Inside back cover v13i9 Inside front cover v13i9 Back issue cover v13i9 Issue cover v13i9

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 13 (9); 2023

Research Papers

Graphic abstract

The STAT1/HMGB1/NF-κB pathway in chronic inflammation and kidney injury after cisplatin exposure
Ying Fu, Yu Xiang, Ying Wang, Zhiwen Liu, Danyi Yang, Jie Zha, Chengyuan Tang, Juan Cai, Guochun Chen, Zheng Dong
Theranostics 2023; 13(9): 2757-2773. doi:10.7150/thno.81406
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hierarchically tumor-activated nanoCRISPR-Cas13a facilitates efficient microRNA disruption for multi-pathway-mediated tumor suppression
Xiaowei Liu, Suleixin Yang, Li Wang, Xinyue Wu, Xinxin Wang, Chunqing Ou, Jin Yang, Linjiang Song, Shiyao Zhou, Qinjie Wu, Changyang Gong
Theranostics 2023; 13(9): 2774-2786. doi:10.7150/thno.81776
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pharmacological inhibition of MDM4 alleviates pulmonary fibrosis
Qianru Mei, Zhenhua Yang, Zhengkai Xiang, He Zuo, Zijing Zhou, Xiaochuan Dong, Ludan Zhang, Wenhui Song, Yi Wang, Qinghua Hu, Yong Zhou, Jing Qu
Theranostics 2023; 13(9): 2787-2799. doi:10.7150/thno.81993
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nanoblock-mediated selective oncolytic polypeptide therapy for triple-negative breast cancer
Cuiyu Zhong, Jie Li, Suiping Liu, Weirong Li, Qiang Zhang, Junpeng Zhao, Menghua Xiong, Yan Bao, Yandan Yao
Theranostics 2023; 13(9): 2800-2810. doi:10.7150/thno.81834
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

In situ formed scaffold with royal jelly-derived extracellular vesicles for wound healing
Dehong Tan, Wenxiang Zhu, Lujie Liu, Yuanwei Pan, Yangtao Xu, Qinqin Huang, Lingling Li, Lang Rao
Theranostics 2023; 13(9): 2811-2824. doi:10.7150/thno.84665
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nicotine exacerbates atherosclerosis and plaque instability via NLRP3 inflammasome activation in vascular smooth muscle cells
Junqing An, Liu Ouyang, Changjiang Yu, Sean Michael Carr, Tharmarajan Ramprasath, Zhixue Liu, Ping Song, Ming-Hui Zou, Ye Ding
Theranostics 2023; 13(9): 2825-2842. doi:10.7150/thno.81388
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mesenchymal stromal cells and alpha-1 antitrypsin have a strong synergy in modulating inflammation and its resolution
Li Han, Xinran Wu, Ou Wang, Xiao Luan, William H. Velander, Michael Aynardi, E. Scott Halstead, Anthony S. Bonavia, Rong Jin, Guohong Li, Yulong Li, Yong Wang, Cheng Dong, Yuguo Lei
Theranostics 2023; 13(9): 2843-2862. doi:10.7150/thno.83942
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NOX4 is a potential therapeutic target in septic acute kidney injury by inhibiting mitochondrial dysfunction and inflammation
Jiameng Li, Liya Wang, Bo Wang, Zhuyun Zhang, Luojia Jiang, Zheng Qin, Yuliang Zhao, Baihai Su
Theranostics 2023; 13(9): 2863-2878. doi:10.7150/thno.81240
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Disulfiram with Cu2+ alleviates dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitis in mice
Wei Zhou, Hua Zhang, Lihua Huang, Chuankai Sun, Yuhan Yue, Xiaolei Cao, Hongling Jia, Chunyue Wang, Yunfei Gao
Theranostics 2023; 13(9): 2879-2895. doi:10.7150/thno.81571
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cisplatin attenuates taste cell homeostasis and induces inflammatory activation in the circumvallate papilla
Wenwen Ren, Xudong Cha, Rui Xu, Tianyu Wang, Caiquan Liang, Janice Chou, Xiujuan Zhang, Fengzhen Li, Shenglei Wang, Boyu Cai, Peihua Jiang, Hong Wang, Huanhai Liu, Yiqun Yu
Theranostics 2023; 13(9): 2896-2913. doi:10.7150/thno.81153
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PCSK9 attenuates efferocytosis in endothelial cells and promotes vascular aging
Shijie Liu, Jinzi Wu, Amanda Stolarz, Huiliang Zhang, Marjan Boerma, Stephanie D. Byrum, Nancy J Rusch, Zufeng Ding
Theranostics 2023; 13(9): 2914-2929. doi:10.7150/thno.83914
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mechanical force drives the initial mesenchymal-epithelial interaction during skin organoid development
Mengyue Wang, Xun Zhou, Siyi Zhou, Miaomiao Wang, Jingwei Jiang, Wang Wu, Tiantian Liu, Wei Xu, Jinwei Zhang, Deming Liu, Yi Zou, Weiming Qiu, Man Zhang, Weiwei Liu, Zeming Li, Dehuan Wang, Tingting Li, Ji Li, Wanqian Liu, Li Yang, Mingxing Lei
Theranostics 2023; 13(9): 2930-2945. doi:10.7150/thno.83217
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Chemogenetic activation of the HPC-mPFC pathway improves cognitive dysfunction in lipopolysaccharide -induced brain injury
Chenglong Ge, Wei Chen, Lina Zhang, Yuhang Ai, Yu Zou, Qianyi Peng
Theranostics 2023; 13(9): 2946-2961. doi:10.7150/thno.82889
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Engineered apoptotic bodies hitchhiking across the blood-brain barrier achieved a combined photothermal-chemotherapeutic effect against glioma
Yu Liu, Dehong Hu, Duyang Gao, Ping Gong, Hairong Zheng, Minjie Sun, Zonghai Sheng
Theranostics 2023; 13(9): 2966-2978. doi:10.7150/thno.80632
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dual targeting PET tracer [68Ga]Ga-FAPI-RGD in patients with lung neoplasms: a pilot exploratory study
Rongxi Wang, Vivianne Jakobsson, Jiarou Wang, Tianzhi Zhao, Xingtong Peng, Bowen Li, Jianchao Xue, Naixin Liang, Zhaohui Zhu, Xiaoyuan Chen, Jingjing Zhang
Theranostics 2023; 13(9): 2979-2992. doi:10.7150/thno.86007
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Decreased miR-451a in cerebrospinal fluid, a marker for both cognitive impairment and depressive symptoms in Alzheimer's disease
Hu Feng, Panpan Hu, Yan Chen, Huaiqing Sun, Jiachen Cai, Xiaoxin He, Qiuchen Cao, Mengmei Yin, Yanli Zhang, Qian Li, Junying Gao, Charles Marshall, Chengyu Sheng, Jingping Shi, Ming Xiao
Theranostics 2023; 13(9): 3021-3040. doi:10.7150/thno.81826
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Vertical sleeve gastrectomy-derived gut metabolite licoricidin activates beige fat thermogenesis to combat obesity
Zhangliu Jin, Wen Meng, Ting Xiao, Jiangming Deng, Jing Wang, Jie Wen, Kai Chen, Liwen Wang, Juanhong Liu, Qingxin Li, Jieyu He, Zheng Wang, Wei Liu, Feng Liu
Theranostics 2023; 13(9): 3103-3116. doi:10.7150/thno.81893
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Current advances in temozolomide encapsulation for the enhancement of glioblastoma treatment
Nerea Iturrioz-Rodríguez, Nicolas Sampron, Ander Matheu
Theranostics 2023; 13(9): 2734-2756. doi:10.7150/thno.82005
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Construction of intelligent moving micro/nanomotors and their applications in biosensing and disease treatment
Yingshu Guo, Dan Jing, Shiwei Liu, Quan Yuan
Theranostics 2023; 13(9): 2993-3020. doi:10.7150/thno.81845
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Smaller size packs a stronger punch - Recent advances in small antibody fragments targeting tumour-associated carbohydrate antigens
Sana Khan Khilji, Charlotte Op 't Hoog, David Warschkau, Jost Lühle, Felix Goerdeler, Anika Freitag, Peter H. Seeberger, Oren Moscovitz
Theranostics 2023; 13(9): 3041-3063. doi:10.7150/thno.80901
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recent progress of emitting long-wavelength carbon dots and their merits for visualization tracking, target delivery and theranostics
Chao Li, Jiamin Huang, Liwen Yuan, Wenqing Xie, Yupeng Ying, Chengzhe Li, Yahang Yu, Yuanhu Pan, Wei Qu, Haihong Hao, Samah Attia Algharib, Dongmei Chen, Shuyu Xie
Theranostics 2023; 13(9): 3064-3102. doi:10.7150/thno.80579
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Errata

KLF5 downregulation desensitizes castration-resistant prostate cancer cells to docetaxel by increasing BECN1 expression and inducing cell autophagy: Erratum
Jing Jia, Hai-Bao Zhang, Qi Shi, Chao Yang, Jian-Bin Ma, Bin Jin, Xinyang Wang, Dalin He, Peng Guo
Theranostics 2023; 13(9): 2962-2963. doi:10.7150/thno.85499
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Dual-Targeted Gold Nanoprism for Recognition of Early Apoptosis, Dual-Model Imaging and Precise Cancer Photothermal Therapy: Erratum
Weiwei Zhang, Xiaoyuan Ding, Hao Cheng, Chenyang Yin, Jing Yan, Zhipeng Mou, Weiyun Wang, Danxi Cui, Cundong Fan, Dongdong Sun
Theranostics 2023; 13(9): 2964-2965. doi:10.7150/thno.85592
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image