Inside back cover v8i19 Inside front cover v8i19 Back issue cover v8i19 Issue cover v8i19

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 8 (19); 2018

Research Papers

Graphic abstract

Down-regulation of OGT promotes cisplatin resistance by inducing autophagy in ovarian cancer
Fuxing Zhou, Xiaoshan Yang, Hang Zhao, Yu Liu, Yang Feng, Rui An, Xiaohui Lv, Jia Li, Biliang Chen
Theranostics 2018; 8(19): 5200-5212. doi:10.7150/thno.27806
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PIWI-interacting RNA-54265 is oncogenic and a potential therapeutic target in colorectal adenocarcinoma
Dongmei Mai, Peirong Ding, Liping Tan, Jialiang Zhang, Zhizhong Pan, Ruihong Bai, Cong Li, Mei Li, Yifeng Zhou, Wen Tan, Zhixiang Zhou, Yexiong Li, Aiping Zhou, Ying Ye, Ling Pan, Yanfen Zheng, Jiachun Su, Zhixiang Zuo, Zexian Liu, Qi Zhao, Xiaoxing Li, Xudong Huang, Wei Li, Siqi Wu, Weihua Jia, Shuangmei Zou, Chen Wu, Rui-hua Xu, Jian Zheng, Dongxin Lin
Theranostics 2018; 8(19): 5213-5230. doi:10.7150/thno.28001
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Photodynamic therapy at ultra-low NIR laser power and X-Ray imaging using Cu3BiS3 nanocrystals
Srivani Veeranarayanan, M. Sheikh Mohamed, Aby Cheruvathoor Poulose, Masuko Rinya, Yasushi Sakamoto, Toru Maekawa, D. Sakthi Kumar
Theranostics 2018; 8(19): 5231-5245. doi:10.7150/thno.25286
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Small Heterodimer Partner Regulates Circadian Cytochromes p450 and Drug-Induced Hepatotoxicity
Tianpeng Zhang, Fangjun Yu, Lianxia Guo, Min Chen, Xue Yuan, Baojian Wu
Theranostics 2018; 8(19): 5246-5258. doi:10.7150/thno.28676
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Increasing lean muscle mass in mice via nanoparticle-mediated hepatic delivery of follistatin mRNA
Canan Schumann, Duc X. Nguyen, Mason Norgard, Yulia Bortnyak, Tetiana Korzun, Stephanie Chan, Anna St. Lorenz, Abraham S. Moses, Hassan A. Albarqi, Leon Wong, Katherine Michaelis, Xinxia Zhu, Adam W. G. Alani, Olena R. Taratula, Stephanie Krasnow, Daniel L. Marks, Oleh Taratula
Theranostics 2018; 8(19): 5276-5288. doi:10.7150/thno.27847
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MICAL2 Mediates p53 Ubiquitin Degradation through Oxidating p53 Methionine 40 and 160 and Promotes Colorectal Cancer Malignance
Jinping Lu, Yuejin Li, Yuanzhong Wu, Shan Zhou, Chaojun Duan, Zigang Dong, Tiebang Kang, Faqing Tang
Theranostics 2018; 8(19): 5289-5306. doi:10.7150/thno.28228
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Awakening p53 in vivo by D-peptides-functionalized ultra-small nanoparticles: Overcoming biological barriers to D-peptide drug delivery
Zhenyuan Bian, Jin Yan, Simeng Wang, Yijie Li, Yi Guo, Bohan Ma, Hao Guo, Zhijie Lei, Chun Yin, Yi Zhou, Min Liu, Kaishan Tao, Peng Hou, Wangxiao He
Theranostics 2018; 8(19): 5320-5335. doi:10.7150/thno.27165
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prostaglandin E2 hydrogel improves cutaneous wound healing via M2 macrophages polarization
Shuaiqiang Zhang, Yuanyuan Liu, Xin Zhang, Dashuai Zhu, Xin Qi, Xiaocang Cao, Yihu Fang, Yongzhe Che, Zhong-Chao Han, Zuo-Xiang He, Zhibo Han, Zongjin Li
Theranostics 2018; 8(19): 5348-5361. doi:10.7150/thno.27385
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Biomimetic Gold Nanocages-Based Nanoplatform for Efficient Tumor Ablation and Reduced Inflammation
Qingbo Xu, Jiangshan Wan, Nana Bie, Xianlin Song, Xiaoquan Yang, Tuying Yong, Yanbing Zhao, Xiangliang Yang, Lu Gan
Theranostics 2018; 8(19): 5362-5378. doi:10.7150/thno.27631
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of new molecular targets for PET imaging of the microglial anti-inflammatory activation state
Alessandro Villa, Barbara Klein, Bieneke Janssen, Jordi Pedragosa, Giovanna Pepe, Bastian Zinnhardt, Danielle J. Vugts, Paolo Gelosa, Luigi Sironi, Wissam Beaino, Annelaure Damont, Frédéric Dollé, Benoit Jego, Alexandra Winkeler, Dieter Ory, Olof Solin, Johnny Vercouillie, Uta Funke, Sandra Laner-Plamberger, Linda V. Blomster, Palle Christophersen, Elisabetta Vegeto, Ludwig Aigner, Andreas Jacobs, Anna M. Planas, Adriana Maggi, Albert D. Windhorst
Theranostics 2018; 8(19): 5400-5418. doi:10.7150/thno.25572
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomal microRNA-21 derived from bronchial epithelial cells is involved in aberrant epithelium-fibroblast cross-talk in COPD induced by cigarette smoking
Hui Xu, Min Ling, Junchao Xue, Xiangyu Dai, Qian Sun, Chao Chen, Yi Liu, Liang Zhou, Jianping Liu, Fei Luo, Qian Bian, Qizhan Liu
Theranostics 2018; 8(19): 5419-5433. doi:10.7150/thno.27876
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Microglial TLR4-dependent autophagy induces ischemic white matter damage via STAT1/6 pathway
Chuan Qin, Qian Liu, Zi-Wei Hu, Luo-Qi Zhou, Ke Shang, Dale B. Bosco, Long-Jun Wu, Dai-Shi Tian, Wei Wang
Theranostics 2018; 8(19): 5434-5451. doi:10.7150/thno.27882
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Adipocytes fuel gastric cancer omental metastasis via PITPNC1-mediated fatty acid metabolic reprogramming
Yujing Tan, Kelin Lin, Yang Zhao, Qijing Wu, Dongping Chen, Jin Wang, Yanxiao Liang, Jingyu Li, Jiazhu Hu, Hao Wang, Yajing Liu, Shuyi Zhang, Wanming He, Qiong Huang, Xingbin Hu, Zhiqi Yao, Bishan Liang, Wangjun Liao, Min Shi
Theranostics 2018; 8(19): 5452-5468. doi:10.7150/thno.28219
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

“Cell-addictive” dual-target traceable nanodrug for Parkinson's disease treatment via flotillins pathway
YanHui Li, ZiXuan Chen, ZhiGuo Lu, QingHu Yang, LinYing Liu, ZhaoTan Jiang, LiQun Zhang, Xin Zhang, Hong Qing
Theranostics 2018; 8(19): 5469-5481. doi:10.7150/thno.28295
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Development of an Accurate and Proactive Immunomodulatory Strategy to Improve Bone Substitute Material-Mediated Osteogenesis and Angiogenesis
Zhi-wei Zheng, Ya-hong Chen, Ding-yu Wu, Jin-bing Wang, Ming-ming Lv, Xian-song Wang, Jian Sun, Zhi-Yong Zhang
Theranostics 2018; 8(19): 5482-5500. doi:10.7150/thno.28315
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Self-assembly of porphyrin-grafted lipid into nanoparticles encapsulating doxorubicin for synergistic chemo-photodynamic therapy and fluorescence imaging
Sadaf Hameed, Pravin Bhattarai, Xiaolong Liang, Nisi Zhang, Yunxue Xu, Min Chen, Zhifei Dai
Theranostics 2018; 8(19): 5501-5518. doi:10.7150/thno.27721
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Chemoresistance of Cancer Cells: Requirements of Tumor Microenvironment-mimicking In Vitro Models in Anti-Cancer Drug Development
Yeonho Jo, Nakwon Choi, Kyobum Kim, Hyung-Jun Koo, Jonghoon Choi, Hong Nam Kim
Theranostics 2018; 8(19): 5259-5275. doi:10.7150/thno.29098
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

EBNA1-targeted inhibitors: Novel approaches for the treatment of Epstein-Barr virus-associated cancers
Lijun Jiang, Chen Xie, Hong Lok Lung, Kwok Wai Lo, Ga-Lai Law, Nai-Ki Mak, Ka-Leung Wong
Theranostics 2018; 8(19): 5307-5319. doi:10.7150/thno.26823
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recommendations for reporting on emerging optical imaging agents to promote clinical approval
Willemieke S. Tummers, Jason M Warram, Nynke S. van den Berg, Sarah E. Miller, Rutger-Jan Swijnenburg, Alexander L. Vahrmeijer, Eben L. Rosenthal
Theranostics 2018; 8(19): 5336-5347. doi:10.7150/thno.27384
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

V-ATPases and osteoclasts: ambiguous future of V-ATPases inhibitors in osteoporosis
Xiaohong Duan, Shaoqing Yang, Lei Zhang, Tielin Yang
Theranostics 2018; 8(19): 5379-5399. doi:10.7150/thno.28391
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image