Inside back cover v9i25 Inside front cover v9i25 Back issue cover v9i25 Issue cover v9i25

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (25); 2019

Research Papers

Graphic abstract

βKlotho is identified as a target for theranostics in non-small cell lung cancer
Fan Li, Xiyao Li, Ziming Li, Wenxiang Ji, Shun Lu, Weiliang Xia
Theranostics 2019; 9(25): 7474-7489. doi:10.7150/thno.35582
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Thymopentin ameliorates dextran sulfate sodium-induced colitis by triggering the production of IL-22 in both innate and adaptive lymphocytes
Qiuhua Cao, Xinghua Gao, Yanting Lin, Chongxiu Yue, Yue Wang, Fei Quan, Zixuan Zhang, Xiaoxuan Liu, Yuan Lu, Yanling Zhan, Hongbao Yang, Xianjing Li, Di Qin, Lutz Birnbaumer, Kun Hao, Yong Yang
Theranostics 2019; 9(25): 7490-7505. doi:10.7150/thno.35015
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Human iPSCs can be differentiated into notochordal cells that reduce intervertebral disc degeneration in a porcine model
Dmitriy Sheyn, Shiran Ben-David, Wafa Tawackoli, Zhengwei Zhou, Khosrawdad Salehi, Maxim Bez, Sandra De Mel, Virginia Chan, Joseph Roth, Pablo Avalos, Joseph C. Giaconi, Haneen Yameen, Lena Hazanov, Dror Seliktar, Debiao Li, Dan Gazit, Zulma Gazit
Theranostics 2019; 9(25): 7506-7524. doi:10.7150/thno.34898
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A versatile imaging platform with fluorescence and CT imaging capabilities that detects myeloperoxidase activity and inflammation at different scales
Cuihua Wang, Benjamin Pulli, Negin Jalali Motlagh, Anning Li, Gregory R. Wojtkiewicz, Stephan P. Schmidt, Yue Wu, Matthias W.G. Zeller, John W. Chen
Theranostics 2019; 9(25): 7525-7536. doi:10.7150/thno.36264
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The use of micelles to deliver potential hedgehog pathway inhibitor for the treatment of liver fibrosis
Virender Kumar, Yuxiang Dong, Vinod Kumar, Saud Almawash, Ram I. Mahato
Theranostics 2019; 9(25): 7537-7555. doi:10.7150/thno.38913
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The hepatocyte-specifically expressed lnc-HSER alleviates hepatic fibrosis by inhibiting hepatocyte apoptosis and epithelial-mesenchymal transition
Kun Zhang, Mengxia Zhang, Qingbin Yao, Xiaohui Han, Yanmian Zhao, Lina Zheng, Guantong Li, Qi Liu, Yanan Chang, Peijun Zhang, Hongmei Cui, Zhemin Shi, Ting Chen, Zhi Yao, Tao Han, Wei Hong
Theranostics 2019; 9(25): 7566-7582. doi:10.7150/thno.36942
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HBX-induced miR-5188 impairs FOXO1 to stimulate β-catenin nuclear translocation and promotes tumor stemness in hepatocellular carcinoma
Xian Lin, Shi Zuo, Rongcheng Luo, Yonghao Li, Guifang Yu, Yujiao Zou, Yan Zhou, Zhan Liu, Yiyi Liu, Yingying Hu, Yingying Xie, Weiyi Fang, Zhen Liu
Theranostics 2019; 9(25): 7583-7598. doi:10.7150/thno.37717
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Yin Yang 1 facilitates hepatocellular carcinoma cell lipid metabolism and tumor progression by inhibiting PGC-1β-induced fatty acid oxidation
Yanjun Li, Vivi Kasim, Xuesong Yan, Lang Li, Ian Timothy Sembiring Meliala, Can Huang, Zhuolin Li, Ke Lei, Guanbin Song, Xiaodong Zheng, Shourong Wu
Theranostics 2019; 9(25): 7599-7615. doi:10.7150/thno.34931
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A novel Granzyme B nanoparticle delivery system simulates immune cell functions for suppression of solid tumors
Xiaomin Qian, Zhendong Shi, Hongzhao Qi, Ming Zhao, Kai Huang, Donglin Han, Junhu Zhou, Chaoyong Liu, Yang Liu, Yunfeng Lu, Xubo Yuan, Jin Zhao, Chunsheng Kang
Theranostics 2019; 9(25): 7616-7627. doi:10.7150/thno.35900
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A self-enforcing HOXA11/Stat3 feedback loop promotes stemness properties and peritoneal metastasis in gastric cancer cells
Chao Wang, Min Shi, Jun Ji, Qu Cai, Jinling Jiang, Huan Zhang, Zhenggang Zhu, Jun Zhang
Theranostics 2019; 9(25): 7628-7647. doi:10.7150/thno.36277
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comprehensive characterization of the alternative splicing landscape in head and neck squamous cell carcinoma reveals novel events associated with tumorigenesis and the immune microenvironment
Zhi-Xuan Li, Zi-Qi Zheng, Zhuo-Hui Wei, Lu-Lu Zhang, Feng Li, Li Lin, Rui-Qi Liu, Xiao-Dan Huang, Jia-Wei Lv, Fo-Ping Chen, Xiao-Jun He, Jia-Li Guan, Jia Kou, Jun Ma, Guan-Qun Zhou, Ying Sun
Theranostics 2019; 9(25): 7648-7665. doi:10.7150/thno.36585
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A near-infrared light-controlled smart nanocarrier with reversible polypeptide-engineered valve for targeted fluorescence-photoacoustic bimodal imaging-guided chemo-photothermal therapy
Cheng Li, Xiao-Quan Yang, Jie An, Kai Cheng, Xiao-Lin Hou, Xiao-Shuai Zhang, Xian-Lin Song, Kai-Chen Huang, Wei Chen, Bo Liu, Yuan-Di Zhao, Tian-Cai Liu
Theranostics 2019; 9(25): 7666-7679. doi:10.7150/thno.37047
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Blood TfR+ exosomes separated by a pH-responsive method deliver chemotherapeutics for tumor therapy
Lijun Yang, Donglin Han, Qi Zhan, Xueping Li, Peipei Shan, Yunjie Hu, Han Ding, Yu Wang, Lei Zhang, Yuan Zhang, Sheng Xue, Jin Zhao, Xin Hou, Yin Wang, Peifeng Li, Xubo Yuan, Hongzhao Qi
Theranostics 2019; 9(25): 7680-7696. doi:10.7150/thno.37220
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Endogenous oxygen generating multifunctional theranostic nanoplatform for enhanced photodynamic-photothermal therapy and multimodal imaging
Kun Wu, Honghai Zhao, Zhiquan Sun, Bing Wang, Xueying Tang, Yeneng Dai, Meixing Li, Qingming Shen, Hui Zhang, Quli Fan, Wei Huang
Theranostics 2019; 9(25): 7697-7713. doi:10.7150/thno.38565
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Integrin αvβ3-targeted radionuclide therapy combined with immune checkpoint blockade immunotherapy synergistically enhances anti-tumor efficacy
Haojun Chen, Liang Zhao, Kaili Fu, Qiuming Lin, Xuejun Wen, Orit Jacobson, Long Sun, Hua Wu, Xianzhong Zhang, Zhide Guo, Qin Lin, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2019; 9(25): 7948-7960. doi:10.7150/thno.39203
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-27a regulates vascular remodeling by targeting endothelial cells' apoptosis and interaction with vascular smooth muscle cells in aortic dissection
Yudong Sun, Yu Xiao, Huiying Sun, Zhiqing Zhao, Jiang Zhu, Lei Zhang, Jian Dong, Tonglei Han, Qing Jing, Jian Zhou, Zaiping Jing
Theranostics 2019; 9(25): 7961-7975. doi:10.7150/thno.35737
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Current status and future trends of clinical diagnoses via image-based deep learning
Jie Xu, Kanmin Xue, Kang Zhang
Theranostics 2019; 9(25): 7556-7565. doi:10.7150/thno.38065
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Screening for new macrophage therapeutics
Christopher B. Rodell, Peter D. Koch, Ralph Weissleder
Theranostics 2019; 9(25): 7714-7729. doi:10.7150/thno.34421
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The yin and yang of imaging tumor associated macrophages with PET and MRI
Sudip Mukherjee, Dominik Sonanini, Andreas Maurer, Heike E. Daldrup-Link
Theranostics 2019; 9(25): 7730-7748. doi:10.7150/thno.37306
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Perspectives on Recent Progress in Focused Ultrasound Immunotherapy
Natasha D. Sheybani, Richard J. Price
Theranostics 2019; 9(25): 7749-7758. doi:10.7150/thno.37131
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

STING activation in cancer immunotherapy
Ting Su, Yu Zhang, Kristoffer Valerie, Xiang-Yang Wang, Shuibin Lin, Guizhi Zhu
Theranostics 2019; 9(25): 7759-7771. doi:10.7150/thno.37574
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Theranostics in immuno-oncology using nanobody derivatives
Quentin Lecocq, Yannick De Vlaeminck, Heleen Hanssens, Matthias D'Huyvetter, Geert Raes, Cleo Goyvaerts, Marleen Keyaerts, Nick Devoogdt, Karine Breckpot
Theranostics 2019; 9(25): 7772-7791. doi:10.7150/thno.34941
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Opportunities and Challenges for Antibodies against Intracellular Antigens
Xiaofeng Yang, Shenxia Xie, Xiaomei Yang, Juan C. Cueva, Xiaoqiong Hou, Zhuoran Tang, Hua Yao, Fengzhen Mo, Shihua Yin, Aiqun Liu, Xiaoling Lu
Theranostics 2019; 9(25): 7792-7806. doi:10.7150/thno.35486
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Peptide-based materials for cancer immunotherapy
Lu Zhang, Yanyu Huang, Aaron Raymond Lindstrom, Tzu-Yin Lin, Kit S Lam, Yuanpei Li
Theranostics 2019; 9(25): 7807-7825. doi:10.7150/thno.37194
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nanoparticle Delivery of Immunostimulatory Agents for Cancer Immunotherapy
Jia Zhuang, Maya Holay, Joon Ho Park, Ronnie H. Fang, Jie Zhang, Liangfang Zhang
Theranostics 2019; 9(25): 7826-7848. doi:10.7150/thno.37216
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Small molecules as theranostic agents in cancer immunology
Jindian Li, Juno Van Valkenburgh, Xingfang Hong, Peter S. Conti, Xianzhong Zhang, Kai Chen
Theranostics 2019; 9(25): 7849-7871. doi:10.7150/thno.37218
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Quantitative Proteomics and Metabolomics Reveal Biomarkers of Disease as Potential Immunotherapy Targets and Indicators of Therapeutic Efficacy
Melanie A. MacMullan, Zachary S. Dunn, Nicolas Graham, Lili Yang, Pin Wang
Theranostics 2019; 9(25): 7872-7888. doi:10.7150/thno.37373
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Advances in Engineering Cells for Cancer Immunotherapy
Xiao Xu, Teng Li, Shiyang Shen, Jinqiang Wang, Peter Abdou, Zhen Gu, Ran Mo
Theranostics 2019; 9(25): 7889-7905. doi:10.7150/thno.38583
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recent advances and challenges of repurposing nanoparticle-based drug delivery systems to enhance cancer immunotherapy
Seungho Lim, Jooho Park, Man Kyu Shim, Wooram Um, Hong Yeol Yoon, Ju Hee Ryu, Dong-Kwon Lim, Kwangmeyung Kim
Theranostics 2019; 9(25): 7906-7923. doi:10.7150/thno.38425
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Imaging of T-cells and their responses during anti-cancer immunotherapy
Massis Krekorian, Gilbert O. Fruhwirth, Mangala Srinivas, Carl G. Figdor, Sandra Heskamp, Timothy H. Witney, Erik H.J.G. Aarntzen
Theranostics 2019; 9(25): 7924-7947. doi:10.7150/thno.37924
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image