Inside back cover v8i20 Inside front cover v8i20 Back issue cover v8i20 Issue cover v8i20

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 8 (20); 2018

Research Papers

Graphic abstract

Injection of Adipose-Derived Stromal Cells in the Knee of Patients with Severe Osteoarthritis has a Systemic Effect and Promotes an Anti-Inflammatory Phenotype of Circulating Immune Cells
Yves-Marie Pers, Julie Quentin, Rosanna Feirreira, Francisco Espinoza, Naoill Abdellaoui, Nejla Erkilic, Maïlys Cren, Emilie Dufourcq-Lopez, Oliver Pullig, Ulrich Nöth, Christian Jorgensen, Pascale Louis-Plence
Theranostics 2018; 8(20): 5519-5528. doi:10.7150/thno.27674
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting Mitochondrial Dysfunction and Oxidative Stress in Activated Microglia using Dendrimer-Based Therapeutics
Anjali Sharma, Kevin Liaw, Rishi Sharma, Zhi Zhang, Sujatha Kannan, Rangaramanujam M. Kannan
Theranostics 2018; 8(20): 5529-5547. doi:10.7150/thno.29039
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Verification of Long-Term Genetic Stability of hMSCs during Subculture after Internalization of Sunflower-Type Nanoparticles (SF-NPs)
Ji Sun Park, Se Won Yi, Hye Jin Kim, Hyun Jung Oh, Jung Sun Lee, Minyeon Go, Sung Han Shim, Keun Hong Park
Theranostics 2018; 8(20): 5548-5561. doi:10.7150/thno.29214
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Novel spheroid reservoir bioartificial liver improves survival of nonhuman primates in a toxin-induced model of acute liver failure
Yi Li, Qiong Wu, Yujia Wang, Chengxin Weng, Yuting He, Mengyu Gao, Guang Yang, Li Li, Fei Chen, Yujun Shi, Bruce P. Amiot, Scott L. Nyberg, Ji Bao, Hong Bu
Theranostics 2018; 8(20): 5562-5574. doi:10.7150/thno.26540
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Alkaline Phosphatase Controls Lineage Switching of Mesenchymal Stem Cells by Regulating the LRP6/GSK3β Complex in Hypophosphatasia
Wenjia Liu, Liqiang Zhang, Kun Xuan, Chenghu Hu, Liya Li, Yongjie Zhang, Fang Jin, Yan Jin
Theranostics 2018; 8(20): 5575-5592. doi:10.7150/thno.27372
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-125a-5p ameliorates hepatic glycolipid metabolism disorder in type 2 diabetes mellitus through targeting of STAT3
Lina Xu, Yue Li, Lianhong Yin, Yan Qi, Huijun Sun, Pengyuan Sun, Ming Xu, Zeyao Tang, Jinyong Peng
Theranostics 2018; 8(20): 5593-5609. doi:10.7150/thno.27425
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Longitudinal intravital imaging of transplanted mesenchymal stem cells elucidates their functional integration and therapeutic potency in an animal model of interstitial cystitis/bladder pain syndrome
Chae-Min Ryu, Hwan Yeul Yu, Hye-Yeon Lee, Jung-Hyun Shin, Seungun Lee, Hyein Ju, Bjorn Paulson, Sanghwa Lee, Sujin Kim, Jisun Lim, Jinbeom Heo, Ki-Sung Hong, Hyung-Min Chung, Jun Ki Kim, Dong-Myung Shin, Myung-Soo Choo
Theranostics 2018; 8(20): 5610-5624. doi:10.7150/thno.27559
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cascaded Electrochemiluminescence Signal Amplifier for the Detection of Telomerase Activity from Tumor Cells and Tissues
Zhaoyan Zhao, Qingqin Tan, Xiaoxia Zhan, Jingyan Lin, Zhijin Fan, Keng Xiao, Bing Li, Yuhui Liao, Xi Huang
Theranostics 2018; 8(20): 5625-5633. doi:10.7150/thno.27680
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Engineered RNase P Ribozymes Effectively Inhibit the Infection of Murine Cytomegalovirus in Animals
Wei Li, Yujun Liu, Yuanyuan Wang, Ruilin Li, Phong Trang, Wei Tang, Zhu Yang, Yu Wang, Xu Sun, Xiwen Xing, Sangwei Lu, Fenyong Liu
Theranostics 2018; 8(20): 5634-5644. doi:10.7150/thno.27776
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

In vivo [64Cu]CuCl2 PET imaging reveals activity of Dextran-Catechin on tumor copper homeostasis
Arvind Parmar, Giancarlo Pascali, Florida Voli, Luigi Lerra, Eugene Yee, Aria Ahmed-Cox, Kathleen Kimpton, Giuseppe Cirillo, Andrew Arthur, David Zahra, Gita Rahardjo, Guo Jun Liu, Nigel Lengkeek, Federica Saletta, Arnaud Charil, Maria Kavallaris, Orazio Vittorio
Theranostics 2018; 8(20): 5645-5659. doi:10.7150/thno.29840
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

In vivo Imaging-Guided Nanoplatform for Tumor Targeting Delivery and Combined Chemo-, Gene- and Photothermal Therapy
Cheng Li, Xiao-Quan Yang, Ming-Zhen Zhang, Yuan-Yang Song, Kai Cheng, Jie An, Xiao-Shuai Zhang, Yang Xuan, Bo Liu, Yuan-Di Zhao
Theranostics 2018; 8(20): 5662-5675. doi:10.7150/thno.28241
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long non-coding RNA DANCR stabilizes HIF-1α and promotes metastasis by interacting with NF90/NF45 complex in nasopharyngeal carcinoma
Xin Wen, Xu Liu, Yan-Ping Mao, Xiao-Jing Yang, Ya-Qin Wang, Pan-Pan Zhang, Yuan Lei, Xiao-Hong Hong, Qing-Mei He, Jun Ma, Na Liu, Ying-Qin Li
Theranostics 2018; 8(20): 5676-5689. doi:10.7150/thno.28538
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Clinical significance of PD-1/PD-Ls gene amplification and overexpression in patients with hepatocellular carcinoma
Li-Jie Ma, Fei-Ling Feng, Liang-Qing Dong, Zhao Zhang, Meng Duan, Long-Zi Liu, Jie-Yi Shi, Liu-Xiao Yang, Zhi-Chao Wang, Shu Zhang, Zhen-Bin Ding, Ai-Wu Ke, Ya Cao, Xiao-Ming Zhang, Jian Zhou, Jia Fan, Xiao-Ying Wang, Qiang Gao
Theranostics 2018; 8(20): 5690-5702. doi:10.7150/thno.28742
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Use of a pre-vascularised oral mucosal cell sheet for promoting cutaneous burn wound healing
Jaewang Lee, Daiha Shin, Jong-Lyel Roh
Theranostics 2018; 8(20): 5703-5712. doi:10.7150/thno.28754
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Caffeine Protects Skin from Oxidative Stress-Induced Senescence through the Activation of Autophagy
Yi-Fang Li, Shu-Hua Ouyang, Long-Fang Tu, Xi Wang, Wei-Lin Yuan, Guo-En Wang, Yan-Ping Wu, Wen-Jun Duan, Hong-Min Yu, Zhong-Ze Fang, Hiroshi Kurihara, Youwei Zhang, Rong-Rong He
Theranostics 2018; 8(20): 5713-5730. doi:10.7150/thno.28778
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Spatial-Temporal Cellular Bioeffects from Acoustic Droplet Vaporization
Ching-Hsiang Fan, Yi-Ting Lin, Yi-Ju Ho, Chih-Kuang Yeh
Theranostics 2018; 8(20): 5731-5743. doi:10.7150/thno.28782
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Positive Feedback Loop of SLP2 Activates MAPK Signaling Pathway to Promote Gastric Cancer Progression
Wenhui Ma, Zhuoluo Xu, Yutian Wang, Wenyi Li, Zhigang Wei, Tao Chen, Tingyu Mou, Mingzhen Cheng, Jun Luo, Tingyue Luo, Yuehong Chen, Jiang Yu, Weijie Zhou, Guoxin Li
Theranostics 2018; 8(20): 5744-5757. doi:10.7150/thno.28898
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Virtual stenting with simplex mesh and mechanical contact analysis for real-time planning of thoracic endovascular aortic repair
Duanduan Chen, Jianyong Wei, Yiming Deng, Huanming Xu, Zhenfeng Li, Haoye Meng, Xiaofeng Han, Yonghao Wang, Jia Wan, Tianyi Yan, Jiang Xiong, Xiaoying Tang
Theranostics 2018; 8(20): 5758-5771. doi:10.7150/thno.28944
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An Aptamer-Based Probe for Molecular Subtyping of Breast Cancer
Mei Liu, Zhifei Wang, Ting Tan, Zhongsi Chen, Xianbo Mou, Xiaocheng Yu, Yan Deng, Guangming Lu, Nongyue He
Theranostics 2018; 8(20): 5772-5783. doi:10.7150/thno.28949
Full text PDF PubMed PMC

Review

Graphic abstract

Adoptive Cell Transfer: Is it a Promising Immunotherapy for Colorectal Cancer?
Jiaqiao Fan, Dong Shang, Bing Han, Jianxun Song, Hailong Chen, Jin-Ming Yang
Theranostics 2018; 8(20): 5784-5800. doi:10.7150/thno.29035
Full text PDF PubMed PMC

Erratum

In-Tether Chiral Center Induced Helical Peptide Modulators Target p53-MDM2/MDMX and Inhibit Tumor Growth in Stem-Like Cancer Cell: Erratum
Kuan Hu, Feng Yin, Mengyin Yu, Chengjie Sun, Jingxu Li, Yujie Liang, Wenjun Li, Mingsheng Xie, Yuanzhi Lao, Wei Liang, Zi-gang Li
Theranostics 2018; 8(20): 5660-5661. doi:10.7150/thno.31152
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image