Inside back cover v8i18 Inside front cover v8i18 Back issue cover v8i18 Issue cover v8i18

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 8 (18); 2018

Research Papers

Graphic abstract

Platelet bio-nanobubbles as microvascular recanalization nanoformulation for acute ischemic stroke lesion theranostics
Mingxi Li, Yang Liu, Jinpeng Chen, Taotao Liu, Zhuxiao Gu, Jianqiong Zhang, Xiaochun Gu, Gaojun Teng, Fang Yang, Ning Gu
Theranostics 2018; 8(18): 4870-4883. doi:10.7150/thno.27466
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Enhanced bioreduction-responsive diselenide-based dimeric prodrug nanoparticles for triple negative breast cancer therapy
Xi He, Jinxiao Zhang, Chao Li, Yu Zhang, Yifei Lu, Yujie Zhang, Lisha Liu, Chunhui Ruan, Qinjun Chen, Xinli Chen, Qin Guo, Tao Sun, Jianjun Cheng, Chen Jiang
Theranostics 2018; 8(18): 4884-4897. doi:10.7150/thno.27581
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Two-stage oxygen delivery for enhanced radiotherapy by perfluorocarbon nanoparticles
Zaigang Zhou, Baoli Zhang, Haoran Wang, Ahu Yuan, Yiqiao Hu, Jinhui Wu
Theranostics 2018; 8(18): 4898-4911. doi:10.7150/thno.27598
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Blood exosomes regulate the tissue distribution of grapefruit-derived nanovector via CD36 and IGFR1 pathways
Qi-long Wang, XiaoYing Zhuang, Mukesh K. Sriwastva, Jingyao Mu, Yun Teng, Zhongbin Deng, Lifeng Zhang, Kumaran Sundaram, Anil Kumar, Donald Miller, Jun Yan, Huang-Ge Zhang
Theranostics 2018; 8(18): 4912-4924. doi:10.7150/thno.27608
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Efficacy of chronic BACE1 inhibition in PS2APP mice depends on the regional Aβ deposition rate and plaque burden at treatment initiation
Matthias Brendel, Anna Jaworska, Felix Overhoff, Tanja Blume, Federico Probst, Franz-Josef Gildehaus, Peter Bartenstein, Christian Haass, Bernd Bohrmann, Jochen Herms, Michael Willem, Axel Rominger
Theranostics 2018; 8(18): 4957-4968. doi:10.7150/thno.27868
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sonodynamic therapy-induced foam cells apoptosis activates the phagocytic PPARγ-LXRα-ABCA1/ABCG1 pathway and promotes cholesterol efflux in advanced plaque
Huan Wang, Yang Yang, Xin Sun, Fang Tian, Shuyuan Guo, Wei Wang, Zhen Tian, Hong Jin, Zhiguo Zhang, Ye Tian
Theranostics 2018; 8(18): 4969-4984. doi:10.7150/thno.26193
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Early prediction of revascularisation by angiomotin-targeting positron emission tomography
Anais Moyon, Philippe Garrigue, Laure Balasse, Samantha Fernandez, Pauline Brige, Marie Nollet, Guillaume Hache, Marcel Blot-Chabaud, Françoise Dignat-George, Benjamin Guillet
Theranostics 2018; 8(18): 4985-4994. doi:10.7150/thno.27728
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Novel hybrid molecule overcomes the limited response of solid tumours to HDAC inhibitors via suppressing JAK1-STAT3-BCL2 signalling
Zhi Huang, Wei Zhou, Yongtao Li, Mei Cao, Tianqi Wang, Yakun Ma, Qingxiang Guo, Xin Wang, Chao Zhang, Chenglan Zhang, Wenzhi Shen, Yanhua Liu, Yanan Chen, Jianyu Zheng, Shengyong Yang, Yan Fan, Rong Xiang
Theranostics 2018; 8(18): 4995-5011. doi:10.7150/thno.26627
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multimodal imaging of the receptor for advanced glycation end-products with molecularly targeted nanoparticles
Christian J. Konopka, Marcin Wozniak, Jamila Hedhli, Agata Ploska, Aaron Schwartz-Duval, Anna Siekierzycka, Dipanjan Pan, Gnanasekar Munirathinam, Iwona T. Dobrucki, Leszek Kalinowski, Lawrence W. Dobrucki
Theranostics 2018; 8(18): 5012-5024. doi:10.7150/thno.24791
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Novel skin patch combining human fibroblast-derived matrix and ciprofloxacin for infected wound healing
Muhammad Suhaeri, Mi Hee Noh, Ji-Hoi Moon, In Gul Kim, Seung Ja Oh, Sang Su Ha, Jong Ho Lee, Kwideok Park
Theranostics 2018; 8(18): 5025-5038. doi:10.7150/thno.26837
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Increased recruitment of endogenous stem cells and chondrogenic differentiation by a composite scaffold containing bone marrow homing peptide for cartilage regeneration
Jiaju Lu, Xuezhen Shen, Xun Sun, Heyong Yin, Shuhui Yang, Changfeng Lu, Yu Wang, Yifan Liu, Yingqi Huang, Zijin Yang, Xianqi Dong, Chenhao Wang, Quanyi Guo, Lingyun Zhao, Xiaodan Sun, Shibi Lu, Antonios G. Mikos, Jiang Peng, Xiumei Wang
Theranostics 2018; 8(18): 5039-5058. doi:10.7150/thno.26981
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor-specific activated photodynamic therapy with an oxidation-regulated strategy for enhancing anti-tumor efficacy
Huan Liang, Zhanwei Zhou, Renjie Luo, Mangmang Sang, Bowen Liu, Minjie Sun, Wei Qu, Feng Feng, Wenyuan Liu
Theranostics 2018; 8(18): 5059-5071. doi:10.7150/thno.28344
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hypoxia-responsive lipid-poly-(hypoxic radiosensitized polyprodrug) nanoparticles for glioma chemo- and radiotherapy
Lei Hua, Zhen Wang, Liang Zhao, Honglin Mao, Guanghui Wang, Kairuo Zhang, Xuejiao Liu, Dongmei Wu, Yuanlin Zheng, Jun Lu, Rutong Yu, Hongmei Liu
Theranostics 2018; 8(18): 5088-5105. doi:10.7150/thno.26225
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Theranostic pretargeted radioimmunotherapy of internalizing solid tumor antigens in human tumor xenografts in mice: Curative treatment of HER2-positive breast carcinoma
Sarah M. Cheal, Hong Xu, Hong-fen Guo, Mitesh Patel, Blesida Punzalan, Edward K. Fung, Sang-gyu Lee, Meghan Bell, Manisha Singh, Achim A. Jungbluth, Pat B. Zanzonico, Alessandra Piersigilli, Steven M. Larson, Nai-Kong V. Cheung
Theranostics 2018; 8(18): 5106-5125. doi:10.7150/thno.26585
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ultrasound molecular imaging as a non-invasive companion diagnostic for netrin-1 interference therapy in breast cancer
Jennifer Wischhusen, Katheryne E. Wilson, Jean-Guy Delcros, Rodolfo Molina-Peña, Benjamin Gibert, Shan Jiang, Jacqueline Ngo, David Goldschneider, Patrick Mehlen, Juergen K. Willmann, Frederic Padilla
Theranostics 2018; 8(18): 5126-5142. doi:10.7150/thno.27221
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Overexpression of HOXC10 promotes angiogenesis in human glioma via interaction with PRMT5 and upregulation of VEGFA expression
Zhanyao Tan, Kun Chen, Wenjiao Wu, Yanqing Zhou, Jinrong Zhu, Geyan Wu, Lixue Cao, Xin Zhang, Hongyu Guan, Yi Yang, Wei Zhang, Jun Li
Theranostics 2018; 8(18): 5143-5158. doi:10.7150/thno.27310
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mussel-inspired conductive nanofibrous membranes repair myocardial infarction by enhancing cardiac function and revascularization
Yutong He, Genlan Ye, Chen Song, Chuangkun Li, Weirong Xiong, Lei Yu, Xiaozhong Qiu, Leyu Wang
Theranostics 2018; 8(18): 5159-5177. doi:10.7150/thno.27760
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeted imaging and inhibition of triple-negative breast cancer metastases by a PDGFRβ aptamer
Simona Camorani, Billy Samuel Hill, Francesca Collina, Sara Gargiulo, Maria Napolitano, Monica Cantile, Maurizio Di Bonito, Gerardo Botti, Monica Fedele, Antonella Zannetti, Laura Cerchia
Theranostics 2018; 8(18): 5178-5199. doi:10.7150/thno.27798
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Theranostics based on AIEgens
Dong Wang, Michelle Mei Suet Lee, Wenhan Xu, Ryan Tsz Kin Kwok, Jacky Wing Yip Lam, Ben Zhong Tang
Theranostics 2018; 8(18): 4925-4956. doi:10.7150/thno.27787
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The impact of cancer-associated fibroblasts on major hallmarks of pancreatic cancer
Qiqing Sun, Bo Zhang, Qiangsheng Hu, Yi Qin, Wenyan Xu, Wensheng Liu, Xianjun Yu, Jin Xu
Theranostics 2018; 8(18): 5072-5087. doi:10.7150/thno.26546
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image