Inside back cover v10i25 Inside front cover v10i25 Back issue cover v10i25 Issue cover v10i25

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (25); 2020

Research Papers

Graphic abstract

Alpha radioimmunotherapy using 225Ac-proteus-DOTA for solid tumors - safety at curative doses
Sarah M. Cheal, Michael R. McDevitt, Brian H. Santich, Mitesh Patel, Guangbin Yang, Edward K. Fung, Darren R. Veach, Meghan Bell, Afruja Ahad, Daniela Burnes Vargas, Blesida Punzalan, Naga Vara Kishore Pillarsetty, Hong Xu, Hong-fen Guo, Sébastien Monette, Adam O. Michel, Alessandra Piersigilli, David A. Scheinberg, Ouathek Ouerfelli, Nai-Kong V. Cheung, Steven M. Larson
Theranostics 2020; 10(25): 11359-11375. doi:10.7150/thno.48810
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Delayed microglial depletion after spinal cord injury reduces chronic inflammation and neurodegeneration in the brain and improves neurological recovery in male mice
Yun Li, Rodney M. Ritzel, Niaz Khan, Tuoxin Cao, Junyun He, Zhuofan Lei, Jessica J. Matyas, Boris Sabirzhanov, Simon Liu, Hui Li, Bogdan A. Stoica, David J. Loane, Alan I. Faden, Junfang Wu
Theranostics 2020; 10(25): 11376-11403. doi:10.7150/thno.49199
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

First clinical study of a pegylated diabody 124I-labeled PEG-AVP0458 in patients with tumor-associated glycoprotein 72 positive cancers
Andrew M. Scott, Timothy Akhurst, Fook-Thean Lee, Marika Ciprotti, Ian D. Davis, Andrew J. Weickhardt, Hui K. Gan, Rodney J. Hicks, Sze Ting Lee, Pece Kocovski, Nancy Guo, Maggie Oh, Linda Mileshkin, Scott Williams, Declan Murphy, Kunthi Pathmaraj, Graeme J. O'Keefe, Sylvia J. Gong, John S. Pedersen, Fiona E. Scott, Michael P. Wheatcroft, Peter J. Hudson
Theranostics 2020; 10(25): 11404-11415. doi:10.7150/thno.49422
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Statin suppresses sirtuin 6 through miR-495, increasing FoxO1-dependent hepatic gluconeogenesis
Min Yan Shi, In Hyuk Bang, Chang Yeob Han, Dae Ho Lee, Byung-Hyun Park, Eun Ju Bae
Theranostics 2020; 10(25): 11416-11427. doi:10.7150/thno.49770
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

BET inhibitor suppresses melanoma progression via the noncanonical NF-κB/SPP1 pathway
Guangtong Deng, Furong Zeng, Juan Su, Shuang Zhao, Rui Hu, Wu Zhu, Shuo Hu, Xiang Chen, Mingzhu Yin
Theranostics 2020; 10(25): 11428-11443. doi:10.7150/thno.47432
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Restoring the epigenetically silenced PCK2 suppresses renal cell carcinoma progression and increases sensitivity to sunitinib by promoting endoplasmic reticulum stress
Zhiyong Xiong, Changfei Yuan, Jian shi, Wei Xiong, Yu Huang, Wen Xiao, Hongmei Yang, Ke Chen, Xiaoping Zhang
Theranostics 2020; 10(25): 11444-11461. doi:10.7150/thno.48469
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Redox DAPK1 destabilizes Pellino1 to govern inflammation-coupling tubular damage during septic AKI
Bang-Chuan Hu, Guo-Hua Wu, Zi-Qiang Shao, Yang Zheng, Jin-Quan Liu, Run Zhang, Jun Hong, Xiang-Hong Yang, Ren-Hua Sun, Shi-Jing Mo
Theranostics 2020; 10(25): 11479-11496. doi:10.7150/thno.49870
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PPARα mediates night neon light-induced weight gain: role of lipid homeostasis
Yishuang Luo, Julin Yang, Jinyu Kang, Kuihao Chen, Xiaofeng Jin, Frank J Gonzalez, Aiming Liu
Theranostics 2020; 10(25): 11497-11506. doi:10.7150/thno.50953
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Precise and efficient silencing of mutant KrasG12D by CRISPR-CasRx controls pancreatic cancer progression
Wang Jiang, Hao Li, Xiyu Liu, Jianping Zhang, Wuhu zhang, Tianjiao Li, Liang Liu, Xianjun Yu
Theranostics 2020; 10(25): 11507-11519. doi:10.7150/thno.46642
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inactivation of tumor suppressor gene Clusterin leads to hyperactivation of TAK1-NF-κB signaling axis in lung cancer cells and denotes a therapeutic opportunity
Zhipeng Chen, Zhenzhen Fan, Xiaowei Dou, Qian Zhou, Guandi Zeng, Lu Liu, Wensheng Chen, Ruirui Lan, Wanting Liu, Guoqing Ru, Lei Yu, Qing-Yu He, Liang Chen
Theranostics 2020; 10(25): 11520-11534. doi:10.7150/thno.44829
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

FOXO1 promotes tumor progression by increased M2 macrophage infiltration in esophageal squamous cell carcinoma
Ying Wang, Zhaojie Lyu, Yanru Qin, Xia Wang, Liangzhan Sun, Yu Zhang, Lanqi Gong, Shayi Wu, Shuo Han, Ying Tang, Yongxu Jia, Dora Lai-Wan Kwong, NgarWoon Kam, Xin-Yuan Guan
Theranostics 2020; 10(25): 11535-11548. doi:10.7150/thno.45261
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CXCR4 induces cell autophagy and maintains EBV latent infection in EBVaGC
Weiwen Wang, Yan Zhang, Wen Liu, Xiangyan Zhang, Hua Xiao, Menghe Zhao, Bing Luo
Theranostics 2020; 10(25): 11549-11561. doi:10.7150/thno.44251
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Extracellular vesicles derived from Krüppel-Like Factor 2-overexpressing endothelial cells attenuate myocardial ischemia-reperfusion injury by preventing Ly6Chigh monocyte recruitment
Shuaihua Qiao, Wenfeng Zhang, Yong Yin, Zhonghai Wei, Fu Chen, Jinxuan Zhao, Xuan Sun, Dan Mu, Jun Xie, Biao Xu
Theranostics 2020; 10(25): 11562-11579. doi:10.7150/thno.45459
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A snake toxin as a theranostic agent for the type 2 vasopressin receptor
Laura Droctové, Manon Lancien, Vu Long Tran, Michaël Susset, Benoit Jego, Frederic Theodoro, Pascal Kessler, Gilles Mourier, Philippe Robin, Sékou Siramakan Diarra, Stefano Palea, Adrien Flahault, Amélia Chorfa, Maithé Corbani, Catherine Llorens-Cortes, Bernard Mouillac, Christiane Mendre, Alain Pruvost, Denis Servent, Charles Truillet, Nicolas Gilles
Theranostics 2020; 10(25): 11580-11594. doi:10.7150/thno.47485
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Human oral microbiome dysbiosis as a novel non-invasive biomarker in detection of colorectal cancer
Sheng Zhang, Cheng Kong, Yongzhi Yang, Sanjun Cai, Xinxiang Li, Guoxiang Cai, Yanlei Ma
Theranostics 2020; 10(25): 11595-11606. doi:10.7150/thno.49515
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hemoglobin-mediated biomimetic synthesis of paramagnetic O2-evolving theranostic nanoprobes for MR imaging-guided enhanced photodynamic therapy of tumor
Xiudong Shi, Weitao Yang, Qiong Ma, Yang Lu, Yan Xu, Kexin Bian, Fengjun Liu, Chunzi Shi, Han Wang, Yuxin Shi, Bingbo Zhang
Theranostics 2020; 10(25): 11607-11621. doi:10.7150/thno.46228
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting BCL10 by small peptides for the treatment of B cell lymphoma
Wei Bao, Chenxia Sun, Xiaochen Sun, Miaoxia He, Haolan Yu, Wenfen Yan, Fuping Wen, Liang Zhang, Chenghua Yang
Theranostics 2020; 10(25): 11622-11636. doi:10.7150/thno.47533
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ROS production and mitochondrial dysfunction driven by PU.1-regulated NOX4-p22phox activation in Aβ-induced retinal pigment epithelial cell injury
Junran Sun, Jieqiong Chen, Tong Li, Peirong Huang, Jie Li, Mengxi Shen, Min Gao, Yang Sun, Jian Liang, Xiaomeng Li, Yimin Wang, Yushu Xiao, Xiang Shi, Yifan Hu, Jingyang Feng, Huixun Jia, Te Liu, Xiaodong Sun
Theranostics 2020; 10(25): 11637-11655. doi:10.7150/thno.48064
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Rationally designed dual-plasmonic gold nanorod@cuprous selenide hybrid heterostructures by regioselective overgrowth for in vivo photothermal tumor ablation in the second near-infrared biowindow
Beibei Shan, Haitao Wang, Linhu Li, Guangzhi Zhou, Yu Wen, Mingyang Chen, Ming Li
Theranostics 2020; 10(25): 11656-11672. doi:10.7150/thno.51287
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nanoscale microenvironment engineering based on layer-by-layer self-assembly to regulate hair follicle stem cell fate for regenerative medicine
Peng Chen, Yong Miao, Feifei Zhang, Junfei Huang, Yuxin Chen, Zhexiang Fan, Lunan Yang, Jin Wang, Zhiqi Hu
Theranostics 2020; 10(25): 11673-11689. doi:10.7150/thno.48723
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Concurrent visual and acoustic tracking of passive and active delivery of nanobubbles to tumors
Carly Pellow, Eric C. Abenojar, Agata A. Exner, Gang Zheng, David E. Goertz
Theranostics 2020; 10(25): 11690-11706. doi:10.7150/thno.51316
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Early response evaluation using primary tumor and nodal imaging features to predict progression-free survival of locally advanced non-small cell lung cancer
Nasha Zhang, Rachel Liang, Michael F. Gensheimer, Meiying Guo, Hui Zhu, Jinming Yu, Maximilian Diehn, Bill W Loo, Ruijiang Li, Jia Wu
Theranostics 2020; 10(25): 11707-11718. doi:10.7150/thno.50565
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bioinspired biliverdin/silk fibroin hydrogel for antiglioma photothermal therapy and wound healing
Qing Yao, Qing-Hua Lan, Xinyu Jiang, Chu-Chu Du, Yuan-Yuan Zhai, Xiaohan Shen, He-Lin Xu, Jian Xiao, Longfa Kou, Ying-Zheng Zhao
Theranostics 2020; 10(25): 11719-11736. doi:10.7150/thno.47682
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cardiomyocyte-derived small extracellular vesicles can signal eNOS activation in cardiac microvascular endothelial cells to protect against Ischemia/Reperfusion injury
Guihao Chen, Chuansheng Xu, Thomas G. Gillette, Tongyi Huang, Peisen Huang, Qing Li, Xiangdong Li, Qinfeng Li, Yu Ning, Ruijie Tang, Cunrong Huang, Yuyan Xiong, Xiaqiu Tian, Jun Xu, Junyan Xu, Liping Chang, Cong Wei, Chen Jin, Joseph A. Hill, Yuejin Yang
Theranostics 2020; 10(25): 11754-11774. doi:10.7150/thno.43163
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SLC14A1 prevents oncometabolite accumulation and recruits HDAC1 to transrepress oncometabolite genes in urothelial carcinoma
Ti-Chun Chan, Wen-Jeng Wu, Wei-Ming Li, Meng-Shin Shiao, Yow-Ling Shiue, Chien-Feng Li
Theranostics 2020; 10(25): 11775-11793. doi:10.7150/thno.51655
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ultrasound with microbubbles improves memory, ameliorates pathology and modulates hippocampal proteomic changes in a triple transgenic mouse model of Alzheimer's disease
Yuanyuan Shen, Lingchen Hua, Chih-Kuang Yeh, Liming Shen, Ming Ying, Zaijun Zhang, Gongping Liu, Shupeng Li, Siping Chen, Xin Chen, Xifei Yang
Theranostics 2020; 10(25): 11794-11819. doi:10.7150/thno.44152
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Reprogramming of miR-181a/DNA methylation patterns contribute to the maternal nicotine exposure-induced fetal programming of cardiac ischemia-sensitive phenotype in postnatal life
Jie Jian, Peng Zhang, Yong Li, Bailin Liu, Yanyan Zhang, Lubo Zhang, Xuesi M Shao, Jian Zhuang, Daliao Xiao
Theranostics 2020; 10(25): 11820-11836. doi:10.7150/thno.48297
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Perspectives on how mucosal immune responses, infections and gut microbiome shape IgA nephropathy and future therapies
Jia-Wei He, Xu-Jie Zhou, Ji-Cheng Lv, Hong Zhang
Theranostics 2020; 10(25): 11462-11478. doi:10.7150/thno.49778
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Glycogen synthase kinase-3β: a promising candidate in the fight against fibrosis
Hanxue Zheng, Zhi Yang, Zhenlong Xin, Yang Yang, Yuan Yu, Jihong Cui, Hongbo Liu, Fulin Chen
Theranostics 2020; 10(25): 11737-11753. doi:10.7150/thno.47717
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NIR light-assisted phototherapies for bone-related diseases and bone tissue regeneration: A systematic review
Zhuqing Wan, Ping Zhang, Longwei Lv, Yongsheng Zhou
Theranostics 2020; 10(25): 11837-11861. doi:10.7150/thno.49784
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Retraction

Retraction of “Novel Bioluminescent Activatable Reporter for Src Tyrosine Kinase Activity in Living Mice”
Weibing Leng, Dezhi Li, Liang Chen, Hongwei Xia, Qiulin Tang, Baoqin Chen, Qiyong Gong, Fabao Gao, Feng Bi
Theranostics 2020; 10(25): 11862. doi:10.7150/thno.52610
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image