Inside back cover v9i26 Inside front cover v9i26 Back issue cover v9i26 Issue cover v9i26

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (26); 2019

Research Papers

Graphic abstract

Single enzyme loaded nanoparticles for combinational ultrasound-guided focused ultrasound ablation and hypoxia-relieved chemotherapy
Jianzhi Zhu, Zhicong Li, Changchang Zhang, Lizhou Lin, Shoupeng Cao, Hailong Che, Xiangyang Shi, Han Wang, Jan C. M. van Hest
Theranostics 2019; 9(26): 8048-8060. doi:10.7150/thno.37054
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cyclic RGD-Functionalized and Disulfide-Crosslinked Iodine-Rich Polymersomes as a Robust and Smart Theranostic Agent for Targeted CT Imaging and Chemotherapy of Tumor
Yan Zou, Yaohua Wei, Yinping Sun, Jie Bao, Feirong Yao, Zekun Li, Fenghua Meng, Chunhong Hu, Gert Storm, Zhiyuan Zhong
Theranostics 2019; 9(26): 8061-8072. doi:10.7150/thno.37184
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hepatomas are exquisitely sensitive to pharmacologic ascorbate (P-AscH-)
Xuan Zhang, Tiefu Liu, Zehuan Li, Yanling Feng, Christopher Corpe, Shanshan Liu, Jingpu Zhang, Xiaomeng He, Feng Liu, Li Xu, Longqiang Shen, Shun Li, Qianlin Xia, Xiuhua Peng, Xiaohui Zhou, Weiping Chen, Xiaoyan Zhang, Jianqing Xu, Jin Wang
Theranostics 2019; 9(26): 8109-8126. doi:10.7150/thno.35378
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Strategy to enhance transgene expression in proximity of amyloid plaques in a mouse model of Alzheimer's disease
Danielle Weber-Adrian, Rikke Hahn Kofoed, Josephine Wing Yee Chan, Joseph Silburt, Zeinab Noroozian, Sebastian Kügler, Kullervo Hynynen, Isabelle Aubert
Theranostics 2019; 9(26): 8127-8137. doi:10.7150/thno.36718
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bubble-Manipulated Local Drug Release from a Smart Thermosensitive Cerasome for Dual-Mode Imaging Guided Tumor Chemo-Photothermal Therapy
Suhui Sun, Sujuan Sun, Yan Sun, Ping Wang, Jianlun Zhang, Wenjing Du, Shumin Wang, Xiaolong Liang
Theranostics 2019; 9(26): 8138-8154. doi:10.7150/thno.36762
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Proliferative regulation of alveolar epithelial type 2 progenitor cells by human Scnn1d gene
Runzhen Zhao, Gibran Ali, Jianjun Chang, Satoshi Komatsu, Yoshikazu Tsukasaki, Hong-Guang Nie, Yongchang Chang, Mo Zhang, Yang Liu, Krishan Jain, Bock-Gie Jung, Buka Samten, Dianhua Jiang, Jiurong Liang, Mitsuo Ikebe, Michael A. Matthay, Hong-Long Ji
Theranostics 2019; 9(26): 8155-8170. doi:10.7150/thno.37023
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The gut microbiota-inflammation-brain axis in end-stage renal disease: perspectives from default mode network
Yun Fei Wang, Li Juan Zheng, Ya Liu, Yu Bing Ye, Song Luo, Guang Ming Lu, Dehua Gong, Long Jiang Zhang
Theranostics 2019; 9(26): 8171-8181. doi:10.7150/thno.35387
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor suppressive BTB/POZ zinc-finger protein ZBTB28 inhibits oncogenic BCL6/ZBTB27 signaling to maintain p53 transcription in multiple carcinogenesis
Tingxiu Xiang, Jun Tang, Lili Li, Weiyan Peng, Zhenfang Du, Xiangyu Wang, Qianqian Li, Hongying Xu, Lei Xiong, Can Xu, Xin Le, Xufu Wei, Fang Yu, Shuman Li, Qian Xiao, Bing Luo, Xinni Xiang, Ailong Huang, Yong Lin, Guosheng Ren, Qian Tao
Theranostics 2019; 9(26): 8182-8195. doi:10.7150/thno.34983
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Optogenetic control of mesenchymal cell fate towards precise bone regeneration
Weicai Wang, Delan Huang, Jianhan Ren, Runze Li, Zhicai Feng, Chenyu Guan, Baicheng Bao, Bin Cai, Junqi Ling, Chen Zhou
Theranostics 2019; 9(26): 8196-8205. doi:10.7150/thno.36455
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ovarian cancer cell-secreted exosomal miR-205 promotes metastasis by inducing angiogenesis
Liuqing He, Wei Zhu, Quan Chen, Yishu Yuan, Yixuan Wang, Junpu Wang, Xiaoying Wu
Theranostics 2019; 9(26): 8206-8220. doi:10.7150/thno.37455
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CD4+ and CD8a+ PET imaging predicts response to novel PD-1 checkpoint inhibitor: studies of Sym021 in syngeneic mouse cancer models
Lotte K. Kristensen, Camilla Fröhlich, Camilla Christensen, Maria C. Melander, Thomas T. Poulsen, Gunther R. Galler, Johan Lantto, Ivan D. Horak, Michael Kragh, Carsten H. Nielsen, Andreas Kjaer
Theranostics 2019; 9(26): 8221-8238. doi:10.7150/thno.37513
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A 25 micron-thin microscope for imaging upconverting nanoparticles with NIR-I and NIR-II illumination
Hossein Najafiaghdam, Efthymios Papageorgiou, Nicole A. Torquato, Bining Tian, Bruce E. Cohen, Mekhail Anwar
Theranostics 2019; 9(26): 8239-8252. doi:10.7150/thno.37672
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mesenchymal stem cell transplantation alleviates experimental Sjögren's syndrome through IFN-β/IL-27 signaling axis
Genhong Yao, Jingjing Qi, Jun Liang, Bingyu Shi, Weiwei Chen, Wenchao Li, Xiaojun Tang, Dandan Wang, Liwei Lu, Wanjun Chen, Songtao Shi, Yayi Hou, Lingyun Sun
Theranostics 2019; 9(26): 8253-8265. doi:10.7150/thno.37351
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Renal Clearable Ru-based Coordination Polymer Nanodots for Photoacoustic Imaging Guided Cancer Therapy
Rui Zhang, Xing Fan, Zhouqi Meng, Haiping Lin, Qiutong Jin, Fei Gong, Ziliang Dong, Youyong Li, Qian Chen, Zhuang Liu, Liang Cheng
Theranostics 2019; 9(26): 8266-8276. doi:10.7150/thno.36986
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Conditional knockout of TGF-βRII /Smad2 signals protects against acute renal injury by alleviating cell necroptosis, apoptosis and inflammation
Qin Yang, Gui-ling Ren, Biao Wei, Juan Jin, Xiao Ru Huang, Wei Shao, Jun Li, Xiao-ming Meng, Hui Yao Lan
Theranostics 2019; 9(26): 8277-8293. doi:10.7150/thno.35686
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The novel GINS4 axis promotes gastric cancer growth and progression by activating Rac1 and CDC42
Zhonglin Zhu, Zhilong Yu, Zeyin Rong, Zai Luo, Jing Zhang, Zhengjun Qiu, Chen Huang
Theranostics 2019; 9(26): 8294-8311. doi:10.7150/thno.36256
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

On-demand PEGylation and dePEGylation of PLA-based nanocarriers via amphiphilic mPEG-TK-Ce6 for nanoenabled cancer chemotherapy
Yueqiang Zhu, Chao Chen, Ziyang Cao, Song Shen, Laisheng Li, Dongdong Li, Junxia Wang, Xianzhu Yang
Theranostics 2019; 9(26): 8312-8320. doi:10.7150/thno.37128
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pten loss in Lgr5+ hair follicle stem cells promotes SCC development
Haiyan Chen, Xusheng Wang, Yu Chen, Jimin Han, Deqiang Kong, Meishu Zhu, Xiaobing Fu, Yaojiong Wu
Theranostics 2019; 9(26): 8321-8331. doi:10.7150/thno.35467
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nanotopography-based lymphatic delivery for improved anti-tumor responses to checkpoint blockade immunotherapy
Sunkuk Kwon, Fred Christian Velasquez, John C. Rasmussen, Matthew R. Greives, Kelly D. Turner, John R. Morrow, Wen-Jen Hwu, Russell F. Ross, Songlin Zhang, Eva M. Sevick-Muraca
Theranostics 2019; 9(26): 8332-8343. doi:10.7150/thno.35280
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

p300/CBP inhibitor A-485 alleviates acute liver injury by regulating macrophage activation and polarization
Jinjin Peng, Jiacheng Li, Jing Huang, Pan Xu, Heming Huang, Yanjun Liu, Liang Yu, Yaxi Yang, Bing Zhou, Hualiang Jiang, Kaixian Chen, Yongjun Dang, Yuanyuan Zhang, Cheng Luo, Guangming Li
Theranostics 2019; 9(26): 8344-8361. doi:10.7150/thno.30707
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Strategy to enhance lung cancer treatment by five essential elements: inhalation delivery, nanotechnology, tumor-receptor targeting, chemo- and gene therapy
Olga B. Garbuzenko, Andriy Kuzmov, Oleh Taratula, Sharon R. Pine, Tamara Minko
Theranostics 2019; 9(26): 8362-8376. doi:10.7150/thno.39816
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibition of SMYD2 suppresses tumor progression by down-regulating microRNA-125b and attenuates multi-drug resistance in renal cell carcinoma
Libin Yan, Beichen Ding, Haoran Liu, Yangjun Zhang, Jin Zeng, Junhui Hu, Weimin Yao, Gan Yu, Ruihua An, Zhiqiang Chen, Zhangqun Ye, Jinchun Xing, Kefeng Xiao, Lily Wu, Hua Xu
Theranostics 2019; 9(26): 8377-8391. doi:10.7150/thno.37628
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CACYBP Enhances Cytoplasmic Retention of P27Kip1 to Promote Hepatocellular Carcinoma Progression in the Absence of RNF41 Mediated Degradation
Yi-Fan Lian, Yan-Lin Huang, Yao-Jun Zhang, Dong-Mei Chen, Jia-Liang Wang, Huan Wei, Yan-Hua Bi, Zhi-Wu Jiang, Peng Li, Min-Shan Chen, Yue-Hua Huang
Theranostics 2019; 9(26): 8392-8408. doi:10.7150/thno.36838
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-302a Inhibits Metastasis and Cetuximab Resistance in Colorectal Cancer by Targeting NFIB and CD44
Lina Sun, Ying Fang, Xin Wang, Yanan Han, Feng Du, Cunxi Li, Huaying Hu, Hao Liu, Qi Liu, Jing Wang, Junrong Liang, Ping Chen, Hongbin Yang, Yongzhan Nie, Kaichun Wu, Daiming Fan, Robert J. Coffey, Yuanyuan Lu, Xiaodi Zhao, Xin Wang
Theranostics 2019; 9(26): 8409-8425. doi:10.7150/thno.36605
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Development of Adamantane-Conjugated TLR7/8 Agonists for Supramolecular Delivery and Cancer Immunotherapy
Christopher B. Rodell, Maaz S. Ahmed, Christopher S. Garris, Mikael J. Pittet, Ralph Weissleder
Theranostics 2019; 9(26): 8426-8436. doi:10.7150/thno.35434
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Point-of-care cervical cancer screening using deep learning-based microholography
Divya Pathania, Christian Landeros, Lucas Rohrer, Victoria D'Agostino, Seonki Hong, Ismail Degani, Maria Avila-Wallace, Misha Pivovarov, Thomas Randall, Ralph Weissleder, Hakho Lee, Hyungsoon Im, Cesar M. Castro
Theranostics 2019; 9(26): 8438-8447. doi:10.7150/thno.37187
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Engineering Nanoparticles to Reprogram the Tumor Immune Microenvironment for Improved Cancer Immunotherapy
Madiha Saeed, Jing Gao, Yang Shi, Twan Lammers, Haijun Yu
Theranostics 2019; 9(26): 7981-8000. doi:10.7150/thno.37568
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Extracellular vesicle-based drug delivery systems for cancer treatment
Sierra Walker, Sara Busatto, Anthony Pham, Ming Tian, Annie Suh, Kelsey Carson, Astrid Quintero, Maria Lafrence, Hanna Malik, Moises X. Santana, Joy Wolfram
Theranostics 2019; 9(26): 8001-8017. doi:10.7150/thno.37097
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Transcytosis - An effective targeting strategy that is complementary to “EPR effect” for pancreatic cancer nano drug delivery
Xiangsheng Liu, Jinhong Jiang, Huan Meng
Theranostics 2019; 9(26): 8018-8025. doi:10.7150/thno.38587
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Advances in nanomedicine for cancer starvation therapy
Shuangjiang Yu, Zhaowei Chen, Xuan Zeng, Xuesi Chen, Zhen Gu
Theranostics 2019; 9(26): 8026-8047. doi:10.7150/thno.38261
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Alliance with EPR Effect: Combined Strategies to Improve the EPR Effect in the Tumor Microenvironment
Jooho Park, Yongwhan Choi, Hyeyoun Chang, Wooram Um, Ju Hee Ryu, Ick Chan Kwon
Theranostics 2019; 9(26): 8073-8090. doi:10.7150/thno.37198
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Improving accessibility of EPR-insensitive tumor phenotypes using EPR-adaptive strategies: Designing a new perspective in nanomedicine delivery
Alexander Dhaliwal, Gang Zheng
Theranostics 2019; 9(26): 8091-8108. doi:10.7150/thno.37204
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image