Inside back cover v11i15 Inside front cover v11i15 Back issue cover v11i15 Issue cover v11i15

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 11 (15); 2021

Editorial

Graphic abstract

Mycobiota dysbiosis and gastric tumorigenesis
Nicolas Papon, Tobias M. Hohl, Bing Zhai
Theranostics 2021; 11(15): 7488-7490. doi:10.7150/thno.61480
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Research Papers

Graphic abstract

EGFR-targeted intraoperative fluorescence imaging detects high-grade glioma with panitumumab-IRDye800 in a phase 1 clinical trial
Quan Zhou, Nynke S. van den Berg, Eben L. Rosenthal, Michael Iv, Michael Zhang, Johana C. M. Vega Leonel, Shannon Walters, Naoki Nishio, Monica Granucci, Roan Raymundo, Grace Yi, Hannes Vogel, Romain Cayrol, Yu-Jin Lee, Guolan Lu, Marisa Hom, Wenying Kang, Melanie Hayden Gephart, Larry Recht, Seema Nagpal, Reena Thomas, Chirag Patel, Gerald A. Grant, Gordon Li
Theranostics 2021; 11(15): 7130-7143. doi:10.7150/thno.60582
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Plasma-derived DNA containing-extracellular vesicles induce STING-mediated proinflammatory responses in dermatomyositis
Yubin Li, Christina Bax, Jay Patel, Thomas Vazquez, Adarsh Ravishankar, Muhammad M. Bashir, Madison Grinnell, DeAnna Diaz, Victoria P. Werth
Theranostics 2021; 11(15): 7144-7158. doi:10.7150/thno.59152
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

IRDye800CW labeled uPAR-targeting peptide for fluorescence-guided glioblastoma surgery: Preclinical studies in orthotopic xenografts
Sorel Kurbegovic, Karina Juhl, Kasper Kildegaard Sørensen, Julie Leth, Gro Linno Willemoe, Anders Christensen, Yvonne Adams, Anja Ramstedt Jensen, Christian von Buchwald, Jane Skjøth-Rasmussen, Michael Ploug, Knud J. Jensen, Andreas Kjaer
Theranostics 2021; 11(15): 7159-7174. doi:10.7150/thno.49787
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CXCL10 potentiates immune checkpoint blockade therapy in homologous recombination-deficient tumors
Zhiwen Shi, Jianfeng Shen, Junjun Qiu, Qingguo Zhao, Keqin Hua, Hongyan Wang
Theranostics 2021; 11(15): 7175-7187. doi:10.7150/thno.59056
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Metastatic and sentinel lymph node mapping using intravenously delivered Panitumumab-IRDye800CW
Giri Krishnan, Nynke S. van den Berg, Naoki Nishio, Georgina Juniper, Jaqueline Pei, Quan Zhou, Guolan Lu, Yu-Jin Lee, Kimberly Ramos, Andrei H. Iagaru, Fred M. Baik, Alexander D. Colevas, Brock A. Martin, Eben L. Rosenthal
Theranostics 2021; 11(15): 7188-7198. doi:10.7150/thno.55389
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Label-free imaging of human brain tissue at subcellular resolution for potential rapid intra-operative assessment of glioma surgery
Defu Chen, David W. Nauen, Hyeon-Cheol Park, Dawei Li, Wu Yuan, Ang Li, Honghua Guan, Carmen Kut, Kaisorn L. Chaichana, Chetan Bettegowda, Alfredo Quiñones-Hinojosa, Xingde Li
Theranostics 2021; 11(15): 7222-7234. doi:10.7150/thno.59244
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Demalonylation of DDX3 by Sirtuin 5 promotes antiviral innate immune responses
Xingying He, Tianliang Li, Kewei Qin, Shiyuan Luo, Zhenjie Li, Qingqing Ji, Honghao Song, Huyang He, Hao Tang, Chaofeng Han, Hongjiao Li, Yan Luo
Theranostics 2021; 11(15): 7235-7246. doi:10.7150/thno.52934
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Major vault protein (MVP) negatively regulates osteoclastogenesis via calcineurin-NFATc1 pathway inhibition
Lichan Yuan, Na Zhao, Junyi Wang, Yuying Liu, Li Meng, Shuyu Guo, Erik A.C. Wiemer, Qi Chen, Yelin Mao, Jingjing Ben, Junqing Ma
Theranostics 2021; 11(15): 7247-7261. doi:10.7150/thno.58468
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Congenital biliary atresia is correlated with disrupted cell junctions and polarity caused by Cdc42 insufficiency in the liver
Yongjie Zhou, Hongjie Ji, Qing Xu, Xiaoyun Zhang, Xiaoyue Cao, Yuwei Chen, Mingyang Shao, Zhenru Wu, Jie Zhang, Changli Lu, Jiayin Yang, Yujun Shi, Hong Bu
Theranostics 2021; 11(15): 7262-7275. doi:10.7150/thno.49116
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Closed-loop trans-skull ultrasound hyperthermia leads to improved drug delivery from thermosensitive drugs and promotes changes in vascular transport dynamics in brain tumors
Chulyong Kim, Yutong Guo, Anastasia Velalopoulou, Johannes Leisen, Anjan Motamarry, Krishna Ramajayam, Muna Aryal, Dieter Haemmerich, Costas D. Arvanitis
Theranostics 2021; 11(15): 7276-7293. doi:10.7150/thno.54630
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

R13 preserves motor performance in SOD1G93A mice by improving mitochondrial function
Xiao Li, Chongyang Chen, Xu Zhan, Binyao Li, Zaijun Zhang, Shupeng Li, Yongmei Xie, Xiangrong Song, Yuanyuan Shen, Jianjun Liu, Ping Liu, Gong-Ping Liu, Xifei Yang
Theranostics 2021; 11(15): 7294-7307. doi:10.7150/thno.56070
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Adjuvant-free peptide vaccine targeting Clec9a on dendritic cells can induce robust antitumor immune response through Syk/IL-21 axis
Shanshan Gou, Shuai Wang, Wenwen Liu, Guanyu Chen, Dongyang Zhang, Jiangfeng Du, Zhongyi Yan, Hongfei Wang, Wenjie Zhai, Xinghua Sui, Yahong Wu, Yuanming Qi, Yanfeng Gao
Theranostics 2021; 11(15): 7308-7321. doi:10.7150/thno.56406
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Engineering circular RNA regulators to specifically promote circular RNA production
Yangfan Qi, Wei Han, Dan Chen, Jinyao Zhao, Lu Bai, Fang Huang, Zhenwei Dai, Gang Li, Chaoqun Chen, Wenjing Zhang, Jinrui Zhang, Bilian Jin, Yang Wang
Theranostics 2021; 11(15): 7322-7336. doi:10.7150/thno.56990
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HIF-1-induced mitochondrial ribosome protein L52: a mechanism for breast cancer cellular adaptation and metastatic initiation in response to hypoxia
Xinyan Li, Mengshen Wang, Su Li, Yuqiong Chen, Mozhi Wang, Zhonghua Wu, Xiangyu Sun, Litong Yao, Haoran Dong, Yongxi Song, Yingying Xu
Theranostics 2021; 11(15): 7337-7359. doi:10.7150/thno.57804
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TRPV2-spike protein interaction mediates the entry of SARS-CoV-2 into macrophages in febrile conditions
Jinrui Xu, Yuquan Yang, Zhaoyuan Hou, Hao Jia, Yujiong Wang
Theranostics 2021; 11(15): 7379-7390. doi:10.7150/thno.58781
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Generation of triacyl lipopeptide-modified glycoproteins by metabolic glycoengineering as the neoantigen to boost anti-tumor immune response
Yujia Zhao, Siyu Li, Jianying Lv, Yonghui Liu, Yanan Chen, Yanhua Liu, Xiaosu Chen, Jia Li, Xuan Qin, Xiaoshuang Wang, Jie Shi, Yi Shi, Rong Xiang
Theranostics 2021; 11(15): 7425-7438. doi:10.7150/thno.60211
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mn3+-rich oxide/persistent luminescence nanoparticles achieve light-free generation of singlet oxygen and hydroxyl radicals for responsive imaging and tumor treatment
Dandan Ding, Yushuo Feng, Ruixue Qin, Shi Li, Lei Chen, Jinpeng Jing, Chutong Zhang, Wenjing Sun, Yimin Li, Xiaoyuan Chen, Hongmin Chen
Theranostics 2021; 11(15): 7439-7449. doi:10.7150/thno.62437
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibition of SENP6 restrains cerebral ischemia-reperfusion injury by regulating Annexin-A1 nuclear translocation-associated neuronal apoptosis
Qian Xia, Meng Mao, Zhen Zeng, Zhenzhao Luo, Yin Zhao, Jing Shi, Xing Li
Theranostics 2021; 11(15): 7450-7470. doi:10.7150/thno.60277
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Microbial and genetic-based framework identifies drug targets in inflammatory bowel disease
Zhihan Wang, Kai Guo, Pan Gao, Qinqin Pu, Ping Lin, Shugang Qin, Na Xie, Junguk Hur, Changlong Li, Canhua Huang, Min Wu
Theranostics 2021; 11(15): 7491-7506. doi:10.7150/thno.59196
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circular RNA circRHOBTB3 represses metastasis by regulating the HuR-mediated mRNA stability of PTBP1 in colorectal cancer
Jiaxin Chen, Yizheng Wu, Xin Luo, Dongai Jin, Wei Zhou, Zhenyu Ju, Di Wang, Qing Meng, Huijuan Wang, Xiaotian Fu, Jianbin Xu, Zhangfa Song
Theranostics 2021; 11(15): 7507-7526. doi:10.7150/thno.59546
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Arginine starvation elicits chromatin leakage and cGAS-STING activation via epigenetic silencing of metabolic and DNA-repair genes
Sheng-Chieh Hsu, Chia-Lin Chen, Mei-Ling Cheng, Cheng-Ying Chu, Chun A. Changou, Yen-Ling Yu, Shauh-Der Yeh, Tse-Chun Kuo, Cheng-Chin Kuo, Chih-Pin Chuu, Chien-Feng Li, Lu-Hai Wang, Hong-Wu Chen, Yun Yen, David K. Ann, Hung-Jung Wang, Hsing-Jien Kung
Theranostics 2021; 11(15): 7527-7545. doi:10.7150/thno.54695
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lactate dehydrogenase B regulates macrophage metabolism in the tumor microenvironment
Ann-Christin Frank, Rebecca Raue, Dominik C. Fuhrmann, Evelyn Sirait-Fischer, Carsten Reuse, Andreas Weigert, Dieter Lütjohann, Karsten Hiller, Shahzad Nawaz Syed, Bernhard Brüne
Theranostics 2021; 11(15): 7570-7588. doi:10.7150/thno.58380
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A platelet-mimicking theranostic platform for cancer interstitial brachytherapy
Meng Lyu, Mingzhu Chen, Lujie Liu, Daoming Zhu, Xianjia Wu, Yang Li, Lang Rao, Zhirong Bao
Theranostics 2021; 11(15): 7589-7599. doi:10.7150/thno.61259
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Elevated IgE promotes cardiac fibrosis by suppressing miR-486a-5p
Hongmei Zhao, Hongqin Yang, Chi Geng, Yang Chen, Yaqin Tang, Zhiwei Li, Junling Pang, Ting Shu, Yu Nie, Yongshuo Liu, Kegang Jia, Jing Wang
Theranostics 2021; 11(15): 7600-7615. doi:10.7150/thno.47845
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Triptolide: pharmacological spectrum, biosynthesis, chemical synthesis and derivatives
Jie Gao, Yifeng Zhang, Xihong Liu, Xiayi Wu, Luqi Huang, Wei Gao
Theranostics 2021; 11(15): 7199-7221. doi:10.7150/thno.57745
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor immunotherapy and multi-mode therapies mediated by medical imaging of nanoprobes
Yang Xuan, Meng Guan, Shubiao Zhang
Theranostics 2021; 11(15): 7360-7378. doi:10.7150/thno.58413
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recent advances in critical nodes of embryo engineering technology
Youwen Ma, Mingwei Gu, Liguo Chen, Hao Shen, Yifan Pan, Yan Pang, Sheng Miao, Ruiqing Tong, Haibo Huang, Yichen Zhu, Lining Sun
Theranostics 2021; 11(15): 7391-7424. doi:10.7150/thno.58799
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nano-immunotherapy for each stage of cancer cellular immunity: which, why, and what?
Shiyi Zuo, Jiaxuan Song, Jingxuan Zhang, Zhonggui He, Bingjun Sun, Jin Sun
Theranostics 2021; 11(15): 7471-7487. doi:10.7150/thno.59953
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recent strategies for nano-based PTT combined with immunotherapy: from a biomaterial point of view
Xingyue Huang, Yang Lu, Mingxue Guo, Shouying Du, Ning Han
Theranostics 2021; 11(15): 7546-7569. doi:10.7150/thno.56482
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Errata

Serum exosomes can restore cellular function in vitro and be used for diagnosis in dysferlinopathy: Erratum
Xue Dong, Xianjun Gao, Yi Dai, Ning Ran, HaiFang Yin
Theranostics 2021; 11(15): 7616-7617. doi:10.7150/thno.62181
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Crucial Role of miR-433 in Regulating Cardiac Fibrosis: Erratum
Lichan Tao, Yihua Bei, Ping Chen, Zhiyong Lei, Siyi Fu, Haifeng Zhang, Jiahong Xu, Lin Che, Xiongwen Chen, Joost PG Sluijter, Saumya Das, Dragos Cretoiu, Bin Xu, Jiuchang Zhong, Junjie Xiao, Xinli Li
Theranostics 2021; 11(15): 7618-7619. doi:10.7150/thno.63330
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image