muhammad Shakeel, Liqun Zhou, Weimin Ci, Xuesong Li
Theranostics 2022; 12(18): 7745-7759. doi:10.7150/thno.77281
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

m6A reader hnRNPA2B1 drives multiple myeloma osteolytic bone disease
Rui Liu, Yuping Zhong, Rui Chen, Chengchao Chu, Gang Liu, Yong Zhou, Yazhu Huang, Zhihong Fang, Huan Liu
Theranostics 2022; 12(18): 7760-7774. doi:10.7150/thno.76852
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hydroxyurea ameliorates atherosclerosis in ApoE-/- mice by potentially modulating Niemann-Pick C1-like 1 protein through the gut microbiota
Xin-Yu Yang, Hang Yu, Jie Fu, Hui-Hui Guo, Pei Han, Shu-Rong Ma, Li-Bin Pan, Zheng-Wei Zhang, Hui Xu, Jia-Chun Hu, Hao-Jian Zhang, Meng-Meng Bu, Xian-Feng Zhang, Wei Yang, Jing-Yue Wang, Jing-Yu Jin, Hui-Cong Zhang, Dong-Rui Li, Jin-Yue Lu, Yuan Lin, Jian-Dong Jiang, Qian Tong, Yan Wang
Theranostics 2022; 12(18): 7775-7787. doi:10.7150/thno.76805
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Novel Her2/VEGFR2/CD3 trispecific antibody with an optimal structural design showed improved T-cell-redirecting antitumor efficacy
Dong Liu, Xuexiu Qi, Xiaoyi Wei, Lijun Zhao, Xuechun Wang, Shuhong Li, Zhidong Wang, Licai Shi, Jiean Xu, Mei Hong, Zhong Liu, Lili Zhao, Xiankun Wang, Bo Zhang, Yuhan Zhang, Feng Wang, Yu J. Cao
Theranostics 2022; 12(18): 7788-7803. doi:10.7150/thno.75037
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multiomic analysis for optimization of combined focal and immunotherapy protocols in murine pancreatic cancer
James Wang, Brett Z. Fite, Aris J. Kare, Bo Wu, Marina Raie, Spencer K. Tumbale, Nisi Zhang, Ryan R. Davis, Clifford G. Tepper, Sharon Aviran, Aaron M. Newman, Daniel A. King, Katherine W. Ferrara
Theranostics 2022; 12(18): 7884-7902. doi:10.7150/thno.73218
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mutant Kras and mTOR crosstalk drives hepatocellular carcinoma development via PEG3/STAT3/BEX2 signaling
Yuan-Deng Luo, Xiao-Yu Liu, Lei Fang, Hong-Qiang Yu, Yu-Jun Zhang, Min Chen, Lei-Da Zhang, Chuan-Ming Xie
Theranostics 2022; 12(18): 7903-7919. doi:10.7150/thno.76873
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Current use and future potential of (physiologically based) pharmacokinetic modelling of radiopharmaceuticals: a review
Hinke Siebinga, Berlinda J. de Wit-van der Veen, Marcel D.M. Stokkel, Alwin D.R. Huitema, Jeroen J.M.A. Hendrikx
Theranostics 2022; 12(18): 7804-7820. doi:10.7150/thno.77279
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Development of functional nanomedicines for tumor associated macrophages-focused cancer immunotherapy
Xiao Wei, Jing Wang, Min Liang, Mingzhu Song
Theranostics 2022; 12(18): 7821-7852. doi:10.7150/thno.78572
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Clearance pathways of near-infrared-II contrast agents
Sha Yang, Na Li, Hao Xiao, Gui-long Wu, Fen Liu, Pan Qi, Li Tang, Xiaofeng Tan, Qinglai Yang
Theranostics 2022; 12(18): 7853-7883. doi:10.7150/thno.79209
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image