Inside back cover v11i1 Inside front cover v11i1 Back issue cover v11i1 Issue cover v11i1

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 11 (1); 2021

Research Papers

Graphic abstract

IL-37 exerts therapeutic effects in experimental autoimmune encephalomyelitis through the receptor complex IL-1R5/IL-1R8
Alba Sánchez-Fernández, Stephanie Zandee, Jesús Amo-Aparicio, Marc Charabati, Alexandre Prat, Cecilia Garlanda, Elan Z. Eisenmesser, Charles A. Dinarello, Rubèn López-Vales
Theranostics 2021; 11(1): 1-13. doi:10.7150/thno.47435
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A role for intestinal alkaline phosphatase in preventing liver fibrosis
Yang Liu, Paul M. Cavallaro, Byeong-Moo Kim, Tao Liu, Hongyan Wang, Florian Kühn, Fatemeh Adiliaghdam, Enyu Liu, Robin Vasan, Ehsan Samarbafzadeh, Matthew Z. Farber, Junhui Li, Meng Xu, Vidisha Mohad, Michael Choi, Richard A. Hodin
Theranostics 2021; 11(1): 14-26. doi:10.7150/thno.48468
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A skeleton muscle model using GelMA-based cell-aligned bioink processed with an electric-field assisted 3D/4D bioprinting
Gi Hoon Yang, Wonjin Kim, Juyeon Kim, GeunHyung Kim
Theranostics 2021; 11(1): 48-63. doi:10.7150/thno.50794
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Extracellular-vesicles delivered tumor-specific sequential nanocatalysts can be used for MRI-informed nanocatalytic Therapy of hepatocellular carcinoma
Han Wu, Hao Xing, Meng-Chao Wu, Feng Shen, Yu Chen, Tian Yang
Theranostics 2021; 11(1): 64-78. doi:10.7150/thno.46124
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Development and evaluation of an ultrasound-triggered microbubble combined transarterial chemoembolization (TACE) formulation on rabbit VX2 liver cancer model
Doyeon Kim, Jae Hwan Lee, Hyungwon Moon, Minkyu Seo, Hyounkoo Han, Hongkeun Yoo, Howon Seo, Jingu Lee, Sujung Hong, Pilhan Kim, Hak Jong Lee, Jin Wook Chung, Hyuncheol Kim
Theranostics 2021; 11(1): 79-92. doi:10.7150/thno.45348
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LT-171-861, a novel FLT3 inhibitor, shows excellent preclinical efficacy for the treatment of FLT3 mutant acute myeloid leukemia
Zhou Yu, Jiaying Du, Hui Hui, Shaoxin Kan, Tongxin Huo, Kai Zhao, Tao Wu, Qinglong Guo, Na Lu
Theranostics 2021; 11(1): 93-106. doi:10.7150/thno.46593
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Facile engineering of silk fibroin capped AuPt bimetallic nanozyme responsive to tumor microenvironmental factors for enhanced nanocatalytic therapy
Ruihao Yang, Shiyan Fu, Ruidong Li, Lei Zhang, Zhigang Xu, Yang Cao, Hongjuan Cui, Yuejun Kang, Peng Xue
Theranostics 2021; 11(1): 107-116. doi:10.7150/thno.50486
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tertiary lymphoid organs are associated with the progression of kidney damage and regulated by interleukin-17A
Ran Luo, Yichun Cheng, Dan Chang, Tingting Liu, Liu Liu, Guangchang Pei, Nanhui Zhang, Zufeng Wang, Kanglin Guo, Wei Chen, Ming Li, Li Fan, Chunxiu Zhang, Yueqiang Li, Wei Dai, Meiying Zuo, Yulin Xu, Ying Yao, Shuwang Ge, Gang Xu
Theranostics 2021; 11(1): 117-131. doi:10.7150/thno.48624
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Transcriptomic analysis identifies a tumor subtype mRNA classifier for invasive non-functioning pituitary neuroendocrine tumor diagnostics
Xinjie Bao, Gengchao Wang, Shan Yu, Jian Sun, Liu He, Hualu Zhao, Yanni Ma, Fang Wang, Xiaoshuang Wang, Renzhi Wang, Jia Yu
Theranostics 2021; 11(1): 132-146. doi:10.7150/thno.47525
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A thermosensitive, reactive oxygen species-responsive, MR409-encapsulated hydrogel ameliorates disc degeneration in rats by inhibiting the secretory autophagy pathway
Qiangqiang Zheng, Haotian Shen, Zongrui Tong, Linxiang Cheng, Yuzi Xu, Zhiyun Feng, Shiyao Liao, Xiaojian Hu, Zongyou Pan, Zhengwei Mao, Yue Wang
Theranostics 2021; 11(1): 147-163. doi:10.7150/thno.47723
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Macrophage membrane functionalized biomimetic nanoparticles for targeted anti-atherosclerosis applications
Yi Wang, Kang Zhang, Tianhan Li, Ali Maruf, Xian Qin, Li Luo, Yuan Zhong, Juhui Qiu, Sean McGinty, Giuseppe Pontrelli, Xiaoling Liao, Wei Wu, Guixue Wang
Theranostics 2021; 11(1): 164-180. doi:10.7150/thno.47841
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Integrative analysis of long extracellular RNAs reveals a detection panel of noncoding RNAs for liver cancer
Yumin Zhu, Siqi Wang, Xiaochen Xi, Minfeng Zhang, Xiaofan Liu, Weina Tang, Peng Cai, Shaozhen Xing, Pengfei Bao, Yunfan Jin, Weihao Zhao, Yinghui Chen, Huanan Zhao, Xiaodong Jia, Shanshan Lu, Yinying Lu, Lei Chen, Jianhua Yin, Zhi John Lu
Theranostics 2021; 11(1): 181-193. doi:10.7150/thno.48206
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Intravital molecular imaging reveals the restrained capacity of CTLs in the killing of tumor cells in the liver
Lei Liu, Bolei Dai, Ruixue Li, Zheng Liu, Zhihong Zhang
Theranostics 2021; 11(1): 194-208. doi:10.7150/thno.44979
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hypoxia-induced myeloid derived growth factor promotes hepatocellular carcinoma progression through remodeling tumor microenvironment
Xu Wang, Jie Mao, Tao Zhou, Xingyi Chen, Haoyang Tu, Jinyan Ma, Yixuan Li, Yushi Ding, Yong Yang, Hongxi Wu, Xinying Tang
Theranostics 2021; 11(1): 209-221. doi:10.7150/thno.49327
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Selective autophagy of intracellular organelles: Recent research advances
Wen Li, Pengcheng He, Yuge Huang, Yi-Fang Li, Jiahong Lu, Min Li, Hiroshi Kurihara, Zhuo Luo, Tian Meng, Mashun Onishi, Changle Ma, Lei Jiang, Yongquan Hu, Qing Gong, Dongxing Zhu, Yiming Xu, Rong Liu, Lei Liu, Cong Yi, Yushan Zhu, Ningfang Ma, Koji Okamoto, Zhiping Xie, Jinbao Liu, Rong-Rong He, Du Feng
Theranostics 2021; 11(1): 222-256. doi:10.7150/thno.49860
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Utilization of circulating cell-free DNA profiling to guide first-line chemotherapy in advanced lung squamous cell carcinoma
Tao Jiang, Liyan Jiang, Xiaorong Dong, Kangsheng Gu, Yueyin Pan, Qin Shi, Guojun Zhang, Huijuan Wang, Xiaochun Zhang, Nong Yang, Yuping Li, Jianping Xiong, Tienan Yi, Min Peng, Yong Song, Yun Fan, Jiuwei Cui, Gongyan Chen, Wei Tan, Aimin Zang, Qisen Guo, Guangqiang Zhao, Ziping Wang, Jianxing He, Wenxiu Yao, Xiaohong Wu, Kai Chen, Xiaohua Hu, Chunhong Hu, Lu Yue, Da Jiang, Guangfa Wang, Junfeng Liu, Guohua Yu, Junling Li, Henghui Zhang, Lihong Wu, Lu Fang, Dandan Liang, Yi Zhao, Weihong Zhao, Wenmin Xie, Shengxiang Ren, Caicun Zhou
Theranostics 2021; 11(1): 257-267. doi:10.7150/thno.51243
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cardiac telocytes inhibit cardiac microvascular endothelial cell apoptosis through exosomal miRNA-21-5p-targeted cdip1 silencing to improve angiogenesis following myocardial infarction
Zhaofu Liao, Yilin Chen, Chuncui Duan, Kuikui Zhu, Ruijin Huang, Hui Zhao, Maik Hintze, Qin Pu, Ziqiang Yuan, Luocheng Lv, Hongyi Chen, Binglin Lai, Shanshan Feng, Xufeng Qi, Dongqing Cai
Theranostics 2021; 11(1): 268-291. doi:10.7150/thno.47021
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cytogenetic and molecular aberrations and worse outcome for male patients in systemic mastocytosis
Hanneke C. Kluin-Nelemans, Mohamad Jawhar, Andreas Reiter, Bjorn van Anrooij, Jason Gotlib, Karin Hartmann, Anja Illerhaus, Hanneke N.G. Oude Elberink, Aleksandra Gorska, Marek Niedoszytko, Magdalena Lange, Luigi Scaffidi, Roberta Zanotti, Patrizia Bonadonna, Cecelia Perkins, Chiara Elena, Luca Malcovati, Khalid Shoumariyeh, Nikolas von Bubnoff, Sabine Müller, Massimo Triggiani, Roberta Parente, Juliana Schwaab, Michael Kundi, Anna Belloni Fortina, Francesca Caroppo, Knut Brockow, Alexander Zink, David Fuchs, Irena Angelova-Fischer, Akif Selim Yavuz, Michael Doubek, Mattias Mattsson, Hans Hagglund, Jens Panse, Anne Simonowski, Vito Sabato, Tanja Schug, Madlen Jentzsch, Christine Breynaert, Judit Várkonyi, Vanessa Kennedy, Olivier Hermine, Julien Rossignol, Michel Arock, Peter Valent, Wolfgang R. Sperr
Theranostics 2021; 11(1): 292-303. doi:10.7150/thno.51872
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PET imaging facilitates antibody screening for synergistic radioimmunotherapy with a 177Lu-labeled αPD-L1 antibody
Jingyun Ren, Mengxin Xu, Junyi Chen, Jie Ding, Peipei Wang, Li Huo, Fang Li, Zhibo Liu
Theranostics 2021; 11(1): 304-315. doi:10.7150/thno.45540
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TDP-43 proteinopathy impairs mRNP granule mediated postsynaptic translation and mRNA metabolism
Chia-En Wong, Lee-Way Jin, Yuan-Ping Chu, Wei-Yen Wei, Pei-Chuan Ho, Kuen-Jer Tsai
Theranostics 2021; 11(1): 330-345. doi:10.7150/thno.51004
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A new ketogenic formulation improves functional outcome and reduces tissue loss following traumatic brain injury in adult mice
Orli Thau-Zuchman, Linda Svendsen, Simon C. Dyall, Ursula Paredes-Esquivel, Molly Rhodes, John V. Priestley, René G. Feichtinger, Barbara Kofler, Susanne Lotstra, J. Martin Verkuyl, Robert J. Hageman, Laus M. Broersen, Nick van Wijk, Jose P. Silva, Jordi L. Tremoleda, Adina T. Michael-Titus
Theranostics 2021; 11(1): 346-360. doi:10.7150/thno.48995
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Histone H3K27 methyltransferase EZH2 and demethylase JMJD3 regulate hepatic stellate cells activation and liver fibrosis
Yan Jiang, Chan Xiang, Fan Zhong, Yang Zhang, Liyan Wang, Yuanyuan Zhao, Jiucun Wang, Chen Ding, Li Jin, Fuchu He, Haijian Wang
Theranostics 2021; 11(1): 361-378. doi:10.7150/thno.46360
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor cell-activated “Sustainable ROS Generator” with homogeneous intratumoral distribution property for improved anti-tumor therapy
Junjie Liu, Xiu Zhao, Weimin Nie, Yue Yang, Chengcheng Wu, Wei Liu, Kaixiang Zhang, Zhenzhong Zhang, Jinjin Shi
Theranostics 2021; 11(1): 379-396. doi:10.7150/thno.50028
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Progenitor cell-derived exosomes endowed with VEGF plasmids enhance osteogenic induction and vascular remodeling in large segmental bone defects
Yao Zha, Yawu Li, Tianyi Lin, Jia Chen, Shengmin Zhang, Jianglin Wang
Theranostics 2021; 11(1): 397-409. doi:10.7150/thno.50741
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

In vivo multimodal imaging of adenosine A1 receptors in neuroinflammation after experimental stroke
Ana Joya, María Ardaya, Alejandro Montilla, Maider Garbizu, Sandra Plaza-García, Vanessa Gómez-Vallejo, Daniel Padro, Juan José Gutiérrez, Xabier Rios, Pedro Ramos-Cabrer, Unai Cossío, Krishna R Pulagam, Makoto Higuchi, María Domercq, Fabio Cavaliere, Carlos Matute, Jordi Llop, Abraham Martín
Theranostics 2021; 11(1): 410-425. doi:10.7150/thno.51046
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Oscillating lncRNA Platr4 regulates NLRP3 inflammasome to ameliorate nonalcoholic steatohepatitis in mice
Yanke Lin, Shuai Wang, Lu Gao, Ziyue Zhou, Zemin Yang, Jingpan Lin, Shujing Ren, Huijie Xing, Baojian Wu
Theranostics 2021; 11(1): 426-444. doi:10.7150/thno.50281
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The ATP synthase inhibition induces an AMPK-dependent glycolytic switch of mesenchymal stem cells that enhances their immunotherapeutic potential
Rafael Contreras-Lopez, Roberto Elizondo-Vega, Noymar Luque-Campos, María José Torres, Carolina Pradenas, Gautier Tejedor, María José Paredes-Martínez, Ana María Vega-Letter, Mauricio Campos-Mora, Yandi Rigual-Gonzalez, Karina Oyarce, Magdiel Salgado, Christian Jorgensen, Maroun Khoury, María de los Ángeles Garcia-Robles, Claudia Altamirano, Farida Djouad, Patricia Luz-Crawford
Theranostics 2021; 11(1): 445-460. doi:10.7150/thno.51631
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Small molecule-based treatment approaches for intervertebral disc degeneration: Current options and future directions
Amir Kamali, Reihane Ziadlou, Gernot Lang, Judith Pfannkuche, Shangbin Cui, Zhen Li, R. Geoff Richards, Mauro Alini, Sibylle Grad
Theranostics 2021; 11(1): 27-47. doi:10.7150/thno.48987
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Immunopathogenesis and treatment of cytokine storm in COVID-19
Jae Seok Kim, Jun Young Lee, Jae Won Yang, Keum Hwa Lee, Maria Effenberger, Wladimir Szpirt, Andreas Kronbichler, Jae Il Shin
Theranostics 2021; 11(1): 316-329. doi:10.7150/thno.49713
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

tRNA-derived fragments: Mechanisms underlying their regulation of gene expression and potential applications as therapeutic targets in cancers and virus infections
Xiuchong Yu, Yaoyao Xie, Shuangshuang Zhang, Xuemei Song, Bingxiu Xiao, Zhilong Yan
Theranostics 2021; 11(1): 461-469. doi:10.7150/thno.51963
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image