Inside back cover v10i7 Inside front cover v10i7 Back issue cover v10i7 Issue cover v10i7

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (7); 2020

Editorial

Graphic abstract

FDG uptake in cancer: a continuing debate
Silvia Peppicelli, Elena Andreucci, Jessica Ruzzolini, Francesca Bianchini, Lido Calorini
Theranostics 2020; 10(7): 2944-2948. doi:10.7150/thno.40599
Full text PDF PubMed PMC

Research Papers

Graphic abstract

Auger radiopharmaceutical therapy targeting prostate-specific membrane antigen in a micrometastatic model of prostate cancer
Colette J. Shen, Il Minn, Robert F. Hobbs, Ying Chen, Anders Josefsson, Mary Brummet, Sangeeta R. Banerjee, Cory F. Brayton, Ronnie C. Mease, Martin G. Pomper, Ana P. Kiess
Theranostics 2020; 10(7): 2888-2896. doi:10.7150/thno.38882
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Imaging of macrophage mitochondria dynamics in vivo reveals cellular activation phenotype for diagnosis
Yue Li, Yuan He, Kai Miao, Ying Zheng, Chuxia Deng, Tzu-Ming Liu
Theranostics 2020; 10(7): 2897-2917. doi:10.7150/thno.40495
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

One-pot synthesis of a microporous organosilica-coated cisplatin nanoplatform for HIF-1-targeted combination cancer therapy
Xiaojuan Zhang, Chuanchuan He, Xiaoguang Liu, Yan Chen, Pengxuan Zhao, Chen Chen, Ruicong Yan, Minsi Li, Ting Fan, Bouhari Altine, Tan Yang, Yao Lu, Robert J. Lee, Yongkang Gai, Guangya Xiang
Theranostics 2020; 10(7): 2918-2929. doi:10.7150/thno.41077
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Integrin αvβ6-specific therapy for pancreatic cancer developed from foot-and-mouth-disease virus
Kate M. Moore, Ami Desai, Bea de Luxán Delgado, Sara Maria David Trabulo, Claire Reader, Nicholas F. Brown, Elizabeth R. Murray, Adam Brentnall, Philip Howard, Luke Masterson, Francesca Zammarchi, John A. Hartley, Patrick H. van Berkel, John F. Marshall
Theranostics 2020; 10(7): 2930-2942. doi:10.7150/thno.38702
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Focused ultrasound as a novel strategy for noninvasive gene delivery to retinal Müller glia
Yacine Touahri, Rajiv Dixit, Rikke Hahn Kofoed, Kristina Miloska, EunJee Park, Reza Raeisossadati, Kelly Markham-Coultes, Luke Ajay David, Hibo Rijal, Jiayi Zhao, Madelaine Lynch, Kullervo Hynynen, Isabelle Aubert, Carol Schuurmans
Theranostics 2020; 10(7): 2982-2999. doi:10.7150/thno.42611
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CNTNAP4 deficiency in dopaminergic neurons initiates parkinsonian phenotypes
Wenlong Zhang, Miaomiao Zhou, Weiye Lu, Junwei Gong, Feng Gao, Yuanquan Li, Xuandong Xu, Yuwan Lin, Xiaokang Zhang, Liuyan Ding, Zhiling Zhang, Guihua Li, Xiang Chen, Xiangdong Sun, Xiaoqin Zhu, Pingyi Xu, Yunlong Zhang
Theranostics 2020; 10(7): 3000-3021. doi:10.7150/thno.40798
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multiplexed monitoring of a novel autoantibody diagnostic signature of colorectal cancer using HaloTag technology-based electrochemical immunosensing platform
María Garranzo-Asensio, Ana Guzmán-Aránguez, Eloy Povedano, Víctor Ruiz-Valdepeñas Montiel, Carmen Poves, María Jesús Fernandez-Aceñero, Ana Montero-Calle, Guillermo Solís-Fernández, Servando Fernandez-Diez, Jordi Camps, Meritxell Arenas, Elisabeth Rodríguez-Tomàs, Jorge Joven, Maricruz Sanchez-Martinez, Nuria Rodriguez, Gemma Dominguez, Paloma Yáñez-Sedeño, José Manuel Pingarrón, Susana Campuzano, Rodrigo Barderas
Theranostics 2020; 10(7): 3022-3034. doi:10.7150/thno.42507
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inter- and intratumor DNA methylation heterogeneity associated with lymph node metastasis and prognosis of esophageal squamous cell carcinoma
Huajing Teng, Meiying Xue, Jialong Liang, Xingxing Wang, Lu Wang, Wenqing Wei, Chao Li, Ze Zhang, Qinglan Li, Xia Ran, Xiaohui Shi, Wanshi Cai, Weihu Wang, Hengjun Gao, Zhongsheng Sun
Theranostics 2020; 10(7): 3035-3048. doi:10.7150/thno.42559
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting CAMKII to reprogram tumor-associated macrophages and inhibit tumor cells for cancer immunotherapy with an injectable hybrid peptide hydrogel
Xiaomeng Dai, Jingshu Meng, Suke Deng, Lingling Zhang, Chao Wan, Lisen Lu, Jing Huang, Yan Hu, Zhanjie Zhang, Yan Li, Jonathan F. Lovell, Gang Wu, Kunyu Yang, Honglin Jin
Theranostics 2020; 10(7): 3049-3063. doi:10.7150/thno.42385
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An EPR Strategy for Bio-responsive Fluorescence Guided Surgery with Simulation of the Benefit for Imaging
Harrison C. Daly, Emer Conroy, Mihai Todor, Dan Wu, William M. Gallagher, Donal F. O'Shea
Theranostics 2020; 10(7): 3064-3082. doi:10.7150/thno.42702
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LRR domain of NLRX1 protein delivery by dNP2 inhibits T cell functions and alleviates autoimmune encephalomyelitis
Ja-Hyun Koo, Do-Hyun Kim, Donghun Cha, Min-Jong Kang, Je-Min Choi
Theranostics 2020; 10(7): 3138-3150. doi:10.7150/thno.43441
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PI3K/AKT inhibition reverses R-CHOP resistance by destabilizing SOX2 in diffuse large B cell lymphoma
Jianfeng Chen, Xiaowen Ge, Wei Zhang, Peipei Ding, Yiqun Du, Qi Wang, Ling Li, Lan Fang, Yujing Sun, Pingzhao Zhang, Yuzhen Zhou, Long Zhang, Xinyue Lv, Luying Li, Xin Zhang, Qunling Zhang, Kai Xue, Hongyu Gu, Qunying Lei, Jiemin Wong, Weiguo Hu
Theranostics 2020; 10(7): 3151-3163. doi:10.7150/thno.41362
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Development of microRNA-21 mimic nanocarriers for the treatment of cutaneous wounds
Sun Young Wang, Hyosuk Kim, Gijung Kwak, Sung Duk Jo, Daeho Cho, Yoosoo Yang, Ick Chan Kwon, Ji Hoon Jeong, Sun Hwa Kim
Theranostics 2020; 10(7): 3240-3253. doi:10.7150/thno.39870
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comparative prognostic implication of treatment response assessments in mCRPC: PERCIST 1.0, RECIST 1.1, and PSA response criteria
Erik M. Velez, Bhushan Desai, Lingyun Ji, David I. Quinn, Patrick M. Colletti, Hossein Jadvar
Theranostics 2020; 10(7): 3254-3262. doi:10.7150/thno.39838
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Immunization with the Gly1127-Cys1140 amino acid sequence of the LRP1 receptor reduces atherosclerosis in rabbits. Molecular, immunohistochemical and nuclear imaging studies
Olga Bornachea, Aleyda Benitez-Amaro, Angela Vea, Laura Nasarre, David de Gonzalo-Calvo, Juan Carlos Escola-Gil, Lidia Cedo, Antoni Iborra, Laura Martínez-Martínez, Candido Juarez, Juan Antonio Camara, Carina Espinet, Maria Borrell-Pages, Lina Badimon, Joan Castell, Vicenta Llorente-Cortés
Theranostics 2020; 10(7): 3263-3280. doi:10.7150/thno.37305
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

EDTA-Modified 17β-Estradiol-Laden Upconversion Nanocomposite for Bone-Targeted Hormone Replacement Therapy for Osteoporosis
Xiaoting Chen, Xingjun Zhu, Yan Hu, Wei Yuan, Xiaochen Qiu, Tianyuan Jiang, Chao Xia, Liqin Xiong, Fuyou Li, Yanhong Gao
Theranostics 2020; 10(7): 3281-3292. doi:10.7150/thno.37599
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circular RNA-ZBTB44 regulates the development of choroidal neovascularization
Rong-mei Zhou, Lian-jun Shi, Kun Shan, Ya-nan Sun, Shan-shan Wang, Shu-jie Zhang, Xiu-miao Li, Qin Jiang, Biao Yan, Chen Zhao
Theranostics 2020; 10(7): 3293-3307. doi:10.7150/thno.39488
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Alginate oligosaccharides improve germ cell development and testicular microenvironment to rescue busulfan disrupted spermatogenesis
Yong Zhao, Pengfei Zhang, Wei Ge, Yanni Feng, Lan Li, Zhongyi Sun, Hongfu Zhang, Wei Shen
Theranostics 2020; 10(7): 3308-3324. doi:10.7150/thno.43189
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bioinspired tumor-homing nanoplatform for co-delivery of paclitaxel and siRNA-E7 to HPV-related cervical malignancies for synergistic therapy
Cong Xu, Wan Liu, Yuan Hu, Weiping Li, Wen Di
Theranostics 2020; 10(7): 3325-3339. doi:10.7150/thno.41228
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Detection of Lymph Node Metastases by Ultra-pH-Sensitive Polymeric Nanoparticles
Zachary T. Bennett, Qiang Feng, Justin A. Bishop, Gang Huang, Baran D. Sumer, Jinming Gao
Theranostics 2020; 10(7): 3340-3350. doi:10.7150/thno.41239
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ATRX/EZH2 complex epigenetically regulates FADD/PARP1 axis, contributing to TMZ resistance in glioma
Bo Han, Xiangqi Meng, Pengfei Wu, Ziwei Li, Siyi Li, Yangong Zhang, Caijun Zha, Qile Ye, Chuanlu Jiang, Jinquan Cai, Tao Jiang
Theranostics 2020; 10(7): 3351-3365. doi:10.7150/thno.41219
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Supportive roles of brain macrophages in CNS metastases and assessment of new approaches targeting their functions
Hua You, Szymon Baluszek, Bozena Kaminska
Theranostics 2020; 10(7): 2949-2964. doi:10.7150/thno.40783
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Using magnetic particle imaging systems to localize and guide magnetic hyperthermia treatment: tracers, hardware, and future medical applications
Prashant Chandrasekharan, Zhi Wei Tay, Daniel Hensley, Xinyi Y Zhou, Barry KL Fung, Caylin Colson, Yao Lu, Benjamin D Fellows, Quincy Huynh, Chinmoy Saayujya, Elaine Yu, Ryan Orendorff, Bo Zheng, Patrick Goodwill, Carlos Rinaldi, Steven Conolly
Theranostics 2020; 10(7): 2965-2981. doi:10.7150/thno.40858
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An evolving paradigm of cancer stem cell hierarchies: therapeutic implications
Alexander J Cole, Adetunji P Fayomi, Vivian I Anyaeche, Shoumei Bai, Ronald J Buckanovich
Theranostics 2020; 10(7): 3083-3098. doi:10.7150/thno.41647
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Modulation of tumor microenvironment for immunotherapy: focus on nanomaterial-based strategies
Yun Liu, Jianfeng Guo, Leaf Huang
Theranostics 2020; 10(7): 3099-3117. doi:10.7150/thno.42998
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Allele-specific genome targeting in the development of precision medicine
Junjiao Wu, Beisha Tang, Yu Tang
Theranostics 2020; 10(7): 3118-3137. doi:10.7150/thno.43298
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dysregulations of Functional RNA Modifications in Cancer, Cancer Stemness and Cancer Therapeutics
Mohammad Burhan Uddin, Zhishan Wang, Chengfeng Yang
Theranostics 2020; 10(7): 3164-3189. doi:10.7150/thno.41687
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RNA-based scaffolds for bone regeneration: application and mechanisms of mRNA, miRNA and siRNA
Qiuping Leng, Lini Chen, Yonggang Lv
Theranostics 2020; 10(7): 3190-3205. doi:10.7150/thno.42640
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Autophagy Modulated by Inorganic Nanomaterials
Lingling Guo, Nongyue He, Yongxiang Zhao, Tonghua Liu, Yan Deng
Theranostics 2020; 10(7): 3206-3222. doi:10.7150/thno.40414
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Combined-therapeutic strategies synergistically potentiate glioblastoma multiforme treatment via nanotechnology
Jun Yang, Zhuyan Shi, Ruiyuan Liu, Yanyue Wu, Xin Zhang
Theranostics 2020; 10(7): 3223-3239. doi:10.7150/thno.40298
Full text PDF PubMed PMC

Erratum

Two-stage oxygen delivery for enhanced radiotherapy by perfluorocarbon nanoparticles: Erratum
Zaigang Zhou, Baoli Zhang, Haoran Wang, Ahu Yuan, Yiqiao Hu, Jinhui Wu
Theranostics 2020; 10(7): 2943. doi:10.7150/thno.42420
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image