Inside back cover v10i8 Inside front cover v10i8 Back issue cover v10i8 Issue cover v10i8

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (8); 2020

Research Papers

Graphic abstract

Targeting GRP78-dependent AR-V7 protein degradation overcomes castration-resistance in prostate cancer therapy
Yuning Liao, Yuan Liu, Xiaohong Xia, Zhenlong Shao, Chuyi Huang, Jinchan He, Lili Jiang, Daolin Tang, Jinbao Liu, Hongbiao Huang
Theranostics 2020; 10(8): 3366-3381. doi:10.7150/thno.41849
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

N6-methyladenosine-induced ERRγ triggers chemoresistance of cancer cells through upregulation of ABCB1 and metabolic reprogramming
Zhuojia Chen, Long Wu, Jiawang Zhou, Xinyao Lin, Yanxi Peng, Lichen Ge, Cheng-Ming Chiang, Hui Huang, Hongsheng Wang, Weiling He
Theranostics 2020; 10(8): 3382-3396. doi:10.7150/thno.40144
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Novel calreticulin-nanoparticle in combination with focused ultrasound induces immunogenic cell death in melanoma to enhance antitumor immunity
Sri Nandhini Sethuraman, Mohit Pratap Singh, Girish Patil, Shitao Li, Steven Fiering, P. Jack Hoopes, Chandan Guha, Jerry Malayer, Ashish Ranjan
Theranostics 2020; 10(8): 3397-3412. doi:10.7150/thno.42243
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tuned near infrared fluorescent hyaluronic acid conjugates for delivery to pancreatic cancer for intraoperative imaging
Bowen Qi, Ayrianne J. Crawford, Nicholas E. Wojtynek, Geoffrey A. Talmon, Michael A. Hollingsworth, Quan P. Ly, Aaron M. Mohs
Theranostics 2020; 10(8): 3413-3429. doi:10.7150/thno.40688
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Smart Sorting of Tumor Phenotype with Versatile Fluorescent Ag Nanoclusters by Sensing Specific Reactive Oxygen Species
Xin Chen, Tiegong Wang, Wenjun Le, Xin Huang, Minghui Gao, Qian Chen, Shuogui Xu, Detao Yin, Qingge Fu, Chengwei Shao, Bingdi Chen, Donglu Shi
Theranostics 2020; 10(8): 3430-3450. doi:10.7150/thno.38422
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A hypermethylation strategy utilized by enhancer-bound CARM1 to promote estrogen receptor α-dependent transcriptional activation and breast carcinogenesis
Bing-ling Peng, Wen-juan Li, Jian-cheng Ding, Yao-hui He, Ting Ran, Bing-lan Xie, Zi-rui Wang, Hai-feng Shen, Rong-quan Xiao, Wei-wei Gao, Tian-yi Ye, Xiang Gao, Wen Liu
Theranostics 2020; 10(8): 3451-3473. doi:10.7150/thno.39241
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor cell-derived exosomes home to their cells of origin and can be used as Trojan horses to deliver cancer drugs
Li Qiao, Shiqi Hu, Ke Huang, Teng Su, Zhenhua Li, Adam Vandergriff, Jhon Cores, Phuong-Uyen Dinh, Tyler Allen, Deliang Shen, Hongxia Liang, Yongjun Li, Ke Cheng
Theranostics 2020; 10(8): 3474-3487. doi:10.7150/thno.39434
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Metabolic remodeling by TIGAR overexpression is a therapeutic target in esophageal squamous-cell carcinoma
Jiahui Chu, Xiangjie Niu, Jiang Chang, Mingming Shao, Linna Peng, Yiyi Xi, Ai Lin, Chengcheng Wang, Qionghua Cui, Yingying Luo, Wenyi Fan, Yamei Chen, Yanxia Sun, Wenjia Guo, Wen Tan, Dongxin Lin, Chen Wu
Theranostics 2020; 10(8): 3488-3502. doi:10.7150/thno.41427
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Concurrent imaging of vascularization and metabolism in a mouse model of paraganglioma under anti-angiogenic treatment
Caterina Facchin, Mailyn Perez-Liva, Anikitos Garofalakis, Thomas Viel, Anais Certain, Daniel Balvay, Thulaciga Yoganathan, Justine Woszczyk, Kelly De Sousa, Joevin Sourdon, Jean Provost, Mickael Tanter, Charlotte Lussey-Lepoutre, Judith Favier, Bertrand Tavitian
Theranostics 2020; 10(8): 3518-3532. doi:10.7150/thno.40687
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Minimally invasive implantation and decreased inflammation reduce osteoinduction of biomaterial
Zifan Zhao, Qin Zhao, Bin Gu, Chengcheng Yin, Kailun Shen, Hua Tang, Haibin Xia, Xiaoxin Zhang, Yanbing Zhao, Xiangliang Yang, Yufeng Zhang
Theranostics 2020; 10(8): 3533-3545. doi:10.7150/thno.39507
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeted delivery of engineered auditory sensing protein for ultrasound neuromodulation in the brain
Chun-Yao Wu, Ching-Hsiang Fan, Nai-Hua Chiu, Yi-Ju Ho, Yu-Chun Lin, Chih-Kuang Yeh
Theranostics 2020; 10(8): 3546-3561. doi:10.7150/thno.39786
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The failure of DAC to induce OCT2 expression and its remission by hemoglobin-based nanocarriers under hypoxia in renal cell carcinoma
Lu Chen, Zeyang Wang, Qingwen Xu, Yuxi Liu, Le Chen, Suhang Guo, Hua Wang, Kui Zeng, Junqing Liu, Su Zeng, Lushan Yu
Theranostics 2020; 10(8): 3562-3578. doi:10.7150/thno.39944
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NIK links inflammation to hepatic steatosis by suppressing PPARα in alcoholic liver disease
Yaru Li, Mingming Chen, Yu Zhou, Chuanfeng Tang, Wen Zhang, Ying Zhong, Yadong Chen, Hong Zhou, Liang Sheng
Theranostics 2020; 10(8): 3579-3593. doi:10.7150/thno.40149
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mucoadhesive-to-penetrating controllable peptosomes-in-microspheres co-loaded with anti-miR-31 oligonucleotide and Curcumin for targeted colorectal cancer therapy
Ran Zhao, Sujuan Du, Ying Liu, Cong Lv, Yongli Song, Xinchun Chen, Bing Zhang, Dan Li, Shan Gao, Wei Cui, Maksim V. Plikus, Xiaohua Hou, Kaichun Wu, Zhanju Liu, Zhihua Liu, Yingzi Cong, Yuan Li, Zhengquan Yu
Theranostics 2020; 10(8): 3594-3611. doi:10.7150/thno.40318
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Differentiation of benign and malignant lymph nodes in pediatric patients on ferumoxytol-enhanced PET/MRI
Anne Monika Muehe, Florian Siedek, Ashok Joseph Theruvath, Jayne Seekins, Sheri L. Spunt, Allison Pribnow, Florette Kimberly Hazard, Tie Liang, Heike Daldrup-Link
Theranostics 2020; 10(8): 3612-3621. doi:10.7150/thno.40606
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Extrahepatic cholangiography in near-infrared II window with the clinically approved fluorescence agent indocyanine green: a promising imaging technology for intraoperative diagnosis
Di Wu, Dingwei Xue, Jing Zhou, Yifan Wang, Zhe Feng, Junjie Xu, Hui Lin, Jun Qian, Xiujun Cai
Theranostics 2020; 10(8): 3636-3651. doi:10.7150/thno.41127
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-17-5p and miR-20a-5p suppress postoperative metastasis of hepatocellular carcinoma via blocking HGF/ERBB3-NF-κB positive feedback loop
Dong-Li Liu, Li-Li Lu, Li-Li Dong, Yang Liu, Xin-Yu Bian, Bao-Feng Lian, Lu Xie, Duo Wen, Dong-Mei Gao, Ai-Wu Ke, Jia Fan, Wei-Zhong Wu
Theranostics 2020; 10(8): 3668-3683. doi:10.7150/thno.41365
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A cell-permeable peptide-based PROTAC against the oncoprotein CREPT proficiently inhibits pancreatic cancer
Danhui Ma, Yutian Zou, Yunxiang Chu, Zhengsheng Liu, Gaochao Liu, Jun Chu, Mengdi Li, Jiayu Wang, Shi-yong Sun, Zhijie Chang
Theranostics 2020; 10(8): 3708-3721. doi:10.7150/thno.41677
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Stepwise targeting and responsive lipid-coated nanoparticles for enhanced tumor cell sensitivity and hepatocellular carcinoma therapy
Ying Li, Yunqiu Miao, Mingshu Chen, Xi Chen, Feifei Li, Xinxin Zhang, Yong Gan
Theranostics 2020; 10(8): 3722-3736. doi:10.7150/thno.42008
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Self-assembled colloidal gold superparticles to enhance the sensitivity of lateral flow immunoassays with sandwich format
Xirui Chen, Yuankui Leng, Liangwen Hao, Hong Duan, Jing Yuan, Wenjing Zhang, Xiaolin Huang, Yonghua Xiong
Theranostics 2020; 10(8): 3737-3748. doi:10.7150/thno.42364
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CAMSAP2-mediated noncentrosomal microtubule acetylation drives hepatocellular carcinoma metastasis
Dongxiao Li, Xiangming Ding, Meng Xie, Zheng Huang, Ping Han, Dean Tian, Limin Xia
Theranostics 2020; 10(8): 3749-3766. doi:10.7150/thno.42596
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PAQR4 promotes chemoresistance in non-small cell lung cancer through inhibiting Nrf2 protein degradation
Peifang Xu, Liping Jiang, Yang Yang, Mengge Wu, Baiyang Liu, Yulin Shi, Qiushuo Shen, Xiulin Jiang, Yaomei He, Dating Cheng, Qiuxia Xiong, Zuozhang Yang, Lincan Duan, Jie Lin, Song Zhao, Peng Shi, Cuiping Yang, Yongbin Chen
Theranostics 2020; 10(8): 3767-3778. doi:10.7150/thno.43142
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fasting before or after wound injury accelerates wound healing through the activation of pro-angiogenic SMOC1 and SCG2
Ming-Jie Luo, Shan-Shan Rao, Yi-Juan Tan, Hao Yin, Xiong-Ke Hu, Yan Zhang, Yi-Wei Liu, Tao Yue, Ling-Jiao Chen, Li Li, Ya-Rong Huang, Yu-Xuan Qian, Zheng-Zhao Liu, Jia Cao, Zhen-Xing Wang, Zhong-Wei Luo, Yi-Yi Wang, Kun Xia, Si-Yuan Tang, Chun-Yuan Chen, Hui Xie
Theranostics 2020; 10(8): 3779-3792. doi:10.7150/thno.44115
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

YB-1 interplays with ERα to regulate the stemness and differentiation of ER-positive breast cancer stem cells
Fan Yang, Siqi Chen, Shengnan He, Qin Huo, Ye Hu, Ni Xie
Theranostics 2020; 10(8): 3816-3832. doi:10.7150/thno.41014
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Interleukin 1β-mediated HOXC10 Overexpression Promotes Hepatocellular Carcinoma Metastasis by Upregulating PDPK1 and VASP
Yunzhi Dang, Jie Chen, Weibo Feng, Chenyang Qiao, Weili Han, Yongzhan Nie, Kaichun Wu, Daiming Fan, Limin Xia
Theranostics 2020; 10(8): 3833-3848. doi:10.7150/thno.41712
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Circular RNA-protein interactions: functions, mechanisms, and identification
Anqing Huang, Haoxiao Zheng, Zhiye Wu, Minsheng Chen, Yuli Huang
Theranostics 2020; 10(8): 3503-3517. doi:10.7150/thno.42174
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A combat with the YAP/TAZ-TEAD oncoproteins for cancer therapy
Ajaybabu V. Pobbati, Wanjin Hong
Theranostics 2020; 10(8): 3622-3635. doi:10.7150/thno.40889
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Synthetic immunity by remote control
Lena Gamboa, Ali H. Zamat, Gabriel A. Kwong
Theranostics 2020; 10(8): 3652-3667. doi:10.7150/thno.41305
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Progress, opportunity, and perspective on exosome isolation - efforts for efficient exosome-based theranostics
Dongbin Yang, Weihong Zhang, Huanyun Zhang, Fengqiu Zhang, Lanmei Chen, Lixia Ma, Leon M. Larcher, Suxiang Chen, Nan Liu, Qingxia Zhao, Phuong H.L. Tran, Changying Chen, Rakesh N Veedu, Tao Wang
Theranostics 2020; 10(8): 3684-3707. doi:10.7150/thno.41580
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comprehensive understanding of magnetic hyperthermia for improving antitumor therapeutic efficacy
Xiaoli Liu, Yifan Zhang, Yanyun Wang, Wenjing Zhu, Galong Li, Xiaowei Ma, Yihan Zhang, Shizhu Chen, Shivani Tiwari, Kejian Shi, Shouwen Zhang, Hai Ming Fan, Yong Xiang Zhao, Xing-Jie Liang
Theranostics 2020; 10(8): 3793-3815. doi:10.7150/thno.40805
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image