Inside back cover v10i9 Inside front cover v10i9 Back issue cover v10i9 Issue cover v10i9

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (9); 2020

Research Papers

Graphic abstract

PET Imaging of Liposomal Glucocorticoids using 89Zr-oxine: Theranostic Applications in Inflammatory Arthritis
Peter J. Gawne, Fiona Clarke, Keren Turjeman, Andrew P. Cope, Nicholas J. Long, Yechezkel Barenholz, Samantha Y. A. Terry, Rafael T. M. de Rosales
Theranostics 2020; 10(9): 3867-3879. doi:10.7150/thno.40403
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A novel function of Prohibitin on melanosome transport in melanocytes
Chan Song Jo, Hye In Park, Hyun Jin Jung, Jong il Park, Ji Eun Lee, Cheol Hwan Myung, Jae Sung Hwang
Theranostics 2020; 10(9): 3880-3891. doi:10.7150/thno.41383
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Effective delivery of mycophenolic acid by oxygen nanobubbles for modulating immunosuppression
Muhammad Saad Khan, Jae-Sung Kim, Jangsun Hwang, Yonghyun Choi, Kyungwoo Lee, Yejin Kwon, Jaehee Jang, Semi Yoon, Chul-Su Yang, Jonghoon Choi
Theranostics 2020; 10(9): 3892-3904. doi:10.7150/thno.41850
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Serelaxin alleviates cardiac fibrosis through inhibiting endothelial-to-mesenchymal transition via RXFP1
Tim Wilhelmi, Xingbo Xu, Xiaoying Tan, Melanie S. Hulshoff, Sabine Maamari, Samuel Sossalla, Michael Zeisberg, Elisabeth M. Zeisberg
Theranostics 2020; 10(9): 3905-3924. doi:10.7150/thno.38640
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

IL-23, but not IL-12, plays a critical role in inflammation-mediated bone disorders
Jiajia Xu, Jiao Li, Yiming Hu, Kerong Dai, Yaokai Gan, Jingyu Zhao, Mingjian Huang, Xiaoling Zhang
Theranostics 2020; 10(9): 3925-3938. doi:10.7150/thno.41378
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Copy Number Amplification of DNA Damage Repair Pathways Potentiates Therapeutic Resistance in Cancer
Zhiyuan Wu, Sihan Li, Xuemei Tang, Yue Wang, Weiwei Guo, Guojun Cao, Kun Chen, Min Zhang, Ming Guan, Da Yang
Theranostics 2020; 10(9): 3939-3951. doi:10.7150/thno.39341
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Activation of microRNA-378a-3p biogenesis promotes hepatic secretion of VLDL and hyperlipidemia by modulating ApoB100-Sortilin1 axis
Tianpeng Zhang, Hongtao Shi, Ningning Liu, Jing Tian, Xiaoling Zhao, Clifford J. Steer, Qinghua Han, Guisheng Song
Theranostics 2020; 10(9): 3952-3966. doi:10.7150/thno.39578
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A miR-146a-5p/TRAF6/NF-kB p65 axis regulates pancreatic cancer chemoresistance: functional validation and clinical significance
Qingcai Meng, Chen Liang, Jie Hua, Bo Zhang, Jiang Liu, Yiyin Zhang, Miaoyan Wei, Xianjun Yu, Jin Xu, Si Shi
Theranostics 2020; 10(9): 3967-3979. doi:10.7150/thno.40566
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TMEM16A ameliorates vascular remodeling by suppressing autophagy via inhibiting Bcl-2-p62 complex formation
Xiao-Fei Lv, Ya-Juan Zhang, Xiu Liu, Hua-Qing Zheng, Can-Zhao Liu, Xue-Lin Zeng, Xiang-Yu Li, Xiao-Chun Lin, Cai-Xia Lin, Ming-Ming Ma, Fei-Ran Zhang, Jin-Yan Shang, Jia-Guo Zhou, Si-Jia Liang, Yong-Yuan Guan
Theranostics 2020; 10(9): 3980-3993. doi:10.7150/thno.41028
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fluorescence-guided imaging for resection margin evaluation in head and neck cancer patients using cetuximab-800CW: A quantitative dose-escalation study
Floris Jan Voskuil, Steven Jakob de Jongh, Wouter Tjerk Rudolph Hooghiemstra, Matthijs David Linssen, Pieter Jan Steinkamp, Sebastiaan Antonius Hendrik Johannes de Visscher, Kees-Pieter Schepman, Sjoerd Geert Elias, Gert-Jan Meersma, Pascal Klaas Christiaan Jonker, Jan Johannes Doff, Annelies Jorritsma-Smit, Wouter Bastiaan Nagengast, Bert van der Vegt, Dominic James Robinson, Gooitzen Michell van Dam, Max Johannes Hendrikus Witjes
Theranostics 2020; 10(9): 3994-4005. doi:10.7150/thno.43227
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cardioprotective effect of sonic hedgehog ligand in pig models of ischemia reperfusion
Bijan Ghaleh, Jérôme Thireau, Olivier Cazorla, Raffaella Soleti, Valérie Scheuermann, Alain Bizé, Lucien Sambin, François Roubille, Ramaroson Andriantsitohaina, Maria Carmen Martinez, Alain Lacampagne
Theranostics 2020; 10(9): 4006-4016. doi:10.7150/thno.40461
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

JNK suppresses melanogenesis by interfering with CREB-regulated transcription coactivator 3-dependent MITF expression
Ji-Hye Kim, A-reum Hong, Yo-Han Kim, Hanju Yoo, Sang-Wook Kang, Sung Eun Chang, Youngsup Song
Theranostics 2020; 10(9): 4017-4029. doi:10.7150/thno.41502
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Molecular domino reactor built by automated modular synthesis for cancer treatment
Yu Yang, Jiaxuan He, Wenjun Zhu, Xiaoshu Pan, Hoda Safari Yazd, Cheng Cui, Lu Yang, Xiaowei Li, Long Li, Liang Cheng, Liangzhu Feng, Ruowen Wang, Zhuang Liu, Meiwan Chen, Weihong Tan
Theranostics 2020; 10(9): 4030-4041. doi:10.7150/thno.43581
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Gold clusters prevent breast cancer bone metastasis by suppressing tumor-induced osteoclastogenesis
Zhichao Zhang, Yawen Yao, Qing Yuan, Cao Lu, Xiangchun Zhang, Jinling Yuan, Kaixiao Hou, Chunyu Zhang, Zhongying Du, Xueyun Gao, Xiongsheng Chen
Theranostics 2020; 10(9): 4042-4055. doi:10.7150/thno.42218
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor-intrinsic CD47 signal regulates glycolysis and promotes colorectal cancer cell growth and metastasis
Tuo Hu, Huashan Liu, Zhenxing Liang, Fengwei Wang, Chi Zhou, Xiaobin Zheng, Yunfeng Zhang, Yiwen Song, Jiancong Hu, Xiaowen He, Jian Xiao, Ryan J. King, Xianrui Wu, Ping Lan
Theranostics 2020; 10(9): 4056-4072. doi:10.7150/thno.40860
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

All-stage precisional glioma targeted therapy enabled by a well-designed D-peptide
Danni Ran, Jianfen Zhou, Zhilan Chai, Jinyang Li, Cao Xie, Jiani Mao, Linwei Lu, Yanyu Zhang, Sunyi Wu, Changyou Zhan, Weiyue Lu
Theranostics 2020; 10(9): 4073-4087. doi:10.7150/thno.41382
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

IL-37/ STAT3/ HIF-1α negative feedback signaling drives gemcitabine resistance in pancreatic cancer
Tiansuo Zhao, Fanjie Jin, Di Xiao, Hongwei Wang, Chongbiao Huang, Xiuchao Wang, Song Gao, Jing Liu, Shengyu Yang, Jihui Hao
Theranostics 2020; 10(9): 4088-4100. doi:10.7150/thno.42416
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ellagic acid-Fe@BSA nanoparticles for endogenous H2S accelerated Fe(III)/Fe(II) conversion and photothermal synergistically enhanced chemodynamic therapy
Qingqing Tian, Lu An, Qiwei Tian, Jiaomin Lin, Shiping Yang
Theranostics 2020; 10(9): 4101-4115. doi:10.7150/thno.41882
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Effective targeting of intact and proteolysed CDCP1 for imaging and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma
Thomas Kryza, Tashbib Khan, Simon Puttick, Chao Li, Kamil A Sokolowski, Brian WC Tse, Tahleesa Cuda, Nicholas Lyons, Madeline Gough, Julia Yin, Ashleigh Parkin, Elena I Deryugina, James P. Quigley, Ruby H. P. Law, James C. Whisstock, Andrew D. Riddell, Andrew P. Barbour, David K. Wyld, Paul A. Thomas, Stephen Rose, Cameron E. Snell, Marina Pajic, Yaowu He, John D. Hooper
Theranostics 2020; 10(9): 4116-4133. doi:10.7150/thno.43589
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nrf2 and HIF1α converge to arsenic-induced metabolic reprogramming and the formation of the cancer stem-like cells
Zhuoyue Bi, Qian Zhang, Yao Fu, Priya Wadgaonkar, Wenxuan Zhang, Bandar Almutairy, Liping Xu, M'Kya Rice, Yiran Qiu, Chitra Thakur, Fei Chen
Theranostics 2020; 10(9): 4134-4149. doi:10.7150/thno.42903
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nuclear receptor ERRα contributes to castration-resistant growth of prostate cancer via its regulation of intratumoral androgen biosynthesis
Zhenyu Xu, Taiyang Ma, Jianfu Zhou, Weijie Gao, Youjia Li, Shan Yu, Yuliang Wang, Franky Leung Chan
Theranostics 2020; 10(9): 4201-4216. doi:10.7150/thno.35589
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CD8+ T-cell plasticity regulates vascular regeneration in type-2 diabetes
Cai Liang, Kevin Y. Yang, Vicken W. Chan, Xisheng Li, Tiffany H.W. Fung, Yalan Wu, Xiao Yu Tian, Yu Huang, Ling Qin, James Y.W. Lau, Kathy O. Lui
Theranostics 2020; 10(9): 4217-4232. doi:10.7150/thno.40663
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Loss of EGR-1 uncouples compensatory responses of pancreatic β cells
Sy-Ying Leu, Li-Hua Kuo, Wen-Tsan Weng, I-Chia Lien, Ching-Chun Yang, Tai-Tzu Hsieh, Yi-Ning Cheng, Po-Hsiu Chien, Li-Chun Ho, Shun-Hua Chen, Yan-Shen Shan, Yun-Wen Chen, Pei-Chun Chen, Pei-Jane Tsai, Junne-Ming Sung, Yau-Sheng Tsai
Theranostics 2020; 10(9): 4233-4249. doi:10.7150/thno.40664
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bcl-6-directed follicular helper T cells promote vascular inflammatory injury in diabetic retinopathy
Yan Liu, Ziqi Yang, Peilong Lai, Zijing Huang, Xiaowei Sun, Tian Zhou, Chang He, Xialin Liu
Theranostics 2020; 10(9): 4250-4264. doi:10.7150/thno.43731
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NIR-II fluorescence microscopic imaging of cortical vasculature in non-human primates
Zhaochong Cai, Liang Zhu, Mengqi Wang, Anna Wang Roe, Wang Xi, Jun Qian
Theranostics 2020; 10(9): 4265-4276. doi:10.7150/thno.43533
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Aptamer-guided extracellular vesicle theranostics in oncology
Phuong H-L Tran, Dongxi Xiang, Tuong N-G Nguyen, Thao T-D Tran, Qian Chen, Wang Yin, Yumei Zhang, Lingxue Kong, Andrew Duan, Kuisheng Chen, Miomio Sun, Yong Li, Yingchun Hou, Yimin Zhu, Yongchao Ma, Guoqin Jiang, Wei Duan
Theranostics 2020; 10(9): 3849-3866. doi:10.7150/thno.39706
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

F-box proteins and cancer: an update from functional and regulatory mechanism to therapeutic clinical prospects
Dinesh Singh Tekcham, Di Chen, Yu Liu, Ting Ling, Yi Zhang, Huan Chen, Wen Wang, Wuxiyar Otkur, Huan Qi, Tian Xia, Xiaolong Liu, Hai-long Piao, Hongxu Liu
Theranostics 2020; 10(9): 4150-4167. doi:10.7150/thno.42735
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting REV-ERBα for therapeutic purposes: promises and challenges
Shuai Wang, Feng Li, Yanke Lin, Baojian Wu
Theranostics 2020; 10(9): 4168-4182. doi:10.7150/thno.43834
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The biological implications of Yin Yang 1 in the hallmarks of cancer
Ian Timothy Sembiring Meliala, Rendy Hosea, Vivi Kasim, Shourong Wu
Theranostics 2020; 10(9): 4183-4200. doi:10.7150/thno.43481
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Quantitative ultrasound approaches for diagnosis and monitoring hepatic steatosis in nonalcoholic fatty liver disease
Amir M. Pirmoazen, Aman Khurana, Ahmed El Kaffas, Aya Kamaya
Theranostics 2020; 10(9): 4277-4289. doi:10.7150/thno.40249
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image