Inside back cover v10i1 Inside front cover v10i1 Back issue cover v10i1 Issue cover v10i1

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (1); 2020

Research Papers

Graphic abstract

Macrophage MSR1 promotes BMSC osteogenic differentiation and M2-like polarization by activating PI3K/AKT/GSK3β/β-catenin pathway
Shu-Jie Zhao, Fan-Qi Kong, Jian Jie, Qing Li, Hao Liu, An-Di Xu, Ya-Qing Yang, Bin Jiang, Dong-Dong Wang, Zhong-Qiu Zhou, Peng-Yu Tang, Jian Chen, Qian Wang, Zheng Zhou, Qi Chen, Guo-Yong Yin, Han-Wen Zhang, Jin Fan
Theranostics 2020; 10(1): 17-35. doi:10.7150/thno.36930
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Liver-targeted delivery of TSG-6 by calcium phosphate nanoparticles for the management of liver fibrosis
Min Wang, Miao Zhang, Lianhua Fu, Jing Lin, Xinmin Zhou, Pinghong Zhou, Peng Huang, Hao Hu, Ying Han
Theranostics 2020; 10(1): 36-49. doi:10.7150/thno.37301
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Theranostic application of miR-429 in HER2+ breast cancer
Claudia Cava, Chiara Novello, Cristina Martelli, Alessia Lodico, Luisa Ottobrini, Francesca Piccotti, Marta Truffi, Fabio Corsi, Gloria Bertoli, Isabella Castiglioni
Theranostics 2020; 10(1): 50-61. doi:10.7150/thno.36274
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ultra-small Pyropheophorbide-a Nanodots for Near-infrared Fluorescence/Photoacoustic Imaging-guided Photodynamic Therapy
Kittipan Siwawannapong, Rui Zhang, Huali Lei, Qiutong Jin, Wantao Tang, Ziliang Dong, Rung-Yi Lai, Zhuang Liu, Anyanee Kamkaew, Liang Cheng
Theranostics 2020; 10(1): 62-73. doi:10.7150/thno.35735
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Microglia exacerbate white matter injury via complement C3/C3aR pathway after hypoperfusion
Lin-Yuan Zhang, Jiaji Pan, Muyassar Mamtilahun, Yuan Zhu, Liping Wang, Ashwin Venkatesh, Rubing Shi, Xuanqiang Tu, Kunlin Jin, Yongting Wang, Zhijun Zhang, Guo-Yuan Yang
Theranostics 2020; 10(1): 74-90. doi:10.7150/thno.35841
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Matrix Metalloproteinase-sensitive Multistage Nanogels Promote Drug Transport in 3D Tumor Model
Gregor Nagel, Ana Sousa-Herves, Stefanie Wedepohl, Marcelo Calderón
Theranostics 2020; 10(1): 91-108. doi:10.7150/thno.34851
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

On-demand storage and release of antimicrobial peptides using Pandora's box-like nanotubes gated with a bacterial infection-responsive polymer
Junjian Chen, Xuetao Shi, Ye Zhu, Yunhua Chen, Meng Gao, Huichang Gao, Lei Liu, Lin Wang, Chuanbin Mao, Yingjun Wang
Theranostics 2020; 10(1): 109-122. doi:10.7150/thno.38388
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Microfluidic Platform for Single Cell Fluorometric Granzyme B Profiling
Jonathan C. Briones, Wilfred V. Espulgar, Shohei Koyama, Hiroyuki Yoshikawa, JeongHoon Park, Yujiro Naito, Atsushi Kumanogoh, Eiichi Tamiya, Hyota Takamatsu, Masato Saito
Theranostics 2020; 10(1): 123-132. doi:10.7150/thno.37728
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibition of Protein arginine methyltransferase 6 reduces reactive oxygen species production and attenuates aminoglycoside- and cisplatin-induced hair cell death
Yingzi He, Wen Li, Zhiwei Zheng, Liping Zhao, Wenyan Li, Yunfeng Wang, Huawei Li
Theranostics 2020; 10(1): 133-150. doi:10.7150/thno.37362
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ImmunoPET Predicts Response to Met-targeted Radioligand Therapy in Models of Pancreatic Cancer Resistant to Met Kinase Inhibitors
Freddy E. Escorcia, Jacob L. Houghton, Dalya Abdel-Atti, Patricia R. Pereira, Andrew Cho, Nicholas T. Gutsche, Kwamena E. Baidoo, Jason S. Lewis
Theranostics 2020; 10(1): 151-165. doi:10.7150/thno.37098
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

pH-responsive perylenediimide nanoparticles for cancer trimodality imaging and photothermal therapy
Jianhao Li, Chang Liu, Yiseng Hu, Chendong Ji, Shuolin Li, Meizhen Yin
Theranostics 2020; 10(1): 166-178. doi:10.7150/thno.36999
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Coniferaldehyde attenuates Alzheimer's pathology via activation of Nrf2 and its targets
Yaqiong Dong, Tessandra Stewart, Lidan Bai, Xue Li, Ting Xu, Jeffrey Iliff, Min Shi, Danfeng Zheng, Lan Yuan, Taotao Wei, Xiaoda Yang, Jing Zhang
Theranostics 2020; 10(1): 179-200. doi:10.7150/thno.36722
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Musashi-1 promotes stress-induced tumor progression through recruitment of AGO2
Hsiao-Yun Chen, Mong-Lien Wang, Benoit Laurent, Chih-Hung Hsu, Ming-Teh Chen, Liang-Ting Lin, Jia Shen, Wei-Chao Chang, Jennifer Hsu, Mien-Chie Hung, Yi-Wei Chen, Pin-I Huang, Yi-Ping Yang, Chung-Pin Li, Hsin-I Ma, Chung-Hsuan Chen, Wen-Chang Lin, Shih-Hwa Chiou
Theranostics 2020; 10(1): 201-217. doi:10.7150/thno.35895
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mononuclear phagocyte system blockade improves therapeutic exosome delivery to the myocardium
Zhuo Wan, Lianbi Zhao, Fan Lu, Xiaotong Gao, Yan Dong, Yingxin Zhao, Mengying Wei, Guodong Yang, Changyang Xing, Li Liu
Theranostics 2020; 10(1): 218-230. doi:10.7150/thno.38198
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Soluble CD146, a cerebrospinal fluid marker for neuroinflammation, promotes blood-brain barrier dysfunction
Daji Wang, Hongxia Duan, Jing Feng, Jianquan Xiang, Liqun Feng, Dan Liu, Xuehui Chen, Lin Jing, Zheng Liu, Dexi Zhang, Hongjun Hao, Xiyun Yan
Theranostics 2020; 10(1): 231-246. doi:10.7150/thno.37142
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ASIC1a induces synovial inflammation via the Ca2+/NFATc3/ RANTES pathway
Yihao Zhang, Xuewen Qian, Xiaojuan Yang, Ruowen Niu, Sujing Song, Fei Zhu, Chuanjun Zhu, Xiaoqing Peng, Feihu Chen
Theranostics 2020; 10(1): 247-264. doi:10.7150/thno.37200
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long noncoding RNA PiHL regulates p53 protein stability through GRWD1/RPL11/MDM2 axis in colorectal cancer
Xuan Deng, Sihan Li, Fanyang Kong, Haoyu Ruan, Xiao Xu, Xinju Zhang, Zhiyuan Wu, Lin Zhang, Ying Xu, Hong Yuan, Haixia Peng, Da Yang, Ming Guan
Theranostics 2020; 10(1): 265-280. doi:10.7150/thno.36045
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Metastasis-on-a-chip mimicking the progression of kidney cancer in the liver for predicting treatment efficacy
Yimin Wang, Di Wu, Guohua Wu, Jianguo Wu, Siming Lu, James Lo, Yong He, Chao Zhao, Xin Zhao, Hongbo Zhang, ShuQi Wang
Theranostics 2020; 10(1): 300-311. doi:10.7150/thno.38736
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Spatial light-modulated stimulated Raman scattering (SLM-SRS) microscopy for rapid multiplexed vibrational imaging
Kideog Bae, Wei Zheng, Zhiwei Huang
Theranostics 2020; 10(1): 312-322. doi:10.7150/thno.38551
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fusobacterium nucleatum Promotes Metastasis in Colorectal Cancer by Activating Autophagy Signaling via the Upregulation of CARD3 Expression
Yongyu Chen, Yan Chen, Jixiang Zhang, Pan Cao, Wenhao Su, Yunchao Deng, Na Zhan, Xiangsheng Fu, Yun Huang, Weiguo Dong
Theranostics 2020; 10(1): 323-339. doi:10.7150/thno.38870
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Stem Cell Factor-Inducible MITF-M Expression in Therapeutics for Acquired Skin Hyperpigmentation
Cheong-Yong Yun, Eunmiri Roh, Song-Hee Kim, Jinhe Han, Jiyeon Lee, Da-Eun Jung, Ga Hyeon Kim, Sang-Hun Jung, Won-Jea Cho, Sang-Bae Han, Youngsoo Kim
Theranostics 2020; 10(1): 340-352. doi:10.7150/thno.39066
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Genome-wide interaction target profiling reveals a novel Peblr20-eRNA activation pathway to control stem cell pluripotency
Cong Wang, Lin Jia, Yichen Wang, Zhonghua Du, Lei Zhou, Xue Wen, Hui Li, Shilin Zhang, Huiling Chen, Naifei Chen, Jingcheng Chen, Yanbo Zhu, Yuanyuan Nie, Ilkay Celic, Sujun Gao, Songling Zhang, Andrew R. Hoffman, Wei Li, Ji-Fan Hu, Jiuwei Cui
Theranostics 2020; 10(1): 353-370. doi:10.7150/thno.39093
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A cancer-specific activatable theranostic nanodrug for enhanced therapeutic efficacy via amplification of oxidative stress
Xie-an Yu, Mi Lu, Yingping Luo, Yiting Hu, Ying Zhang, Zhiming Xu, Shuaishuai Gong, Yunhao Wu, Xiao-Nan Ma, Bo-Yang Yu, Jiangwei Tian
Theranostics 2020; 10(1): 371-383. doi:10.7150/thno.39412
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bax inhibitor 1 preserves mitochondrial homeostasis in acute kidney injury through promoting mitochondrial retention of PHB2
Jin Wang, Pingjun Zhu, Ruibing Li, Jun Ren, Yingmei Zhang, Hao Zhou
Theranostics 2020; 10(1): 384-397. doi:10.7150/thno.40098
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PET/MRI enables simultaneous in vivo quantification of β-cell mass and function
Filippo C. Michelotti, Gregory Bowden, Astrid Küppers, Lieke Joosten, Jonas Maczewsky, Volker Nischwitz, Gisela Drews, Andreas Maurer, Martin Gotthardt, Andreas M. Schmid, Bernd J. Pichler
Theranostics 2020; 10(1): 398-410. doi:10.7150/thno.33410
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Extracellular vesicle-mediated delivery of miR-101 inhibits lung metastasis in osteosarcoma
Kailiang Zhang, Chuan Dong, Ming Chen, Tongtao Yang, Xin Wang, Yongheng Gao, Lijuan Wang, Yanhua Wen, Guanyin Chen, Xinli Wang, Xiuchun Yu, Yinglong Zhang, Pingshan Wang, Mingfu Shang, Kang Han, Yong Zhou
Theranostics 2020; 10(1): 411-425. doi:10.7150/thno.33482
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

18F-Labeled, PSMA-Targeted Radiotracers: Leveraging the Advantages of Radiofluorination for Prostate Cancer Molecular Imaging
Rudolf A. Werner, Thorsten Derlin, Constantin Lapa, Sara Sheikbahaei, Takahiro Higuchi, Frederik L. Giesel, Spencer Behr, Alexander Drzezga, Hiroyuki Kimura, Andreas K. Buck, Frank M. Bengel, Martin G. Pomper, Michael A. Gorin, Steven P. Rowe
Theranostics 2020; 10(1): 1-16. doi:10.7150/thno.37894
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RNA Nanotechnology-Mediated Cancer Immunotherapy
Yao-Xin Lin, Yi Wang, Sara Blake, Mian Yu, Lin Mei, Hao Wang, Jinjun Shi
Theranostics 2020; 10(1): 281-299. doi:10.7150/thno.35568
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Type H blood vessels in bone modeling and remodeling
Yi Peng, Song Wu, Yusheng Li, Janet L. Crane
Theranostics 2020; 10(1): 426-436. doi:10.7150/thno.34126
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Advances in GLP-1 receptor targeting radiolabeled agent development and prospective of theranostics
Irina Velikyan, Olof Eriksson
Theranostics 2020; 10(1): 437-461. doi:10.7150/thno.38366
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image