Inside back cover v13i2 Inside front cover v13i2 Back issue cover v13i2 Issue cover v13i2

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 13 (2); 2023

Research Papers

Graphic abstract

Non-bioenergetic roles of mitochondrial GPD2 promote tumor progression
Sehyun Oh, Sihyang Jo, Martina Bajzikova, Han Sun Kim, Thien T. P. Dao, Jakub Rohlena, Jin-Mo Kim, Jiri Neuzil, Sunghyouk Park
Theranostics 2023; 13(2): 438-457. doi:10.7150/thno.75973
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

EBV latent membrane protein 1 augments γδ T cell cytotoxicity against nasopharyngeal carcinoma by induction of butyrophilin molecules
Yue Liu, Ka Sin Lui, Zuodong Ye, Tsz Yan Fung, Luo Chen, Ping Yiu Sit, Chin Yu Leung, Nai Ki Mak, Ka-Leung Wong, Hong Lok Lung, Yoshimasa Tanaka, Allen Ka Loon Cheung
Theranostics 2023; 13(2): 458-471. doi:10.7150/thno.78395
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Simplified one-pot 18F-labeling of biomolecules with in situ generated fluorothiophosphate synthons in high molar activity
Hongzhang Yang, Lei Zhang, Huanhuan Liu, Yunming Zhang, Zhaobiao Mou, Xueyuan Chen, Jingchao Li, Fengming He, Zijing Li
Theranostics 2023; 13(2): 472-482. doi:10.7150/thno.79452
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multiple mitochondria-targeted components screened from Sini decoction improved cardiac energetics and mitochondrial dysfunction to attenuate doxorubicin-induced cardiomyopathy
Xin Ding, Ya Zhang, Pengchao Pan, Cuiping Long, Xingxing Zhang, Lingxin Zhuo, Qian Zhou, Wenting Liao, Guangguo Tan
Theranostics 2023; 13(2): 510-530. doi:10.7150/thno.80066
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SIRT3 mediates the effects of PCSK9 inhibitors on inflammation, autophagy, and oxidative stress in endothelial cells
Nunzia D'Onofrio, Francesco Prattichizzo, Raffaele Marfella, Celestino Sardu, Elisa Martino, Lucia Scisciola, Lorenza Marfella, Rosalba La Grotta, Chiara Frigé, Giuseppe Paolisso, Antonio Ceriello, Maria Luisa Balestrieri
Theranostics 2023; 13(2): 531-542. doi:10.7150/thno.80289
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sigma-1 receptor-regulated efferocytosis by infiltrating circulating macrophages/microglial cells protects against neuronal impairments and promotes functional recovery in cerebral ischemic stroke
Gufang Zhang, Qi Li, Weijie Tao, Pingping Qin, Jiali Chen, Huicui Yang, Jiaojiao Chen, Hua Liu, Qijun Dai, Xuechu Zhen
Theranostics 2023; 13(2): 543-559. doi:10.7150/thno.77088
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hippo pathway activation mediates chemotherapy-induced anti-cancer effect and cardiomyopathy through causing mitochondrial damage and dysfunction
Gang She, Jin-Chan Du, Wei Wu, Tian-Tian Pu, Yu Zhang, Ru-Yue Bai, Yi Zhang, Zheng-Da Pang, Hui-Fang Wang, Yu-Jie Ren, Junichi Sadoshima, Xiu-Ling Deng, Xiao-Jun Du
Theranostics 2023; 13(2): 560-577. doi:10.7150/thno.79227
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Improved antitumor activity against prostate cancer via synergistic targeting of Myc and GFAT-1
Yue Zhang, Jiang Li, Yixian Huang, Yuang Chen, Zhangyi Luo, Haozhe Huang, Raymond E. West, Thomas D. Nolin, Zhou Wang, Song Li
Theranostics 2023; 13(2): 578-595. doi:10.7150/thno.76614
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Enhancer RNA promotes resistance to radiotherapy in bone-metastatic prostate cancer by m6A modification
Yu Zhao, Simeng Wen, Hang Li, Chun-Wu Pan, Yulei Wei, Ting Huang, Zhaochen Li, Yinhui Yang, Saijun Fan, Yingyi Zhang
Theranostics 2023; 13(2): 596-610. doi:10.7150/thno.78687
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor polyamines as guest cues attract host-functionalized liposomes for targeting and hunting via a bio-orthogonal supramolecular strategy
Qian Cheng, Zhiqing Yang, Xingping Quan, Yuanfu Ding, Junyan Li, Ziyi Wang, Yonghua Zhao, Xiaoyuan Chen, Ruibing Wang
Theranostics 2023; 13(2): 611-620. doi:10.7150/thno.80857
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

FAM3C in circulating tumor-derived extracellular vesicles promotes non-small cell lung cancer growth in secondary sites
Win Lwin Thuya, Li Ren Kong, Nicholas L. Syn, Ling-Wen Ding, Esther Sok Hwee Cheow, Regina Tong Xin Wong, Tingting Wang, Robby Miguel Wen-Jing Goh, Hongyan Song, Migara K. Jayasinghe, Minh TN Le, Jian Cheng Hu, Wei-Peng Yong, Soo-Chin Lee, Andrea Li-Ann Wong, Gautam Sethi, Huynh The Hung, Paul Chi-Lui Ho, Jean-Paul Thiery, Siu Kwan Sze, Tiannan Guo, Ross A. Soo, Henry Yang, Yaw Chyn Lim, Lingzhi Wang, Boon-Cher Goh
Theranostics 2023; 13(2): 621-638. doi:10.7150/thno.72297
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Three-dimensional mapping of hepatic lymphatic vessels and transcriptome profiling of lymphatic endothelial cells in healthy and diseased livers
Songlin Huang, Borui Li, Zheng Liu, Mengli Xu, Dong Lin, Jiahong Hu, Dongjian Cao, Qi Pan, Jing Zhang, Jing Yuan, Qingming Luo, Zhihong Zhang
Theranostics 2023; 13(2): 639-658. doi:10.7150/thno.79953
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Application of the mineral-binding protein fetuin-A for the detection of calcified lesions
Robert Dzhanaev, Christian Hasberg, Andrea Gorgels, Carlo Schmitz, Camilla Franziska Winkler, Hanna Malyaran, Steffen Gräber, Anouk Gentier, Armand Jaminon, Stijn Agten, Tilman Hackeng, Asim Cengiz Akbulut, Leon Schurgers, Felix Manuel Mottaghy, Claudia Goettsch, Willi Jahnen-Dechent
Theranostics 2023; 13(2): 659-672. doi:10.7150/thno.78773
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Enzymatically-mineralized double-network hydrogels with ultrahigh mechanical strength, toughness, and stiffness
Li Wang, Wei Zhao, Yining Zhao, Wei Li, Guodong Wang, Qiang Zhang
Theranostics 2023; 13(2): 673-684. doi:10.7150/thno.77417
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Therapeutic delivery of microRNA-125a-5p oligonucleotides improves recovery from myocardial ischemia/reperfusion injury in mice and swine
Ling Gao, Fan Qiu, Hao Cao, Hao Li, Gonghua Dai, Teng Ma, Yanshan Gong, Wei Luo, Dongling Zhu, Zhixuan Qiu, Ping Zhu, Shuguang Chu, Huangtian Yang, Zhongmin Liu
Theranostics 2023; 13(2): 685-703. doi:10.7150/thno.73568
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dynamic white matter changes in recovered COVID-19 patients: a two-year follow-up study
Sihong Huang, Xianglin Zhou, Wei Zhao, Yanyao Du, Danhui Yang, Yijie Huang, Yanjing Chen, Huiting Zhang, Guang Yang, Jun Liu, Hong Luo
Theranostics 2023; 13(2): 724-735. doi:10.7150/thno.79902
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

3,4-Dimethoxychalcone, a caloric restriction mimetic, enhances TFEB-mediated autophagy and alleviates pyroptosis and necroptosis after spinal cord injury
Haojie Zhang, Wenfei Ni, Gaoxiang Yu, Yibo Geng, Junsheng Lou, Jianjun Qi, Yituo Chen, Feida Li, Hantao Ye, Haiwei Ma, Hui Xu, Luying Zhao, Yuepiao Cai, Xiangyang Wang, Huazi Xu, Jian Xiao, Kailiang Zhou
Theranostics 2023; 13(2): 810-832. doi:10.7150/thno.78370
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ALKBH5 activates FAK signaling through m6A demethylation in ITGB1 mRNA and enhances tumor-associated lymphangiogenesis and lymph node metastasis in ovarian cancer
Rui Sun, Lin Yuan, Yi Jiang, Yicong Wan, Xiaolling Ma, Jing Yang, Guodong Sun, Shulin Zhou, Hui Wang, Jiangnan Qiu, Lin Zhang, Wenjun Cheng
Theranostics 2023; 13(2): 833-848. doi:10.7150/thno.77441
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Kruppel-like factor 2 contributes to blood-spinal cord barrier integrity and functional recovery from spinal cord injury by augmenting autophagic flux
Zili He, Jiqing Du, Yu Zhang, Yitie Xu, Qian Huang, Qingwei Zhou, Min Wu, Yao Li, Xie Zhang, Hongyu Zhang, Yuepiao Cai, Keyong Ye, Xiangyang Wang, Yingze Zhang, Qi Han, Jian Xiao
Theranostics 2023; 13(2): 849-866. doi:10.7150/thno.74324
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Nanomaterial-based CT contrast agents and their applications in image-guided therapy
Zeyu Jiang, Meihua Zhang, Peifeng Li, Yin Wang, Qinrui Fu
Theranostics 2023; 13(2): 483-509. doi:10.7150/thno.79625
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Battles against aberrant KEAP1-NRF2 signaling in lung cancer: intertwined metabolic and immune networks
Ke Xu, Jie Ma, Sean R. R. Hall, Ren-Wang Peng, Haitang Yang, Feng Yao
Theranostics 2023; 13(2): 704-723. doi:10.7150/thno.80184
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cellular mitophagy: Mechanism, roles in diseases and small molecule pharmacological regulation
Yingying Lu, Zhijia Li, Shuangqian Zhang, Tongtong Zhang, Yanjun Liu, Lan Zhang
Theranostics 2023; 13(2): 736-766. doi:10.7150/thno.79876
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Radiopharmaceuticals heat anti-tumor immunity
Qi Sun, Jiyuan Li, Zexuan Ding, Zhibo Liu
Theranostics 2023; 13(2): 767-786. doi:10.7150/thno.79806
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ATPase family AAA domain-containing protein 2 (ATAD2): From an epigenetic modulator to cancer therapeutic target
Jiahui Fu, Jin Zhang, Xiya Chen, Zhiying Liu, Xuetao Yang, Zhendan He, Yue Hao, Bo Liu, Dahong Yao
Theranostics 2023; 13(2): 787-809. doi:10.7150/thno.78840
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Errata

Young Bone Marrow Sca-1 Cells Rejuvenate the Aged Heart by Promoting Epithelial-to-Mesenchymal Transition: Erratum
Jiao Li, Shu-Hong Li, Jun Wu, Richard D. Weisel, Alina Yao, William L. Stanford, Shi-Ming Liu, Ren-Ke Li
Theranostics 2023; 13(2): 867-869. doi:10.7150/thno.81626
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Employing Macrophage-Derived Microvesicle for Kidney-Targeted Delivery of Dexamethasone: An Efficient Therapeutic Strategy against Renal Inflammation and Fibrosis: Erratum
Tao-Tao Tang, Lin-Li Lv, Bin Wang, Jing-Yuan Cao, Ye Feng, Zuo-Lin Li, Min Wu, Feng-Mei Wang, Yi Wen, Le-Ting Zhou, Hai-Feng Ni, Ping-Sheng Chen, Ning Gu, Steven D. Crowley, Bi-Cheng Liu
Theranostics 2023; 13(2): 870. doi:10.7150/thno.78981
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image