Inside back cover v13i13 Inside front cover v13i13 Back issue cover v13i13 Issue cover v13i13

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 13 (13); 2023

Research Papers

Graphic abstract

Lymph node-targeting adjuvant/neoantigen-codelivering vaccines for combination glioblastoma radioimmunotherapy
Ting Su, Shurong Zhou, Suling Yang, Nicholas Humble, Fuwu Zhang, Guocan Yu, Paula D. Bos, Furong Cheng, Kristoffer Valerie, Guizhi Zhu
Theranostics 2023; 13(13): 4304-4315. doi:10.7150/thno.84443
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Erythroid-transdifferentiated myeloid cells promote portal vein tumor thrombus in hepatocellular carcinoma
Wei-Hang Zhu, Jie Chen, Run-Kai Huang, Yuan Zhang, Ze-Xuan Huang, Xiu-Qing Pang, Bo Hu, Yang Yang, Xing Li
Theranostics 2023; 13(13): 4316-4332. doi:10.7150/thno.82907
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Kindlin-2 enhances c-Myc translation through association with DDX3X to promote pancreatic ductal adenocarcinoma progression
Chengmin Liu, Ke Jiang, Yanyan Ding, Aihua Yang, Renwei Cai, Panzhu Bai, Minggang Xiong, Changying Fu, Meiling Quan, Zailin Xiong, Yi Deng, Ruijun Tian, Chuanyue Wu, Ying Sun
Theranostics 2023; 13(13): 4333-4355. doi:10.7150/thno.85421
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TRPM2 protects against cisplatin-induced acute kidney injury and mitochondrial dysfunction via modulating autophagy
Binfeng Yu, Lini Jin, Xi Yao, Yi Zhang, Gensheng Zhang, Fangqin Wang, Xinwan Su, Qiuyuan Fang, Liang Xiao, Yi Yang, Lin-Hua Jiang, Jianghua Chen, Wei Yang, Weiqiang Lin, Fei Han
Theranostics 2023; 13(13): 4356-4375. doi:10.7150/thno.84655
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tackling regulated cell death yields enhanced protection in lung grafts
Qian Chen, Xiangfeng Liu, Zhiheng Liu, Shujing Zhang, Lin Chen, Shiori Eguchi, Azeem Alam, Zhen Cahilog, Qizhe Sun, Lingzhi Wu, Enqiang Chang, Zhiping Wang, Jianteng Gu, Hailin Zhao, Daqing Ma
Theranostics 2023; 13(13): 4376-4390. doi:10.7150/thno.87375
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

DNMT1 mediates the disturbed flow-induced endothelial to mesenchymal transition through disrupting β-alanine and carnosine homeostasis
Jianan Zhao, Chuanrong Zhao, Fangfang Yang, Zhitong Jiang, Juanjuan Zhu, Weijuan Yao, Wei Pang, Jing Zhou
Theranostics 2023; 13(13): 4392-4411. doi:10.7150/thno.84427
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Characterization of the pleural microenvironment niche and cancer transition using single-cell RNA sequencing in EGFR-mutated lung cancer
Yu-Yuan Wu, Ya-Ling Hsu, Yung-Chi Huang, Yue-Chiu Su, Kuan-Li Wu, Chao-Yuan Chang, Chai-Tung Ong, Jia-Chen Lai, Tzu-Yen Shen, Tai-Huang Lee, Jen-Yu Hung, Ying-Ming Tsai
Theranostics 2023; 13(13): 4412-4429. doi:10.7150/thno.85084
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Secretome of senescent hepatic stellate cells favors malignant transformation from nonalcoholic steatohepatitis-fibrotic progression to hepatocellular carcinoma
Yuan Zhou, Li Zhang, Yue Ma, Li Xie, Yong-yu Yang, Cheng Jin, Hui Chen, Ying Zhou, Guang-qi Song, Jia Ding, Jian Wu
Theranostics 2023; 13(13): 4430-4448. doi:10.7150/thno.85369
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Global analysis of HLA-A2 restricted MAGE-A3 tumor antigen epitopes and corresponding TCRs in non-small cell lung cancer
Bei Zhang, Zhiyao Ren, Jianfu Zhao, Yue Zhu, Boya Huang, Chanchan Xiao, Yan Zhang, Jieping Deng, Lipeng Mao, Lei Tang, Dan Lan, Lijuan Gao, Hongyi Zhang, Guobing Chen, Oscar Junhong Luo
Theranostics 2023; 13(13): 4449-4468. doi:10.7150/thno.84710
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Endoscopically guided interventional photodynamic therapy for orthotopic pancreatic ductal adenocarcinoma based on NIR-II fluorescent nanoparticles
Kang Chen, Baoli Yin, Quanneng Luo, Yi Liu, Yi Wang, Yan Liao, Yuhang Li, Xu Chen, Bo Sun, Ning Zhou, Hongwen Liu, Chuang Peng, Sulai Liu, Wei Cheng, Guosheng Song
Theranostics 2023; 13(13): 4469-4481. doi:10.7150/thno.84164
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Restoration of CPT1A-mediated fatty acid oxidation in mesothelial cells protects against peritoneal fibrosis
Wenyan Su, Zuoyu Hu, Xiaohong Zhong, Ansheng Cong, Ying Zhang, Zhanmei Zhou, Jianyi Li, Cailing Su, Yujie Huang, Wei Cao
Theranostics 2023; 13(13): 4482-4496. doi:10.7150/thno.84921
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Novel pH-activatable NIR fluorogenic spray mediated near-instant and precise tumor margins identification in human cancer tissues for surgical resection
Zhongyuan Xu, Jianqiang Qian, Hongmei Wu, Chi Meng, Qian Ding, Weizhi Tao, Chang-Chun Ling, Jun Chen, Peng Li, Yumin Yang, Yong Ling
Theranostics 2023; 13(13): 4497-4511. doi:10.7150/thno.85651
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Aspirin synergizes with mineral particle-coated macroporous scaffolds for bone regeneration through immunomodulation
Ni Su, Cassandra Villicana, Carl Zhang, Jeehee Lee, Sauradeep Sinha, Andrew Yang, Fan Yang
Theranostics 2023; 13(13): 4512-4525. doi:10.7150/thno.85946
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lys-urea-Aad, Lys-urea-Cmc and Lys-urea-Cms as potential pharmacophores for the design of PSMA-targeted radioligands to reduce off-target uptake in kidneys and salivary glands
Hsiou-Ting Kuo, Zhengxing Zhang, Chengcheng Zhang, Helen Merkens, Ruiyan Tan, Antonio A. W. L. Wong, Carlos F. Uribe, François Bénard, Kuo-Shyan Lin
Theranostics 2023; 13(13): 4559-4573. doi:10.7150/thno.87663
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Histone deacetylase-mediated tumor microenvironment characteristics and synergistic immunotherapy in gastric cancer
Yilin Lin, Xiangxiang Jing, Zhihua Chen, Xiaoxian Pan, Duo Xu, Xiang Yu, Fengyun Zhong, Long Zhao, Changjiang Yang, Bo Wang, Shan Wang, Yingjiang Ye, Zhanlong Shen
Theranostics 2023; 13(13): 4574-4600. doi:10.7150/thno.86928
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The spatial coexistence of TIGIT/CD155 defines poorer survival and resistance to adjuvant chemotherapy in pancreatic ductal adenocarcinoma
Heng Ma, Xianlong Chen, Shengwei Mo, Xinxin Mao, Jingci Chen, Yilin Liu, Zhaohui Lu, Shuangni Yu, Jie Chen
Theranostics 2023; 13(13): 4601-4614. doi:10.7150/thno.86547
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Functional mass spectrometry imaging maps phospholipase-A2 enzyme activity during osteoarthritis progression
Xiwei Fan, Reuben S. E. Young, Antonia Rujia Sun, Brett R. Hamilton, Udhaya Nedunchezhiyan, Ross Crawford, Stephen J. Blanksby, Indira Prasadam
Theranostics 2023; 13(13): 4636-4649. doi:10.7150/thno.86623
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Oleic acid-induced metastasis of KRAS/p53-mutant colorectal cancer relies on concurrent KRAS activation and IL-8 expression bypassing EGFR activation
Chih-Jie Shen, Ren-Hao Chan, Bo-Wen Lin, Nien-Chi Li, Ying-Hsuan Huang, Wen-Chang Chang, Ben-Kuen Chen
Theranostics 2023; 13(13): 4650-4666. doi:10.7150/thno.85855
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Evaluation of FAPI PET imaging in gastric cancer: a systematic review and meta-analysis
Dan Ruan, Liang Zhao, Jiayu Cai, Weizhi Xu, Long Sun, Jiayi Li, Jingjing Zhang, Xiaoyuan Chen, Haojun Chen
Theranostics 2023; 13(13): 4694-4710. doi:10.7150/thno.88335
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Organ-on-a-chip meets artificial intelligence in drug evaluation
Shiwen Deng, Caifeng Li, Junxian Cao, Zhao Cui, Jiang Du, Zheng Fu, Hongjun Yang, Peng Chen
Theranostics 2023; 13(13): 4526-4558. doi:10.7150/thno.87266
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Applications of injectable hemostatic materials in wound healing: principles, strategies, performance requirements, and future perspectives
Hong Wang, Liang Yang
Theranostics 2023; 13(13): 4615-4635. doi:10.7150/thno.86930
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting materials and strategies for RNA delivery
Lixin Lin, Kexin Su, Qiang Cheng, Shuai Liu
Theranostics 2023; 13(13): 4667-4693. doi:10.7150/thno.87316
Full text PDF PubMed PMC

Erratum

βKlotho is identified as a target for theranostics in non-small cell lung cancer: Erratum
Fan Li, Xiyao Li, Ziming Li, Wenxiang Ji, Shun Lu, Weiliang Xia
Theranostics 2023; 13(13): 4391. doi:10.7150/thno.86780
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image