Previous issue | Archive   

Volume 10 (24); 2020

Research Papers

toc.jpg

P2RX7B is a new theranostic marker for lung adenocarcinoma patients
Jonathan Benzaquen, Serena Janho Dit Hreich, Simon Heeke, Thierry Juhel, Salomé Lalvee, Serge Bauwens, Simona Saccani, Philippe Lenormand, Véronique Hofman, Mathilde Butori, Sylvie Leroy, Jean-Philippe Berthet, Charles-Hugo Marquette, Paul Hofman, Valérie Vouret-Craviari
Theranostics 2020; 10(24): 10849-10860. doi:10.7150/thno.48229
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Pharmacological inhibition of mTORC1 increases CCKBR-specific tumor uptake of radiolabeled minigastrin analogue [177Lu]Lu-PP-F11N
Michal Grzmil, Yun Qin, Carina Schleuniger, Stephan Frank, Stefan Imobersteg, Alain Blanc, Martin Spillmann, Philipp Berger, Roger Schibli, Martin Behe
Theranostics 2020; 10(24): 10861-10873. doi:10.7150/thno.45440
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Dysfunction of estrogen-related receptor alpha-dependent hepatic VLDL secretion contributes to sex disparity in NAFLD/NASH development
Meng Yang, Qingli Liu, Tongling Huang, Wenjuan Tan, Linbing Qu, Tianke Chen, Haobo Pan, Ling Chen, Jinsong Liu, Chi-Wai Wong, William W. Lu, Min Guan
Theranostics 2020; 10(24): 10874-10891. doi:10.7150/thno.47037
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

LPA3-mediated lysophosphatidic acid signaling promotes postnatal heart regeneration in mice
Fang Wang, Si Liu, Jianqiu Pei, Lin Cai, Ning Liu, Tian Liang, Xiaoxuan Dong, Xiangfeng Cong, Jerold Chun, Jinghai Chen, Shengshou Hu, Xi Chen
Theranostics 2020; 10(24): 10892-10907. doi:10.7150/thno.47913
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Circular RNA circPPM1F modulates M1 macrophage activation and pancreatic islet inflammation in type 1 diabetes mellitus
Caiyan Zhang, Xiao Han, Lan Yang, Jinrong Fu, Chengjun Sun, Saihua Huang, Wenfeng Xiao, Yajing Gao, Qiuyan Liang, Xiang Wang, Feihong Luo, Wei Lu, Yufeng Zhou
Theranostics 2020; 10(24): 10908-10924. doi:10.7150/thno.48264
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Targeting positive feedback between BASP1 and EGFR as a therapeutic strategy for lung cancer progression
Ching-Chan Lin, Yu-Kai Huang, Chia-Fong Cho, Yu-Sen Lin, Chia-Chien Lo, Ting-Ting Kuo, Guan-Chin Tseng, Wei-Chung Cheng, Wei-Chao Chang, Tzu-Hung Hsiao, Liang-Chuan Lai, Jin-Yuan Shih, Yu-Huei Liu, K.S. Clifford Chao, Jennifer L. Hsu, Pei-Chih Lee, Xian Sun, Mien-Chie Hung, Yuh-Pyng Sher
Theranostics 2020; 10(24): 10925-10939. doi:10.7150/thno.49425
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

SYTL4 downregulates microtubule stability and confers paclitaxel resistance in triple-negative breast cancer
Xi-Yu Liu, Wang Jiang, Ding Ma, Li-Ping Ge, Yun-Song Yang, Zong-Chao Gou, Xiao-En Xu, Zhi-Ming Shao, Yi-Zhou Jiang
Theranostics 2020; 10(24): 10940-10956. doi:10.7150/thno.45207
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Restoration of RNA helicase DDX5 suppresses hepatitis B virus (HBV) biosynthesis and Wnt signaling in HBV-related hepatocellular carcinoma
Saravana Kumar Kailasam Mani, Bingyu Yan, Zhibin Cui, Jiazeng Sun, Sagar Utturkar, Adrien Foca, Nadim Fares, David Durantel, Nadia Lanman, Philippe Merle, Majid Kazemian, Ourania Andrisani
Theranostics 2020; 10(24): 10957-10972. doi:10.7150/thno.49629
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Ultrasound-triggered therapeutic microbubbles enhance the efficacy of cytotoxic drugs by increasing circulation and tumor drug accumulation and limiting bioavailability and toxicity in normal tissues
Nicola Ingram, Laura E. McVeigh, Radwa H. Abou-Saleh, Juliana Maynard, Sally A. Peyman, James R. McLaughlan, Michael Fairclough, Gemma Marston, Elizabeth M. A. Valleley, Jorge L. Jimenez-Macias, Antonia Charalambous, William Townley, Malcolm Haddrick, Antonia Wierzbicki, Alexander Wright, Milène Volpato, Peter B. Simpson, Darren E. Treanor, Neil H. Thomson, Paul M. Loadman, Richard J. Bushby, Benjamin R.G. Johnson, Pamela F. Jones, J. Anthony Evans, Steven Freear, Alexander F. Markham, Stephen D. Evans, P. Louise Coletta
Theranostics 2020; 10(24): 10973-10992. doi:10.7150/thno.49670
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

CRISPR-Sunspot: Imaging of endogenous low-abundance RNA at the single-molecule level in live cells
Ning-He Sun, Dan-Yang Chen, Lu-Peng Ye, Gang Sheng, Jun-Jie Gong, Bao-Hui Chen, Ying-Mei Lu, Feng Han
Theranostics 2020; 10(24): 10993-11012. doi:10.7150/thno.43094
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Toll-like receptor 5 deficiency diminishes doxorubicin-induced acute cardiotoxicity in mice
Zhen-Guo Ma, Chun-Yan Kong, Hai-Ming Wu, Peng Song, Xin Zhang, Yu-Pei Yuan, Wei Deng, Qi-Zhu Tang
Theranostics 2020; 10(24): 11013-11025. doi:10.7150/thno.47516
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

ALICE: a hybrid AI paradigm with enhanced connectivity and cybersecurity for a serendipitous encounter with circulating hybrid cells
Kok Suen Cheng, Rongbin Pan, Huaping Pan, Binglin Li, Stephene Shadrack Meena, Huan Xing, Ying Jing Ng, Kaili Qin, Xuan Liao, Benson Kiprono Kosgei, Zhipeng Wang, Ray P.S. Han
Theranostics 2020; 10(24): 11026-11048. doi:10.7150/thno.44053
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

CSRP2 suppresses colorectal cancer progression via p130Cas/Rac1 axis-meditated ERK, PAK, and HIPPO signaling pathways
Lixia Chen, Xiaoli Long, Shiyu Duan, Xunhua Liu, Jianxiong Chen, Jiawen Lan, Xuming Liu, Wenqing Huang, Jian Geng, Jun Zhou
Theranostics 2020; 10(24): 11063-11079. doi:10.7150/thno.45674
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Development and interpretation of a pathomics-based model for the prediction of microsatellite instability in Colorectal Cancer
Rui Cao, Fan Yang, Si-Cong Ma, Li Liu, Yu Zhao, Yan Li, De-Hua Wu, Tongxin Wang, Wei-Jia Lu, Wei-Jing Cai, Hong-Bo Zhu, Xue-Jun Guo, Yu-Wen Lu, Jun-Jie Kuang, Wen-Jing Huan, Wei-Min Tang, Kun Huang, Junzhou Huang, Jianhua Yao, Zhong-Yi Dong
Theranostics 2020; 10(24): 11080-11091. doi:10.7150/thno.49864
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Truncated HDAC9 identified by integrated genome-wide screen as the key modulator for paclitaxel resistance in triple-negative breast cancer
Bi Lian, Yu-Chen Pei, Yi-Zhou Jiang, Meng-Zhu Xue, Da-Qiang Li, Xiao-Guang Li, Yi-Zi Zheng, Xi-Yu Liu, Feng Qiao, Wei-Li Sun, Hong Ling, Min He, Ling Yao, Xin Hu, Zhi-Ming Shao
Theranostics 2020; 10(24): 11092-11109. doi:10.7150/thno.44997
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Salidroside can target both P4HB-mediated inflammation and melanogenesis of the skin
Xiu-Juan Ding, Zhi-Yuan Zhang, Jing Jin, Jing-Xia Han, Yan Wang, Kai Yang, Yu-Yan Yang, Hong-Qi Wang, Xin-Tong Dai, Cheng Yao, Tao Sun, Cai-Bin Zhu, Hui-Juan Liu
Theranostics 2020; 10(24): 11110-11126. doi:10.7150/thno.47413
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Noninvasive assessment and therapeutic monitoring of drug-resistant colorectal cancer by MR molecular imaging of extradomain-B fibronectin
Amita Vaidya, Nadia Ayat, Megan Buford, Helen Wang, Aman Shankardass, Yiqing Zhao, Hannah Gilmore, Zhenghe Wang, Zheng-Rong Lu
Theranostics 2020; 10(24): 11127-11143. doi:10.7150/thno.47448
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Cyclin K interacts with β-catenin to induce Cyclin D1 expression and facilitates tumorigenesis and radioresistance in lung cancer
Guojun Yao, Jing Tang, Xijie Yang, Ye Zhao, Rui Zhou, Rui Meng, Sheng Zhang, Xiaorong Dong, Tao Zhang, Kunyu Yang, Gang Wu, Shuangbing Xu
Theranostics 2020; 10(24): 11144-11158. doi:10.7150/thno.42578
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Rbm24 modulates adult skeletal muscle regeneration via regulation of alternative splicing
Mengkai Zhang, Yue Han, Jing Liu, Lefeng Liu, Longqing Zheng, Yongxiong Chen, Rongmu Xia, Dongbo Yao, Xuemin Cai, Xiuqin Xu
Theranostics 2020; 10(24): 11159-11177. doi:10.7150/thno.44389
[Abstract] [Full text] [PDF]

Review

toc.jpg

The emerging role of super enhancer-derived noncoding RNAs in human cancer
Yutong Wang, Hui Nie, Xiaoyun He, Zhiming Liao, Yangying Zhou, Jianhua Zhou, Chunlin Ou
Theranostics 2020; 10(24): 11049-11062. doi:10.7150/thno.49168
[Abstract] [Full text] [PDF]