Inside back cover v9i24 Inside front cover v9i24 Back issue cover v9i24 Issue cover v9i24

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (24); 2019

Research Papers

Graphic abstract

Kartogenin hydrolysis product 4-aminobiphenyl distributes to cartilage and mediates cartilage regeneration
Shuai Zhang, Peilin Hu, Tao Liu, Zhen Li, Yongcan Huang, Jinqi Liao, Md Rana Hamid, Liru Wen, Ting Wang, Cuiping Mo, Mauro Alini, Sibylle Grad, Tianfu Wang, Di Chen, Guangqian Zhou
Theranostics 2019; 9(24): 7108-7121. doi:10.7150/thno.38182
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Aldehyde dehydrogenase 1A1 confers erlotinib resistance via facilitating the reactive oxygen species-reactive carbonyl species metabolic pathway in lung adenocarcinomas
Hui-Min Lei, Ke-Ren Zhang, Cong Hui Wang, Yang Wang, Guang-Lei Zhuang, Li-Ming Lu, Jian Zhang, Ying Shen, Hong-Zhuan Chen, Liang Zhu
Theranostics 2019; 9(24): 7122-7139. doi:10.7150/thno.35729
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Acetyl-11-keto-β-boswellic acid attenuates titanium particle-induced osteogenic inhibition via activation of the GSK-3β/β-catenin signaling pathway
Longbin Xiong, Yu Liu, Feng Zhu, Jiayi Lin, Dongxiang Wen, Zhen Wang, Jiaxiang Bai, Gaoran Ge, Congxin Xu, Ye Gu, Yaozeng Xu, Jun Zhou, Dechun Geng
Theranostics 2019; 9(24): 7140-7155. doi:10.7150/thno.35988
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NUDT21 inhibits bladder cancer progression through ANXA2 and LIMK2 by alternative polyadenylation
Ming Xiong, Liang Chen, Lijie Zhou, Yong Ding, Gallina Kazobinka, Zhaohui Chen, Teng Hou
Theranostics 2019; 9(24): 7156-7167. doi:10.7150/thno.36030
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pancreatic stellate cells activated by mutant KRAS-mediated PAI-1 upregulation foster pancreatic cancer progression via IL-8
Hao-Chen Wang, Yung-Lun Lin, Ching-Cheng Hsu, Ying-Jui Chao, Ya-Chin Hou, Tai-Jan Chiu, Po-Hsien Huang, Ming-Jer Tang, Li-Tzong Chen, Yan-Shen Shan
Theranostics 2019; 9(24): 7168-7183. doi:10.7150/thno.36830
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Gene therapy for hereditary hearing loss by SLC26A4 mutations in mice reveals distinct functional roles of pendrin in normal hearing
Min-A Kim, Sung Huhn Kim, Nari Ryu, Ji-Hyun Ma, Ye-Ri Kim, Jinsei Jung, Chuan-Jen Hsu, Jae Young Choi, Kyu-Yup Lee, Philine Wangemann, Jinwoong Bok, Un-Kyung Kim
Theranostics 2019; 9(24): 7184-7199. doi:10.7150/thno.38032
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cooperation of endogenous and exogenous reactive oxygen species induced by zinc peroxide nanoparticles to enhance oxidative stress-based cancer therapy
Li-Sen Lin, Jun-Feng Wang, Jibin Song, Yijing Liu, Guizhi Zhu, Yunlu Dai, Zheyu Shen, Rui Tian, Justin Song, Zhantong Wang, Wei Tang, Guocan Yu, Zijian Zhou, Zhen Yang, Tao Huang, Gang Niu, Huang-Hao Yang, Zhi-Yi Chen, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2019; 9(24): 7200-7209. doi:10.7150/thno.39831
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

AIEgens Barcodes Combined with AIEgens Nanobeads for High-sensitivity Multiplexed Detection
Weijie Wu, Xun Wang, Mengfei Shen, Li Li, Yue Yin, Lisong Shen, Weiwei Wang, Daxiang Cui, Jian Ni, Xiaoyuan Chen, Wanwan Li
Theranostics 2019; 9(24): 7210-7221. doi:10.7150/thno.36525
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Generation of human induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes in 2D monolayer and scalable 3D suspension bioreactor cultures with reduced batch-to-batch variations
Sarkawt Hamad, Daniel Derichsweiler, Symeon Papadopoulos, Filomain Nguemo, Tomo Šarić, Agapios Sachinidis, Konrad Brockmeier, Jürgen Hescheler, Bastiaan J Boukens, Kurt Pfannkuche
Theranostics 2019; 9(24): 7222-7238. doi:10.7150/thno.32058
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Genome-wide discovery and validation of diagnostic DNA methylation-based biomarkers for hepatocellular cancer detection in circulating cell free DNA
Ryan A. Hlady, Xia Zhao, Xiaoyu Pan, Ju Dong Yang, Fowsiyo Ahmed, Samuel O. Antwi, Nasra H. Giama, Tushar Patel, Lewis R. Roberts, Chen Liu, Keith D. Robertson
Theranostics 2019; 9(24): 7239-7250. doi:10.7150/thno.35573
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

DNA methylation-driven genes for constructing diagnostic, prognostic, and recurrence models for hepatocellular carcinoma
Junyu Long, Peipei Chen, Jianzhen Lin, Yi Bai, Xu Yang, Jin Bian, Yu Lin, Dongxu Wang, Xiaobo Yang, Yongchang Zheng, Xinting Sang, Haitao Zhao
Theranostics 2019; 9(24): 7251-7267. doi:10.7150/thno.31155
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Maf1 ameliorates cardiac hypertrophy by inhibiting RNA polymerase III through ERK1/2
Yu Sun, Cong Chen, Ruicong Xue, Yan Wang, Bin Dong, Jiayong Li, Chen Chen, Jingzhou Jiang, Wendong Fan, Zhuomin Liang, Huiling Huang, Rong Fang, Gang Dai, Youchen Yan, Tiqun Yang, Xiangxue Li, Zhan-Peng Huang, Yugang Dong, Chen Liu
Theranostics 2019; 9(24): 7268-7281. doi:10.7150/thno.33006
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA-Safe contributes to cardiac fibrosis through Safe-Sfrp2-HuR complex in mouse myocardial infarction
Kaili Hao, Wei Lei, Hongchun Wu, Jie Wu, Zhuangzhuang Yang, Shiping Yan, Xing-Ai Lu, Jingjing Li, Xue Xia, Xinglong Han, Wenbo Deng, Guisheng Zhong, Zhen-Ao Zhao, Shijun Hu
Theranostics 2019; 9(24): 7282-7297. doi:10.7150/thno.33920
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Thermal monitoring during photothermia: hybrid probes for simultaneous plasmonic heating and near-infrared optical nanothermometry
Marta Quintanilla, Isabel García, Irene de Lázaro, Rafaela García-Alvarez, Malou Henriksen-Lacey, Sandra Vranic, Kostas Kostarelos, Luis M. Liz-Marzán
Theranostics 2019; 9(24): 7298-7312. doi:10.7150/thno.38091
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An Activatable Near-Infrared Chromophore for Multispectral Optoacoustic Imaging of Tumor Hypoxia and for Tumor Inhibition
Jing Huang, Yinglong Wu, Fang Zeng, Shuizhu Wu
Theranostics 2019; 9(24): 7313-7324. doi:10.7150/thno.36755
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TMTP1-modified Indocyanine Green-loaded Polymeric Micelles for Targeted Imaging of Cervical Cancer and Metastasis Sentinel Lymph Node in vivo
Rui Wei, Guiying Jiang, MengQin Lv, Songwei Tan, Xueqian Wang, Ying Zhou, Teng Cheng, Xueqin Gao, Xi Chen, Wei Wang, Chenming Zou, Fei Li, Xiangyi Ma, Junbo Hu, Ding Ma, Danfeng Luo, Ling Xi
Theranostics 2019; 9(24): 7325-7344. doi:10.7150/thno.35346
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HAT1 signaling confers to assembly and epigenetic regulation of HBV cccDNA minichromosome
Guang Yang, Jinyan Feng, Yunxia Liu, Man Zhao, Ying Yuan, Hongfeng Yuan, Haolin Yun, Mingming Sun, Yanan Bu, Lei Liu, Zixian Liu, Jun-qi Niu, Ming Yin, Xijun Song, Zhenchuan Miao, Zhongqing Lin, Xiaodong Zhang
Theranostics 2019; 9(24): 7345-7358. doi:10.7150/thno.37173
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Carboxylesterase-Cleavable Biotinylated Nanoparticle for Tumor-Dual Targeted Imaging
Peiyao Chen, Wen Kuang, Zhen Zheng, Shuye Yang, Yaling Liu, Lanhong Su, Kui Zhao, Gaolin Liang
Theranostics 2019; 9(24): 7359-7369. doi:10.7150/thno.37625
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Normalization of Tumor Vasculature by Oxygen Microbubbles with Ultrasound
Yi-Ju Ho, Shu-Wei Chu, En-Chi Liao, Ching-Hsiang Fan, Hong-Lin Chan, Kuo-Chen Wei, Chih-Kuang Yeh
Theranostics 2019; 9(24): 7370-7383. doi:10.7150/thno.37750
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncCCAT1 Promotes Breast Cancer Stem Cell Function through Activating WNT/β-catenin Signaling
Tingting Tang, Changying Guo, Tiansong Xia, Rui Zhang, Ke Zen, Yi Pan, Liang Jin
Theranostics 2019; 9(24): 7384-7402. doi:10.7150/thno.37892
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Incorporation of small extracellular vesicles in sodium alginate hydrogel as a novel therapeutic strategy for myocardial infarction
Kaiqi Lv, Qingju Li, Ling Zhang, Yingchao Wang, Zhiwei Zhong, Jing Zhao, Xiaoxiao Lin, Jingyi Wang, Keyang Zhu, Changchen Xiao, Changle Ke, Shuhan Zhong, Xianpeng Wu, Jinghai Chen, Hong Yu, Wei Zhu, Xiang Li, Ben Wang, Ruikang Tang, Jian'an Wang, Jinyu Huang, Xinyang Hu
Theranostics 2019; 9(24): 7403-7416. doi:10.7150/thno.32637
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting and microenvironment-improving of phenylboronic acid-decorated soy protein nanoparticles with different sizes to tumor
Xiaoping Qian, Lei Ge, Kangjun Yuan, Cheng Li, Xu Zhen, Weibo Cai, Rongshi Cheng, Xiqun Jiang
Theranostics 2019; 9(24): 7417-7430. doi:10.7150/thno.33470
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Carcinoembryonic antigen carrying SLeX as a new biomarker of more aggressive gastric carcinomas
Catarina Gomes, Andreia Almeida, Ana Barreira, Juliana Calheiros, Filipe Pinto, Rafaela Abrantes, Ana Costa, António Polonia, Diana Campos, Hugo Osório, Hugo Sousa, João Pinto-de-Sousa, Daniel Kolarich, Celso A. Reis
Theranostics 2019; 9(24): 7431-7446. doi:10.7150/thno.33858
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Secreted protein acidic and rich in cysteine mediates active targeting of human serum albumin in U87MG xenograft mouse models
Cho Rong Park, Jung Hwan Jo, Myung Geun Song, Ji Yong Park, Young-Hwa Kim, Hyewon Youn, Sun Ha Paek, June-Key Chung, Jae Min Jeong, Yun-Sang Lee, Keon Wook Kang
Theranostics 2019; 9(24): 7447-7457. doi:10.7150/thno.34883
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Orally Deliverable Nanotherapeutics for the Synergistic Treatment of Colitis-Associated Colorectal Cancer
Weidong Han, Binbin Xie, Yiran Li, Linlin Shi, Jianqin Wan, Xiaona Chen, Hangxiang Wang
Theranostics 2019; 9(24): 7458-7473. doi:10.7150/thno.38081
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image