Inside back cover v10i26 Inside front cover v10i26 Back issue cover v10i26 Issue cover v10i26

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (26); 2020

Research Papers

Graphic abstract

Ceria-based nanotheranostic agent for rheumatoid arthritis
Irina Kalashnikova, Seock-Jin Chung, Md Nafiujjaman, Meghan L. Hill, Mzingaye E. Siziba, Christopher H. Contag, Taeho Kim
Theranostics 2020; 10(26): 11863-11880. doi:10.7150/thno.49069
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Correlation of multimodal 18F-DOPA PET and conventional MRI with treatment response and survival in children with diffuse intrinsic pontine gliomas
Giovanni Morana, Domenico Tortora, Gianluca Bottoni, Matteo Puntoni, Gianluca Piatelli, Federica Garibotto, Salvina Barra, Flavio Giannelli, Angelina Cistaro, Mariasavina Severino, Antonio Verrico, Claudia Milanaccio, Maura Massimino, Maria Luisa Garrè, Andrea Rossi, Arnoldo Piccardo
Theranostics 2020; 10(26): 11881-11891. doi:10.7150/thno.50598
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Urinary glycoproteins associated with aggressive prostate cancer
Mingming Dong, T. Mamie Lih, Shao-Yung Chen, Kyung-Cho Cho, Rodrigo Vargas Eguez, Naseruddin Höti, Yangying Zhou, Weiming Yang, Leslie Mangold, Daniel W. Chan, Zhen Zhang, Lori J. Sokoll, Alan Partin, Hui Zhang
Theranostics 2020; 10(26): 11892-11907. doi:10.7150/thno.47066
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Graphene oxide improves postoperative cognitive dysfunction by maximally alleviating amyloid beta burden in mice
Jiqian Zhang, Shasha Zhu, Peipei Jin, Yuting Huang, Qingqing Dai, Qianyun Zhu, Pengfei Wei, Zhilai Yang, Lei Zhang, Hu Liu, Guanghong Xu, Lijian Chen, Erwei Gu, Yunjiao Zhang, Longping Wen, Xuesheng Liu
Theranostics 2020; 10(26): 11908-11920. doi:10.7150/thno.50616
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting Epstein-Barr virus oncoprotein LMP1-mediated high oxidative stress suppresses EBV lytic reactivation and sensitizes tumors to radiation therapy
Jianmin Hu, Yueshuo Li, Hongde Li, Feng Shi, Longlong Xie, Lin Zhao, Min Tang, Xiangjian Luo, Weihua Jia, Jia Fan, Jian Zhou, Qiang Gao, Shuangjian Qiu, Weizhong Wu, Xin Zhang, Weihua Liao, Ann M. Bode, Ya Cao
Theranostics 2020; 10(26): 11921-11937. doi:10.7150/thno.46006
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An immune cell infiltration-based immune score model predicts prognosis and chemotherapy effects in breast cancer
Silei Sui, Xin An, Caiming Xu, Zongjuan Li, Yijun Hua, Geya Huang, Sibei Sui, Qian Long, Yanxia Sui, Yuqing Xiong, Micheal Ntim, Wei Guo, Miao Chen, Man Li, Xiangsheng Xiao, Wuguo Deng
Theranostics 2020; 10(26): 11938-11949. doi:10.7150/thno.49451
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Gastric cancer mesenchymal stem cells regulate PD-L1-CTCF enhancing cancer stem cell-like properties and tumorigenesis
Li Sun, Chao Huang, Miaolin Zhu, Shuwei Guo, Qiuzhi Gao, Qianqian Wang, Bin Chen, Rong Li, Yuanyuan Zhao, Mei Wang, Zhihong Chen, Bo Shen, Wei Zhu
Theranostics 2020; 10(26): 11950-11962. doi:10.7150/thno.49717
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Discovery and validation of miR-452 as an effective biomarker for acute kidney injury in sepsis
Zhiwen Liu, Danyi Yang, Jingli Gao, Xiaohong Xiang, Xiaoru Hu, Siyao Li, Wenwen Wu, Juan Cai, Chengyuan Tang, Dongshan Zhang, Zheng Dong
Theranostics 2020; 10(26): 11963-11975. doi:10.7150/thno.50093
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

In situ tuning proangiogenic factor-mediated immunotolerance synergizes the tumoricidal immunity via a hypoxia-triggerable liposomal bio-nanoreactor
Chen Chen, Shengchang Zhang, Rui Zhang, Peng Sun, Chongdeng Shi, Mohnad Abdalla, Anning Li, Jiawen Xu, Wei Du, Jing Zhang, Ying Liu, Chunwei Tang, Zhenmei Yang, Xinyi Jiang
Theranostics 2020; 10(26): 11998-12010. doi:10.7150/thno.50806
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

AhR activation attenuates calcium oxalate nephrocalcinosis by diminishing M1 macrophage polarization and promoting M2 macrophage polarization
Xiaoqi Yang, Haoran Liu, Tao Ye, Chen Duan, Peng Lv, Xiaoliang Wu, Jianhe Liu, Kehua Jiang, Hongyan Lu, Huan Yang, Ding Xia, Ejun Peng, Zhiqiang Chen, Kun Tang, Zhangqun Ye
Theranostics 2020; 10(26): 12011-12025. doi:10.7150/thno.51144
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Somatic mutational landscapes of adherens junctions and their functional consequences in cutaneous melanoma development
Praveen Kumar Korla, Chih-Chieh Chen, Daniel Esguerra Gracilla, Ming-Tsung Lai, Chih-Mei Chen, Huan Yuan Chen, Tritium Hwang, Shih-Yin Chen, Jim Jinn-Chyuan Sheu
Theranostics 2020; 10(26): 12026-12043. doi:10.7150/thno.46705
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ITGB2-mediated metabolic switch in CAFs promotes OSCC proliferation by oxidation of NADH in mitochondrial oxidative phosphorylation system
Xiaoxin Zhang, Yingchun Dong, Mengxiang Zhao, Liang Ding, Xihu Yang, Yue Jing, Yuxian Song, Sheng Chen, Qingang Hu, Yanhong Ni
Theranostics 2020; 10(26): 12044-12059. doi:10.7150/thno.47901
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

YTHDF1-enhanced iron metabolism depends on TFRC m6A methylation
Jing Ye, Zhanggui Wang, Xiaozhen Chen, Xiaohua Jiang, Zhihuai Dong, Sunhong Hu, Wenya Li, Yuehui Liu, Bing Liao, Weidong Han, Jiaying Shen, Mang Xiao
Theranostics 2020; 10(26): 12072-12089. doi:10.7150/thno.51231
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Theta-burst transcranial magnetic stimulation promotes stroke recovery by vascular protection and neovascularization
Xuemei Zong, Yuyu Li, Cui Liu, Wenxuan Qi, Dong Han, Lorelei Tucker, Yan Dong, Shuqun Hu, Xianliang Yan, Quanguang Zhang
Theranostics 2020; 10(26): 12090-12110. doi:10.7150/thno.51573
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Resolvin D3 controls mouse and human TRPV1-positive neurons and preclinical progression of psoriasis
Sang Hoon Lee, Raquel Tonello, Sang-Taek Im, Hawon Jeon, Jeongsu Park, Zachary Ford, Steve Davidson, Yong Ho Kim, Chul-Kyu Park, Temugin Berta
Theranostics 2020; 10(26): 12111-12126. doi:10.7150/thno.52135
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

3D printed in vitro tumor tissue model of colorectal cancer
Haoxiang Chen, Yanxiang Cheng, Xiaocheng Wang, Jian Wang, Xuelei Shi, Xinghuan Li, Weihong Tan, Zhikai Tan
Theranostics 2020; 10(26): 12127-12143. doi:10.7150/thno.52450
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exogenous bone marrow derived-putative endothelial progenitor cells attenuate ischemia reperfusion-induced vascular injury and renal fibrosis in mice dependent on pericytes
Meng Wang, Huzi Xu, Yinzheng Li, Chujin Cao, Han Zhu, Yuxi Wang, Zhi Zhao, Guangchang Pei, Fan Zhu, Qian Yang, Xuan Deng, Cheng Zhou, Yi Guo, Jianliang Wu, Wenhui Liao, Juan Yang, Ying Yao, Rui Zeng
Theranostics 2020; 10(26): 12144-12157. doi:10.7150/thno.48562
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

In situ tumor-triggered subcellular precise delivery of multi-drugs for enhanced chemo-photothermal-starvation combination antitumor therapy
Xinglu Jiang, Xiaobo Fan, Rui Zhang, Wei Xu, Hailu Wu, Fengfeng Zhao, Han Xiao, Chen Zhang, Chenggui Zhao, Guoqiu Wu
Theranostics 2020; 10(26): 12158-12173. doi:10.7150/thno.52000
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Remote postconditioning ameliorates stroke damage by preventing let-7a and miR-143 up-regulation
Antonio Vinciguerra, Pasquale Cepparulo, Serenella Anzilotti, Ornella Cuomo, Valeria Valsecchi, Salvatore Amoroso, Lucio Annunziato, Giuseppe Pignataro
Theranostics 2020; 10(26): 12174-12188. doi:10.7150/thno.48135
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

IL-33/ST2 induces neutrophil-dependent reactive oxygen species production and mediates gout pain
Chengyu Yin, Boyu Liu, Yuanyuan Li, Xiaojie Li, Jie Wang, Ruixiang Chen, Yan Tai, Qiyang Shou, Ping Wang, Xiaomei Shao, Yi Liang, Hong Zhou, Wenli Mi, Jianqiao Fang, Boyi Liu
Theranostics 2020; 10(26): 12189-12203. doi:10.7150/thno.48028
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Embryonic stem cell-derived mesenchymal stem cells promote colon epithelial integrity and regeneration by elevating circulating IGF-1 in colitis mice
Jun Xu, Xiaofang Wang, Jiaye Chen, Shengbo Chen, Zhijun Li, Hongbin Liu, Yang Bai, Fachao Zhi
Theranostics 2020; 10(26): 12204-12222. doi:10.7150/thno.47683
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Virus-induced p38 MAPK activation facilitates viral infection
Yuting Cheng, Fang Sun, Luyao Wang, Minjun Gao, Youli Xie, Yu Sun, Huan Liu, Yufeng Yuan, Wei Yi, Zan Huang, Huan Yan, Ke Peng, Yingliang Wu, Zhijian Cao
Theranostics 2020; 10(26): 12223-12240. doi:10.7150/thno.50992
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Silencing of miR-138-5p sensitizes bone anabolic action to mechanical stimuli
Zhihao Chen, Fan Zhao, Chao Liang, Lifang Hu, Dijie Li, Yan Zhang, Chong Yin, Lei Chen, Luyao Wang, Xiao Lin, Peihong Su, Jianhua Ma, Chaofei Yang, Ye Tian, Wenjuan Zhang, Yu Li, Songlin Peng, Weiyi Chen, Ge Zhang, Airong Qian
Theranostics 2020; 10(26): 12263-12278. doi:10.7150/thno.53009
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Novel insights into ferroptosis: Implications for age-related diseases
Ren-Peng Zhou, Yong Chen, Xin Wei, Bin Yu, Zhi-Gang Xiong, Chao Lu, Wei Hu
Theranostics 2020; 10(26): 11976-11997. doi:10.7150/thno.50663
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circulating tumor cells in hepatocellular carcinoma: single-cell based analysis, preclinical models, and clinical applications
Qian Zhang, Yuan Rong, Kezhen Yi, Lanxiang Huang, Ming Chen, Fubing Wang
Theranostics 2020; 10(26): 12060-12071. doi:10.7150/thno.48918
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Phototherapy-based combination strategies for bacterial infection treatment
Guoqing Wei, Guang Yang, Yi Wang, Hezhong Jiang, Yiyong Fu, Guang Yue, Rong Ju
Theranostics 2020; 10(26): 12241-12262. doi:10.7150/thno.52729
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image