Inside back cover v10i24 Inside front cover v10i24 Back issue cover v10i24 Issue cover v10i24

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (24); 2020

Research Papers

Graphic abstract

P2RX7B is a new theranostic marker for lung adenocarcinoma patients
Jonathan Benzaquen, Serena Janho Dit Hreich, Simon Heeke, Thierry Juhel, Salomé Lalvee, Serge Bauwens, Simona Saccani, Philippe Lenormand, Véronique Hofman, Mathilde Butori, Sylvie Leroy, Jean-Philippe Berthet, Charles-Hugo Marquette, Paul Hofman, Valérie Vouret-Craviari
Theranostics 2020; 10(24): 10849-10860. doi:10.7150/thno.48229
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pharmacological inhibition of mTORC1 increases CCKBR-specific tumor uptake of radiolabeled minigastrin analogue [177Lu]Lu-PP-F11N
Michal Grzmil, Yun Qin, Carina Schleuniger, Stephan Frank, Stefan Imobersteg, Alain Blanc, Martin Spillmann, Philipp Berger, Roger Schibli, Martin Behe
Theranostics 2020; 10(24): 10861-10873. doi:10.7150/thno.45440
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dysfunction of estrogen-related receptor alpha-dependent hepatic VLDL secretion contributes to sex disparity in NAFLD/NASH development
Meng Yang, Qingli Liu, Tongling Huang, Wenjuan Tan, Linbing Qu, Tianke Chen, Haobo Pan, Ling Chen, Jinsong Liu, Chi-Wai Wong, William W. Lu, Min Guan
Theranostics 2020; 10(24): 10874-10891. doi:10.7150/thno.47037
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LPA3-mediated lysophosphatidic acid signaling promotes postnatal heart regeneration in mice
Fang Wang, Si Liu, Jianqiu Pei, Lin Cai, Ning Liu, Tian Liang, Xiaoxuan Dong, Xiangfeng Cong, Jerold Chun, Jinghai Chen, Shengshou Hu, Xi Chen
Theranostics 2020; 10(24): 10892-10907. doi:10.7150/thno.47913
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circular RNA circPPM1F modulates M1 macrophage activation and pancreatic islet inflammation in type 1 diabetes mellitus
Caiyan Zhang, Xiao Han, Lan Yang, Jinrong Fu, Chengjun Sun, Saihua Huang, Wenfeng Xiao, Yajing Gao, Qiuyan Liang, Xiang Wang, Feihong Luo, Wei Lu, Yufeng Zhou
Theranostics 2020; 10(24): 10908-10924. doi:10.7150/thno.48264
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting positive feedback between BASP1 and EGFR as a therapeutic strategy for lung cancer progression
Ching-Chan Lin, Yu-Kai Huang, Chia-Fong Cho, Yu-Sen Lin, Chia-Chien Lo, Ting-Ting Kuo, Guan-Chin Tseng, Wei-Chung Cheng, Wei-Chao Chang, Tzu-Hung Hsiao, Liang-Chuan Lai, Jin-Yuan Shih, Yu-Huei Liu, K.S. Clifford Chao, Jennifer L. Hsu, Pei-Chih Lee, Xian Sun, Mien-Chie Hung, Yuh-Pyng Sher
Theranostics 2020; 10(24): 10925-10939. doi:10.7150/thno.49425
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SYTL4 downregulates microtubule stability and confers paclitaxel resistance in triple-negative breast cancer
Xi-Yu Liu, Wang Jiang, Ding Ma, Li-Ping Ge, Yun-Song Yang, Zong-Chao Gou, Xiao-En Xu, Zhi-Ming Shao, Yi-Zhou Jiang
Theranostics 2020; 10(24): 10940-10956. doi:10.7150/thno.45207
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Restoration of RNA helicase DDX5 suppresses hepatitis B virus (HBV) biosynthesis and Wnt signaling in HBV-related hepatocellular carcinoma
Saravana Kumar Kailasam Mani, Bingyu Yan, Zhibin Cui, Jiazeng Sun, Sagar Utturkar, Adrien Foca, Nadim Fares, David Durantel, Nadia Lanman, Philippe Merle, Majid Kazemian, Ourania Andrisani
Theranostics 2020; 10(24): 10957-10972. doi:10.7150/thno.49629
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ultrasound-triggered therapeutic microbubbles enhance the efficacy of cytotoxic drugs by increasing circulation and tumor drug accumulation and limiting bioavailability and toxicity in normal tissues
Nicola Ingram, Laura E. McVeigh, Radwa H. Abou-Saleh, Juliana Maynard, Sally A. Peyman, James R. McLaughlan, Michael Fairclough, Gemma Marston, Elizabeth M. A. Valleley, Jorge L. Jimenez-Macias, Antonia Charalambous, William Townley, Malcolm Haddrick, Antonia Wierzbicki, Alexander Wright, Milène Volpato, Peter B. Simpson, Darren E. Treanor, Neil H. Thomson, Paul M. Loadman, Richard J. Bushby, Benjamin R.G. Johnson, Pamela F. Jones, J. Anthony Evans, Steven Freear, Alexander F. Markham, Stephen D. Evans, P. Louise Coletta
Theranostics 2020; 10(24): 10973-10992. doi:10.7150/thno.49670
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CRISPR-Sunspot: Imaging of endogenous low-abundance RNA at the single-molecule level in live cells
Ning-He Sun, Dan-Yang Chen, Lu-Peng Ye, Gang Sheng, Jun-Jie Gong, Bao-Hui Chen, Ying-Mei Lu, Feng Han
Theranostics 2020; 10(24): 10993-11012. doi:10.7150/thno.43094
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Toll-like receptor 5 deficiency diminishes doxorubicin-induced acute cardiotoxicity in mice
Zhen-Guo Ma, Chun-Yan Kong, Hai-Ming Wu, Peng Song, Xin Zhang, Yu-Pei Yuan, Wei Deng, Qi-Zhu Tang
Theranostics 2020; 10(24): 11013-11025. doi:10.7150/thno.47516
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ALICE: a hybrid AI paradigm with enhanced connectivity and cybersecurity for a serendipitous encounter with circulating hybrid cells
Kok Suen Cheng, Rongbin Pan, Huaping Pan, Binglin Li, Stephene Shadrack Meena, Huan Xing, Ying Jing Ng, Kaili Qin, Xuan Liao, Benson Kiprono Kosgei, Zhipeng Wang, Ray P.S. Han
Theranostics 2020; 10(24): 11026-11048. doi:10.7150/thno.44053
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CSRP2 suppresses colorectal cancer progression via p130Cas/Rac1 axis-meditated ERK, PAK, and HIPPO signaling pathways
Lixia Chen, Xiaoli Long, Shiyu Duan, Xunhua Liu, Jianxiong Chen, Jiawen Lan, Xuming Liu, Wenqing Huang, Jian Geng, Jun Zhou
Theranostics 2020; 10(24): 11063-11079. doi:10.7150/thno.45674
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Development and interpretation of a pathomics-based model for the prediction of microsatellite instability in Colorectal Cancer
Rui Cao, Fan Yang, Si-Cong Ma, Li Liu, Yu Zhao, Yan Li, De-Hua Wu, Tongxin Wang, Wei-Jia Lu, Wei-Jing Cai, Hong-Bo Zhu, Xue-Jun Guo, Yu-Wen Lu, Jun-Jie Kuang, Wen-Jing Huan, Wei-Min Tang, Kun Huang, Junzhou Huang, Jianhua Yao, Zhong-Yi Dong
Theranostics 2020; 10(24): 11080-11091. doi:10.7150/thno.49864
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Truncated HDAC9 identified by integrated genome-wide screen as the key modulator for paclitaxel resistance in triple-negative breast cancer
Bi Lian, Yu-Chen Pei, Yi-Zhou Jiang, Meng-Zhu Xue, Da-Qiang Li, Xiao-Guang Li, Yi-Zi Zheng, Xi-Yu Liu, Feng Qiao, Wei-Li Sun, Hong Ling, Min He, Ling Yao, Xin Hu, Zhi-Ming Shao
Theranostics 2020; 10(24): 11092-11109. doi:10.7150/thno.44997
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Salidroside can target both P4HB-mediated inflammation and melanogenesis of the skin
Xiu-Juan Ding, Zhi-Yuan Zhang, Jing Jin, Jing-Xia Han, Yan Wang, Kai Yang, Yu-Yan Yang, Hong-Qi Wang, Xin-Tong Dai, Cheng Yao, Tao Sun, Cai-Bin Zhu, Hui-Juan Liu
Theranostics 2020; 10(24): 11110-11126. doi:10.7150/thno.47413
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Noninvasive assessment and therapeutic monitoring of drug-resistant colorectal cancer by MR molecular imaging of extradomain-B fibronectin
Amita Vaidya, Nadia Ayat, Megan Buford, Helen Wang, Aman Shankardass, Yiqing Zhao, Hannah Gilmore, Zhenghe Wang, Zheng-Rong Lu
Theranostics 2020; 10(24): 11127-11143. doi:10.7150/thno.47448
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cyclin K interacts with β-catenin to induce Cyclin D1 expression and facilitates tumorigenesis and radioresistance in lung cancer
Guojun Yao, Jing Tang, Xijie Yang, Ye Zhao, Rui Zhou, Rui Meng, Sheng Zhang, Xiaorong Dong, Tao Zhang, Kunyu Yang, Gang Wu, Shuangbing Xu
Theranostics 2020; 10(24): 11144-11158. doi:10.7150/thno.42578
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Rbm24 modulates adult skeletal muscle regeneration via regulation of alternative splicing
Mengkai Zhang, Yue Han, Jing Liu, Lefeng Liu, Longqing Zheng, Yongxiong Chen, Rongmu Xia, Dongbo Yao, Xuemin Cai, Xiuqin Xu
Theranostics 2020; 10(24): 11159-11177. doi:10.7150/thno.44389
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Synthesis and preliminary studies of 11C-labeled tetrahydro-1,7-naphthyridine-2-carboxamides for PET imaging of metabotropic glutamate receptor 2
Xiaofei Zhang, Yiding Zhang, Zhen Chen, Tuo Shao, Richard Van, Katsushi Kumata, Xiaoyun Deng, Hualong Fu, Tomoteru Yamasaki, Jian Rong, Kuan Hu, Akiko Hatori, Lin Xie, Qingzhen Yu, Weijian Ye, Hao Xu, Douglas J. Sheffler, Nicholas D. P. Cosford, Yihan Shao, Pingping Tang, Lu Wang, Ming-Rong Zhang, Steven H. Liang
Theranostics 2020; 10(24): 11178-11196. doi:10.7150/thno.42587
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ZnO-based multifunctional nanocomposites to inhibit progression and metastasis of melanoma by eliciting antitumor immunity via immunogenic cell death
Yamin Zhang, Chen Guo, Liping Liu, Jian Xu, Hao Jiang, Danqi Li, Jiajia Lan, Jun Li, Jing Yang, Qiming Tu, Xiaoyan Sun, Mahin Alamgir, Xiang Chen, Guanxin Shen, Jintao Zhu, Juan Tao
Theranostics 2020; 10(24): 11197-11214. doi:10.7150/thno.44920
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Intracellular calcium current disorder and disease phenotype in OBSCN mutant iPSC-based cardiomyocytes in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy
Peipei Chen, Ying Xiao, Yuanpin Wang, Zhifa Zheng, Lianfeng Chen, Xufei Yang, Jingyi Li, Wei Wu, Shuyang Zhang
Theranostics 2020; 10(24): 11215-11229. doi:10.7150/thno.45172
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Noninvasive quantification of target availability during therapy using paired-agent fluorescence tomography
Boyu Meng, Margaret R. Folaron, Rendall R. Strawbridge, Negar Sadeghipour, Kimberley S. Samkoe, Kenneth Tichauer, Scott C. Davis
Theranostics 2020; 10(24): 11230-11243. doi:10.7150/thno.45273
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TBC1D15/RAB7-regulated mitochondria-lysosome interaction confers cardioprotection against acute myocardial infarction-induced cardiac injury
Wenjun Yu, Shiqun Sun, Haixia Xu, Congye Li, Jun Ren, Yingmei Zhang
Theranostics 2020; 10(24): 11244-11263. doi:10.7150/thno.46883
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comprehensive characterization of functional eRNAs in lung adenocarcinoma reveals novel regulators and a prognosis-related molecular subtype
Na Qin, Zijian Ma, Cheng Wang, Erbao Zhang, Yuancheng Li, Mingtao Huang, Congcong Chen, Chang Zhang, Jingyi Fan, Yayun Gu, Xianfeng Xu, Liu Yang, Xiaoxia Wei, Rong Yin, Yue Jiang, Juncheng Dai, Guangfu Jin, Lin Xu, Zhibin Hu, Hongbing Shen, Hongxia Ma
Theranostics 2020; 10(24): 11264-11277. doi:10.7150/thno.47039
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Panax notoginseng saponins modulate the gut microbiota to promote thermogenesis and beige adipocyte reconstruction via leptin-mediated AMPKα/STAT3 signaling in diet-induced obesity
Yu Xu, Ning Wang, Hor-Yue Tan, Sha Li, Cheng Zhang, Zhangjin Zhang, Yibin Feng
Theranostics 2020; 10(24): 11302-11323. doi:10.7150/thno.47746
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Analysis of mesenchymal stem cell proteomes in situ in the ischemic heart
Dunzheng Han, Junjie Yang, Eric Zhang, Yanwen Liu, Chan Boriboun, Aijun Qiao, Yang Yu, Jiacheng Sun, Shiyue Xu, Liu Yang, Wenying Yan, Bihui Luo, Dongfeng Lu, Chunxiang Zhang, Chunfa Jie, James Mobley, Jianyi Zhang, Gangjian Qin
Theranostics 2020; 10(24): 11324-11338. doi:10.7150/thno.47893
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TSTA3 facilitates esophageal squamous cell carcinoma progression through regulating fucosylation of LAMP2 and ERBB2
Ling Zhang, Yingzhen Gao, Xiaojuan Zhang, Min Guo, Jie Yang, Heyang Cui, Pengzhou Kong, Xia Niu, Yanghui Bi, Jing Xu, Ting Yan, Yanchun Ma, Jian Yang, Yu Qian, Fang Wang, Hongyi Li, Feng Liu, Xiaolong Cheng, Yongping Cui
Theranostics 2020; 10(24): 11339-11358. doi:10.7150/thno.48225
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

The emerging role of super enhancer-derived noncoding RNAs in human cancer
Yutong Wang, Hui Nie, Xiaoyun He, Zhiming Liao, Yangying Zhou, Jianhua Zhou, Chunlin Ou
Theranostics 2020; 10(24): 11049-11062. doi:10.7150/thno.49168
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting gut microbiota for precision medicine: Focusing on the efficacy and toxicity of drugs
Wuwen Feng, Juan Liu, Hui Ao, Shijun Yue, Cheng Peng
Theranostics 2020; 10(24): 11278-11301. doi:10.7150/thno.47289
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image