Inside front cover v13i14 Back issue cover v13i14 Issue cover v13i14

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 13 (14); 2023

Research Papers

Graphic abstract

Tuning ultrasmall theranostic nanoparticles for MRI contrast and radiation dose amplification
Needa Brown, Paul Rocchi, Léna Carmès, Romy Guthier, Meghna Iyer, Léa Seban, Toby Morris, Stephanie Bennett, Michael Lavelle, Johany Penailillo, Ruben Carrasco, Chris Williams, Elizabeth Huynh, Zhaohui Han, Evangelia Kaza, Tristan Doussineau, Sneh M. Toprani, Xingping Qin, Zachary D. Nagel, Kristopher A. Sarosiek, Agnès Hagège, Sandrine Dufort, Guillaume Bort, François Lux, Olivier Tillement, Ross Berbeco
Theranostics 2023; 13(14): 4711-4729. doi:10.7150/thno.85663
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nuclear translocation of thioredoxin-1 promotes colorectal cancer development via modulation of the IL-6/STAT3 signaling axis through interaction with STAT3
Aihua Wu, Daoquan Fang, Yangyang Liu, Xiaomeng Shi, Zuyue Zhong, Baojian Zhou, Lechi Ye, Xuecheng Sun, Lei Jiang
Theranostics 2023; 13(14): 4730-4744. doi:10.7150/thno.85460
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A genome-wide CRISPR/Cas9 screen identifies DNA-PK as a sensitiser to 177Lutetium-DOTA-octreotate radionuclide therapy
Kelly Waldeck, Jessica Van Zuylekom, Carleen Cullinane, Twishi Gulati, Kaylene J. Simpson, Richard W. Tothill, Benjamin Blyth, Rodney J. Hicks
Theranostics 2023; 13(14): 4745-4761. doi:10.7150/thno.84628
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Three-dimensional nanofibrous sponges with aligned architecture and controlled hierarchy regulate neural stem cell fate for spinal cord regeneration
Zhiwei Li, Ye Qi, Lei Sun, Zheng Li, Shaojuan Chen, Yuqi Zhang, Yuan Ma, Jinming Han, Zide Wang, Yulin Zhang, Huimin Geng, Bin Huang, Jian Wang, Gang Li, Xingang Li, Shaohua Wu, Shilei Ni
Theranostics 2023; 13(14): 4762-4780. doi:10.7150/thno.87288
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

5-aminolevulinate and CHIL3/CHI3L1 treatment amid ischemia aids liver metabolism and reduces ischemia-reperfusion injury
Guanghui Jin, Na Guo, Yasong Liu, Lele Zhang, Liang Chen, Tao Dong, Wei Liu, Xiaomei Zhang, Yong Jiang, Guo Lv, Fei Zhao, Wei Liu, Ziqing Hei, Yang Yang, Jingxing Ou
Theranostics 2023; 13(14): 4802-4820. doi:10.7150/thno.83163
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Developing an efficient MGCR microneedle nanovaccine patch for eliciting Th 1 cellular response against the SARS-CoV-2 infection
Ang Gao, Yunsheng Chen, Hui Liang, Xinyuan Cui, Amin Zhang, Daxiang Cui
Theranostics 2023; 13(14): 4821-4835. doi:10.7150/thno.83390
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Blocking Tim-3 enhances the anti-tumor immunity of STING agonist ADU-S100 by unleashing CD4+ T cells through regulating type 2 conventional dendritic cells
Jing Luo, Shuju Pang, Zhenzhen Hui, Hua Zhao, Shilei Xu, Wenwen Yu, Lili Yang, Qian Sun, Xishan Hao, Feng Wei, Jian Wang, Xiubao Ren
Theranostics 2023; 13(14): 4836-4857. doi:10.7150/thno.86792
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Phase I clinical evaluation of 99mTc-labeled Affibody molecule for imaging HER2 expression in breast cancer
Olga Bragina, Vladimir Chernov, Mariia Larkina, Anstasiya Rybina, Roman Zelchan, Eugeniy Garbukov, Maryam Oroujeni, Annika Loftenius, Anna Orlova, Jens Sörensen, Fredrik Y. Frejd, Vladimir Tolmachev
Theranostics 2023; 13(14): 4858-4871. doi:10.7150/thno.86770
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

3D autofluorescence imaging of hydronephrosis and renal anatomical structure using cryo-micro-optical sectioning tomography
Guoqing Fan, Chenyu Jiang, Zhuoyao Huang, Mingyu Tian, Huijuan Pan, Yaru Cao, Tian Lei, Qingming Luo, Jing Yuan
Theranostics 2023; 13(14): 4885-4904. doi:10.7150/thno.86695
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Detection of lineage-reprogramming efficiency of tumor cells in a 3D-printed liver-on-a-chip model
Zuyan Lu, Xiangwan Miao, Qianqian Song, Huifen Ding, Shiny Amala Priya Rajan, Aleksander Skardal, Konstantinos I. Votanopoulos, Kerong Dai, Weixin Zhao, Baisong Lu, Anthony Atala
Theranostics 2023; 13(14): 4905-4918. doi:10.7150/thno.86921
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

E3 ubiquitin ligase TRIM21 targets TIF1γ to regulate β-catenin signaling in glioblastoma
YanLan Li, Lingbo Bao, Hong Zheng, Mingying Geng, TianYi Chen, Xiaoyan Dai, He Xiao, Lujie Yang, Chengyi Mao, Yuan Qiu, Yu Xu, Dong Wang, Meng Xia Li, Qian Chen
Theranostics 2023; 13(14): 4919-4935. doi:10.7150/thno.85662
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Oral [60]fullerene reduces neuroinflammation to alleviate Parkinson's disease via regulating gut microbiome
Xue Li, Ruijun Deng, Jie Li, Hui Li, Zhe Xu, Lei Zhang, Linyin Feng, Chunying Shu, Mingming Zhen, Chunru Wang
Theranostics 2023; 13(14): 4936-4951. doi:10.7150/thno.85711
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Polymer theranostics with multiple stimuli-based activation of photodynamic therapy and tumor imaging
Marina Rodrigues Tavares, Rayhanul Islam, Vladimír Šubr, Steffen Hackbarth, Shanghui Gao, Kai Yang, Volodymyr Lobaz, Jun Fang, Tomáš Etrych
Theranostics 2023; 13(14): 4952-4973. doi:10.7150/thno.86211
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Application of Lung-Targeted Lipid Nanoparticle-delivered mRNA of soluble PD-L1 via SORT Technology in Acute Respiratory Distress Syndrome
Han Sun, Yu Zhang, Jiahui Wang, Juncheng Su, Dejian Zhou, Xiang Yu, Yingjie Xu, Wen Yang
Theranostics 2023; 13(14): 4974-4992. doi:10.7150/thno.86466
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Metabolite Neu5Ac triggers SLC3A2 degradation promoting vascular endothelial ferroptosis and aggravates atherosclerosis progression in ApoE-/-mice
Peng Xiang, Qingqiu Chen, Le Chen, Jin Lei, Zhiyi Yuan, Hui Hu, Yining Lu, Xianmin Wang, Tingting Wang, Ruihong Yu, Wanping Zhang, Jun Zhang, Chao Yu, Limei Ma
Theranostics 2023; 13(14): 4993-5016. doi:10.7150/thno.87968
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomal transfer leads to chemoresistance through oxidative phosphorylation-mediated stemness phenotype in colorectal cancer
Jinhai Deng, Teng Pan, Chunxin Lv, Lulu Cao, Lifeng Li, Xingang Zhou, Gang Li, Huanxin Li, Jose M Vicencio, Yihan Xu, Fengxiang Wei, Yazhou Wang, Zaoqu Liu, Guanglin Zhou, Mingzhu Yin
Theranostics 2023; 13(14): 5057-5074. doi:10.7150/thno.84937
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Discovery of a novel NAMPT inhibitor that selectively targets NAPRT-deficient EMT-subtype cancer cells and alleviates chemotherapy-induced peripheral neuropathy
Minjee Kim, Hyeyoung Kim, Bu-Gyeong Kang, Jooyoung Lee, Taegun Kim, Hwanho Lee, Jane Jung, Myung Joon Oh, Seungyoon Seo, Myung-Jeom Ryu, Yeojin Sung, Yunji Lee, Jeonghun Yeom, Gyoonhee Han, Sun-Shin Cha, Hosung Jung, Hyun Seok Kim
Theranostics 2023; 13(14): 5075-5098. doi:10.7150/thno.85356
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A dendritic/tumor fusion cell vaccine enhances efficacy of nanobody-based CAR-T cells against solid tumor
Shuyang Sun, Ziqiang Ding, Li Gao, Bruce D. Hammock, Xianing Huang, Zhi Ping Xu, Xuan Wang, Qihong Cheng, Fengzhen Mo, Wei Shi, Shenxia Xie, Aiqun Liu, Haixia Li, Xiaomei Yang, Xiaoling Lu
Theranostics 2023; 13(14): 5099-5113. doi:10.7150/thno.84946
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeted elimination of senescent cells by engineered extracellular vesicles attenuates atherosclerosis in ApoE-/- mice with minimal side effects
Liang Zhang, Chen Wang, Wei Hu, Te Bu, Wenqi Sun, Tian Zhou, Shuo Qiu, Mengying Wei, Helin Xing, Zhelong Li, Guodong Yang, Lijun Yuan
Theranostics 2023; 13(14): 5114-5129. doi:10.7150/thno.87484
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

FN1 mRNA 3'-UTR supersedes traditional fibronectin 1 in facilitating the invasion and metastasis of gastric cancer through the FN1 3'-UTR-let-7i-5p-THBS1 axis
Siwei Pan, Jiaming Zhu, Pengfei Liu, Qiaochu Wei, Siyu Zhang, Wen An, Yuxin Tong, Zhenguo Cheng, Funan Liu
Theranostics 2023; 13(14): 5130-5150. doi:10.7150/thno.82492
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Advanced hitchhiking nanomaterials for biomedical applications
Ying Wang, Shao-Kai Sun, Yang Liu, Zhanzhan Zhang
Theranostics 2023; 13(14): 4781-4801. doi:10.7150/thno.88002
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting redox imbalance in neurodegeneration: characterizing the role of GLP-1 receptor agonists
Puja Ghosh, Rosaria Anna Fontanella, Lucia Scisciola, Ada Pesapane, Fatemeh Taktaz, Martina Franzese, Armando Puocci, Antonio Ceriello, Francesco Prattichizzo, Maria Rosaria Rizzo, Giuseppe Paolisso, Michelangela Barbieri
Theranostics 2023; 13(14): 4872-4884. doi:10.7150/thno.86831
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting cullin neddylation for cancer and fibrotic diseases
Zhang-Xu He, Wei-guang Yang, Dan Zengyangzong, Ge Gao, Qian Zhang, Hong-Min Liu, Wen Zhao, Li-Ying Ma
Theranostics 2023; 13(14): 5017-5056. doi:10.7150/thno.78876
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image